Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 437A07
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS