Áreas de Investigación que Informan a Educación Musical

Datos xeráis

Código 437A11
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,6 Teóricos ECTS
  • 2,4 Prácticos ECTS

profesorado

Aínda sen docencia asignada