Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 44442216
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Horas
  • 105 Prácticos
Créditos ECTS
  • 15 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Naval e Industrial
  • Matemáticas
plan de estudos