Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Beceiro Castiñeiras, Sara
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Beceiro Castiñeiras, Sara
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 171
Homes 2020/2021 71
Mulleres 2020/2021 100
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 9.228
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 8.424
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 396
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 408
% créditos repetidos 2020/2021 8,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,96
Taxa de evaluación 2020/2021 88,82
Taxa de éxito 2020/2021 91,14
Taxa de rendemento 2020/2021 80,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 87,97
Taxa de graduación 2016/2017 50
Taxa de abandono 2018/2019 5,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 254
Homes 2020/2021 110
Mulleres 2020/2021 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.860
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 477
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 441
% créditos repetidos 2020/2021 6,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,24
Taxa de evaluación 2020/2021 90,18
Taxa de éxito 2020/2021 94,13
Taxa de rendemento 2020/2021 84,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 147
Homes 2019/2020 60
Mulleres 2019/2020 87
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.932
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.750
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 738
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 444
% créditos repetidos 2019/2020 14,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,96
Taxa de evaluación 2019/2020 92,74
Taxa de éxito 2019/2020 93,72
Taxa de rendemento 2019/2020 86,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 84,43
Taxa de graduación 2015/2016 47,06
Taxa de abandono 2017/2018 9,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 230
Homes 2019/2020 100
Mulleres 2019/2020 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.250
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 807
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 480
% créditos repetidos 2019/2020 10,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,52
Taxa de evaluación 2019/2020 94,33
Taxa de éxito 2019/2020 96,04
Taxa de rendemento 2019/2020 90,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 152
Homes 2018/2019 69
Mulleres 2018/2019 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.620
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.282
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 528
% créditos repetidos 2018/2019 17,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,13
Taxa de evaluación 2018/2019 88,19
Taxa de éxito 2018/2019 90,98
Taxa de rendemento 2018/2019 80,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,02
Taxa de graduación 2014/2015 54,39
Taxa de abandono 2016/2017 10,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 552
% créditos repetidos 2018/2019 11,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,48
Taxa de evaluación 2018/2019 90,2
Taxa de éxito 2018/2019 94,48
Taxa de rendemento 2018/2019 85,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
38
4
3
Introdución á Economía
41
5
0
Organización de Empresa
31
10
6
Psicoloxía do Traballo
39
6
4
Informática Básica
39
3
1
Dereito Societario e Cooperativo
33
7
9
Economía e Empresa
36
13
4
Métodos de Traballo
39
5
14
Historia Social e Política Contemporánea
37
1
11
Teoría das Relacións Laborais
45
4
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
22
7
3
Dereito do Traballo II
25
0
3
Dereito Sindical I
27
3
2
Dereito Sindical II
28
2
3
Dirección e Xestión de RRHH I
29
6
11
Dirección e Xestión de RRHH II
32
5
12
Socioloxía do Traballo
26
1
1
Estatística Descritiva
20
12
10
Comportamento Organizacional
26
2
3
Técnicas de Investigación Social
29
1
5

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
24
1
2
Dereito da Seguridade Social II
20
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
28
0
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
25
0
2
Economía Española
17
13
4
Contabilidade
29
2
5
Economía do Traballo
18
7
4
Dereito Administrativo
26
0
3
Auditoría Laboral
24
0
2
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
10
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
17
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
16
0
0
Historia Social do Traballo
30
0
2
Informática Aplicada
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
5
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
0
0
Socioloxía do Consumo
23
0
0
Valoración Contable
1
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
42
0
1
Dirección Estratéxica
44
0
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
38
0
1
Dereito Procesual Laboral
39
0
1
Políticas Sociolaborais
42
1
1
Traballo Fin de Grao
32
0
19
Prácticas Externas
23
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
20
1
5
Introdución á Economía
29
0
1
Organización de Empresa
23
4
2
Psicoloxía do Traballo
25
2
3
Informática Básica
21
2
2
Dereito Societario e Cooperativo
26
0
0
Economía e Empresa
31
0
2
Métodos de Traballo
23
4
6
Historia Social e Política Contemporánea
28
1
2
Teoría das Relacións Laborais
28
2
5

2º Curso

Dereito do Traballo I
40
1
3
Dereito do Traballo II
41
0
1
Dereito Sindical I
38
2
2
Dereito Sindical II
28
2
5
Dirección e Xestión de RRHH I
34
18
1
Dirección e Xestión de RRHH II
27
17
4
Socioloxía do Traballo
27
0
0
Estatística Descritiva
31
11
7
Comportamento Organizacional
28
0
0
Técnicas de Investigación Social
31
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
35
0
1
Dereito da Seguridade Social II
38
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
34
0
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
32
0
0
Economía Española
35
1
2
Contabilidade
28
7
5
Economía do Traballo
45
0
3
Dereito Administrativo
34
1
1
Auditoría Laboral
23
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
8
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
16
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
10
0
3
Historia Social do Traballo
28
0
1
Informática Aplicada
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
16
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
12
0
0
Socioloxía do Consumo
14
0
1

4º Curso

Técnicas de Negociación
23
0
2
Dirección Estratéxica
23
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
23
0
1
Dereito Procesual Laboral
24
0
1
Políticas Sociolaborais
20
0
2
Traballo Fin de Grao
29
0
10
Prácticas Externas
10
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
28
0
4
Introdución á Economía
28
3
3
Organización de Empresa
27
4
4
Psicoloxía do Traballo
31
1
7
Informática Básica
22
1
3
Dereito Societario e Cooperativo
34
0
5
Economía e Empresa
33
2
6
Métodos de Traballo
35
3
7
Historia Social e Política Contemporánea
27
3
10
Teoría das Relacións Laborais
33
1
4

2º Curso

Dereito do Traballo I
31
5
7
Dereito do Traballo II
30
6
5
Dereito Sindical I
29
5
4
Dereito Sindical II
36
0
3
Dirección e Xestión de RRHH I
21
15
6
Dirección e Xestión de RRHH II
31
9
8
Socioloxía do Traballo
32
1
2
Estatística Descritiva
32
17
8
Comportamento Organizacional
39
1
3
Técnicas de Investigación Social
32
2
2

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
22
0
1
Dereito da Seguridade Social II
22
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
22
2
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
22
0
1
Economía Española
19
3
6
Contabilidade
13
5
7
Economía do Traballo
24
10
4
Dereito Administrativo
22
2
0
Auditoría Laboral
8
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
4
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
7
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
14
0
0
Historia Social do Traballo
11
0
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
15
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
12
0
0
Socioloxía do Consumo
15
0
1
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
23
0
1
Dirección Estratéxica
18
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
20
0
1
Dereito Procesual Laboral
20
0
0
Políticas Sociolaborais
22
0
1
Traballo Fin de Grao
27
0
18
Prácticas Externas
13
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 48