Grao en Enfermaría

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Coronado Carvajal, Carmen
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
Varela Feal, Nuria Esther
Vogal PDI
Galeote Merchán, Marcos
Vogal Estudante
González Torres, Sergio
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Sánchez Rebón, Bianca
Vogal Estudante
García Corbalán, Miriam
Vogal Estudante
Álvarez Rodríguez, Maite
Vogal Estudante
Orgeira Crespo, María Raquel
Vogal PAS
Gil Manso, Pedro
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 258
Homes 2021/2022 49
Mulleres 2021/2022 209
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.330
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.570
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 561
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 201
% créditos repetidos 2021/2022 4,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,43
Taxa de evaluación 2021/2022 97,69
Taxa de éxito 2021/2022 93,69
Taxa de rendemento 2021/2022 91,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,38
Taxa de graduación 2017/2018 75
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 449
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 358
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 26.470
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 24.790
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.287
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 396
% créditos repetidos 2021/2022 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,96
Taxa de evaluación 2021/2022 96,67
Taxa de éxito 2021/2022 91,65
Taxa de rendemento 2021/2022 88,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 260
Homes 2020/2021 48
Mulleres 2020/2021 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 14.560
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 189
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 132
% créditos repetidos 2020/2021 2,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,24
Taxa de evaluación 2020/2021 97,48
Taxa de éxito 2020/2021 96,48
Taxa de rendemento 2020/2021 94,05
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 94,74
Taxa de graduación 2016/2017 83,61
Taxa de abandono 2018/2019 2,9

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 447
Homes 2020/2021 92
Mulleres 2020/2021 355
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.450
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.650
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 240
% créditos repetidos 2020/2021 3,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,94
Taxa de evaluación 2020/2021 96,42
Taxa de éxito 2020/2021 94,07
Taxa de rendemento 2020/2021 90,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 255
Homes 2019/2020 41
Mulleres 2019/2020 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.840
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 681
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 318
% créditos repetidos 2019/2020 6,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,19
Taxa de evaluación 2019/2020 99,33
Taxa de éxito 2019/2020 99,04
Taxa de rendemento 2019/2020 98,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,83
Taxa de graduación 2015/2016 74,65
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 446
Homes 2019/2020 95
Mulleres 2019/2020 351
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 25.320
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 23.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 486
% créditos repetidos 2019/2020 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,76
Taxa de evaluación 2019/2020 98,29
Taxa de éxito 2019/2020 98,29
Taxa de rendemento 2019/2020 96,61

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
0
0
Bioloxía
69
1
2
Psicoloxía
63
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
71
1
2
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
61
13
6
Fisioloxía
26
53
4
Fundamentos da Enfermaría
68
1
4

2º Curso

Nutrición
56
9
1
Farmacoloxía
58
2
1
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
51
2
1
Enfermaría Comunitaria I
51
0
3
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
50
0
1
Estadías Clínicas I
52
0
0
Estadías Clínicas II
52
0
0
Enfermaría Clínica I
55
0
0
Enfermaría Clínica II
51
5
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
65
1
4
Enfermaría Materno-Infantil
66
0
1
Enfermaría Comunitaria II
64
0
4
Enfermaría Xerontolóxica
64
6
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
64
4
3
Enfermaría Laboral
51
0
0
Farmacoterapia
14
0
0
Estadías Clínicas III
66
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
57
1
0
Estadías Clínicas V
58
1
0
Estadías Clínicas VI
59
1
0
Estadías Clínicas VII
58
1
1
Prácticum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
54
0
2
Bioloxía
57
0
3
Psicoloxía
54
0
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
2
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
44
12
4
Fisioloxía
33
18
5
Fundamentos da Enfermaría
59
1
3

2º Curso

Nutrición
58
11
4
Farmacoloxía
65
6
2
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
70
0
0
Enfermaría Comunitaria I
67
0
0
Enfermaría da Saúde Mental
68
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
66
0
0
Estadías Clínicas I
68
1
0
Estadías Clínicas II
69
0
1
Enfermaría Clínica I
64
2
1
Enfermaría Clínica II
62
5
2

