Arquitecturas de Altas Prestacións

Datos xeráis

Código 4473101
Curso 2020/2021
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3,7 Teóricos ECTS
  • 2,3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Informática
Depto(s)
  • Departamento profesorado mestrado
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos