Grao en Humanidades

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidenta
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretaria
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinadora de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 23
Homes 2020/2021 8
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.091
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 928,5
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 78
% créditos repetidos 2020/2021 14,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,41
Taxa de evaluación 2020/2021 80,74
Taxa de éxito 2020/2021 95,23
Taxa de rendemento 2020/2021 76,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 90,91
Taxa de graduación 2016/2017 23,08
Taxa de abandono 2018/2019 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 309
Homes 2020/2021 61
Mulleres 2020/2021 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.550
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 16.840
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 474
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 243
% créditos repetidos 2020/2021 4,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,81
Taxa de evaluación 2020/2021 90,63
Taxa de éxito 2020/2021 95,23
Taxa de rendemento 2020/2021 86,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 28
Homes 2019/2020 9
Mulleres 2019/2020 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.343
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.067
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 96
% créditos repetidos 2019/2020 20,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 47,95
Taxa de evaluación 2019/2020 84,8
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 84,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 99,17
Taxa de graduación 2015/2016 41,67
Taxa de abandono 2017/2018 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66
Taxa de evaluación 2019/2020 93,61
Taxa de éxito 2019/2020 98,39
Taxa de rendemento 2019/2020 92,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.153
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.865
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 246
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 42
% créditos repetidos 2018/2019 13,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,5
Taxa de evaluación 2018/2019 81,6
Taxa de éxito 2018/2019 94,53
Taxa de rendemento 2018/2019 77,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 88,24
Taxa de graduación 2014/2015 66,67
Taxa de abandono 2016/2017 7,69

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
0
0
1
Literatura Galega
0
0
2
Historia Antiga de Grecia e Roma
0
0
1
Pensamento Filosófico Grego
0
0
1
Literatura Latina Antiga e Medieval
0
0
2
Documentación Xeral
0
1
1
Biblioteconomía
0
1
1
Informática Documental
0
0
3

3º Curso

Historia Medieval
2
2
1
Historia da Arte Medieval
7
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
6
0
2
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Historia Moderna
5
0
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
6
0
0
Xeografía Rexional
6
1
0
Xeografía Humana
6
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
6
0
0
Historia da Arte Moderna
6
0
0

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
9
0
0
Historia Contemporánea
9
0
0
Hermenéutica Filosófica
10
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
9
0
1
Traballo Fin de Grao
4
0
10
Historia de España Contemporánea
7
2
2
Historia da Arte Contemporánea
9
0
0
Prácticum
7
0
0
Arqueoloxía e Numismática
7
0
0
Historia das Relixións
5
0
0
Mitoloxía Clásica
5
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
3
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
3
0
0
Historia de Galicia
3
0
0

1º Curso

Introdución á Ética
0
0
1
Bibliografía e Fontes de Información
0
0
2
Arquivística
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
1
0
0
Introdución á Ética
0
0
1
Técnicas Historiográficas
3
0
0
Bibliografía e Fontes de Información
0
0
2
Arquivística
1
0
2

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
6
0
1
Literatura Galega
4
0
2
Prehistoria e Historia Antiga de Oriente
5
0
0
Historia Antiga de Grecia e Roma
5
0
1
Historia da Arte Clásica
6
0
0
Pensamento Filosófico Grego
7
0
1
Literatura Latina Antiga e Medieval
9
0
2
Documentación Xeral
12
0
2
Biblioteconomía
9
0
2
Informática Documental
5
0
3

3º Curso

Historia Medieval
9
0
0
Historia da Arte Medieval
8
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
8
0
0
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Historia Moderna
9
0
1
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
8
0
1
Xeografía Rexional
9
0
1
Xeografía Humana
7
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
10
0
0
Historia da Arte Moderna
9
0
1

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
2
0
0
Historia Contemporánea
2
0
0
Hermenéutica Filosófica
3
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
4
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
8
Historia de España Contemporánea
6
0
2
Historia da Arte Contemporánea
2
0
0
Prácticum
3
0
0
Arqueoloxía e Numismática
2
0
0
Xeografía Humana de Galicia
2
0
0
Mitoloxía Clásica
1
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
2
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
2
0
0
Historia de Galicia
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
6
0
3
Informática Aplicada
7
1
0
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
6
1
3
Socioloxía
5
0
1
Antropoloxía Socio-Cultural
4
0
2
Introdución á Ética
4
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
7
0
3
Técnicas Historiográficas
6
0
6
Bibliografía e Fontes de Información
7
1
3
Arquivística
6
2
3

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
9
1
2
Literatura Galega
9
0
2
Prehistoria e Historia Antiga de Oriente
11
0
1
Historia Antiga de Grecia e Roma
10
0
1
Historia da Arte Clásica
9
0
1
Pensamento Filosófico Grego
8
1
0
Literatura Latina Antiga e Medieval
6
4
2
Documentación Xeral
4
0
7
Biblioteconomía
7
2
1
Informática Documental
10
0
2

3º Curso

Historia Medieval
4
0
0
Historia da Arte Medieval
2
0
0
Historia de América e da Expansión Europea
3
0
1
Ética Moderna e Contemporánea
3
0
1
Historia Moderna
4
0
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
4
0
1
Xeografía Rexional
3
0
1
Xeografía Humana
4
0
0
Fontes Histórico Documentais da Idade Media
3
0
0
Historia da Arte Moderna
2
0
0

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
11
0
0
Historia Contemporánea
11
0
1
Hermenéutica Filosófica
11
0
1
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
9
0
2
Traballo Fin de Grao
9
0
7
Historia de España Contemporánea
7
3
2
Historia da Arte Contemporánea
11
0
0
Prácticum
8
0
0
Arqueoloxía e Numismática
5
0
0
Xeografía Humana de Galicia
5
0
0
Historia das Relixións
3
0
0
Mitoloxía Clásica
5
0
0
Antropoloxía Social Aplicada
6
0
0
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
3
0
0
Historia de Galicia
4
0
0
Museoloxía
2
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021