Grao en Enfermaría

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidente/a
Coronado Carvajal, Carmen
Vicepresidente/a
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
García Martínez, Carmen María
Vogal PDI
Toja Martínez, Laura
Vogal Estudante
Eiroa García, Manuel Castor
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidente/a
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidente/a
Santalla Borreiros, Fátima
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Porcel Cebreiro, Cristina
Vogal Estudante
Souto Naveiro, David
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador/a de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 255
Homes 2019/2020 41
Mulleres 2019/2020 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.840
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 681
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 318
% créditos repetidos 2019/2020 6,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,19
Taxa de evaluación 2019/2020 99,33
Taxa de éxito 2019/2020 99,04
Taxa de rendemento 2019/2020 98,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,83
Taxa de graduación 2015/2016 77,94
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 446
Homes 2019/2020 95
Mulleres 2019/2020 351
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 25.320
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 23.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 486
% créditos repetidos 2019/2020 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,76
Taxa de evaluación 2019/2020 98,29
Taxa de éxito 2019/2020 98,29
Taxa de rendemento 2019/2020 96,61

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 250
Homes 2018/2019 40
Mulleres 2018/2019 210
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 13.850
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 654
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 285
% créditos repetidos 2018/2019 6,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,15
Taxa de evaluación 2018/2019 96,77
Taxa de éxito 2018/2019 93,73
Taxa de rendemento 2018/2019 90,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,52
Taxa de graduación 2014/2015 73,53
Taxa de abandono 2016/2017 3,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 457
Homes 2018/2019 94
Mulleres 2018/2019 363
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 26.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.710
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 429
% créditos repetidos 2018/2019 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,66
Taxa de evaluación 2018/2019 96,07
Taxa de éxito 2018/2019 94,66
Taxa de rendemento 2018/2019 90,94

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 244
Homes 2017/2018 39
Mulleres 2017/2018 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.740
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.940
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 270
% créditos repetidos 2017/2018 5,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,41
Taxa de evaluación 2017/2018 97,33
Taxa de éxito 2017/2018 95,4
Taxa de rendemento 2017/2018 92,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 94,57
Taxa de graduación 2013/2014 74,65
Taxa de abandono 2015/2016 2,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 459
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.720
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 420
% créditos repetidos 2017/2018 5,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,2
Taxa de evaluación 2017/2018 96,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,28
Taxa de rendemento 2017/2018 92,11

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
61
0
0
Bioloxía
68
2
0
Psicoloxía
63
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
67
1
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
71
1
2
Fisioloxía
92
0
1
Fundamentos da Enfermaría
76
0
0

2º Curso

Nutrición
51
4
1
Farmacoloxía
44
4
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
65
0
0
Enfermaría Comunitaria I
59
0
0
Enfermaría da Saúde Mental
55
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
55
0
0
Estadías Clínicas I
63
1
0
Estadías Clínicas II
62
0
1
Enfermaría Clínica I
57
1
0
Enfermaría Clínica II
63
0
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
64
1
0
Enfermaría Materno-Infantil
64
0
1
Enfermaría Comunitaria II
66
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
53
1
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
61
0
0
Enfermaría Laboral
6
0
1
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
0
0
1
Farmacoterapia
43
0
1
Estadías Clínicas III
56
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
54
2
0
Estadías Clínicas V
55
1
0
Estadías Clínicas VI
56
0
0
Estadías Clínicas VII
54
2
0
Prácticum
52
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
48
0
1
Bioloxía
50
3
2
Psicoloxía
59
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
1
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
48
17
6
Fisioloxía
47
34
7
Fundamentos da Enfermaría
64
4
4

2º Curso

Nutrición
59
4
1
Farmacoloxía
58
3
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
57
3
1
Enfermaría Comunitaria I
59
2
4
Enfermaría da Saúde Mental
67
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
61
0
0
Estadías Clínicas I
56
2
1
Estadías Clínicas II
56
0
1
Enfermaría Clínica I
64
0
1
Enfermaría Clínica II
58
1
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
56
7
4
Enfermaría Materno-Infantil
62
2
3
Enfermaría Comunitaria II
50
6
3
Enfermaría Xerontolóxica
60
4
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
57
1
2
Enfermaría Laboral
30
0
0
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
10
1
0
Farmacoterapia
14
0
0
Estadías Clínicas III
55
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
55
2
0
Estadías Clínicas V
56
1
0
Estadías Clínicas VI
56
1
0
Estadías Clínicas VII
56
1
0
Prácticum
52
1
1
Traballo Fin de Grao
50
1
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
56
0
1
Bioloxía
52
4
3
Psicoloxía
63
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
54
7
3
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
9
7
Fisioloxía
55
29
2
Fundamentos da Enfermaría
65
2
4

2º Curso

Nutrición
52
3
0
Farmacoloxía
61
2
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
2
3
Enfermaría Comunitaria I
60
1
3
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
57
0
0
Estadías Clínicas II
57
0
0
Enfermaría Clínica I
62
0
0
Enfermaría Clínica II
58
0
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
52
6
4
Enfermaría Materno-Infantil
47
4
5
Enfermaría Comunitaria II
58
0
4
Enfermaría Xerontolóxica
58
2
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
59
2
3
Enfermaría Laboral
27
0
2
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
10
0
0
Farmacoterapia
6
0
0
Estadías Clínicas III
58
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Prácticum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
56
0
7

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“Actitudes negativas e barreiras percibidas polos profesionais de enfermaría cara á prevención das úlceras por presión”

“Cultivando a aprendizaxe” en simulacións de coidados críticos: unha meta-etnografía

“O vínculo entre o coidado centrado en tarefas e o coidado que vai máis alá da técnica”. Unha meta-etnografía.

A calidade do sono en profesionais de enfermaría das Unidades Quirúrxicas do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A comunicación entre o persoal de enfermería e os acompañantes do doente no servizo de urxencias do HUAC

A expresión narrativa do apego na Insuficiencia Renal Crónica

Adherencia ó tratamento en doentes tras un Infarto Agudo de Miocardio: relación ca súa calidade de vida.

Afrontamento do Cancro Infantil baixo a perspectiva dos pais e irmáns sans: un estudo cualitativo.

Análise da demanda en urxencias pediátricas dun hospital xeral

Ansiedade en adolescentes en Ferrol. Un estudo cuantitativo y cualitativo

Capnografía nas RCPs: coñecemento e valoración deste sistema de monitorización por profesionais de enfermería.

Carencias do sistema sanitario dende a perspectiva das familias das persoas con TEA. Un estudo cualitativo.

Competencias dos profesionais de enfermaría como responsábeis do triaxe e clasificación do paciente nos incidentes con múltiples vítimas

Coñecemento do persoal de enfermaría sobre a extracción prenatal do calostro

Deseño dun Proceso Do Coidado Espiritual o final da vida, no marco da cosmovisión metáfisica do século XXI

Disbiose vaxinal asociada ao uso de produtos de hixiene menstrual intravaxinais: Proxecto de investigación

DOR NO NEONATO. Revisión bibliográfica da literatura actual.

Educación en prevención do sobrepeso e a obesidade dirixida á poboación adolescente adscrita a un centro de saúde

''Educación sexual en adolescentes: ¿é necesaria a acción do persoal de enfermaría para previr as ETS? Proxecto de investigación.''

Efectividade do tratamento da EMT na ideación suicida en pacientes alcohólicos

Eficacia da danza como intervención terapéutica en pacientes con Parkinson: proxecto de investigación cuantitativa

Eficacia da ozonoterapia no tratamento de feridas crónicas do pé diabético. Revisión bibliográfica.

Eficacia da ozonoterapia no tratamento de feridas crónicas do pé diabético. Revisión bibliográfica.

Eficacia da vareniclina e o bupropión para abandoar o hábito tabáquico en doentes adolescentes esquizofrénicos: un ensaio clínico, dobre cego, aleatorizado

Eficacia da xestión activa do alumbramento fronte ao alumbramento espontáneo para reducir as hemorraxias posparto: proxecto de investigación

Eficacia dunha intervención educativa con Dieta Mediterránea en pacientes hipertensos maiores de 65 anos da Área Sanitaria de Coruña

Eficacia dunha intervención educativa na valoración da dor aguda en pacientes ingresados nas Unidades de Coidados Intensivos na provincia de A Coruña.

Estudo da percepción dos profesionais de enfermaría sobre o seu papel como axentes da saúde na vacinación fronte o neumococo e a gripe

Estudo do grao de coñecemento do persoal de enfermería do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol ( CHUF) sobre a prevención de accidentes con risco biolóxico.

Estudo sobre a incidencia da depresión en pacientes tratados con etonogestrel por via oral ou en implante subcutáneo.

Estudo sobre o grao de coñecemento que ten a poboación da Área Sanitaria de Ferrol sobre a infección cirúrxica adquirida nos centros de saúde

Estudo sobre restricións físicas en maiores: coñecementos e actitudes do equipo sanitario.

Etica e investigación enfermería no área de críticos

Eventos adversos relacionados con Úlceras por Presión e dispositivos médicos nunha Unidade de Coidados Intensivos

Experiencia das enfermeiras no coidado de mulleres maltratadas: unha meta-etnografía.

Experiencias da non vacinación obrigatoria dende a perspectiva dos profesionais sanitarios: unha meta-etnografía

Experiencias das mulleres con Neoplasia Intraepitelial Cervical: unha meta-etnografía.

Experiencias de mulleres sometidas a unha histerectomía: unha meta-etnografía.

Factores que impiden alcanzar a nutrición plena enteral nos pacientes ingresados en unidades de críticos do SERGAS con implantación do protocolo Desnutrición Zero .

Ferramentas e recursos de enfermería para as mulleres embarazadas en risco de exclusión social

Hábitos alimentarios dos estudantes universitarios da Universidade da Coruña correspondentes ao campus de Ferrol.

Impacto psicolóxico da pandemia de COVID-19 nos profesionais da saúde na Área da Coruña

Impacto psicolóxico e calidade de vida en mulleres mastectomizadas

Impacto psicosocial da temporalidade laboral nas enfermeiras da Área Sanitaria de Ferrol. Proxecto de investigación.

Investigación sobre ética enfermeira. Scoping review

Medidas e técnicas destinadas á prevención de infección en nenos que sofren de epidermolisis bullosa no ámbito domiciliario

Musicoterapia para persoas con demencia: unha revisión narrativa

O incumprimento da hixiene das mans por parte do persoal sanitario e as súas causas.

Percepción do equipo multidisciplinar de coidados intensivos sobre as competencias en comunicación con doentes conscientes con ventilación mecánica invasiva.

Percepción dos profesionais sobre o proceso de implantación da enfermería escolar nos centros escolares. Exploración Cualitativa

Plan de coidados postcirúrxico dun caso de lesión oncolóxica en perna desde atención primaria

Proposta de investigación: 'Experiencias e necesidades percibidas do coidador familiar e pacientes con disfaxia post-ictus.

