Grao en Turismo

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 238
Homes 2021/2022 71
Mulleres 2021/2022 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.370
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.050
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.182
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 144
% créditos repetidos 2021/2022 10,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,98

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 248
Homes 2021/2022 71
Mulleres 2021/2022 177
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.490
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.120
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.224
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 150
% créditos repetidos 2021/2022 11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 216
Homes 2020/2021 64
Mulleres 2020/2021 152
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.390
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 9.774
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 264
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 348
% créditos repetidos 2020/2021 5,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48,08
Taxa de evaluación 2020/2021 91,68
Taxa de éxito 2020/2021 86,01
Taxa de rendemento 2020/2021 78,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 94,96
Taxa de graduación 2016/2017 49,18
Taxa de abandono 2018/2019 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 229
Homes 2020/2021 64
Mulleres 2020/2021 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.850
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.220
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 276
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 354
% créditos repetidos 2020/2021 5,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 47,4
Taxa de evaluación 2020/2021 91,32
Taxa de éxito 2020/2021 86,56
Taxa de rendemento 2020/2021 79,05

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 203
Homes 2019/2020 49
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 8.052
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.666
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 882
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 504
% créditos repetidos 2019/2020 17,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 39,67
Taxa de evaluación 2019/2020 95,01
Taxa de éxito 2019/2020 96,55
Taxa de rendemento 2019/2020 91,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,27
Taxa de graduación 2015/2016 61,9
Taxa de abandono 2017/2018 34,21

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
46
20
3
Introdución á Economía
42
21
5
Introdución ao Dereito
53
5
7
Xeografía do Turismo
41
13
11
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
50
11
7
Idioma Moderno: Inglés
37
23
4
Patrimonio Cultural
49
14
8
Informática de Xestión e do Coñecemento
56
10
4
Introdución ao Turismo
40
16
9
Economía da Empresa
52
7
7

2º Curso

Contabilidade Financeira
32
0
2
Estatística
28
4
2
Intermediación Turística e Transporte I
33
4
1
Aloxamentos e Restauración I
29
8
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
42
1
7
Márketing Turístico
31
5
1
Contabilidade de Custos
31
1
7
Recursos Territoriais Turísticos
38
6
3
Segundo Idioma Moderno I: Francés
16
8
2
Interpretación do Patrimonio
21
0
0
Xestión de Recursos Humanos
17
1
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
10
3
0

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
27
5
0
Aloxamentos e Restauración II
24
6
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
29
0
2
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
21
4
0
Xestión Turística do Patrimonio
30
0
0
Fiscalidade Turística
26
1
0
Análise de Estados Financeiros
26
3
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
24
7
2
Segundo Idioma Moderno II: Francés
16
5
3
Galicia como Destino Turístico
15
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
11
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
5
4
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
23
1
1
Xestión Pública do Turismo
22
1
2
Xestión de Calidade
22
1
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
18
2
2
Traballo Fin de Grao
42
0
35
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
20
0
0
Inglés no Contorno Profesional
3
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
3
1
0
Prácticas Externas
41
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
44
1
0
Introdución á Economía
30
6
0
Introdución ao Dereito
31
0
0
Xeografía do Turismo
38
0
1
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
38
1
0
Idioma Moderno: Inglés
33
4
0
Patrimonio Cultural
30
4
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
39
1
1
Introdución ao Turismo
32
2
1
Economía da Empresa
37
1
2

2º Curso

Contabilidade Financeira
32
4
1
Estatística
23
0
1
Intermediación Turística e Transporte I
29
1
1
Aloxamentos e Restauración I
27
1
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
32
4
3
Márketing Turístico
23
0
1
Contabilidade de Custos
31
1
3
Recursos Territoriais Turísticos
30
0
3
Segundo Idioma Moderno I: Francés
23
1
0
Interpretación do Patrimonio
9
0
0
Xestión de Recursos Humanos
14
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
8
1
0