3º Curso

Enfermaría Clínica III
60
0
1
Enfermaría Materno-Infantil
56
0
2
Enfermaría Comunitaria II
57
0
2
Enfermaría Xerontolóxica
57
3
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
53
0
2
Enfermaría Laboral
28
0
1
Farmacoterapia
24
0
0
Estadías Clínicas III
60
0
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
59
0
0
Estadías Clínicas V
57
1
0
Estadías Clínicas VI
55
2
0
Estadías Clínicas VII
57
2
0
Prácticum
61
0
0
Traballo Fin de Grao
64
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
61
0
0
Bioloxía
68
2
0
Psicoloxía
63
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
67
1
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
71
1
2
Fisioloxía
92
0
1
Fundamentos da Enfermaría
76
0
0

2º Curso

Nutrición
51
4
1
Farmacoloxía
44
4
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
65
0
0
Enfermaría Comunitaria I
59
0
0
Enfermaría da Saúde Mental
55
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
55
0
0
Estadías Clínicas I
63
1
0
Estadías Clínicas II
62
0
1
Enfermaría Clínica I
57
1
0
Enfermaría Clínica II
63
0
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
64
1
0
Enfermaría Materno-Infantil
64
0
1
Enfermaría Comunitaria II
66
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
53
1
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
61
0
0
Enfermaría Laboral
6
0
1
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
0
0
1
Farmacoterapia
43
0
1
Estadías Clínicas III
56
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
54
2
0
Estadías Clínicas V
55
1
0
Estadías Clínicas VI
56
0
0
Estadías Clínicas VII
54
2
0
Prácticum
52
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Na encrucillada entre o camiño imposto e o camiño escollido": unha metaetnografía sobre o rexeitamento ou dúbidas dos profesionais sanitarios sobre a súa vacinación contra o COVID-19 e a gripe.

¿Canto sabe a matrona sobre o efecto dos disruptores endócrinos na muller e a súa descendencia? Un proxecto de investigación.

“A dura subida ao cumio da montaña”: Unha meta-etnografía das experiencias de enfermeiras que coidan a mulleres vítimas de violencia sexual.

“Intervencións para a prevención e detección do suicidio en persoas maiores: Revisión Sistemática”

A comunicación enfermeira co paciente en situación terminal

A eficacia da educación de enfermaría na lactancia materna.

A eficacia da máscara contra a infección por virus COVID-19: unha revisión narrativa.

Abordaxe preventivo da infección asociada a atención sanitaria (IAAS) no lugar quirúrxico.

Actividades de intervención de práctica enfermeira baseadas na evidencia para a abordaxe do pé diabético

Analisise epidemioloxico do Covid-19 na area sanitaria de Ferrol

Ansiedade e depresión na pandemia

Aplicación da terapia larval no tratamento de feridas crónicas: unha revisión sistemática

As experiencias das mulleres no embarazo e no parto durante a pandemia do COVID-19: unha meta-etnografía

Calidade de vida durante o climaterio nas mulleres da Área Sanitaria de Ferrol.

Coidados de enfermería contra a resistencia a antibióticos

Coidados de enfermería para o mantemento do catéter venosos central de acceso periférico nos pacientes adultos.

Como afrontan as enfermeiras a morte dos pacientes pediátricos con cancro?

Construcción da identidade narrativa dos profesionais de enfermería

Coñecemento dos profesionais de Enfermaría relativo ao manexo de medicamentos antineoplásicos: unha revisión narrativa

Detección e abordaxe da violencia de xénero por parte dos/das profesionais de Atención Primaria

Dificultades na comunicación experimentadas por mozos con trastorno do espectro autista e profesionais de enfermaría.

Dificultades percibidas polos pacientes sometidos a diálise peritoneal domiciliaria.

Dificultades percibidas polos/as enfermeiros/as da Área Sanitaria de Ferrol na prestación de coidados paliativos

Eficacia da aplicación de soro hipertónico frío para a redución da dor provocada polo edema perineal posparto: proposta de investigación cuantitativa.

Eficacia da comunicación enfermeira con pacientes en situación terminal e a súa familia: unha revisión bibliográfica

Eficacia da dieta atlántica e da dieta mediterránea en mulleres en idade fértil con síndrome do ovario poliquístico na área sanitaria de Ferrol

Eficacia da Dieta Mediterránea e repercusión na calidade de vida e estado nutricional en mulleres entre 20 e 64 anos con cancro de mama na Área Sanitaria de Ferrol.

