Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
del Río Vinyeta, Paula María
Vogal Estudante
Núñez Teijeiro, Daniel
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Casal Torrente, Antía
Vogal Estudante
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 143
Homes 2019/2020 59
Mulleres 2019/2020 84
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.788
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 390
% créditos repetidos 2019/2020 14,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,46

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 226
Homes 2019/2020 99
Mulleres 2019/2020 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.390
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 11.190
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 777
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 426
% créditos repetidos 2019/2020 9,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 152
Homes 2018/2019 69
Mulleres 2018/2019 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.620
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.282
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 528
% créditos repetidos 2018/2019 17,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,13
Taxa de evaluación 2018/2019 88,19
Taxa de éxito 2018/2019 90,98
Taxa de rendemento 2018/2019 80,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,02
Taxa de graduación 2014/2015 55,36
Taxa de abandono 2016/2017 10,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 234
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.280
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 552
% créditos repetidos 2018/2019 11,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,48
Taxa de evaluación 2018/2019 90,2
Taxa de éxito 2018/2019 94,48
Taxa de rendemento 2018/2019 85,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 157
Homes 2017/2018 63
Mulleres 2017/2018 94
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.292
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.092
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 414
% créditos repetidos 2017/2018 14,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,82
Taxa de evaluación 2017/2018 89,58
Taxa de éxito 2017/2018 90,15
Taxa de rendemento 2017/2018 80,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,12
Taxa de graduación 2013/2014 50,91
Taxa de abandono 2015/2016 15,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 225
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 137
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,62
Taxa de evaluación 2017/2018 91,77
Taxa de éxito 2017/2018 93,51
Taxa de rendemento 2017/2018 85,82

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
28
0
4
Introdución á Economía
28
3
3
Organización de Empresa
27
4
4
Psicoloxía do Traballo
31
1
7
Informática Básica
22
1
3
Dereito Societario e Cooperativo
34
0
5
Economía e Empresa
33
2
6
Métodos de Traballo
35
3
7
Historia Social e Política Contemporánea
27
3
10
Teoría das Relacións Laborais
33
1
4

2º Curso

Dereito do Traballo I
31
5
7
Dereito do Traballo II
30
6
5
Dereito Sindical I
29
5
4
Dereito Sindical II
36
0
3
Dirección e Xestión de RRHH I
21
15
6
Dirección e Xestión de RRHH II
31
9
8
Socioloxía do Traballo
32
1
2
Estatística Descritiva
32
17
8
Comportamento Organizacional
39
1
3
Técnicas de Investigación Social
32
2
2

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
22
0
1
Dereito da Seguridade Social II
22
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
22
2
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
22
0
1
Economía Española
19
3
6
Contabilidade
13
5
7
Economía do Traballo
24
10
4
Dereito Administrativo
22
2
0
Auditoría Laboral
8
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
4
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
7
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
14
0
0
Historia Social do Traballo
11
0
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
15
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
12
0
0
Socioloxía do Consumo
15
0
1
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
23
0
1
Dirección Estratéxica
18
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
20
0
1
Dereito Procesual Laboral
20
0
0
Políticas Sociolaborais
22
0
1
Traballo Fin de Grao
27
0
18
Prácticas Externas
13
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
35
0
1
Introdución á Economía
39
6
2
Organización de Empresa
33
10
1
Psicoloxía do Traballo
44
8
3
Informática Básica
34
0
1
Dereito Societario e Cooperativo
27
4
6
Economía e Empresa
34
6
9
Métodos de Traballo
35
8
7
Historia Social e Política Contemporánea
40
2
10
Teoría das Relacións Laborais
41
3
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
22
6
7
Dereito do Traballo II
29
1
8
Dereito Sindical I
27
4
2
Dereito Sindical II
26
3
0
Dirección e Xestión de RRHH I
26
7
11
Dirección e Xestión de RRHH II
19
11
9
Socioloxía do Traballo
25
3
3
Estatística Descritiva
20
18
8
Comportamento Organizacional
25
7
3
Técnicas de Investigación Social
26
3
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
16
0
0
Dereito da Seguridade Social II
16
1
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
17
0
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
20
0
0
Economía Española
17
3
1
Contabilidade
20
0
3
Economía do Traballo
18
6
5
Dereito Administrativo
17
1
2
Auditoría Laboral
11
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
9
0
0
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
17
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
13
0
0
Historia Social do Traballo
5
0
1
Informática Aplicada
1
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
7
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
1
0
1
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
0
0
Socioloxía do Consumo
9
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
34
1
1
Dirección Estratéxica
40
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
37
0
2
Dereito Procesual Laboral
37
0
2
Políticas Sociolaborais
37
0
1
Traballo Fin de Grao
38
0
19
Prácticas Externas
30
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
0
1
Introdución á Economía
24
11
2
Organización de Empresa
21
13
2
Psicoloxía do Traballo
24
12
3
Informática Básica
22
0
1
Dereito Societario e Cooperativo
29
7
2
Economía e Empresa
29
6
4
Métodos de Traballo
23
14
3
Historia Social e Política Contemporánea
17
14
8
Teoría das Relacións Laborais
34
3
3

