Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica

Datos xeráis

Código 44622238
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Educación Física e Deportiva
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Matemáticas
plan de estudos