Grao en Xestión Industrial da Moda

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Fernández Blanco, Rubén
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Fernández Blanco, Rubén
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinadora de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 240
Homes 2021/2022 26
Mulleres 2021/2022 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.450
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 13.980
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 69
% créditos repetidos 2021/2022 3,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 344
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 285
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.430
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.180
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 369
% créditos repetidos 2021/2022 6,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 190
Homes 2020/2021 18
Mulleres 2020/2021 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.540
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 11.310
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 36
% créditos repetidos 2020/2021 1,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60,71
Taxa de evaluación 2020/2021 98,05
Taxa de éxito 2020/2021 96,26
Taxa de rendemento 2020/2021 94,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 1,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 307
Homes 2020/2021 60
Mulleres 2020/2021 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.440
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 450
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 237
% créditos repetidos 2020/2021 3,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,8
Taxa de evaluación 2020/2021 90,73
Taxa de éxito 2020/2021 95,32
Taxa de rendemento 2020/2021 86,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 139
Homes 2019/2020 19
Mulleres 2019/2020 120
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 8.355
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 8.127
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 2,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 60,11
Taxa de evaluación 2019/2020 97,74
Taxa de éxito 2019/2020 98,31
Taxa de rendemento 2019/2020 96,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
50
3
0
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
55
1
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
47
6
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
50
2
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
47
6
2
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
57
1
10
Antropoloxía da Moda
51
0
2
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
44
7
2
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
51
0
2

2º Curso

Deseño de Moda
60
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
56
0
0
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
58
3
0
Sistemas e Tecnoloxías da Información
59
2
0
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
55
0
0
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
58
8
7
Estética, Estilismo e Padronaxe
60
0
0
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
48
8
2
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
57
1
1

3º Curso

Xestión da Cadea de Subministración de Moda III: Loxística e Transporte
74
0
0
Recursos Humanos e Habilidades de Xestión en Empresas de Moda
67
7
0
Estratexias de Promoción en Moda I: Comunicación
80
0
0
Planificación e Control de Xestión en Empresas de Moda
71
4
0
Tecnoloxía: Tecidos e Materiais
78
0
1
Distribución Omnicanle de Moda
75
0
0
Internacionalización da Empresa de Moda
75
0
0
Modelos e Técnicas de Simulación Empresarial: Xogo de Empresa
75
0
0
Estratexias de Promoción na Moda II: Publicidade e Relacións Públicas
77
2
0
Inglés de Negocios
73
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
57
1
1
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
62
0
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
54
1
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
58
0
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
61
0
1
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
58
4
12
Antropoloxía da Moda
59
0
2
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
71
0
2
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
57
0
2

2º Curso

Deseño de Moda
77
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
79
0
0
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
74
0
0
Sistemas e Tecnoloxías da Información
75
1
1
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
76
0
0
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
61
10
4
Estética, Estilismo e Padronaxe
77
0
1
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
78
0
0
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
77
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
75
2
0
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
74
4
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
75
0
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
75
0
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
76
0
2
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
64
7
8
Antropoloxía da Moda
75
0
3
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
60
13
3
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
73
1
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 50