2º Curso

Dereito do Traballo I
21
3
6
Dereito do Traballo II
15
7
8
Dereito Sindical I
16
7
4
Dereito Sindical II
17
0
1
Dirección e Xestión de RRHH I
20
5
7
Dirección e Xestión de RRHH II
17
5
6
Socioloxía do Traballo
15
3
1
Estatística Descritiva
13
9
9
Comportamento Organizacional
25
0
5
Técnicas de Investigación Social
20
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
38
0
0
Dereito da Seguridade Social II
41
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
38
0
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
37
0
1
Economía Española
39
0
5
Contabilidade
27
8
6
Economía do Traballo
36
7
6
Dereito Administrativo
31
0
3
Auditoría Laboral
12
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
4
0
1
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
21
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
16
0
1
Historia Social do Traballo
8
0
0
Informática Aplicada
12
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
8
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
4
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
21
0
0
Socioloxía do Consumo
15
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
38
0
0
Dirección Estratéxica
36
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
1
1
Dereito Procesual Laboral
29
2
1
Políticas Sociolaborais
36
0
2
Traballo Fin de Grao
32
0
18
Prácticas Externas
21
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Automatización e os seus posibles efectos no emprego

A boa Administración: dereitos da cidadanía e empleados públicos

A escravitude infantil desde a revolución industrial ata a actualidade

A influencia da actividade física no ámbito laboral: a súa relación co rendemento e a saúde dos traballadores

Análise do emprendemento en España

Análise e Avaliación do Plan Estratéxico de Mercadona fronte a teoría da Planificación Estratéxica

Análise e avaliación do plan estratéxico de Repsol.

Avaliación de riscos de restaurante-bar Soho en A Coruña.

Discapacidade e emprego. Proxecto de iniciación as relacións laborais.

Estudo e avaliación de riscos nunha oficina

Impacto socioeconómico do Festival Internacional do Mundo Celta en Ortigueira

Lean Manufacturing. A producción axustada

Médicos anestesiólogos coa síndrome Burnout

O futuro da formación profesional dual

O pacto de permanencia na empresa

O presentismo laboral e a productividade no posto de traballo

Organizacións saudables e hábitos alimenticios: presente fronte ao futuro

Os impostos sobre o consumo

Permiso de paternidade e conciliación masculina

Plan Estratéxico de Adolfo Domínguez

Plan estratéxico de Inditex

Plan estratéxico para atopar emprego

Sociedades laborais de Ferrol

A conciliación laboral e familiar no dereito laboral

A empresa de traballo temporal: dentro do seu entorno e dende os seus estados financeiros.

A influencia dos factores internos na mellora da produtividade dos traballadores

A influencia dos factores psicosociais no rendemento dos traballadores.

A responsabilidade civil derivada de accidente de traballo

A siniestralidade laboral en Galicia entre 1992 y 2017

A xestión de inventarios: aplicación práctica no sector sanitario

Análise do fenómeno da inmigración en España

As transformacións laborais nos municipios de Ferrol e Narón.

Aspectos psicosociais e económicos das barreiras arquitectónicas

Calidade de vida laboral: O impacto do traballo sobre as persoas e sobre a eficacia organizacional.

Efectos da crise no mercado laboral

Efectos do SMI entre a poboación a nivel europeo

Natureza organizativa e benestar ocupacional: influencia da organización do traballo na saúde dos traballadores

O deporte profesional como rexime laboral especial

O mercado de traballo e a muller

O persoal ao servizo do Sector Público no ámbito local

O traballo a turnos. Influencia na productividade

Os recursos humanos en México

Plan de Empresa: Artenchapas

Plan estratéxico para unha empresa de produtos gourmet de Galicia

Prevención e extinción de incendios no sector naval:O caso de Navantia.

Repercusión económica de eventos culturais e feiras en Moeche

Servizo doméstico e traballo de coidados en España

Sistema público de pensións español. Problema demográfico e sostibilidade

Situación do mercado de traballo en España

Técnicas de influencia social

A actividade laboral da poboación xuvenil galega

A comunicación non verbal no ámbito da negociación

A formación bonificada na empresa

A pobreza enerxética

A transformación industrial do Bierzo e Laciana, a través da empresa carbonera MSP 1954-1992

Adicción ao traballo e saúde laboral: causas e repercusións sobre o traballador

Análise da industria do videoxogo: os deportes electrónicos en España

Análise e conclusións sobre a aplicación das ferramentas de xestión do talento por parte da empresa

Análise económico da situación actual de Cataluña

As relacións laborais no sector de transporte de mercancías por estrada

Benestar no traballo: empresa pública ou privada

Centros especiais de emprego en Galicia

Cooperativas e sociedades laborais na comarca de Ferrol

De que forma afectan as accións da RSC á reputación dunha empresa?

Desigualdade de xénero no mercado laboral español

E quen me ensina a comunicarme? A formación nas habilidades comunicativas

El petróleo: fonte de enerxía. OPEP e crise de 1973

Engagement: a importancia de sentirse ben no traballo

Estrutura laboral do municipio de Narón

factores influentes na migracion actual venezolana

Habilidades e técnicas de comunicación. O caso de Barack Obama

Impostos medioambientais

Liderado feminino

modela dunha oficina ergonomica

Muller e comunicación: a radio en feminino

Muller e conciliación: Cambios nas organizacións

O amianto: A problemática na Comarca de Ferrol

O traballo oculto en España

Os impostos sobre o consumo

Os traballadores autónomos agrarios na Seguridade Social

Plan estratéxico da empresa de xoias, complementos e moda española TOUS

Plan estratéxico dunha empresa de servizos de emprego temporal

Plan estratéxico para unha organización sen ánimo de lucro

Proxecto de orientación laboral na Asociación Arela-Cambre

Redes sociais: oportunidade para atraer e reter talento

Remunicipalización de servizos públicos con especial referencia aos aspectos laborais

Selección de persoal: fontes e métodos

Vantaxes e desvantaxes do e-learning fronte á formación presencial

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60