Proxectos de Innovación e Investigación Educativa nas Ciencias Sociais

Datos xeráis

Código 437E2I4
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,2 Teóricos ECTS
  • 0,8 Prácticos ECTS