Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral

Datos xeráis

Código 437E3I6
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 14 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS

profesorado