Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral

Datos xeráis

Código 437621
Curso 2019/2020
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 84 Teóricos
Créditos ECTS
  • 12 Teóricos ECTS