Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4441023
Curso 2022/2023
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Máster
Créditos ECTS
  • 12 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
  • Ciencias da Saúde
  • Departamento profesorado mestrado
  • Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
  • Letras
  • Matemáticas
  • Psicoloxía
  • Química
plan de estudos