Tratamento da Auga e Eficiencia Enerxética

Datos xeráis

Código 44442206
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Naval e Industrial
  • Química
plan de estudos