Que beneficios aporta a atención de enfermaría no cumprimentodo tratamento dos doentes adultos con fibrilación auricular anticoagulados con anti-vitamina K, unha revisión bibliográfica

Relación entre o estilo de apego e o afrontamento á enfermidade nos pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo I

Revisión bibliográfica sobre a eficacia do tratamento con vareniclina vs bupropion no abandono do hábito de fumar

Satisfacción dos pais e das nais coa humanización dos coidados na Unidade de Coidados Intensivos Pediátricos do Hospital Teresa Herrera

Saúde e bienestar da cuidadora inmigrante latinoamericana non profesional formal en A Coruña

Síndrome de Burnout nas unidades de medicina interna da Área Sanitaria de Ferrol

Situación da enfermería escolar en Galicia e España

Sobrecarga e calidade de vida dos coidadores informais de doentes con insuficiencia cardíaca avanzada

Validez predicativa do sistema de triaxe de manchester aplicado por profesionais da enfermaria no servizo de emerxencia de centros hospitalarios de nivel I e II

“Coidados de enfermaría no afrontamento da histerectomía en mulleres en idade fértil. Proxecto de investigación.”

“Desafío do coidado invisible”: Unha síntese meta-etnográfica.

Abordaxe dás principais causas do abandono da lactancia aos 6 meses, na zona urbana da Coruña

Afrontamiento de la muerte en enfermería.

Autocateterismo vesical intermitente: coidados de enfermaría

Autocontrol do INR domiciliario no paciente anticoagulado con fibrilación auricular

Avaliación do coñecemento de enfermaría en coidados paliativos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Avaliación do grao de adherencia do persoal de enfermería ao protocolo de Cateterización Venosa Periférica en Ferrol

Avaliación inicial sobre as prácticas da hixiene das mans no hospital Juan Cardona

Burnout, vivenzas do persoal de enfermaría do servizo de Urxencias do CHUF na súa actividade profesional. Estratexias de prevención. Proxecto de investigación.

Cales son os beneficios da TAD de enfermería en pacientes diabéticos

Calidade de vida e sátisfacción laboral nos profesionais de enfermería de los servizos de urxencias

Calidade de vida e sátisfacción laboral nos profesionais de enfermería de los servizos de urxencias

Cara á detección do maltrato das persoas maiores: Revisión Sistemática

Coñecemento da poboación do barrio de Caranza sobre os factores de risco da hipercolesterolemia e educación sanitaria.

Coñecementos de enfermaría de atención hospitalaria sobre o manexo inicial de pacientes que sufriron un infarto agudo de miocardio

Coñecementos do persoal de enfermaría sobre a xestión da dor pediátrica. Proxecto de investigación.

Efectividade dunha intervención con dieta Mediterránea en persoas con síndrome de Down da comarca de Ferroterra e a súa repercusión no sobrepeso e na obesidade. Proxecto de investigación

Efectividade dunha intervención enfermeira sobre primeiros auxilios en profesores de Educación Primaria.

Efectos da actividade física sobre a calidade de vida durante o climaterio

Eficacia analxésica das formulacións de fentanilo fronte á morfina oral no tratamento da dor irruptiva relacionada co cáncer

Eficacia da implementación dun protocolo de contención mecánica nunha Unidade de Coidados Intensivos de adultos do SERGAS

Eficacia do manexo clínico alternativo do periné para reducir o traumatismo perineal intraparto.

Eficacia do método alternativo na introdución da alimentación complementaria: revisión sistemática

Eficacia dunha intervención de enfermaría en pacientes sometidos a ciruxía bariátrica

Eficacia dunha intervención educativa en Dieta Mediterránea en escolares de 6 e 7 anos da cidade de A Coruña

Eficacia dunha intervención enfermeira na mellora da calidade de vida de mulleres climatéricas con disfunción sexual na Área Sanitaria de Ferrol.

Enfermaría escolar: luxo ou necesidade. Revisión sistemática.

Ensino mediante simulación da inserción de catéteres vasculares periféricos nos estudantes de enfermaría. Revisión bibliográfica.

Estrés como factor de risco na hipertensión Unha revisión sistemática

Evaluación dos coñecementos de enfermaría ante o manexo inicial, movilización e inmovilización do paciente politraumatizado no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Ferramentas de valoración do síndrome de fraxilidade no adulto maior

Grado de coñecemento do persoal de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol sobre as medidas para a prevención da infección hospitalaria

Grao de satisfacción dos coidados recibidos polos pacientes e os seus familiares en unidades de coidados intensivos.

