Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2020/2021 · 90 créditos

Introdución

A formación do alumnado do Mestrado en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE) está dirixida a afondar nas materias relevantes no ámbito empresarial e no coñecemento de novos recursos, xurídicos e doutro tipo, que permitan afrontar con seguranza a multitude de situacións diversas. Os contidos formativos están adaptados aos conflitos e necesidades xurídicas propias da empresa, adquirindo as habilidades necesarias para poder actuar de modo autónomo nun ámbito complexo ou descoñecido.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 15 de outubro de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2020/2021
25

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 29/07/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 26/02/2010
Data publicación plan estudos DOG 24/05/2018
Data publicación plan estudos BOE 22/05/2018