Proxectos de Innovación e Investigación Educativa en Música

Datos xeráis

Código 437E5I10
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 0,8 Teóricos ECTS
  • 1,2 Prácticos ECTS