Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica

Datos xeráis

Código 44622231
Curso 2020/2021
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias da Saúde
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Química
plan de estudos