Eficacia da técnica da xiringa para a lactación materna exclusiva non diferida no manexo de mamilas planas ou investidas en mulleres lactantes: un protocolo de estudo para un ensaio clínico controlado aleatorizado.

Eficacia dunha intervención educativa con Dieta Atlántica en persoas maiores de Galicia para mellorar o seu estado nutricional. Proxecto de investigación.

Eficacia dunha intervención formativa en Código Sepse sobre a relación existente entre a demora no inicio da administración de antibioterapia e a mortalidade nas Unidades de Urxencias da provincia de A Coruña.

Eficiencia dos novos anticoagulantes orais fronte Acenocumarol e Warfarina en fibrilación auricular, unha revisión bibliográfica

El trabajo a turnos y sus posibles consecuencias sobre el sueño: una revisión narrativa.

Estela psicolóxica dos equipos de enfermaría que se encontran na primeira liña fronte á COVID-19

Estudo sobre a percepción do persoal de enfermaría de Atención Primaria de Galicia en canto a violencia de xénero

Estudo da eficacia das medidas de tipografía e de cambios de envases na prevención de erros do persoal sanitario causados pola aparencia farmacéutica: unha revisión sistemática

Experiencia e adaptación ás novas necesidades despois do diagnóstico da enfermidade de Crohn na adolescencia. Proposta de investigación.

Experiencias das mulleres con cancro do colo de útero: unha revisión narrativa

Experiencias das mulleres con depresión postparto: Unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias das mulleres sometidas a unha mastectomía preventiva: unha proposta de investigación cualitativa

Experiencias de concepción, embarazo y parto en el colectivo de hombres transgénero: Una meta-etnografía

Experiencias de transición ao ámbito clínico no contexto pre- e pospandémico: Estudo cualitativo desde a perspectiva das enfermeiras noveles

Experiencias dos profesionais de Enfermaría relativas á atención de mulleres sometidas a mutilación xenital feminina: un proxecto de Investigación Cualitativa

Grao de coñecemento sobre a existencia e funcións do Comité de Ética Asistencial por parte dos profesionais de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol.

Identificación de factores de risco e sintomatoloxía propia da diabetes tipo 3c. Revisión sistemática

Impactos do confinamento no estilo de vida. IMC na poboación infantil e adolescente

Influencia do bullying sobre os trastornos da conducta alimentaria na adolescencia: proxecto de investigación

Intervención psicoeducativa en coidadores/as informais de pacientes con Alzheimer: proxecto de investigación

Loito por Síndrome de Morte Súbita do Lactante: Abordaxe dos profesionales de enfermería

Melloras na educación sanitaria ofertada ao coidador informal dun paciente con Alzheimer: unha proposta de investigación cualitativa

Membros do equipo sanitario necesarios para a realización da manobra de prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo

Necesidades identificadas durante o proceso oncolóxico por pacientes superviventes.

Nivel de aprendizaxe adquirido por profesionais de enfermaría sobre coidados de feridas e lesións relacionadas coa dependencia

O impacto psicosocial do proceso de eutanasia nas enfermeiras e a súa influencia na relación co paciente.

Percepción da vida sexual en pacientes sometidos a ciruxía bariátrica

Percepcións do risco de afogamento nos adolescentes

Vivencias das enfermeiras de urxencias ante os intentos autolíticos: un proxecto de investigación cualitativa

Vivencias das mulleres respecto á violencia de parella íntima durante a pandemia COVID-19: Unha meta-etnografía.

“Adherencia á Dieta Atlántica na poboación adolescente de Ferrol”.

“Deixarse levar ou nadar a contacorrente”: Unha meta-etnografía das experiencias de coidado a mulleres e parexas que interrumpiron voluntariamente o embarazo.

'A busca do equilibrio na corda frouxa': unha metaetnografía das experiencias de coidado das enfermeiras de primeira liña durante a pandemia da covid-19

A inflluencia da comunicación enfermeira no grao de satisfacción en pacientes embarazadas e puérperas

Achegamento á vivencia de familiares de pacientes con Anorexia Nerviosa. Unha estratexia de prevención

Actuación en quirófano fronte á pandemia da COVID-19

Adherencia dos estudantes do Grao de Enfermería da Universidade da Coruña, campus de Ferrol, á Dieta Atlántica.

Afectación biopsicosocial do persoal de Enfermaría de Urxencias do Hospital Universitario da Coruña durante a pandemia da COVID-19

Aproximación ao coidado integral de lesións cutáneas relacionadas coa dependencia mediante ensino de caso figurativo

Aproximación ao estudo narrativo das experiencias dos alumnos de enfermería frente á morte.

Aproximación ás causas da falta de adhesión á vacinación contra a gripe en adultos maiores de 65 anos e enfermos crónicos maiores de 45 anos na área sanitaria de Ferrol. Proxecto de investigación cualitativa.

Atención integral na unidade de coidados paliativos na área sanitaria de Ferrol. Impacto da desprescrición farmacolóxica.

Calidade de vida das persoas con ELA en Galiza mediante a asociación AGAELA

Coidado de enfermaría en pacientes con diabetes tipo 2 e enfermidades cardiovasculares.

Comparación da saúde xeral e a calidade de vida entre a poboación autóctona e inmigrante no centro de saúde de O Ventorrillo (A Coruña)

Comparativa entre os anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K e os anticoagulantes directos en relación cos ingresos hospitalarios por reacciones adversas en doentes con fibrilación auricular

Consecuencias psicosociais da pandemia COVID-19 na poboación adulta europea: unha revisión narrativa

Coñecementos da poboación sobre o etiquetado nutricional. Revisión bibliográfica e valoración a través dunha enquisa en profesionais da saúde e poboación xeral.

Crenzas do estudantado de Enfermaría relativas á violencia de xénero

Cuidados de enfermaría na prevención da pneumonía asociada á ventilación mecánica

É a pandemia do Covid-19 un factor predispoñente para causar danos na saúde mental dos profesionais sanitarios?

Efecto da calidade do sono sobre o risco de Diabetes Xestacional

Eficacia de duas intervencións educativas en Dieta Mediterránea e Dieta Atlántica en pacientes diabéticos maiores de 65 anos na area de Ferrol

Eficacia dunha correcta elección do acceso vascular para a redución de complicacións relacionadas coa cateterización venosa en pacientes ingresados en Unidades de Coidados Intensivos do Servizo Galego de Saúde.

Eficacia dunha intervención con dieta mediterránea en adolescentes de 12 a 14 anos con sobrepeso ou obesidade en A Coruña desde atención primaria

Enfermaría e bioética durante a pandemia do COVID19

Enfermaria e pacientes maiores hospitalizados con delirio: Revisión narrativa

Enfermaría escolar: un futuro en desenvolvemento

Estudo da Calidade de Vida Relacionada coa Saúde percibida polas persoas maiores da área xeográfica de Folgoso do Courel

Estudo da presenza de ultraprocesados na alimentación dos nenos de 3 a 14 anos do municipio de Ferrol. Proxecto de investigación.

Estudo da relación entre o nivel de dependencia do doente e a sobrecarga do cuidador principal informal.

Estudo fenomenolóxico sobre a adaptación sicosocial depois do proceso de amputación en membros da asociación A.N.D.A.D.E.

Estudo sobre a influencia na prevención da osteoporose dun programa educativo de saúde nutricional con Dieta Mediterránea e actividade física en mulleres premenopáusicas da cidade da Coruña.

Ética e Covid-19

Evolución das hemorroides durante o parto e o puerperio

Experiencia de afrontamento familiar tras un diagnóstico de deterioro cognitivo: Alzheimer. Proxecto de investigación cualitativa.

Experiencias das mulleres adultas nas interrupcións voluntarias do embarazo e por cauces legais: unha meta-etnografía

Experiencias das mulleres con lesións medulares relativas a súa saúde sexual e reprodutiva: un proxecto de Investigación Cualitativa

Experiencias das mulleres durante o climaterio e a menopausa relativas á súa saúde sexual: un proxecto de Investigación Cualitativa

'Experiencias de mulleres embarazadas despois de sufrir perdas involuntarias no embarazo: Unha metaetnografía”

Experiencias de titores e enfermeiras no coidado de prematuros ingresados na UCIN durante a pandemia COVID-19: Unha proposta de investigación

Experiencias do estudantado de Enfermaría relativas a súa formación académica durante a pandemia COVID-19

Experiencias do persoal de enfermaría novel na prestación de coidados no contexto COVID-19: un estudo fenomenolóxico hermenéutico

Experiencias dos homes tras unha perda involuntaria do embarazo: Unha meta-etnografía.

