Grao en Arquitectura Técnica

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Piñeiro, Santiago
Presidente
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Secretario
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Iglesias Maceiras, Álvaro José
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro
López Piñeiro, Santiago
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidenta
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Secretario
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Robles Sánchez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 52
Homes 2020/2021 32
Mulleres 2020/2021 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.652
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.652
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51
Taxa de evaluación 2020/2021 55,43
Taxa de éxito 2020/2021 57,35
Taxa de rendemento 2020/2021 31,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 345
Homes 2020/2021 182
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.350
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.280
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.959
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.114
% créditos repetidos 2020/2021 28,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 41,6
Taxa de evaluación 2020/2021 67,13
Taxa de éxito 2020/2021 81,16
Taxa de rendemento 2020/2021 54,49

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2009/2010 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 179
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.120
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.492
% créditos repetidos 2019/2020 32,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,13
Taxa de evaluación 2019/2020 70,46
Taxa de éxito 2019/2020 84,52
Taxa de rendemento 2019/2020 59,55

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 333
Homes 2018/2019 195
Mulleres 2018/2019 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.229
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.346
% créditos repetidos 2018/2019 40,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,38
Taxa de evaluación 2018/2019 69,78
Taxa de éxito 2018/2019 82,08
Taxa de rendemento 2018/2019 57,27

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Matemáticos para a Edificación
8
14
22
Xeometría Descritiva e da Representación
13
3
27
Expresión Gráfica Arquitectónica I
15
18
10
Fundamentos Mecánicos das Estruturas de Edificación
19
16
10
Materiais de Construción I
26
8
10
Construción I
3
14
26
Estruturas de Edificación I
17
7
20
Fundamentos Físicos das Instalacións de Edificación
11
13
20
Ferramentas Gráficas Dixitais para a Edificación
18
3
26