Ámbito Científico e Educativo das Ciencias Sociais

Datos xeráis

Código 437411
Curso 2020/2021
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2,4 Teóricos ECTS
  • 1,6 Prácticos ECTS