Grao en Enxeñaría Eléctrica

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 46
Homes 2019/2020 35
Mulleres 2019/2020 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.662
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 528
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 714
% créditos repetidos 2019/2020 68,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 36,13
Taxa de evaluación 2019/2020 67,15
Taxa de éxito 2019/2020 84,41
Taxa de rendemento 2019/2020 56,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 74,77
Taxa de graduación 2015/2016 33,33
Taxa de abandono 2017/2018 21,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 362
Homes 2019/2020 301
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.720
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.220
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,94
Taxa de evaluación 2019/2020 75,33
Taxa de éxito 2019/2020 83,61
Taxa de rendemento 2019/2020 62,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 110
Homes 2018/2019 87
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 4.836
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.114
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 936
% créditos repetidos 2018/2019 35,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 43,96
Taxa de evaluación 2018/2019 70,6
Taxa de éxito 2018/2019 71,53
Taxa de rendemento 2018/2019 50,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 74,07
Taxa de graduación 2014/2015 14,81
Taxa de abandono 2016/2017 15,79

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 454
Homes 2018/2019 378
Mulleres 2018/2019 76
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 22.400
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.940
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.708
% créditos repetidos 2018/2019 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,33
Taxa de evaluación 2018/2019 72,78
Taxa de éxito 2018/2019 70,7
Taxa de rendemento 2018/2019 51,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 117
Homes 2017/2018 95
Mulleres 2017/2018 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 5.274
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.090
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.284
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 900
% créditos repetidos 2017/2018 41,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,08
Taxa de evaluación 2017/2018 72,13
Taxa de éxito 2017/2018 80,6
Taxa de rendemento 2017/2018 58,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 74,92
Taxa de graduación 2013/2014 12,5
Taxa de abandono 2015/2016 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 461
Homes 2017/2018 378
Mulleres 2017/2018 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.240
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.067
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.384
% créditos repetidos 2017/2018 37,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,22
Taxa de evaluación 2017/2018 71,1
Taxa de éxito 2017/2018 76,98
Taxa de rendemento 2017/2018 54,73

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
0
0
2
Informática
2
0
2
Física I
1
0
0
Química
0
0
1
Expresión Gráfica
0
0
2
Álxebra
0
1
2
Física II
1
0
1
Ciencia de Materiais
0
2
2
Xestión Empresarial
0
0
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
1
0
1
Termodinámica
3
0
0
Fundamentos de Electricidade
0
1
0
Enxeñaría Medioambiental
0
0
1
Tecnoloxías de Fabricación
0
0
1
Mecánica de Fluídos
11
2
2
Fundamentos de Automática
17
2
4
Fundamentos de Electrónica
3
0
2
Teoría de Máquinas
1
0
5

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
2
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
1
0
0
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
0
Centrais Eléctricas
1
0
1
Debuxo Industrial e CAD
2
0
1
Máquinas Eléctricas II
7
3
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
8
1
1
Automatización
3
0
0
Electrónica de Potencia
9
3
2
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
0
0
1
Instalacións de Enerxías Renovables
8
5
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
9
1
3

4º Curso

Oficina Técnica
5
1
2
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
4
6
3
Organización de Empresas
11
0
3
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
4
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
4
0
0
Mantemento Industrial
5
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
19

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
9
12
10
Informática
13
11
11
Física I
13
4
5
Química
12
8
6
Expresión Gráfica
16
6
7
Álxebra
6
12
10
Física II
10
4
7
Estatística
9
6
6
Ciencia de Materiais
14
1
19
Xestión Empresarial
8
5
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
12
2
3
Termodinámica
6
9
2
Fundamentos de Electricidade
8
1
1
Enxeñaría Medioambiental
11
1
3
Tecnoloxías de Fabricación
10
3
4
Mecánica de Fluídos
7
13
8
Fundamentos de Automática
11
17
16
Fundamentos de Electrónica
3
8
6
Resistencia de Materiais
5
4
4
Teoría de Máquinas
11
3
11

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
8
2
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
6
0
2
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
3
Centrais Eléctricas
9
1
2
Debuxo Industrial e CAD
9
0
1
Máquinas Eléctricas II
13
6
4
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
6
6
4
Automatización
13
0
0
Electrónica de Potencia
11
6
5
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
2
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
5
0
0
Polímeros en Electricidade

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
12
4
7
Oficina Técnica
12
2
0
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
13
0
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
15
2
3
Organización de Empresas
10
2
4
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
3
0
1
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
8
0
0
Mantemento Industrial
5
0
1
Instrumentación Industrial
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
Traballo Fin de Grao
22
0
26

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60