Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinadora de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 45
Homes 2020/2021 16
Mulleres 2020/2021 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.643
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.571
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 2,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 58,73
Taxa de evaluación 2020/2021 72,42
Taxa de éxito 2020/2021 87,3
Taxa de rendemento 2020/2021 63,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 307
Homes 2020/2021 60
Mulleres 2020/2021 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.440
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 450
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 237
% créditos repetidos 2020/2021 3,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,8
Taxa de evaluación 2020/2021 90,73
Taxa de éxito 2020/2021 95,32
Taxa de rendemento 2020/2021 86,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 21
Homes 2019/2020 11
Mulleres 2019/2020 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.200
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,14
Taxa de evaluación 2019/2020 87,5
Taxa de éxito 2019/2020 94,86
Taxa de rendemento 2019/2020 83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
14
5
9
Fontes de Información e Recursos Dixitais
17
0
10
Organización e Xestión do Coñecemento
15
3
11
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
15
9
4
Sistemas de Información para a Xestión Documental
13
2
15
Historia da Cultura
17
2
8
Mundo Contemporáneo e Globalización
15
6
7
Socioloxía na Era da Información
18
1
8
Fundamentos Estatísticos
14
1
13
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
14
2
13

2º Curso

Biblioteconomía
13
2
2
Comportamento Informacional
14
0
2
Planificación e Xestión dos Servizos de Información
15
1
1
Representación e Recuperación Dixital da Información I
11
3
3
Arquivística
14
0
2
Xestión da Información Dixital
11
2
3
Metodoloxía da Investigación en Información e Documentación
13
0
2
Ciencia de Datos
12
0
2
Ética e Deontoloxía Profesional
12
0
3
Aspectos Xurídicos da Xestión da Información
14
0
2
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Avaliación, Análise e Calidade da Información
11
2
3
Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Xestión, Publicación e Promoción de Contidos Dixitais
11
1
4

3º Curso

Xestión e Industria Cultural

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos da Información e a Documentación
16
0
4
Fontes de Información e Recursos Dixitais
19
0
2
Organización e Xestión do Coñecemento
16
1
3
Informática para o Tratamento e Xestión da Información
17
2
1
Sistemas de Información para a Xestión Documental
14
2
4
Historia da Cultura
18
0
2
Mundo Contemporáneo e Globalización
15
4
1
Socioloxía na Era da Información
18
0
1
Fundamentos Estatísticos
16
0
2
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
17
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 45