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
22
3
1
Aloxamentos e Restauración II
24
1
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
34
0
2
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
30
0
0
Xestión Turística do Patrimonio
22
0
0
Fiscalidade Turística
36
2
0
Análise de Estados Financeiros
21
1
2
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
27
2
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
20
0
1
Galicia como Destino Turístico
11
0
1
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
16
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
9
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
7
0
0

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
32
0
0
Xestión Pública do Turismo
33
1
2
Xestión de Calidade
33
0
2
Segundo Idioma Moderno III: Francés
21
0
1
Traballo Fin de Grao
75
0
31
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
8
0
0
Inglés no Contorno Profesional
11
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
10
1
0
Prácticas Externas
24
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
27
8
0
Introdución á Economía
26
6
2
Introdución ao Dereito
27
0
0
Xeografía do Turismo
25
10
5
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
31
0
3
Idioma Moderno: Inglés
15
8
3
Patrimonio Cultural
25
4
1
Informática de Xestión e do Coñecemento
30
3
1
Introdución ao Turismo
22
5
2
Economía da Empresa
19
13
1

2º Curso

Contabilidade Financeira
26
9
6
Estatística
24
2
5
Intermediación Turística e Transporte I
21
2
11
Aloxamentos e Restauración I
22
4
2
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
23
17
10
Márketing Turístico
22
2
2
Contabilidade de Custos
22
8
3
Recursos Territoriais Turísticos
29
6
5
Segundo Idioma Moderno I: Francés
13
8
3
Interpretación do Patrimonio
14
0
0
Xestión de Recursos Humanos
13
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
3
0
1

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
25
5
0
Aloxamentos e Restauración II
29
3
2
As TIC Aplicadas ao Turismo
30
4
7
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
38
2
2
Xestión Turística do Patrimonio
27
0
0
Fiscalidade Turística
18
6
0
Análise de Estados Financeiros
29
0
1
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
29
6
5
Segundo Idioma Moderno II: Francés
14
2
3
Galicia como Destino Turístico
11
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
16
1
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
14
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
7
3
2

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
30
1
1
Xestión Pública do Turismo
33
1
2
Xestión de Calidade
34
2
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
26
4
2
Traballo Fin de Grao
57
0
48
Dirección Estratéxica de Empresas Turísticas
11
0
1
Inglés no Contorno Profesional
7
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
3
2
0
Prácticas Externas
45
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

 Aplicación da fase III da Carta Europea de Turismo Sostible: análise de empresas turísticas na illa da Gomera.

 'Os influencers como novos prescritores do turismo: o caso da axencia de viaxes B The Travel Brand' 

A muda da oferta turísica ibicenca: caso AirBnb

A pintura como recurso turístico: o caso da Ruta Impresionista das Mariñas

A Ruta da Música: de Chicago a Nova Orleans

Análise comparativo dos parques zoolóxicos en Galicia dende o punto de vista turístico

Análise da economía colaborativa na provincia de A Coruña

Análise da xestión turística dos museos de Ibiza

Análise de accesibilidade do parque natural "As Fragas do Eume"

Análise do turismo de negocios e reunións na cidade de Vigo

Análise e evolución de fórum gastronómico: edicións en Galicia

Análise económica-financeira das empresas hoteleiras en Palma de Mallorca

Análise económico dunha entidade hoteleira en Mallorca tras a crisis provocada polo COVID-19

Análise económico-financeiro de NH Hotel Group S.A.

