Infraestruturas de Altas Prestacións

Datos xeráis

Código 4473104
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3,7 Teóricos ECTS
  • 2,3 Prácticos ECTS