Grao en Xestión Industrial da Moda

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 139
Homes 2019/2020 19
Mulleres 2019/2020 120
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 8.355
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 8.127
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 2,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 60,11
Taxa de evaluación 2019/2020 97,74
Taxa de éxito 2019/2020 98,31
Taxa de rendemento 2019/2020 96,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 79
Homes 2018/2019 9
Mulleres 2018/2019 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 4.635
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 4.635
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,67
Taxa de evaluación 2018/2019 97,15
Taxa de éxito 2018/2019 96,27
Taxa de rendemento 2018/2019 93,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 101
Homes 2017/2018 33
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.593
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.155
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,48
Taxa de evaluación 2017/2018 81,19
Taxa de éxito 2017/2018 96,3
Taxa de rendemento 2017/2018 78,18

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
57
1
1
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
62
0
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
54
1
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
58
0
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
61
0
1
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
58
4
12
Antropoloxía da Moda
59
0
2
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
71
0
2
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
57
0
2

2º Curso

Deseño de Moda
77
0
0
Ética e Deontoloxía Profesional da Industria da Moda
79
0
0
Márketing e Investigación de Mercados de Moda
74
0
0
Sistemas e Tecnoloxías da Información
75
1
1
Fundamentos Matemáticos e Ferramentas para a Análise de Datos
76
0
0
Xestión Contable e Financeira na Empresa de Moda
61
10
4
Estética, Estilismo e Padronaxe
77
0
1
Xestión da Cadea de Subministración de Moda II: Xestión de Operacións
78
0
0
Xestión Sustentable da Cadea de Valor da Moda
77
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Historia da Arte e da Moda
75
2
0
Fundamentos de Deseño Artístico da Moda
74
4
0
Fundamentos de Economía: Industria da Moda
75
0
0
Fundamentos de Xestión da Empresa de Moda
75
0
2
Xestión da Cadea de Subministración de Moda I: Aprovisionamento
76
0
2
Debuxo e Expresión Gráfica Aplicados á Moda
64
7
8
Antropoloxía da Moda
75
0
3
Tendencias Globais en Moda: Transformación Dixital e Sustentabilidade
60
13
3
Aspectos Xurídicos da Industria da Moda
73
1
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50