Grao en Información e Documentación

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Fernández Blanco, Rubén
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Fernández Blanco, Rubén
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinadora de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 11
Homes 2021/2022 1
Mulleres 2021/2022 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 420
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 234
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 36
% créditos repetidos 2021/2022 44,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 38,18
Taxa de evaluación 2021/2022 78,57
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 78,57
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 99,01
Taxa de graduación 2017/2018 30
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 59
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.350
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 18.170
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 345
% créditos repetidos 2021/2022 6,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,41
Taxa de evaluación 2021/2022 93,12
Taxa de éxito 2021/2022 96,1
Taxa de rendemento 2021/2022 89,49

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 12
Homes 2020/2021 1
Mulleres 2020/2021 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 534
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 42
% créditos repetidos 2020/2021 11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50
Taxa de evaluación 2020/2021 66
Taxa de éxito 2020/2021 98,48
Taxa de rendemento 2020/2021 65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,56
Taxa de graduación 2016/2017 22,22
Taxa de abandono 2018/2019 37,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 307
Homes 2020/2021 60
Mulleres 2020/2021 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.440
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.750
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 450
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 237
% créditos repetidos 2020/2021 3,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,8
Taxa de evaluación 2020/2021 90,73
Taxa de éxito 2020/2021 95,32
Taxa de rendemento 2020/2021 86,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 16
Homes 2019/2020 2
Mulleres 2019/2020 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 918
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 684
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 84
% créditos repetidos 2019/2020 25,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,38
Taxa de evaluación 2019/2020 84,31
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 84,31
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2015/2016 28,57
Taxa de abandono 2017/2018 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
1

3º Curso

Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
2
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
0
0
1
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
1
0
0

4º Curso

Arquivos Municipais
6
0
1
Administración de Arquivos Históricos
5
0
0
Bibliotecas Dixitais
6
0
0
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
4
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
3
0
2
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
0
0
2
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
5
0
2
Promoción de Servizos en Unidades de Información
6
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
5
Arquivos de Empresa
4
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
1

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
3
0
0
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
3
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
4
0
0
Fontes de Información Especializadas
4
0
0
Bases de Datos Documentais
3
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
4
0
1
Xestión da Colección
3
0
0
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
4
0
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
3
0
0
Estudos de Usuarios
3
0
0

4º Curso

Arquivos Municipais
1
0
1
Administración de Arquivos Históricos
5
0
2
Bibliotecas Dixitais
3
0
3
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
2
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
3
0
3
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
2
0
2
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
3
1
3
Promoción de Servizos en Unidades de Información
1
0
2
Traballo Fin de Grao
1
0
6
Arquivos de Empresa
2
0
4
Prácticas Externas (Prácticum)
4
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
2
0
1
Introdución á Ética
1
0
0
Técnicas Historiográficas
2
0
0
Bibliografía e Fontes de Información
1
0
1
Arquivística
1
0
1

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
3
0
0
Literatura Galega
6
0
1
Documentación Xeral
5
0
2
Biblioteconomía
3
0
1
Análise Documental
4
0
1
Informática Documental
3
0
0
Análise Documental de Contido
6
0
1
Estatística
3
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
3
0
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
3
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
6
0
1
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
4
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
4
0
1
Fontes de Información Especializadas
4
0
0
Bases de Datos Documentais
5
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
5
0
1
Xestión da Colección
8
0
0
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
5
0
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
8
0
0
Estudos de Usuarios
6
0
0

4º Curso

Administración de Arquivos Históricos
3
0
1
Bibliotecas Dixitais
3
0
2
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
4
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
3
0
0
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
3
0
1
Promoción de Servizos en Unidades de Información
3
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
2
Arquivos de Empresa
2
0
1
Prácticas Externas (Prácticum)
2
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021