Grao en Arquitectura Técnica

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 245
Homes 2019/2020 132
Mulleres 2019/2020 113
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.020
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.706
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.010
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.304
% créditos repetidos 2019/2020 43,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 40,9
Taxa de evaluación 2019/2020 66,53
Taxa de éxito 2019/2020 77,95
Taxa de rendemento 2019/2020 51,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 0
Taxa de graduación 2015/2016 7,55
Taxa de abandono 2017/2018 31,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 338
Homes 2019/2020 179
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.920
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.120
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.492
% créditos repetidos 2019/2020 32,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 44,13
Taxa de evaluación 2019/2020 70,46
Taxa de éxito 2019/2020 84,52
Taxa de rendemento 2019/2020 59,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 266
Homes 2018/2019 155
Mulleres 2018/2019 111
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 10.340
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.256
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.204
% créditos repetidos 2018/2019 49,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 38,86
Taxa de evaluación 2018/2019 64,19
Taxa de éxito 2018/2019 76,22
Taxa de rendemento 2018/2019 48,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 0
Taxa de graduación 2014/2015 18,95
Taxa de abandono 2016/2017 24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 333
Homes 2018/2019 195
Mulleres 2018/2019 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.229
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.346
% créditos repetidos 2018/2019 40,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,38
Taxa de evaluación 2018/2019 69,78
Taxa de éxito 2018/2019 82,08
Taxa de rendemento 2018/2019 57,27

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 340
Homes 2017/2018 196
Mulleres 2017/2018 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.700
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.168
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.970
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.558
% créditos repetidos 2017/2018 51,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 37,34
Taxa de evaluación 2017/2018 67,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,17
Taxa de rendemento 2017/2018 51,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 0
Taxa de graduación 2013/2014 7,29
Taxa de abandono 2015/2016 39,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 400
Homes 2017/2018 231
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.040
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.844
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.926
% créditos repetidos 2017/2018 44,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,1
Taxa de evaluación 2017/2018 70,83
Taxa de éxito 2017/2018 77,87
Taxa de rendemento 2017/2018 55,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
19
16
9
Física Aplicada I
25
1
10
Materiais I
42
6
10
Xeometría Descritiva
28
12
39
Dereito Privado da Edificación
26
17
10
Matemática II
17
12
10
Física Aplicada II
27
1
11
Expresión Gráfica Arquitectónica I
18
16
12
Construción I
25
35
33
Economía e Organización de Empresa
17
12
14

2º Curso

Construción II
9
8
15
Materiais II
19
17
6
Expresión Gráfica Arquitectónica II
16
1
22
Instalacións I
15
15
15
Dereito Público da Edificación
24
0
3
Materiais III
13
5
12
Construción III
13
11
21
Xeometría da Representación
39
4
23
Estruturas I
61
2
9
Topografía
34
0
10

3º Curso

Organización, Programación e Control
18
0
0
Construción IV
20
6
9
Proxectos Técnicos I
18
1
4
Instalacións II
21
6
8
Estruturas II
12
7
16
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
15
1
3
Proxectos Técnicos II
14
2
16
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
13
0
2
Patoloxía e Rehabilitación
30
4
10
Medicións, Orzamentos e Control Económico
16
10
11

4º Curso

Seguridade e Prevención
21
8
7
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
21
6
2
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
24
2
2
Estruturas III
28
1
5
Instalacións III
35
0
6
Traballo Fin de Grao
28
0
79
Inglés Técnico
2
0
1
Historia dos Procesos Construtivos na Edificación
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
1
0
3
Medicións Acústicas na Edificación
4
0
0
Patrimonio Arquitectónico Galego
1
0
0
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
3
0
1
Prácticas Externas
2
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Acondicionamento dun baixo comercial para bar-cafetería na rúa Antonio Machado, Lugones (Asturias)

Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)

Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)

Acondicionamento integral dun local para albergar un restaurante na rúa Teresa Herrera, 16 baixo (A Coruña)

Auditoría e rehabilitación enerxética dun inmoble para a súa conversión nun edificio de consumo casi nulo, situado na rúa Diego Delicado nº 3, Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)

Derribos e demolicións. Caso práctico: derribo na Avda. Valdés nº 23, Ponferrada (León)

Estrutura espacial de grandes luces para a protección de instalacións públicas deportivas, no campo de fútbol 7 da Cidade Deportiva da Torre (A Coruña)

