Grao en Humanidades

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 28
Homes 2019/2020 9
Mulleres 2019/2020 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.343
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.067
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 96
% créditos repetidos 2019/2020 20,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,95
Taxa de evaluación 2019/2020 84,8
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 84,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,17
Taxa de graduación 2015/2016 41,67
Taxa de abandono 2017/2018 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.153
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.865
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 246
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 42
% créditos repetidos 2018/2019 13,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,5
Taxa de evaluación 2018/2019 81,6
Taxa de éxito 2018/2019 94,53
Taxa de rendemento 2018/2019 77,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 88,24
Taxa de graduación 2014/2015 66,67
Taxa de abandono 2016/2017 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 46
Homes 2017/2018 17
Mulleres 2017/2018 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.412
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.268
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 5,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,43
Taxa de evaluación 2017/2018 83,83
Taxa de éxito 2017/2018 95,55
Taxa de rendemento 2017/2018 80,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 94,12
Taxa de graduación 2013/2014 58,82
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 101
Homes 2017/2018 33
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.593
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.155
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,48
Taxa de evaluación 2017/2018 81,19
Taxa de éxito 2017/2018 96,3
Taxa de rendemento 2017/2018 78,18

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
1
0
0
Introdución á Ética
0
0
1
Técnicas Historiográficas
3
0
0
Bibliografía e Fontes de Información
0
0
2
Arquivística
1
0
2

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
6
0
1
Literatura Galega
4
0
2
Prehistoria e Historia Antiga de Oriente
5
0
0
Historia Antiga de Grecia e Roma
5
0
1
Historia da Arte Clásica
6
0
0
Pensamento Filosófico Grego
7
0
1
Literatura Latina Antiga e Medieval
9
0
2
Documentación Xeral
12
0
2
Biblioteconomía
9
0
2
Informática Documental
5
0
3

3º Curso

Historia Medieval
9
0
0
Historia da Arte Medieval
8
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
8
0
0
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Historia Moderna
9
0
1
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
8
0
1
Xeografía Rexional
9
0
1
Xeografía Humana
7
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
10
0
0
Historia da Arte Moderna
9
0
1

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
2
0
0
Historia Contemporánea
2
0
0
Hermenéutica Filosófica
3
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
4
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
8
Historia de España Contemporánea
6
0
2
Historia da Arte Contemporánea
2
0
0
Prácticum
3
0
0
Arqueoloxía e Numismática
2
0
0
Xeografía Humana de Galicia
2
0
0
Mitoloxía Clásica
1
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
2
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
2
0
0
Historia de Galicia
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
6
0
3
Informática Aplicada
7
1
0
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
6
1
3
Socioloxía
5
0
1
Antropoloxía Socio-Cultural
4
0
2
Introdución á Ética
4
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
7
0
3
Técnicas Historiográficas
6
0
6
Bibliografía e Fontes de Información
7
1
3
Arquivística
6
2
3

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
9
1
2
Literatura Galega
9
0
2
Prehistoria e Historia Antiga de Oriente
11
0
1
Historia Antiga de Grecia e Roma
10
0
1
Historia da Arte Clásica
9
0
1
Pensamento Filosófico Grego
8
1
0
Literatura Latina Antiga e Medieval
6
4
2
Documentación Xeral
4
0
7
Biblioteconomía
7
2
1
Informática Documental
10
0
2

3º Curso

Historia Medieval
4
0
0
Historia da Arte Medieval
2
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
3
0
1
Ética Moderna e Contemporánea
3
0
1
Historia Moderna
4
0
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
4
0
1
Xeografía Rexional
3
0
1
Xeografía Humana
4
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
3
0
0
Historia da Arte Moderna
2
0
0

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
11
0
0
Historia Contemporánea
11
0
1
Hermenéutica Filosófica
11
0
1
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
9
0
2
Traballo Fin de Grao
9
0
7
Historia de España Contemporánea
7
3
2
Historia da Arte Contemporánea
11
0
0
Prácticum
8
0
0
Arqueoloxía e Numismática
5
0
0
Xeografía Humana de Galicia
5
0
0
Historia das Relixións
3
0
0
Mitoloxía Clásica
5
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
6
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
3
0
0
Historia de Galicia
4
0
0
Museoloxía
2
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25