Experiencias dos profesionais de enfermería de atención primaria na atención a mulleres víctimas de violencia de xénero. Título do TFG

Historia da Ética no coidado.

Intervención da enfermería na obesidade infantil no centro de saúde

Isabel Zendal, primeira enfermeira da historia en misión internacional. Estudo da súa achega á historia e á enfermería do século XIX.

Manexo clínico de mulleres embarazadas con preeclampsia e / ou Covid-19: reto diferencial nun posible espazo común

Nivel de coñecementos e participación do persoal de enfermería na adecuación dos tratamentos de soporte vital nas unidades de coidados intensivos do Servizo Galego de Saúde

O coidado ao final da vida. Experiencia do persoal de enfermaría en unidades con pacientes afectados por Sars-Cov-2

O papel da enfermaría ante a adherencia terapéutica en persoas sometidas a transplante renal: Revisión sistemática

Os coidados paliativos no paciente con insuficiencia cardíaca

Papel da enfermería no dó infantil

Percepción de estudantes de enfermaría respecto á vacinación fronte á COVID-19: un estudo fenomenolóxico hermenéutico

Persoas maiores, soidade e problemas internalizantes en tempos de pandemia. Proxecto de investigación.

Principales causas da obesidade infantil na Área Sanitaria de A Coruña

Principales causas da obesidade infantil na Área Sanitaria de A Coruña

Relación entre a infección por Covid-19 e o risco de parto prematuro

Revisión bibliográfica sobre a eficacia da dexametasona vs. betametasona no desenvolvemento pulmonar ante o risco de parto prematuro.

Revisión sistemática das reaccións adversas da isotretinoína no tratamento do acne grave en adolescentes.

Satisfacción no acompañamento durante o traballo de parto e puerperio inmediato no contexto COVID-19: proxecto de investigación

Situación dos doentes con Infarto Agudo de Miocardio durante a pandemia pola Covid-19

Sobrecarga e calidade de vida en coidadores informais de pacientes con Alzheimer

“Actitudes negativas e barreiras percibidas polos profesionais de enfermaría cara á prevención das úlceras por presión”

“Cultivando a aprendizaxe” en simulacións de coidados críticos: unha meta-etnografía

“O vínculo entre o coidado centrado en tarefas e o coidado que vai máis alá da técnica”. Unha meta-etnografía.

A calidade do sono en profesionais de enfermaría das Unidades Quirúrxicas do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A expresión narrativa do apego na Insuficiencia Renal Crónica

Adherencia ó tratamento en doentes tras un Infarto Agudo de Miocardio: relación ca súa calidade de vida.

Afrontamento do Cancro Infantil baixo a perspectiva dos pais e irmáns sans: un estudo cualitativo.

Análise da demanda en urxencias pediátricas dun hospital xeral

Ansiedade en adolescentes en Ferrol. Un estudo cuantitativo y cualitativo

Capnografía nas RCPs: coñecemento e valoración deste sistema de monitorización por profesionais de enfermería.

Carencias do sistema sanitario dende a perspectiva das familias das persoas con TEA. Un estudo cualitativo.

Competencias dos profesionais de enfermaría como responsábeis do triaxe e clasificación do paciente nos incidentes con múltiples vítimas

Coñecemento do persoal de enfermaría sobre a extracción prenatal do calostro

Deseño dun Proceso Do Coidado Espiritual o final da vida, no marco da cosmovisión metáfisica do século XXI

Disbiose vaxinal asociada ao uso de produtos de hixiene menstrual intravaxinais: Proxecto de investigación

DOR NO NEONATO. Revisión bibliográfica da literatura actual.

Educación en prevención do sobrepeso e a obesidade dirixida á poboación adolescente adscrita a un centro de saúde

''Educación sexual en adolescentes: ¿é necesaria a acción do persoal de enfermaría para previr as ETS? Proxecto de investigación.''

Efectividade do tratamento da EMT na ideación suicida en pacientes alcohólicos

Eficacia da danza como intervención terapéutica en pacientes con Parkinson: proxecto de investigación cuantitativa

Eficacia da ozonoterapia no tratamento de feridas crónicas do pé diabético. Revisión bibliográfica.

Eficacia da ozonoterapia no tratamento de feridas crónicas do pé diabético. Revisión bibliográfica.