Estudo da eficiencia enerxética do Edificio José Carrera, Corcubión (A Coruña)

Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na aldea de Abruñeiras en Barro, municipio de Noia, provincia da Coruña

Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na Cala de Mijas (Málaga)

Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na Cala de Mijas (Málaga)

Estudo e caso práctico do gas radón en dúas vivendas no concello de Zas e nun edificio de carácter público da Coruña

Estudo enerxético dun edificio residencial situado na rúa Antonio Viñes nº 18, A Coruña

Estudo histórico, constructivo e patolóxico do I.E.S. "Eusebio da Guarda"

Informe da Avaliación do Edificio coa proposta técnica e económica, para un edificio de 8 vivendas situado na R/ Reverendo Padre José Álvarez Cabeza nº 1, A Coruña

Intervención sobre habitabilidade e eficiencia enerxética dunha vivenda en Rubiá (Ourense)

Monografía sobre a incidencia do gas radón na edificación e corrección dos seus efectos. Aplicación a dous casos prácticos, en obra nova e en edificio existente

Plan de Autoprotección da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Plan de autoproteción da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña

Prototipo de vivenda ante unha situación de emerxencia. Aplicación práctica na rexión de Maule, Chile

Proxecto básico e de execución da rehabilitación de 1 vivenda unifamiliar e anexos para garaxe e hórreo no lugar de Sixto nº 39, parroquia de Santa Mariña de Ribasar, concello de Rois (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dun edificio de vivendas na Avda. Sardiñeira nº 6, A Coruña

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dun edificio de vivendas sito na R/ Menen Pérez nº 6, Gijón (Asturias)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fontán, Sada (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Rolle nº 5, Bacoi, Alfoz (Lugo)

Proxecto básico e de execución de reforma de local comercial para restaurante, sito no porto de Cabo de Cruz (Boiro)

Proxecto básico e de execución de reforma e adaptación á normativa vixente dos graderíos do campo de fútbol de Bertamiráns, no concello de Ames, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución para a adecuación dun local comercial para restaurante

Proxecto básico e de execución para a construción de nichos e columbarios nun cemiterio

Proxecto de reforma da urbanización dos espazos urbanos circundantes da Praza de Abastos do concello do Porriño (Pontevedra)

Proxecto de reforma dun local comercial e planta primeira para tenda de roupa no edificio da rúa Fernando González nº 5, A Coruña

Proxecto de rehabilitación construtiva e mellora enerxética do albergue municipal de Quiroga (Lugo)

Proxecto de rehabilitación de casa solariega industrial para bodega de viño, no lugar Columbrianos, polígono 14, parcela 15780 Ponferrada (León)

Proxecto de rehabilitación dun baixo comercial para farmacia. Ponteareas (Pontevedra)

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar tradicional en Lardeiros, Monterroso (Lugo)

Proxecto de rehabilitación integral da antiga estación de tren de Queixas-Londoño, Cerceda, coa fin de darlle un novo uso como museo do tren

Proxecto de rehabilitación integral dunha vivenda tradicional unifamiliar no lugar de Guldrís s/n, Arzúa (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación integral e enerxética dun edificio de vivendas no concello de Poio (Pontevedra)

Proxecto de renovación da urbanización da rúa Carlos Maside, Santiago de Compostela.

Proxecto técnico de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar illada no concello de Oroso (A Coruña)

Proxecto técnico de retirada dun tellado e fachada con asbestos nunha casa unifamiliar en Caleiro, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Proxecto técnico e de execución da rehabilitación dun edificio de vivendas na rúa Almería 5 (barrio de Flores del Sil), Ponferrada (León)

Reforma de local para restaurante na Coruña

Reforma de local para restaurante na Coruña

Reforma dun local comercial para tenda de música e cafetería, local 1D da Praza de Lugo, rúa Betanzos, A Coruña

Rehabiliación enerxética dunha vivenda unifamiliar en Fuentesnuevas - Ponferrada

Rehabilitación construtiva e enerxética dun edificio de planta baixa, catro plantas altas e baixo cuberta en Marín (Pontevedra)

Rehabilitación de anexos da igrexa da Orde Terceira de San Francisco, A Coruña

Rehabilitación dunha casa tradicional para turismo rural en Friol (Lugo)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar en Herbello, Cangas (Pontevedra)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar situada en Narón (A Coruña)

Viabilidade do acondicionamento enexético dunha vivenda rural tradicional do 1900 na parroquia de Vizoño, Abegondo (A Coruña)

