Grao en Xestión Industrial da Moda

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Puime Guillén, Félix
Vogal Coordinador de Título
Alfaya Lamas, María Elena Francisc
Vogal Coordinadora de Título
Ruiz Astiz, Javier
Vogal Coordinador de Título
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 240
Homes 2021/2022 26
Mulleres 2021/2022 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.450
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 13.980
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 69
% créditos repetidos 2021/2022 3,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60,23
Taxa de evaluación 2021/2022 96,26
Taxa de éxito 2021/2022 96,44
Taxa de rendemento 2021/2022 92,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 0
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2019/2020 3,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 190
Homes 2020/2021 18
Mulleres 2020/2021 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.540
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 11.310
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 36
% créditos repetidos 2020/2021 1,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,71
Taxa de evaluación 2020/2021 98,05
Taxa de éxito 2020/2021 96,26
Taxa de rendemento 2020/2021 94,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 1,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 307
Homes 2020/2021 60
Mulleres 2020/2021 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.440
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 450
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 237
% créditos repetidos 2020/2021 3,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,8
Taxa de evaluación 2020/2021 90,73
Taxa de éxito 2020/2021 95,32
Taxa de rendemento 2020/2021 86,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 139
Homes 2019/2020 19
Mulleres 2019/2020 120
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 8.355
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 8.127
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 2,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 60,11
Taxa de evaluación 2019/2020 97,74
Taxa de éxito 2019/2020 98,31
Taxa de rendemento 2019/2020 96,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
50
3
1
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
55
0
1
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
55
0
1
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
55
0
1
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
52
6
2
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
60
0
2
Antropoloxía da Moda
52
0
0
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
41
19
0
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
52
0
0

2º Curso

Deseño de Moda
50
0
1
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
46
0
2
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
48
0
2
Sistemas e Tecnoloxías da Información
48
0
4
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
44
0
2
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
54
3
5
Estética, Estilismo e Padronaxe
49
0
1
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
48
7
3
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
49
0
1

3º Curso

Xestión da Cadea de Subministración de Moda III: Loxística e Transporte
50
3
0
Recursos Humanos e Habilidades de Xestión en Empresas de Moda
55
12
0
Estratexias de Promoción en Moda I: Comunicación
50
1
2
Planificación e Control de Xestión en Empresas de Moda
58
5
1
Tecnoloxía: Tecidos e Materiais
56
0
0
Distribución Omnicanle de Moda
47
7
1
Internacionalización da Empresa de Moda
52
1
2
Modelos e Técnicas de Simulación Empresarial: Xogo de Empresa
55
0
1
Estratexias de Promoción na Moda II: Publicidade e Relacións Públicas
51
1
3
Inglés de Negocios
57
0
1

4º Curso

Xestión da Innovación Industrial en Moda
75
2
1
Dirección Estratéxica da Empresa de Moda
75
3
1
Negocio Dixital da Moda
72
5
1
Taller 1: Plan de Empresa de Moda
32
0
0
Taller 2: Aplicacións de Xestión e Tecnoloxías do Coñecemento en Moda
31
0
0
Taller 3: Fotografía de Moda
26
0
1
Taller 4: Planificación, Deseño e Xestión de Produto de Moda
31
0
1
Taller 5: Xestión de Tendencias e Coleccións
25
0
0
Prácticas Externas
72
0
0
Traballo Fin de Grao
55
0
20

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
50
3
0
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
55
1
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
47
6
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
50
2
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
47
6
2
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
57
1
10
Antropoloxía da Moda
51
0
2
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
44
7
2
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
51
0
2

2º Curso

Deseño de Moda
60
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
56
0
0
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
58
3
0
Sistemas e Tecnoloxías da Información
59
2
0
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
55
0
0
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
58
8
7
Estética, Estilismo e Padronaxe
60
0
0
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
48
8
2
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
57
1
1

