Programa Oficial de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información

2024/2025

Introdución

O Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información é un título universitario oficial que aborda a formación avanzada en técnicas de investigación no eido das tecnoloxías da información. Conta coa colaboración do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e de Coremain S.L.U. O seu obxectivo é proporcionar unha formación que permita ao alumno unha clara comprensión dun ámbito, como é o das tecnoloxías da información, considerablemente complexo e dinámico, e capacitalo para o exercicio dunha actividade investigadora no dominio da súa competencia.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o mércores, 18 de xaneiro de 2023.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2024/2025
15

Por que estudar a titulación

As tecnoloxías da información son un instrumento básico para xerar riqueza e mellores condicións de vida, constituíndo unha das frontes de progreso fundamentais da nosa sociedade. Estas tecnoloxías están en evolución constante, co que a investigación e a innovación nelas son fundamentais para manter a competitividade, sendo os titulados deste programa particularmente axeitados para desenvolver estas tarefas.

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 24/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014