Eficacia da vareniclina e o bupropión para abandoar o hábito tabáquico en doentes adolescentes esquizofrénicos: un ensaio clínico, dobre cego, aleatorizado

Eficacia da xestión activa do alumbramento fronte ao alumbramento espontáneo para reducir as hemorraxias posparto: proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención educativa con Dieta Mediterránea en pacientes hipertensos maiores de 65 anos da Área Sanitaria de Coruña

Eficacia dunha intervención educativa na valoración da dor aguda en pacientes ingresados nas Unidades de Coidados Intensivos na provincia de A Coruña.

Estudo da percepción dos profesionais de enfermaría sobre o seu papel como axentes da saúde na vacinación fronte o neumococo e a gripe

Estudo do grao de coñecemento do persoal de enfermería do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol ( CHUF) sobre a prevención de accidentes con risco biolóxico.

Estudo sobre a incidencia da depresión en pacientes tratados con etonogestrel por via oral ou en implante subcutáneo.

Estudo sobre o grao de coñecemento que ten a poboación da Área Sanitaria de Ferrol sobre a infección cirúrxica adquirida nos centros de saúde

Estudo sobre restricións físicas en maiores: coñecementos e actitudes do equipo sanitario.

Etica e investigación enfermería no área de críticos

Eventos adversos relacionados con Úlceras por Presión e dispositivos médicos nunha Unidade de Coidados Intensivos

Experiencia das enfermeiras no coidado de mulleres maltratadas: unha meta-etnografía.

Experiencias da non vacinación obrigatoria dende a perspectiva dos profesionais sanitarios: unha meta-etnografía

Experiencias das mulleres con Neoplasia Intraepitelial Cervical: unha meta-etnografía.

Experiencias de mulleres sometidas a unha histerectomía: unha meta-etnografía.

Factores que impiden alcanzar a nutrición plena enteral nos pacientes ingresados en unidades de críticos do SERGAS con implantación do protocolo Desnutrición Zero .

Ferramentas e recursos de enfermería para as mulleres embarazadas en risco de exclusión social

Hábitos alimentarios dos estudantes universitarios da Universidade da Coruña correspondentes ao campus de Ferrol.

Impacto psicolóxico da pandemia de COVID-19 nos profesionais da saúde na Área da Coruña

Impacto psicolóxico e calidade de vida en mulleres mastectomizadas

Impacto psicosocial da temporalidade laboral nas enfermeiras da Área Sanitaria de Ferrol. Proxecto de investigación.

Investigación sobre ética enfermeira. Scoping review

Medidas e técnicas destinadas á prevención de infección en nenos que sofren de epidermolisis bullosa no ámbito domiciliario

Musicoterapia para persoas con demencia: unha revisión narrativa

O incumprimento da hixiene das mans por parte do persoal sanitario e as súas causas.

Percepción do equipo multidisciplinar de coidados intensivos sobre as competencias en comunicación con doentes conscientes con ventilación mecánica invasiva.

Percepción dos profesionais sobre o proceso de implantación da enfermería escolar nos centros escolares. Exploración Cualitativa

Plan de coidados postcirúrxico dun caso de lesión oncolóxica en perna desde atención primaria

Proposta de investigación: 'Experiencias e necesidades percibidas do coidador familiar e pacientes con disfaxia post-ictus.

Que beneficios aporta a atención de enfermaría no cumprimentodo tratamento dos doentes adultos con fibrilación auricular anticoagulados con anti-vitamina K, unha revisión bibliográfica

Relación entre o estilo de apego e o afrontamento á enfermidade nos pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo I

Revisión bibliográfica sobre a eficacia do tratamento con vareniclina vs bupropion no abandono do hábito de fumar

Satisfacción dos pais e das nais coa humanización dos coidados na Unidade de Coidados Intensivos Pediátricos do Hospital Teresa Herrera

Saúde e bienestar da cuidadora inmigrante latinoamericana non profesional formal en A Coruña

Síndrome de Burnout nas unidades de medicina interna da Área Sanitaria de Ferrol

Situación da enfermería escolar en Galicia e España

Sobrecarga e calidade de vida dos coidadores informais de doentes con insuficiencia cardíaca avanzada

Validez predicativa do sistema de triaxe de manchester aplicado por profesionais da enfermaria no servizo de emerxencia de centros hospitalarios de nivel I e II

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10