A madeira na construción tradicional galega. As palleiras

A madeira na construción. Estudo dos métodos de unión tradicionais. Casos de estudo: Galicia e Xapón

Acondicionamento dun local comercial para cafetería do edificio nº 4 na Avda. dos Bosques, Arteixo (A Coruña)

Acondicionamento dun local comercial para oficina de Farmacia, na Rúa Emilia Pardo Bazán Nº 1, Ourense

Adecuación de local comercial a tetería, na Av. Bergantiños 50, Paiosaco-A Laracha (A Coruña)

Adecuación dun local comercial para cafetería na Estrada de Circunvalación, edificio residencial Pinamar, r/ Vigo nº 30, Sanxenxo (Pontevedra)

Análise da rehabilitación enerxética e aplicación a caso práctico: vivenda unifamiliar dos anos 70 en Cambre (A Coruña)

Análise das posibilidades do uso de paneis de madeira maciza contralaminada na arquitectura pasiva dos climas oceánico e subtropicalizado. Caso de estudo: Galicia

Análise de comportamento enerxético dunha vivenda tradicional na serra. Caso de estudo Galicia (A Pobra do Brollón)

Análise dun ciclo de vida enfocado á construción dunha vivenda unifamiliar composta por taboleiros de madeira contralaminada

Análise dunha construción con bambú e adobe. Proposta para a construción dunha escola en Quibdó (Chocó, Colombia)

Arquitectura pasiva e popular. Caso de estudo: Faiados

Avaliación de impacto ambiental. Caso práctico: nova estación depuradora de augas residuais en Foz (Lugo)

Avaliación e proposta de mellora enerxética dun inmoble plurifamiliar na Coruña

Bancada do campo de fútbol de Serón (Almería)

Cálculo da fiabilidade estrutural nunha viga executada, utilizando o método de simulación de Monte Carlo

Construcións complementarias dos conxuntos monásticos no sueste de Galicia.

Construcións do ciclo do pan no leste de Monfero (A Coruña)

Construcións do ciclo do pan no oeste de Monfero (A Coruña)

Deseño e redacción do estudo de xestión de residuos de construcción e demolición

Eficiencia enerxética do Centro Redidencial Docente da Coruña, da Universidade Laboral

Estudo da viabilidade económica dun edificio residencial no barrio de "La Rosaleda" de Ponferrada

Estudo de implantación do saneamento en Santiniketan (India) para la ONG "Escuela Shantidi"

Estudo de seguridade e saúde da rehabilitación dun edificio de 4 plantas de oficinas máis baixo comercial e un soto sito na praza de Santa Eufemia, Ourense

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de 8 vivendas, locais comerciais, garaxes e trasteiros situado na Parcela C2-UE 11, Sta. María do Temple, parroquia do Temple, Cambre (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivenda colectiva para 25 vivendas, con 2 sotos, planta baixa, 4 plantas e aproveitamento baixo cuberta, situado na r/ Obra nº 13, Sada (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivendas composto por dous sotos, unha planta baixa, cinco plantas altas para 40 vivendas e un baixo-cuberta, sito na R/ Costa do Castro, Foz (Lugo)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio para o seu uso como hotel e local sen uso de 1 soto, planta baixa, 3 plantas e baixo cuberta, sito en Lugo

Estudo de seguridade e saúde dun edificio público de 1 soto e 3 plantas, sito na rúa Cervantes, Foz (Lugo)

Estudo de seguridade e saúde para un edificio de 2 sotos, planta baixa, entreplanta, 4 plantas altas e ático para 20 vivendas, garaxe e locais comerciais na Av. Terra Chá. Vilalba

Estudo enerxético dun edificio residencial de cinco plantas situado en Pontevedra

Estudo enerxético e propostas de mellora dunha vivenda unifamiliar na rúa suroeste nº 1, Cerceda (A Coruña)

Estudo histórico-construtivo do Palacio Espiscopal de Diomondi, O Saviñao (Lugo)

Estudo histórico-construtivo do Palacio Espiscopal de Diomondi, O Saviñao (Lugo)

Estudo para mellorar a eficiencia enerxética dunha casa rural, "Les Casones" nº 65, El Ferrero-Cabo de Peñas (Asturias)

Libro de estilo para fluxo de traballo entre contornos BIM sobre o proxecto dun edificio industrial de B+1

O amianto e a súa xestión na edificación na Comunidade Autónoma de Galicia

O axente na xestión integral da planificación e execución de obras. Caso práctico

O project management e o modelo ISO 9001

Plan de autoprotección do festival SONRIAS

Plan de autoprotección do Pazo dos Deportes da Coruña, situado na Av. Buenos Aires s/n

Proxecto básico e de execución da reforma dun edificio para a ONG Escuela Shantidi en Anantapur, India

Proxecto básico e de execución da rehabilitación da Casa de Caamaño, situada na rúa Alejandro Cadarso, Noia (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fornelos, O Rosal (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fornelos, O Rosal (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Cimadevila-San Mamede de Ferreiros nº 6, O Pino (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de San breixo nº 34, Noia (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para albergue de peregrinos no lugar de Camiño Real nº 5, parroquia de san Vicente de Aro, concello de Negreira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cernadas-Lira, Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Mariña 11, Porto de Espasante, Ortigueira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Barbazán, Negreira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Moar nº 8, concello de Abadín (Lugo)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar sita en Bagüín, concello de Marín (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución dunha rehabilitación de 2 vivendas para centro socio-cultural no lugar de Souto, parroquia de Santa María de Souto, Paderne (A Coruña)

Proxecto básico e de execución dunha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e anexos no lugar de Escurido nº 1, parroquia de San Xulián de Lendo, concello da Laracha (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para a adecuación dun local comercial a supermercado na rúa Amparo López Jean, Culleredo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para o acondicionamento dun local para tenda de produtos ecolóxicos na r/ García Barbón 85, Vigo (Pontevedra)

Proxecto de demolición dun edificio residencial na r/ San Antonio nº 13, A Coruña

Proxecto de reforma dunha vivenda destinada a vivenda e clinica de fisioterapia

Proxecto de rehabilitación dun centro de educación primaria para unha residencia xeriátrica no lugar Aldea, parroquia Belesar, Vilalba (Lugo)

Proxecto de rehabilitación dun edificio de vivendas situado na R/ San Andrés 73, A Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na rúa Porta de Cima 51, Vilalba (Lugo)

Proxecto de rehabilitación e cambio de uso da escola de Fazai, parroquia de Carballido, Lugo

Proxecto de rehabilitación enerxética dun hotel-restaurante. Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto técnico da rehabilitación dunha casa escola para vivenda unifamiliar no lugar de Catasueiro, parroquia de San Xoán de Sabardes, Outes (A Coruña)

Proxecto técnico de construción dun observatorio de fauna nas "Fragas do Eume", provincia da Coruña

Proxecto técnico de rehabilitación de vivenda unifamiliar tradicional situada en lugar Igrexa 14, Simes, Meaño (Pontevedra)

Proxecto técnico de rehabilitación dun edificio para servizos múltiples para o concello de Begonte (Lugo)

Reforma de local comercial para restaurante na Travesía da Cormelana nº 1A, esquina coa rúa San Andrés, A Coruña

Reforma de local para restaurante e vivendas na r/ Paseo dársena nº 3 (Casa Molina), A Coruña

Rehabilitación dun inmoble para vivenda na Avda. de Santiago nº 64, Ourense

Rehabilitación dunha casa reitoral para centro sociocultural en Trazo (A Coruña)

Rehabilitación dunha casa reitoral para uso multidisciplinar sita en Corral da Igrexa 14, Lubre, Bergondo (A Coruña)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Rabo do Porco nº 9, Raxó-Poio (Pontevedra)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar tradicional galega no lugar de Ulló, parroquia de Céltigos, Frades (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar na r/ Loureiro nº 2, Noia (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar na r/ Outonil, Noia (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar para uso residencial colectivo (turismo rural) en Porto do Son (A Coruña)

Rehabilitación enerxética e construtiva dun edificio de vivendas e local comercial no lugar Gándara nº 20, Ribeira (A Coruña)

Seguimento de obra. Reforma dun establecemento comercial na Ctra. Madrid 155, Vigo (Pontevedra)

Testemuña doutro tempo, as casas dos barcos. Proposta de intervencion para cambio de uso y conservación "museo vivo" do estaleiro de "Purro" en Bueu, Pontevedra

Tipoloxías construtivas de hórreos e paneras no concejo de Sobrescobio (Asturias)

Vivendas prefabricadas para situacións de emerxencia. Análise comparativo e proposta xustificada de solución para aportar

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 75