Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Leiras Rodríguez, Nerea
Vogal Estudante
Montero Bouzas, Ana
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Bañón Goiriz, María
Vogal Estudante
Maneiro García, Mireia
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 422
Homes 2020/2021 195
Mulleres 2020/2021 227
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.070
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.350
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.344
% créditos repetidos 2020/2021 13,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 429
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 227
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.430
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 17.680
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.395
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.362
% créditos repetidos 2020/2021 13,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 412
Homes 2019/2020 196
Mulleres 2019/2020 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.160
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.274
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.440
% créditos repetidos 2019/2020 17,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,67
Taxa de evaluación 2019/2020 89,13
Taxa de éxito 2019/2020 95,36
Taxa de rendemento 2019/2020 85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 83,95
Taxa de graduación 2015/2016 40,48
Taxa de abandono 2017/2018 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 419
Homes 2019/2020 202
Mulleres 2019/2020 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.220
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.490
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.274
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.458
% créditos repetidos 2019/2020 17,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,65
Taxa de evaluación 2019/2020 88,96
Taxa de éxito 2019/2020 95,42
Taxa de rendemento 2019/2020 84,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 393
Homes 2018/2019 185
Mulleres 2018/2019 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.480
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.840
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.896
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.746
% créditos repetidos 2018/2019 17,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,12
Taxa de evaluación 2018/2019 86,23
Taxa de éxito 2018/2019 90,08
Taxa de rendemento 2018/2019 77,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 84,12
Taxa de graduación 2014/2015 34,72
Taxa de abandono 2016/2017 2,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 401
Homes 2018/2019 190
Mulleres 2018/2019 211
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.190
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.914
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.764
% créditos repetidos 2018/2019 17,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,04
Taxa de evaluación 2018/2019 86,21
Taxa de éxito 2018/2019 90,26
Taxa de rendemento 2018/2019 77,82

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
77
5
9
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
92
2
12
Matemáticas I
77
7
3
Matemáticas II
88
9
7
Informática Básica
74
3
5
Expresión Gráfica
77
3
7
Deseño Básico
78
2
0
Metodoloxía do Deseño
75
11
8
Historia da Arte e do Deseño
76
0
2
Expresión Artística
89
19
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
76
3
2
Enxeñaría de Materiais
105
0
6
Estatística
71
0
1
Sistemas Mecánicos
71
10
5
Expresión Gráfica Aplicada
65
2
4
Deseño Asistido por Ordenador
61
4
2
Proxectos de Deseño I
61
10
6
Proxectos de Deseño II
70
3
19
Historia do Deseño
72
2
8
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
65
10
1

3º Curso

Teoría de Máquinas
70
7
2
Procesos Industriais
81
1
2
Análise Asistida por Ordenador
77
7
5
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
47
2
9
Deseño e Produto
57
6
9
Proxectos de Deseño III
58
5
5
Deseño Industrial Actual
36
0
2
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
30
3
2
Ergonomía e Deseño
14
0
4
Márketing
81
0
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
64
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
90
1
2
Xestión da Innovación e do Deseño
11
0
2

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
83
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
75
5
0
Oficina Técnica
81
0
4
Reciclaxe e Medio Ambiente
35
0
0
Traballo Fin de Grao
58
0
85
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
35
0
1
Administración e Organización Industrial
73
1
4
Normativa e Lexislación
95
0
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
31
0
4
Estética
75
0
2
Xestión da Calidade
4
0
1
Loxística Industrial
18
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
67
7
21
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
64
24
17
Matemáticas I
75
8
11
Matemáticas II
68
14
21
Informática Básica
64
11
5
Expresión Gráfica
67
10
12
Deseño Básico
72
4
3
Metodoloxía do Deseño
67
10
15
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
53
38
36

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
65
10
4
Enxeñaría de Materiais
70
23
30
Estatística
63
5
4
Sistemas Mecánicos
67
21
11
Expresión Gráfica Aplicada
75
6
5
Deseño Asistido por Ordenador
66
3
6
Proxectos de Deseño I
71
2
13
Proxectos de Deseño II
62
12
18
Historia do Deseño
84
7
11
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
69
4
10

3º Curso

Teoría de Máquinas
73
8
4
Procesos Industriais
68
9
1
Análise Asistida por Ordenador
61
3
12
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
59
0
9
Deseño e Produto
69
7
2
Proxectos de Deseño III
80
4
6
Deseño Industrial Actual
28
0
0
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
42
0
1
Ergonomía e Deseño
13
0
2
Márketing
84
5
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
69
2
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
61
21
5
Xestión da Innovación e do Deseño
13
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
67
3
5
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
61
1
2
Oficina Técnica
57
0
4
Reciclaxe e Medio Ambiente
29
0
2
Traballo Fin de Grao
40
0
71
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
34
1
4
Administración e Organización Industrial
71
1
1
Normativa e Lexislación
52
6
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
20
0
2
Estética
63
2
0
Xestión da Calidade
14
0
1
Loxística Industrial
18
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
65
17
11
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
76
22
15
Matemáticas I
94
22
11
Matemáticas II
125
29
12
Informática Básica
68
10
2
Expresión Gráfica
67
7
14
Deseño Básico
73
2
2
Metodoloxía do Deseño
70
14
13
Historia da Arte e do Deseño
75
0
1
Expresión Artística
66
31
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
75
9
7
Enxeñaría de Materiais
54
16
35
Estatística
68
0
4
Sistemas Mecánicos
62
17
10
Expresión Gráfica Aplicada
80
10
7
Deseño Asistido por Ordenador
76
2
10
Proxectos de Deseño I
86
6
20
Proxectos de Deseño II
87
6
23
Historia do Deseño
57
18
15
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
73
6
8

3º Curso

Teoría de Máquinas
60
7
8
Procesos Industriais
61
0
2
Análise Asistida por Ordenador
69
1
3
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
23
0
1
Deseño e Produto
98
3
7
Proxectos de Deseño III
83
2
7
Deseño Industrial Actual
37
1
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
21
0
0
Ergonomía e Deseño
35
0
1
Márketing
56
17
5
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
58
8
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
56
15
4
Xestión da Innovación e do Deseño
25
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
1
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
58
2
4
Oficina Técnica
48
0
9
Reciclaxe e Medio Ambiente
13
0
0
Traballo Fin de Grao
39
0
52
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
31
2
2
Administración e Organización Industrial
44
1
0
Normativa e Lexislación
48
3
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
15
2
3
Estética
56
0
2
Xestión da Calidade
4
0
0
Loxística Industrial
18
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70