Inmobilización cervical na atención prehospitalaria: unha revisión sistemática.

Interacción enfemeira-paciente medular

Intervencions de enfermaría para previr a sobrecarga do coidador primario das persoas con Alzheimer

Investigación-acción do discurso enfermeiro ante o rexeitamento á vacinación.

Metodoloxía de ensinanza da RCP en mozos de 12 a 18 anos. Revisión bibliográfica.

Metodoloxía empregada na ensinanza da utilización do torniquete: revisión sistemática

Novas ferramentas para a enfermaría na formación da alianza terapéutica cos pacientes e a súa familia en APS: Adaptación do modelo SOATIF.

Os beneficios do consumo leve/moderado de alcohol en pacientes con patoloxías cardiovasculares

Percepción da imaxe corporal en mulleres con ostomía dixestiva na Área de Sanidade da Coruña

Prevalencia do Síndrome de Burnout en Unidades de Coidados Intensivos e a sua relación co sistema de quendas

Prevención da depresión postparto a través do exercicio físico no embararazo

Prevención do delirio en pacientes críticos con Haloperidol vs Dexmedetomidina: Revisión Bibliográfica

Proxecto de actuación enfermeira ante o acoso escolar no alumnado de Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Revisión sistemática das principais reaccións adversas descritas tras o consumo a longo prazo de inhibidores da bomba de protóns

Satisfacción materna cos cuidados de soporte e conserxería en lactancia materna durante a estancia hospitalaria puerperal no Hospital Arquitecto Marcide

Tratamento da ferida abdominal infectada; Comparación entre a terapia de presión negativa e a cura con apósitos: Revisión sistemática.

¿Cómo afecta o tabaquismo pasivo parental no desenvolvemento infantil? Revisión sistemática

A diversidade no mundo da enfermaría xineco-obstétrica: familias lesboparentais

A influencia do consumo de bebidas enerxéticas na saúde da xuventude

Actividades de autocoidado para a prevención de complicacións da fístula arteriovenosa de pacientes en hemodiálise: Revisión sistemática

Actividades de autocoidado para a prevención de complicacións da fístula arteriovenosa de pacientes en hemodiálise: Revisión sistemática

Afrontamento da morte por parte do persoal de enfermaría

Análise guías de práctica clínica e protocolos de maltrato infantil. Rol da enfermaría.

Aplicación de estratexias formativas para o adestramento dos profesionais de enfermaría na técnica do torniquete: proxecto de investigación

Atención domiciliaria neonatal no recén nado de baixo peso. Revisión Sistemática

Avaliación da transmisión de información e nivel de coñecementos en traspaso de información de alumnos de Grao en Enfermería nas Unidades de Coidados Intensivos e Reanimación do Hospital Universitario da Coruña

Barreras na comunicación entre os profesionais de enfermaría e os usuarios de urxencias do Hospital Teresa Herrera. Investigación cuantitativa

Calidade de vida do persoal sanitario de residencias públicas xeriátricas

Calidade de vida e alteracións emocionais en pacientes con parkinson

Calidade de vida e satisfacción coa consulta de enfermaría en pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal na área de Ferrol

Colonización nasal por Staphylococcus aureus e percepción do risco biolóxico en estudantes de enfermaría

Comunicación terapéutica en Enfermaría ao final da vida no Servizo de Urxencias. Estudo cualitativo das necesidades dos familiares

Consumo de alcol e factores asociados nos estudantes do Campus Universitario de Ferrol

Coñecemento sobre a hixiene de mans en enfermeiras e enfermeiros do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Coñecementos do persoal de enfermaría sobre o manexo da incontinencia urinaria na Área Sanitaria de Ferrol

Dabigatrán fronte a acenocumarol ou warfarina en pacientes con fibrilación auricular

Deseño dunha intervención de enfermaría e avaliación da súa eficacia na adherencia ao tratamento en pacientes con EPOC. Proxecto de investigación.