3º Curso

Xestión da Cadea de Subministración de Moda III: Loxística e Transporte
74
0
0
Recursos Humanos e Habilidades de Xestión en Empresas de Moda
67
7
0
Estratexias de Promoción en Moda I: Comunicación
80
0
0
Planificación e Control de Xestión en Empresas de Moda
71
4
0
Tecnoloxía: Tecidos e Materiais
78
0
1
Distribución Omnicanle de Moda
75
0
0
Internacionalización da Empresa de Moda
75
0
0
Modelos e Técnicas de Simulación Empresarial: Xogo de Empresa
75
0
0
Estratexias de Promoción na Moda II: Publicidade e Relacións Públicas
77
2
0
Inglés de Negocios
73
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
57
1
1
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
62
0
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
54
1
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
58
0
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
61
0
1
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
58
4
12
Antropoloxía da Moda
59
0
2
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
71
0
2
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
57
0
2

2º Curso

Deseño de Moda
77
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
79
0
0
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
74
0
0
Sistemas e Tecnoloxías da Información
75
1
1
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
76
0
0
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
61
10
4
Estética, Estilismo e Padronaxe
77
0
1
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
78
0
0
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
77
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A experiencia de compra a través da arquitectura: un espazo para Farfetch Limited.

A comunicación de marca a través da fotografía. O caso de Calvin Klein.

A industria da moda en TikTok: Análise do contido publicado polas marcas fronte ao contido xerado polos usuarios. O caso de Zara.

A transición das revistas especializadas en moda á rede social Instagram: O caso de Vogue e Telva.

Análise de museos e exposicións de indumentaria. Comunicación e interpretación do patrimonio téxtil: O caso galego.

Análise do papel do Influencer na publicidade e no marketing no sector da moda

Análise do plan estratéxico da empresa Pronovias.

Arquitecturas para a moda: escenografías

Arquitecturas para a moda: espazos virtuais

Aspectos xurídicos da moda: Especial referencia á figura do influencer.

Cadea de suministro sostible: estudo comparativo entre Fast Fashion e Slow Fashion.

Cambios na forma de comprar do consumidor de moda dende a COVID-19. ¿Cáles de estos cambios viñeron para quedarse e cales son froito da situación excepcional?

Cando a moda se atopa coa arte. Estudo de casos.

Colocación de produtos no sector da Moda: análise dos casos máis emblemáticos a través de diversas películas e series internacionais.

Cómo cambiou o COVID-19 a industria da moda e o comportamento dos seus consumidores?

Cómo mellorar a vida do consumidor a través do marketing 5.0.

Comunicación sostible na industria téxtil.

Contribución á mellora da competitividade da industrial téxtil a través do ODS.

Neuromarketing e a súa aplicación na industria da moda. ¿Por qué mercamos o que mercamos?

Neuromarketing na industria da moda: percepción do consumidor e implicacións éticas.

Novos desenvolvementos, oportunidades e prácticas sostibles no sector da moda.

O espectador na escenografía da moda. A integración do público nos desfiles de Chanel.

O futuro da economía circular: A moda de segunda man en España

O marketing de influencia como tendencia promocional e comunicativa na industria da moda.

O prezo como prinicipal detractor do consumo sostible.

Optimización da cadea de subministración da industria da moda a través da tecnoloxía RFID

Plan de aprovisionamento e distribución para unha empresa de moda

Plan de comunicación da empresa de moda infantil Creaciones Foque.

Plan de eficiencia sostible nunha empresa de fast fashion a través de técnicas basadas na economía circular.

Posibles impactos da robotización e da intelixencia artificial no sector da moda.

Propiedade Intelectual e Propiedade Industrial no ámbito da Moda

Proposta de optimización e reestructuración de tramitación de pedidos en liña para Herey Studio.

Publicidad InGame no sector Moda.

Reciclaxe téxtil como vía de inclusión sociolaboral. Moda re como caso de estudo.

Slow fashion e comercio electrónico. Análise a través dun proxecto de aprendizaxe e servizo.

TikTok como tendencia social na industria da moda.

Transformación dixital en empresas de moda e evolución do comportamento do consumidor.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 50