Análise económinco-financeiro do Hotel Riazor***

Análise web dos hoteis máis importantes da cidade da Coruña

Avaliación e optimización das webs de destinos da España Verde

Capacidade de carga e capacidade de acollida turística. O caso da Praia das Catedrais

Caso de análise. A sección de turismo da Deputación da Coruña

Catering Picnic Peregrino: Análise da Contorna e Viabilidades do Proxecto Empresarial

Consecuencias medioambientais do transporte aéreo de pasaxeiros en España

Creación de empresa e produto turístico para San Andrés de Teixido

Creación dun hotel no rural ourensán

Creación dunha empresa turística en Valencia

Creación dunha empresa turística: albergue 'Meraki'

Da turismofilia á turismofobia. O caso de Santiago de Compostela

Desenvolvemento das novas tecnoloxías na intermediación turística tradicional; a sua implantación na área corporativa

Deseño dun plan de empresa para unha consultoría de organización de eventos en Galicia

Enoturismo nunha comarca histórica: O Ribeiro.

Estudantes en programas de intercambio cultural J-1 traballando en hoteis e restaurantes ubicados en Nashville, Tennessee: motivacións, choque cultural e intercambio cultural coa poboación local

Estudo do Bosque Encantado-Finca o Frendoal en Aldán (Cangas) como recurso turístico

Estudo sobre a masificación turística en Santiago de Compostela cara o ano Xacobeo 2021.

Eventos musicáis e turismo: o caso Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Evolución da promoción turística do Xacobeo nos últimos 25 anos

Evolución do turismo en Roma a través do cine

Evolución e impacto turístico-económico dos festivais de música en España. Estudio de caso: Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Ferramentas de internet aplicadas as axencias de viaxes

Ferramentas de márketing dixital para turoperadores; o caso de Yu Travel

Festas das covas de Valdeorras ¿produto turístico?

Imaxe do Xacobeo 2021 e expectativas do seu impacto en Vigo segundo a visión dos residentes.

Impactos medioambientais negativos do turismo: caso de análise

Influencers, redes sociais e o seu poder no turismo

Medioambiente e Turismo. O caso do CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental

Novo Cinema Galego. Percepción da Galicia turística a través do cine galego

O caso Fariña: as series de televisión como axente de promoción turística

O papel das redes sociáis nas expectativas dos viaxeiros: o caso de Indonesia

O Pórtico da Gloria: análise da súa evolución e uso turístico

O turismo de eventos na cidade de Ibiza

O turismo de luxo, caso Glamping Albarari, Oleiros

O turismo gastronómico en A Coruña

Os eventos musicais como nova forma de turismo: o caso do resurrection fest

Os Festivais musicais como recurso Turístico en Galicia

Paradigma da autenticidade: análise de casos relacionados con destinos e experiencias turísticas

Plan de negocio da casa rural "Mondoñedo Enxebre"

Plan estratéxico de lanzamento Madrid Music Hotel

Plan estratéxico de turismo de Portomarín

Posicionamento e promoción turística de escenarios cinematográficos e de series de televisión nos destinos.

Posturismo: Disneyland a través do caso de París

Presentación e análise de diferentes modelos turísticos a través do análise de películas

Proposta de apertura dunha franquicia de restauración e a súa influencia na imaxe proxectada de Galicia

Restaurante Kids

Revenue Management no sector hoteleiro: o caso da hotelería de A Coruña.

Revisión bibliográfica sobre lendas de Galicia: unha aproximación ó enfoque turístico

Situación económico financeira do sector hoteleiro en España: o caso do grupo Hotusa

Turismo Consciente: Análise do consumo turístico dos estudantes universitarios en Galicia

Turismo Creativo: unha aproximación a través das súas motivacións en Galicia'

Turismo de luxo e influencia de las redes sociais en Ibiza

Turismo e independentismo

Turismo musical na Coruña

Turismo Sostible e Novas Tecnoloxías; unha oportunidade de desenvolvemento na Reserva da Biosfera as Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Turismo sostible. Realidade ou ficción? Estudo do caso da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Unha Guía de Barcelona para Foodies

Unha guia de Mallorca para foodies

Unha marca como recurso turístico: o caso Guinness en Irlanda extrapolado a Estrella Galicia en Galicia

Xestión da calidade e promoción no hotel Vila Joya: aspectos relacionales.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 64