Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 110
Homes 2020/2021 78
Mulleres 2020/2021 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 6.609
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.091
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 913,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 604,5
% créditos repetidos 2020/2021 22,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,08
Taxa de evaluación 2020/2021 70,88
Taxa de éxito 2020/2021 76,34
Taxa de rendemento 2020/2021 54,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,48
Taxa de graduación 2016/2017 28,57
Taxa de abandono 2018/2019 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 699
Homes 2020/2021 533
Mulleres 2020/2021 166
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 38.140
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.958
% créditos repetidos 2020/2021 20,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,56
Taxa de evaluación 2020/2021 77,65
Taxa de éxito 2020/2021 79,04
Taxa de rendemento 2020/2021 61,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 68
Homes 2019/2020 48
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 4.103
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 3.008
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 556,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 538,5
% créditos repetidos 2019/2020 26,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 60,33
Taxa de evaluación 2019/2020 72,36
Taxa de éxito 2019/2020 80,09
Taxa de rendemento 2019/2020 57,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,21
Taxa de graduación 2015/2016 5,26
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 46
Homes 2018/2019 34
Mulleres 2018/2019 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.775
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.889
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 400,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 486
% créditos repetidos 2018/2019 31,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60,33
Taxa de evaluación 2018/2019 67,3
Taxa de éxito 2018/2019 76,71
Taxa de rendemento 2018/2019 51,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
21
15
21
Física 1
32
6
6
Expresión Gráfica
24
10
8
Química
25
15
20
Matemáticas 2
18
12
28
Física 2
27
5
7
Organización e Xestión da Empresa
28
1
8
Métodos Informáticos
21
8
31
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
29
6
5
Estatística
31
3
5

2º Curso

Debuxo Naval
15
3
1
Ecuacións Diferenciais
12
4
5
Ciencia e Enxeñaría dos Materiais
9
8
5
Electrotecnia
5
11
10
Termodinámica Técnica
14
5
10
Automatismos, Control e Electrónica
11
1
14
Elasticidade e Resistencia dos Materiais
10
5
12
Mecánica
15
15
10
Mecánica de Fluídos
7
11
31
Hidrostática e Estabilidade
15
2
7

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
18
4
2
Transmisión de Calor
12
3
2
Hidrodinámica Naval
12
11
9
Estruturas Mariñas 1
11
3
5
Estruturas Mariñas 2
12
1
4
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
15
1
1
Sistemas Auxiliares do Buque 1
18
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
15
0
10
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
7
5
2
Procesos de Fabricación e Montaxe
9
1
4

4º Curso

Tecnoloxía da Construción Naval
6
0
1
Vibracións e Ruídos
12
0
1
Transporte Marítimo
9
1
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
11
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
16
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
10
4
2
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
10
3
4
Mantemento e Reparación de Buques
Prácticas en Empresa
4
0
1
Traballo Fin de Grao
7
1
11
Buques de Guerra
2
0
0
Proxecto Multidisciplinar
Visitas Técnicas
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
11
6
15
Física 1
15
10
3
Expresión Gráfica
11
3
8
Química
14
16
11
Matemáticas 2
11
6
14
Física 2
20
1
7
Organización e Xestión da Empresa
14
0
7
Métodos Informáticos
7
2
25
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
16
5
3
Estatística
34
3
5

2º Curso

Debuxo Naval
9
0
0
Ecuacións Diferenciais
18
1
4
Ciencia e Enxeñaría dos Materiais
14
0
2
Electrotecnia
19
3
2
Termodinámica Técnica
13
1
5
Automatismos, Control e Electrónica
20
1
4
Elasticidade e Resistencia dos Materiais
16
3
4
Mecánica
7
11
14
Mecánica de Fluídos
3
17
14
Hidrostática e Estabilidade
19
2
5

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
10
3
1
Transmisión de Calor
9
0
2
Hidrodinámica Naval
2
2
11
Estruturas Mariñas 1
10
0
4
Estruturas Mariñas 2
9
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
7
0
1
Sistemas Auxiliares do Buque 1
8
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
9
1
4
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
12
0
0
Procesos de Fabricación e Montaxe
10
0
1

4º Curso

Tecnoloxía da Construción Naval
2
0
0
Vibracións e Ruídos
2
0
1
Transporte Marítimo
4
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
1
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
1
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
1
1
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
5
0
0
Traballo Fin de Grao
1
0
2
Buques de Guerra
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
9
7
6
Física 1
13
5
1
Expresión Gráfica
12
3
0
Química
8
13
5
Matemáticas 2
7
4
6
Física 2
13
1
4
Organización e Xestión da Empresa
11
1
2
Métodos Informáticos
10
7
8
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
15
1
1
Debuxo Naval
11
4
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
9
2
5
Estatística
5
1
1
Ciencia e Enxeñaría dos Materiais
6
1
3
Electrotecnia
8
5
4
Termodinámica Técnica
9
2
3
Automatismos, Control e Electrónica
5
2
7
Elasticidade e Resistencia dos Materiais
7
2
6
Mecánica
5
2
12
Mecánica de Fluídos
3
1
13
Hidrostática e Estabilidade
9
3
7

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
5
1
2
Transmisión de Calor
6
0
2
Hidrodinámica Naval
1
1
5
Tecnoloxía da Construción Naval
7
0
2
Estruturas Mariñas 1
3
0
4
Estruturas Mariñas 2
2
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
6
1
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
6
0
1

4º Curso

Vibracións e Ruídos
4
0
1
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
1
0
2
Transporte Marítimo
4
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
4
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
4
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
1
1
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
1
0
2
Prácticas en Empresa
1
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1
Buques de Guerra
1
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 45