Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 191
Homes 2019/2020 169
Mulleres 2019/2020 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 9.954
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.556
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.526
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.872
% créditos repetidos 2019/2020 44,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,41
Taxa de éxito 2019/2020 81,45
Taxa de rendemento 2019/2020 61,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 68,74
Taxa de graduación 2015/2016 20
Taxa de abandono 2017/2018 29,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 362
Homes 2019/2020 301
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.720
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.220
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,94
Taxa de evaluación 2019/2020 75,33
Taxa de éxito 2019/2020 83,61
Taxa de rendemento 2019/2020 62,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 211
Homes 2018/2019 187
Mulleres 2018/2019 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.490
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 7.614
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.082
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.794
% créditos repetidos 2018/2019 33,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,45
Taxa de evaluación 2018/2019 74,31
Taxa de éxito 2018/2019 67,32
Taxa de rendemento 2018/2019 50,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 78,23
Taxa de graduación 2014/2015 11,11
Taxa de abandono 2016/2017 16,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 454
Homes 2018/2019 378
Mulleres 2018/2019 76
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 22.400
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.940
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.708
% créditos repetidos 2018/2019 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,33
Taxa de evaluación 2018/2019 72,78
Taxa de éxito 2018/2019 70,7
Taxa de rendemento 2018/2019 51,46

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 205
Homes 2017/2018 175
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 11.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.098
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.584
% créditos repetidos 2017/2018 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 68,11
Taxa de éxito 2017/2018 70,35
Taxa de rendemento 2017/2018 47,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 73,55
Taxa de graduación 2013/2014 11,43
Taxa de abandono 2015/2016 12,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 461
Homes 2017/2018 378
Mulleres 2017/2018 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 22.690
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.240
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.067
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.384
% créditos repetidos 2017/2018 37,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,22
Taxa de evaluación 2017/2018 71,1
Taxa de éxito 2017/2018 76,98
Taxa de rendemento 2017/2018 54,73

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
28
13
17
Informática
24
14
12
Física I
39
3
4
Química
28
6
5
Expresión Gráfica
37
8
6
Álxebra
34
10
21
Física II
39
0
7
Estatística
36
5
6
Ciencia de Materiais
25
23
14
Xestión Empresarial
19
8
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
5
9
Termodinámica
28
4
8
Fundamentos de Electricidade
27
4
7
Enxeñaría Medioambiental
24
2
3
Tecnoloxías de Fabricación
28
1
13
Mecánica de Fluídos
44
5
20
Fundamentos de Automática
72
3
16
Fundamentos de Electrónica
19
18
14
Resistencia de Materiais
30
14
13
Teoría de Máquinas
27
1
17

3º Curso

Sistemas Eléctricos
23
2
4
Electrónica Analóxica
22
14
9
Electrónica Dixital
21
11
17
Automatización I
25
13
11
Informática Industrial
19
7
11
Sistemas Dixitais I
25
1
12
Instrumentación Electrónica I
24
13
21
Enxeñaría de Control
30
5
8
Instalacións Eléctricas e Industriais
Robótica Industrial
19
0
2
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
5
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
11
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
3
3
Oficina Técnica
14
0
0
Electrónica de Potencia
17
8
3
Automatización II
16
5
7
Organización de Empresas
21
3
4
Deseño de Equipos Electrónicos
11
0
0
Control Avanzado
10
0
1
Sistemas de Control Intelixente
13
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
1
Traballo Fin de Grao
16
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
34
20
Informática
23
28
14
Física I
35
27
6
Química
38
12
10
Expresión Gráfica
29
30
9
Álxebra
18
30
31
Física II
33
21
13
Estatística
31
27
10
Ciencia de Materiais
36
12
39
Xestión Empresarial
31
22
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
29
4
7
Termodinámica
24
8
8
Fundamentos de Electricidade
28
3
9
Enxeñaría Medioambiental
23
2
5
Tecnoloxías de Fabricación
25
6
15
Mecánica de Fluídos
19
20
30
Fundamentos de Automática
14
29
40
Fundamentos de Electrónica
18
13
14
Resistencia de Materiais
22
19
12
Teoría de Máquinas
25
10
8

3º Curso

Sistemas Eléctricos
23
6
2
Electrónica Analóxica
18
14
11
Electrónica Dixital
12
6
26
Automatización I
20
9
18
Informática Industrial
23
10
10
Sistemas Dixitais I
26
5
18
Instrumentación Electrónica I
17
27
17
Enxeñaría de Control
15
11
9
Debuxo Industrial e CAD
7
0
0
Mantemento Industrial
12
0
1
Enerxías Renovables
Instalacións Eléctricas e Industriais
1
1
1
Polímeros en Electrónica
18
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
25
4
3
Oficina Técnica
30
0
1
Electrónica de Potencia
26
8
4
Automatización II
28
1
6
Organización de Empresas
21
6
3
Deseño de Equipos Electrónicos
14
0
2
Robótica Industrial
23
0
2
Control Avanzado
12
0
1
Sistemas de Control Intelixente
13
0
0
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
26

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
19
28
Informática
29
13
19
Física I
26
16
15
Química
30
14
14
Expresión Gráfica
28
22
17
Álxebra
25
18
35
Física II
27
16
17
Estatística
23
15
19
Ciencia de Materiais
21
18
47
Xestión Empresarial
32
8
17

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
3
15
Termodinámica
25
8
7
Fundamentos de Electricidade
22
6
13
Enxeñaría Medioambiental
26
0
2
Tecnoloxías de Fabricación
25
8
14
Mecánica de Fluídos
26
17
30
Fundamentos de Automática
10
30
28
Fundamentos de Electrónica
10
13
13
Resistencia de Materiais
5
14
27
Teoría de Máquinas
24
8
15

3º Curso

Sistemas Eléctricos
20
5
6
Electrónica Analóxica
22
15
3
Electrónica Dixital
21
10
13
Automatización I
24
8
16
Informática Industrial
21
8
13
Sistemas Dixitais I
24
7
21
Instrumentación Electrónica I
24
14
26
Enxeñaría de Control
21
14
6
Debuxo Industrial e CAD
7
0
2
Mantemento Industrial
18
0
1
Enerxías Renovables
Instalacións Eléctricas e Industriais
1
0
1
Polímeros en Electrónica
24
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
20
4
4
Oficina Técnica
22
2
1
Electrónica de Potencia
22
9
8
Automatización II
24
8
7
Organización de Empresas
17
2
4
Instrumentación Electrónica II
Deseño de Equipos Electrónicos
17
0
0
Robótica Industrial
23
0
0
Control Avanzado
10
0
2
Sistemas de Control Intelixente
9
1
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
2
0
0
Traballo Fin de Grao
13
0
31

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50