Máster Universitario en Informática Industrial e Robótica

2020/2021 · 60 créditos

Introdución

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.463€
Prazas ofertadas para o curso 2020/2021
25

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Curso de comezo 2020/2021
Data última modificación/verificación ACSUG 17/09/2020
Data autorización Consello Xunta 24/09/2020
Data publicación autorización DOG 02/10/2020