Grao en Enxeñaría Eléctrica

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 8
Homes 2021/2022 5
Mulleres 2021/2022 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 210
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 48
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 144
% créditos repetidos 2021/2022 77,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 26,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 348
Homes 2021/2022 280
Mulleres 2021/2022 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 18.130
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.840
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.740
% créditos repetidos 2021/2022 29,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 28
Homes 2020/2021 23
Mulleres 2020/2021 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 126
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 144
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 450
% créditos repetidos 2020/2021 82,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 25,71
Taxa de evaluación 2020/2021 54,17
Taxa de éxito 2020/2021 83,08
Taxa de rendemento 2020/2021 45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 58,08
Taxa de graduación 2016/2017 15,79
Taxa de abandono 2018/2019 58,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 363
Homes 2020/2021 304
Mulleres 2020/2021 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.780
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.940
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.253
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.589
% créditos repetidos 2020/2021 27,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48,98
Taxa de evaluación 2020/2021 71,85
Taxa de éxito 2020/2021 78,19
Taxa de rendemento 2020/2021 56,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 46
Homes 2019/2020 35
Mulleres 2019/2020 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.662
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 528
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 714
% créditos repetidos 2019/2020 68,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 36,13
Taxa de evaluación 2019/2020 67,15
Taxa de éxito 2019/2020 84,41
Taxa de rendemento 2019/2020 56,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 74,77
Taxa de graduación 2015/2016 33,33
Taxa de abandono 2017/2018 21,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 361
Homes 2019/2020 300
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.650
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.140
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,88
Taxa de evaluación 2019/2020 75,5
Taxa de éxito 2019/2020 83,65
Taxa de rendemento 2019/2020 63,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
0
1
0
Informática
0
1
0
Expresión Gráfica
0
1
0
Álxebra
0
1
0
Ciencia de Materiais
1
1
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
0
0
1
Fundamentos de Electricidade
0
0
1
Enxeñaría Medioambiental
0
0
1
Tecnoloxías de Fabricación
0
0
3
Mecánica de Fluídos
1
1
1
Fundamentos de Automática
0
1
5
Fundamentos de Electrónica
1
0
1
Teoría de Máquinas
0
0
5

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
0
0
1
Circuítos Eléctricos de Potencia
0
1
0
Centrais Eléctricas
0
0
1
Debuxo Industrial e CAD
0
0
1
Máquinas Eléctricas II
3
0
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
0
0
2
Electrónica de Potencia
0
1
2
Instalacións de Enerxías Renovables
3
1
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
0
1
2

4º Curso

Oficina Técnica
3
0
1
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
6
0
2
Organización de Empresas
1
0
2
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
1
0
0
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
1
0
0
Mantemento Industrial
1
0
0
Traballo Fin de Grao
16
0
8

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
0
0
2
Informática
2
0
2
Física I
1
0
0
Química
0
0
1
Expresión Gráfica
0
0
2
Álxebra
0
1
2
Física II
1
0
1
Ciencia de Materiais
0
2
2
Xestión Empresarial
0
0
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
1
0
1
Termodinámica
3
0
0
Fundamentos de Electricidade
0
1
0
Enxeñaría Medioambiental
0
0
1
Tecnoloxías de Fabricación
0
0
1
Mecánica de Fluídos
11
2
2
Fundamentos de Automática
17
2
4
Fundamentos de Electrónica
3
0
2
Teoría de Máquinas
1
0
5

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
2
0
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
1
0
0
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
0
Centrais Eléctricas
1
0
1
Debuxo Industrial e CAD
2
0
1
Máquinas Eléctricas II
7
3
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
8
1
1
Automatización
3
0
0
Electrónica de Potencia
9
3
2
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
0
0
1
Instalacións de Enerxías Renovables
8
5
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
9
1
3

4º Curso

Oficina Técnica
5
1
2
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
4
6
3
Organización de Empresas
11
0
3
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
4
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
4
0
0
Mantemento Industrial
5
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
19

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
9
12
10
Informática
13
11
11
Física I
13
4
5
Química
12
8
6
Expresión Gráfica
16
6
7
Álxebra
6
12
10
Física II
10
4
7
Estatística
9
6
6
Ciencia de Materiais
14
1
19
Xestión Empresarial
8
5
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
12
2
3
Termodinámica
6
9
2
Fundamentos de Electricidade
8
1
1
Enxeñaría Medioambiental
11
1
3
Tecnoloxías de Fabricación
10
3
4
Mecánica de Fluídos
7
13
8
Fundamentos de Automática
11
17
16
Fundamentos de Electrónica
3
8
6
Resistencia de Materiais
5
4
4
Teoría de Máquinas
11
3
11

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
8
2
1
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
6
0
2
Circuítos Eléctricos de Potencia
6
1
3
Centrais Eléctricas
9
1
2
Debuxo Industrial e CAD
9
0
1
Máquinas Eléctricas II
13
6
4
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
6
6
4
Automatización
13
0
0
Electrónica de Potencia
11
6
5
Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas
2
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
5
0
0
Polímeros en Electricidade

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
12
4
7
Oficina Técnica
12
2
0
Accionamentos de Máquinas Eléctricas
13
0
5
Transporte de Enerxía Eléctrica
15
2
3
Organización de Empresas
10
2
4
Domótica e Xestión Técnica das Instalacións
3
0
1
Compatibilidade Electromagnética en Instalacións Industriais
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
8
0
0
Mantemento Industrial
5
0
1
Instrumentación Industrial
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
Traballo Fin de Grao
22
0
26

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022