Grao en Enxeñaría Eléctrica

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Becerra Permuy, José Antonio
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Mier Buenhombre, José Luís
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Fidalgo Rodríguez, Miguel
Vogal Estudante
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Lema Rodríguez, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1
Homes 2022/2023 1
Mulleres 2022/2023 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 18
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 0
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 12
% créditos repetidos 2022/2023 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.114
Homes 2022/2023 871
Mulleres 2022/2023 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 56.760
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 40.260
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.731
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.773
% créditos repetidos 2022/2023 29,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 8
Homes 2021/2022 5
Mulleres 2021/2022 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 210
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 48
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 144
% créditos repetidos 2021/2022 77,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 26,25
Taxa de evaluación 2021/2022 17,14
Taxa de éxito 2021/2022 66,67
Taxa de rendemento 2021/2022 11,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 60,61
Taxa de graduación 2017/2018 5,26
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 28
Homes 2020/2021 23
Mulleres 2020/2021 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 126
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 144
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 450
% créditos repetidos 2020/2021 82,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 25,71
Taxa de evaluación 2020/2021 54,17
Taxa de éxito 2020/2021 83,08
Taxa de rendemento 2020/2021 45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 58,08
Taxa de graduación 2016/2017 15,79
Taxa de abandono 2018/2019 58,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Mecánica de Fluídos
0
0
1
Fundamentos de Automática
1
0
2
Teoría de Máquinas
0
0
1

3º Curso

Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
0
0
1
Electrónica de Potencia
0
0
3
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
Instalacións de Enerxías Renovables
0
1
4
Transporte de Enerxía Eléctrica
0
0
2

4º Curso

Oficina Técnica
1
0
0
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
0
1
1
Organización de Empresas
0
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
0
0
1
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
0
0
1
Comunicacións Industriais
Traballo Fin de Grao
1
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
0
1
0
Informática
0
1
0
Expresión Gráfica
0
1
0
Álxebra
0
1
0
Ciencia de Materiais
1
1
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
0
0
1
Fundamentos de Electricidade
0
0
1
Enxeñaría Medioambiental
0
0
1
Tecnoloxías de Fabricación
0
0
3
Mecánica de Fluídos
1
1
1
Fundamentos de Automática
0
1
5
Fundamentos de Electrónica
1
0
1
Teoría de Máquinas
0
0
5

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
0
0
1
Circuítos Eléctricos de Potencia
0
1
0
Centrais Eléctricas
0
0
1
Debuxo Industrial e CAD
0
0
1
Máquinas Eléctricas II
3
0
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
0
0
2
Electrónica de Potencia
0
1
2
Instalacións de Enerxías Renovables
3
1
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
0
1
2

4º Curso

Oficina Técnica
3
0
1
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
6
0
2
Organización de Empresas
1
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
1
0
0
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
1
0
0
Mantemento Industrial
1
0
0
Traballo Fin de Grao
16
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
0
0
2
Informática
2
0
2
Física I
1
0
0
Química
0
0
1
Expresión Gráfica
0
0
2
Álxebra
0
1
2
Física II
1
0
1
Ciencia de Materiais
0
2
2
Xestión Empresarial
0
0
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
1
0
1
Termodinámica
3
0
0
Fundamentos de Electricidade
0
1
0
Enxeñaría Medioambiental
0
0
1
Tecnoloxías de Fabricación
0
0
1
Mecánica de Fluídos
11
2
2
Fundamentos de Automática
17
2
4
Fundamentos de Electrónica
3
0
2
Teoría de Máquinas
1
0
5

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
2
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
1
0
0
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
0
Centrais Eléctricas
1
0
1
Debuxo Industrial e CAD
2
0
1
Máquinas Eléctricas II
7
3
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
8
1
1
Automatización
3
0
0
Electrónica de Potencia
9
3
2
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
0
0
1
Instalacións de Enerxías Renovables
8
5
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
9
1
3

4º Curso

Oficina Técnica
5
1
2
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
4
6
3
Organización de Empresas
11
0
3
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
4
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
4
0
0
Mantemento Industrial
5
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
19

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022