Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais

Datos xeráis

Código 437E5I11
Curso 2021/2022
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 14 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS