Grao en Enxeñaría Eléctrica

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 80
Homes 2021/2022 64
Mulleres 2021/2022 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 4.418
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.882
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 636
% créditos repetidos 2021/2022 34,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 348
Homes 2021/2022 280
Mulleres 2021/2022 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 18.130
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.840
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.740
% créditos repetidos 2021/2022 29,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 87
Homes 2020/2021 71
Mulleres 2020/2021 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 4.152
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.928
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 582
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 642
% créditos repetidos 2020/2021 29,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,72
Taxa de evaluación 2020/2021 69,47
Taxa de éxito 2020/2021 74,19
Taxa de rendemento 2020/2021 51,54
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 65,45
Taxa de graduación 2016/2017 15,79
Taxa de abandono 2018/2019 56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 363
Homes 2020/2021 304
Mulleres 2020/2021 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.780
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.940
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.253
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.589
% créditos repetidos 2020/2021 27,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48,98
Taxa de evaluación 2020/2021 71,85
Taxa de éxito 2020/2021 78,19
Taxa de rendemento 2020/2021 56,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 102
Homes 2019/2020 80
Mulleres 2019/2020 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 4.950
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 3.078
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 918
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 954
% créditos repetidos 2019/2020 37,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,53
Taxa de evaluación 2019/2020 74,79
Taxa de éxito 2019/2020 83,95
Taxa de rendemento 2019/2020 62,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 74,77
Taxa de graduación 2015/2016 33,33
Taxa de abandono 2017/2018 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 361
Homes 2019/2020 300
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.650
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.140
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,88
Taxa de evaluación 2019/2020 75,5
Taxa de éxito 2019/2020 83,65
Taxa de rendemento 2019/2020 63,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
2
8
8
Informática
3
3
14
Física I
0
5
4
Química
3
4
3
Expresión Gráfica
4
1
5
Álxebra
1
5
8
Física II
4
0
5
Estatística
3
0
9
Ciencia de Materiais
3
4
10
Xestión Empresarial
3
4
4

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
15
3
4
Termodinámica
9
5
1
Fundamentos de Electricidade
11
1
3
Enxeñaría Medioambiental
14
3
2
Tecnoloxías de Fabricación
10
3
7
Mecánica de Fluídos
10
6
12
Fundamentos de Automática
8
5
14
Fundamentos de Electrónica
6
10
13
Resistencia de Materiais
5
10
10
Teoría de Máquinas
12
5
9

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
0
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
9
5
0
Circuítos Eléctricos de Potencia
15
4
2
Centrais Eléctricas
13
2
2
Debuxo Industrial e CAD
0
0
1
Máquinas Eléctricas II
3
0
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
12
1
3
Automatización
19
0
1
Electrónica de Potencia
8
6
2
Instalacións de Enerxías Renovables
15
1
9
Transporte de Enerxía Eléctrica
8
4
7
Máquinas Eléctricas
14
0
1
Accionamento de Máquinas Eléctricas
8
11
2

4º Curso

Oficina Técnica
3
0
1
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
6
0
2
Organización de Empresas
1
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
1
0
0
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
1
0
0
Mantemento Industrial
1
0
0
Traballo Fin de Grao
16
0
8
Oficina Técnica (Formación académica)
3
0
0
Organización de Empresas (Formación académica)
3
0
1
Enxeñaría Gráfica (Formación académica)
6
0
0
Vehículo Eléctrico (Formación Académica)
3
0
0
Medidas e Tarifas Eléctricas (Formación académica)
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica (Formación Académica)
3
0
0
Enxeñaría do Mantemento Industrial (Formación Académica)
4
0
0
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións (Formación Académica)
4
0
0
Oficina Técnica (Formación Dual)
4
0
0
Organización de Empresas (Formación Dual)
4
0
0
Enxeñaría Gráfica (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa I (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa II (Formación Dual)
4
0
0
Prácticas en Empresa (Formación Académica)
2
0
0
Traballo Fin de Grao (Formación Académica)
4
0
0
Traballo Fin de Grao (Formación Dual)
2
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
18
9
11
Informática
16
6
14
Física I
17
1
6
Química
16
4
6
Expresión Gráfica
18
0
8
Álxebra
22
6
11
Física II
17
0
8
Estatística
16
6
6
Ciencia de Materiais
17
10
8
Xestión Empresarial
12
3
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
9
3
5
Termodinámica
25
1
0
Fundamentos de Electricidade
10
3
0
Enxeñaría Medioambiental
13
1
2
Tecnoloxías de Fabricación
17
0
4
Mecánica de Fluídos
24
3
6
Fundamentos de Automática
40
2
6
Fundamentos de Electrónica
11
7
7
Resistencia de Materiais
10
5
5
Teoría de Máquinas
12
0
9

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
2
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
8
0
3
Circuítos Eléctricos de Potencia
11
1
2
Centrais Eléctricas
11
0
2
Debuxo Industrial e CAD
2
0
1
Máquinas Eléctricas II
7
3
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
14
2
2
Automatización
9
0
0
Electrónica de Potencia
14
3
2
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
0
0
1
Instalacións de Enerxías Renovables
17
11
6
Transporte de Enerxía Eléctrica
15
1
4
Máquinas Eléctricas
7
2
0
Accionamento de Máquinas Eléctricas
5
0
1

4º Curso

Oficina Técnica
5
1
2
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
4
6
3
Organización de Empresas
11
0
3
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
4
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
4
0
0
Mantemento Industrial
5
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
19
Oficina Técnica (Formación académica)
Organización de Empresas (Formación académica)
Vehículo Eléctrico (Formación Académica)
Medidas e Tarifas Eléctricas (Formación académica)
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións (Formación Académica)

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
9
13
12
Informática
13
12
13
Física I
14
5
6
Química
12
8
7
Expresión Gráfica
17
6
9
Álxebra
6
13
11
Física II
11
4
7
Estatística
9
7
7
Ciencia de Materiais
14
1
21
Xestión Empresarial
8
6
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
12
2
3
Termodinámica
6
9
3
Fundamentos de Electricidade
8
1
1
Enxeñaría Medioambiental
11
1
3
Tecnoloxías de Fabricación
10
3
4
Mecánica de Fluídos
7
13
8
Fundamentos de Automática
11
17
16
Fundamentos de Electrónica
3
8
7
Resistencia de Materiais
5
4
4
Teoría de Máquinas
11
3
11

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
8
2
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
6
0
2
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
3
Centrais Eléctricas
9
1
2
Debuxo Industrial e CAD
9
0
1
Máquinas Eléctricas II
13
6
4
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
6
6
4
Automatización
13
0
0
Electrónica de Potencia
11
6
5
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
2
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
5
0
0
Polímeros en Electricidade

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
12
4
7
Oficina Técnica
12
2
0
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
13
0
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
15
2
3
Organización de Empresas
10
2
4
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
3
0
1
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
8
0
0
Mantemento Industrial
5
0
1
Instrumentación Industrial
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
Traballo Fin de Grao
22
0
26

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 45