Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Becerra Permuy, José Antonio
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Mier Buenhombre, José Luís
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Fidalgo Rodríguez, Miguel
Vogal Estudante
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Lema Rodríguez, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 188
Homes 2021/2022 159
Mulleres 2021/2022 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.110
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 6.825
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 912
% créditos repetidos 2021/2022 32,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,78
Taxa de evaluación 2021/2022 73,71
Taxa de éxito 2021/2022 68,36
Taxa de rendemento 2021/2022 50,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 65,08
Taxa de graduación 2017/2018 20
Taxa de abandono 2019/2020 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 189
Homes 2020/2021 164
Mulleres 2020/2021 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 9.821
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 6.893
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.482
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.446
% créditos repetidos 2020/2021 29,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51,96
Taxa de evaluación 2020/2021 70,44
Taxa de éxito 2020/2021 76,41
Taxa de rendemento 2020/2021 53,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 70,26
Taxa de graduación 2016/2017 14,81
Taxa de abandono 2018/2019 12,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 191
Homes 2019/2020 169
Mulleres 2019/2020 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 9.954
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.556
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.526
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.872
% créditos repetidos 2019/2020 44,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,53
Taxa de éxito 2019/2020 81,32
Taxa de rendemento 2019/2020 61,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 68,74
Taxa de graduación 2015/2016 20,37
Taxa de abandono 2017/2018 29,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 206
Homes 2019/2020 146
Mulleres 2019/2020 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.220
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.680
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 391,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 153
% créditos repetidos 2019/2020 5,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,63
Taxa de evaluación 2019/2020 89,72
Taxa de éxito 2019/2020 98,33
Taxa de rendemento 2019/2020 88,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
18
36
21
Informática
22
26
20
Física I
24
21
13
Química
21
27
8
Expresión Gráfica
36
14
3
Álxebra
13
30
28
Física II
33
9
11
Estatística
23
24
11
Ciencia de Materiais
11
28
30
Xestión Empresarial
31
15
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
21
3
6
Termodinámica
23
3
11
Fundamentos de Electricidade
20
3
10
Enxeñaría Medioambiental
26
4
2
Tecnoloxías de Fabricación
22
8
10
Mecánica de Fluídos
20
15
12
Fundamentos de Automática
23
5
19
Fundamentos de Electrónica
19
13
27
Resistencia de Materiais
27
12
17
Teoría de Máquinas
21
5
9

3º Curso

Sistemas Eléctricos
20
7
10
Electrónica Analóxica
15
13
15
Electrónica Dixital
22
9
19
Automatización I
25
7
7
Informática Industrial
23
3
13
Sistemas Dixitais I
21
5
8
Instrumentación Electrónica I
17
14
16
Enxeñaría de Control
18
10
7
Mantemento Industrial
0
0
1
Robótica Industrial
11
0
1
Fabricación Aditiva
7
1
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
8
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
13
0
2

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
5
5
Oficina Técnica
15
1
0
Electrónica de Potencia
15
10
2
Automatización II
23
4
4
Organización de Empresas
17
2
9
Deseño de Equipos Electrónicos
1
0
0
Control Avanzado
Traballo Fin de Grao
22
0
20
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
6
0
0
Big Data e Análise de Datos
6
0
1
Control Avanzado
18
0
2
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
13
0
1
Deseño de Equipos Electrónicos
19
0
1
Prácticas en Empresa
2
0
2
Prevención de Riscos Laborais
14
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
22
17
Informática
18
10
21
Física I
18
8
11
Química
27
6
5
Expresión Gráfica
24
12
3
Álxebra
18
12
25
Física II
27
0
9
Estatística
21
7
9
Ciencia de Materiais
25
12
22
Xestión Empresarial
18
12
14

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
23
7
6
Termodinámica
24
10
7
Fundamentos de Electricidade
20
4
7
Enxeñaría Medioambiental
27
4
2
Tecnoloxías de Fabricación
20
5
12
Mecánica de Fluídos
17
6
26
Fundamentos de Automática
19
5
32
Fundamentos de Electrónica
17
15
24
Resistencia de Materiais
12
14
23
Teoría de Máquinas
20
4
12

3º Curso

Sistemas Eléctricos
17
4
8
Electrónica Analóxica
21
13
13
Electrónica Dixital
22
13
17
Automatización I
25
7
14
Informática Industrial
23
9
9
Sistemas Dixitais I
21
5
18
Instrumentación Electrónica I
27
12
25
Enxeñaría de Control
20
9
13
Polímeros en Electrónica
Robótica Industrial
24
0
0
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
8
1
0
BIM e Edificios Intelixentes
23
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
24
4
4
Oficina Técnica
27
0
3
Electrónica de Potencia
31
4
4
Automatización II
22
9
6
Organización de Empresas
17
6
6
Instrumentación Electrónica II
Deseño de Equipos Electrónicos
0
0
1
Sistemas de Control Intelixente
0
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
Traballo Fin de Grao
29
0
27
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
5
0
0
Big Data e Análise de Datos
3
0
0
Control Avanzado
11
0
1
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
16
0
0
Deseño de Equipos Electrónicos
16
0
0
Prácticas en Empresa
1
0
0
Prevención de Riscos Laborais
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
28
13
17
Informática
24
14
12
Física I
39
3
4
Química
28
6
5
Expresión Gráfica
37
8
6
Álxebra
34
10
21
Física II
39
0
7
Estatística
36
5
6
Ciencia de Materiais
25
23
14
Xestión Empresarial
19
8
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
5
9
Termodinámica
28
4
8
Fundamentos de Electricidade
27
4
7
Enxeñaría Medioambiental
24
2
3
Tecnoloxías de Fabricación
28
1
13
Mecánica de Fluídos
44
5
20
Fundamentos de Automática
72
3
16
Fundamentos de Electrónica
19
18
14
Resistencia de Materiais
30
14
13
Teoría de Máquinas
27
3
15

3º Curso

Sistemas Eléctricos
23
2
4
Electrónica Analóxica
22
14
9
Electrónica Dixital
21
11
17
Automatización I
25
13
11
Informática Industrial
19
7
11
Sistemas Dixitais I
25
1
12
Instrumentación Electrónica I
24
13
21
Enxeñaría de Control
30
5
8
Instalacións Eléctricas e Industriais
Robótica Industrial
19
0
2
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
5
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
11
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
3
3
Oficina Técnica
14
0
0
Electrónica de Potencia
17
8
3
Automatización II
16
5
7
Organización de Empresas
21
3
4
Deseño de Equipos Electrónicos
11
0
0
Control Avanzado
10
0
1
Sistemas de Control Intelixente
13
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
1
Traballo Fin de Grao
16
0
35

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 50