Prácticas Externas

Datos xeráis

Código 44442215
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Practicas RD1393/2007
Horas
  • 105 Prácticos
Créditos ECTS
  • 15 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
  • Matemáticas
plan de estudos