Grao en Podoloxía

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Coronado Carvajal, Carmen
Vicepresidente
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
García Martínez, Carmen María
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Lorenzo Domínguez, Eloy
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidente
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Fernández Sande, Cristina
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 47
Homes 2019/2020 16
Mulleres 2019/2020 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.583
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.583
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,96
Taxa de evaluación 2019/2020 95,47
Taxa de éxito 2019/2020 91,36
Taxa de rendemento 2019/2020 87,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 446
Homes 2019/2020 95
Mulleres 2019/2020 351
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 25.320
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 23.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 486
% créditos repetidos 2019/2020 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,76
Taxa de evaluación 2019/2020 98,29
Taxa de éxito 2019/2020 98,29
Taxa de rendemento 2019/2020 96,61

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 457
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 363
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 26.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.710
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 429
% créditos repetidos 2018/2019 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,66
Taxa de evaluación 2018/2019 96,07
Taxa de éxito 2018/2019 94,66
Taxa de rendemento 2018/2019 90,94

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 459
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.720
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 420
% créditos repetidos 2017/2018 5,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,2
Taxa de evaluación 2017/2018 96,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,28
Taxa de rendemento 2017/2018 92,11

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
38
3
1
Anatomía Xeral
29
13
1
Anatomía Específica do Membro Inferior
42
0
2
Psicoloxía Aplicada e Saúde
37
4
1
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
36
6
2
Microbioloxía e Parasitoloxía
43
0
1
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
37
2
2
Podoloxía Xeral
32
5
7
Conceptos Xerais de Cirurxía
44
0
1