Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2021/2022 · 328,5 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Becerra Permuy, José Antonio
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Mier Buenhombre, José Luís
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Fidalgo Rodríguez, Miguel
Vogal Estudante
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Lema Rodríguez, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 46
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.979
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.127
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 28,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 64,76
Taxa de evaluación 2021/2022 78,75
Taxa de éxito 2021/2022 80,5
Taxa de rendemento 2021/2022 63,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 47
Homes 2020/2021 32
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 3.069
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.630
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 364,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 75
% créditos repetidos 2020/2021 14,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 65,3
Taxa de evaluación 2020/2021 78,89
Taxa de éxito 2020/2021 77,26
Taxa de rendemento 2020/2021 60,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 24
Mulleres 2019/2020 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.423
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.045
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 250,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 127,5
% créditos repetidos 2019/2020 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 67,29
Taxa de evaluación 2019/2020 83,84
Taxa de éxito 2019/2020 89,73
Taxa de rendemento 2019/2020 75,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 206
Homes 2019/2020 146
Mulleres 2019/2020 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.220
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.680
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 391,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 153
% créditos repetidos 2019/2020 5,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,63
Taxa de evaluación 2019/2020 89,72
Taxa de éxito 2019/2020 98,33
Taxa de rendemento 2019/2020 88,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
7
0
3
Ecuacións Diferenciais
6
4
1
Fundamentos de Electricidade
5
6
3
Resistencia de Materiais
5
2
2
Termodinámica
8
0
2
Fundamentos de Automática
5
3
7
Fundamentos de Electrónica
5
3
3
Mecánica de Fluídos
5
1
4
Debuxo Naval
7
0
0
Mecánica
4
4
3
Hidrostática e Estabilidade
8
0
3

1º Curso

Física II
5
10
4
Xestión Empresarial
9
2
1
Matemáticas 1
11
2
7
Física 1
9
2
0
Expresión Gráfica
11
2
1
Química
8
6
3
Matemáticas 2
7
6
5
Métodos Informáticos
9
2
6
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
10
0
1
Estatística
9
0
1

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
7
1
0
Teoría de Máquinas
7
4
1
Transmisión de Calor
5
2
0
Hidrodinámica Naval
7
2
2
Estruturas Mariñas 1
6
0
2
Estruturas Mariñas 2
5
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
5
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
6
1
3
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
6
3
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
5
0
1

4º Curso

Estruturas
6
3
0
Organización de Empresas
8
0
0
Tecnoloxía de Máquinas
6
0
2
Enxeñaría de Materiais
8
0
0
Metroloxía e Control de Calidade
8
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
3
1
3
Construcións Industriais I
8
0
0
Enxeñaría de Vehículos
4
0
0
Prácticas en Empresa
4
0
1
Soldadura
3
0
0
Construcións Industriais II
0
0
1
Elementos de Máquinas
1
0
0
Mantemento
4
0
0
Análise de Fallo en Materiais
0
1
0
Transporte Marítimo
6
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
9
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6
Tecnoloxía da Construción Naval
2
0
0
Vibracións e Ruídos
3
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
3
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
3
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
3
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
6
0
2
Ecuacións Diferenciais
6
1
2
Fundamentos de Electricidade
5
3
1
Resistencia de Materiais
8
1
1
Termodinámica
7
0
2
Fundamentos de Automática
4
7
5
Fundamentos de Electrónica
6
1
2
Mecánica de Fluídos
7
2
2
Debuxo Naval
7
0
0
Mecánica
9
5
3
Hidrostática e Estabilidade
5
0
2

1º Curso

Física II
7
7
6
Xestión Empresarial
9
3
3
Matemáticas 1
8
9
4
Física 1
14
2
1
Expresión Gráfica
10
8
0
Química
8
8
2
Matemáticas 2
6
6
6
Métodos Informáticos
8
3
11
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
12
4
0
Estatística
15
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
8
2
0
Teoría de Máquinas
4
3
2
Transmisión de Calor
9
0
0
Hidrodinámica Naval
6
5
3
Estruturas Mariñas 1
8
0
1
Estruturas Mariñas 2
8
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
9
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
8
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
11
2
3
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
4
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
8
0
1

4º Curso

Estruturas
3
0
1
Organización de Empresas
3
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
1
2
1
Enxeñaría de Materiais
2
0
0
Metroloxía e Control de Calidade
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
3
0
0
Construcións Industriais I
4
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
1
0
0
Tipoloxías Estruturais
2
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
1
0
0
Construcións Industriais II
1
0
0
Actuadores e Sensores
1
0
0
Mantemento
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0
Transporte Marítimo
3
1
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
3
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
7
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Vibracións e Ruídos
2
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
6
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
5
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
5
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
7
3
2
Ecuacións Diferenciais
10
2
2
Fundamentos de Electricidade
10
1
3
Resistencia de Materiais
8
1
2
Termodinámica
9
0
3
Fundamentos de Automática
5
2
5
Fundamentos de Electrónica
9
0
3
Mecánica de Fluídos
9
1
1
Debuxo Naval
5
0
0
Mecánica
4
3
8
Hidrostática e Estabilidade
11
0
2

1º Curso

Física II
10
2
5
Xestión Empresarial
11
0
1
Matemáticas 1
5
5
2
Física 1
9
1
1
Expresión Gráfica
7
1
1
Química
10
2
1
Matemáticas 2
7
2
2
Métodos Informáticos
6
1
8
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
10
0
0
Estatística
19
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
2
1
0
Teoría de Máquinas
6
0
1
Transmisión de Calor
4
0
0
Hidrodinámica Naval
2
2
1
Estruturas Mariñas 1
3
0
0
Estruturas Mariñas 2
2
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
4
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
4
1
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
3
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
2
0
1

4º Curso

Estruturas
5
0
0
Organización de Empresas
6
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
7
0
0
Enxeñaría de Materiais
7
0
0
Metroloxía e Control de Calidade
7
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
4
1
0
Construcións Industriais I
5
0
0
Enxeñaría de Vehículos
1
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
3
0
0
Construcións Industriais II
3
0
0
Mantemento
4
0
0
Análise de Fallo en Materiais
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0
Transporte Marítimo
7
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
5
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1
Vibracións e Ruídos
6
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
2
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
1
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 8