Programa Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa

2019/2020

Introdución

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa é un título interuniversitario oficial ofrecido conxuntamente polas tres universidades públicas de Galicia. O seu obxectivo é formar investigadores na área da estatística e a investigación operativa, de modo que sexan capaces de realizar unha tese de doutoramento e desenvolver unha carreira académica ou profesional posterior no devandito ámbito científico.

O estudo está verificado e publicado

 

Prazas ofertadas para o curso 2019/2020
8

Por que estudar a titulación

A toma de decisións no mundo actual, no que se dispón de grandes masas de datos, fai necesario o manexo de ferramentas estatísticas e matemáticas cada vez máis sofisticadas, que deben ser desenvolvidas por expertos como os que se forman neste programa de doutoramento.

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • A Coruña
  • Vigo
  • Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 02/08/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014