Diabetes mellitus tipo 2 en persoas maiores. Coñecemento e actitude cara á enfermidade

É xustificada unha nutrición enteral específica en pacientes con cancro de cabeza e pescozo?

Educación sobre soporte vital básico en adolescentes escolarizados: implementación dun serious game como método de ensinanza

Efectividade da atención centrada na familia nas Unidades de Atención Intensiva Neonatal. Revisión sistemática

Efectos do viño en pacientes con hipertensión arterial. Unha revisión sistemática.

Eficacia de medidas non farmacolóxicas no delirio e repercusións na calidade de vida en Unidades de Coidados Intensivos de adultos do SERGAS

Eficacia dunha intervención enfermeira no abandono do tabaco en pacientes con enfermidade de Crohn

Estratexias de comunicación para mellorar a adherencia ao tratamento en pacientes polimedicados

Estudo sobre a alfabetización en saúde en pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Estudo sobre o grao de fatiga e satisfacción por compaixón nos profesionais de enfermaría nunha Unidade de Hematoloxía

Evaluación ambiental do ruido na unidade neonatal do Hospital Teresa Herrera de La Coruña

Evaluación da promoción da saúde ocupacional en profesionais de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Experiencias de profesionais e familiares durante a comunicación co paciente sometido a ventilación mecánica invasiva nunha unidade de coidados intensivos.

Experiencias dos estudiantes de Enfermaría durante a súa aprendizaxe clínica en entornos de coidado agudo e/ou crítico: Metasíntese

Factores relacionados cunha baixa adherencia ó tratamento en pacientes obesos

Habilidades de comunicación terapéutica para a enfermaría na esquizofrenia: unha revisión sistemática da literatura

Habilidades sociais na comunicación dos profesionais sanitarios nas unidades de coidados críticos do Hospital Universitario de A Coruña

Intervencións multidisciplinares no Síndrome de fraxilidade do ancián. Unha revisión sistemática

Métodos de relaxación enfermeiros como tratamento do insomnio en pacientes oncolóxicos, unha revisión sistemática

Modelos de enfermaría no século XXI

O Curriculum Vitae enfermeiro na era dixital: O caso do SERGAS

O impacto no profesional de Enfermaría o coidado ao final da vida

O papel da Enfermaría de triaxe ante intoxicacións agudas de adultos no Servizo de Urxencias

O Parkinson: Beneficios do baile sobre as alteracións motoras

Pacientes ostomizados: estudo dunha intervención enfermeira

Percepción da calidade de vida en pacientes traqueostomizados e grao de conformidade coa información proporcionada na Unidade de Reanimación

Percepción dos profesionais e membros da familia sobre os servizos prestados na hospitalización na casa aos pacientes ao final da vida. Proxecto de Investigación

Prevalencia das úlceras por presión e lesións por humidade na poboación da Área básica de saúde de Caranza e identificación dos factores asociados a cada tipo de lesión

Prevención bacteriemia asociada a catéter venoso periférico en pacientes hospitalizados. Revisión bibliográfica

Proposta de ensaio clínico aleatorizado aberto: ¿Puede unha intervención holística de enfermaría diminuír os síntomas depresivos en pacientes tratados con Sertralina?

Proposta dunha intervención enfermeira dirixida a persoas transexuais para previr o suicidio

Revisión bibliográfica sobre as reaccións adversas dos principais citostáticos utilizados no tratamento do Linfoma de Hodgkin na poboación infantil

Satisfacción das mulleres con aborto espontáneo tratadas con Misoprostol segundo o modelo de atención sanitaria recibido

Satisfacción das nais galegas coas novas estratexias de atención ao parto: Unidades Integrais de Traballo de Parto e Recuperación.

Son efectivos os coidados de enfermaría na prevención das infeccións respiratorias asociadas á ventilación mecánica?

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10