Grao en Enfermaría

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 257
Homes 2021/2022 38
Mulleres 2021/2022 219
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.410
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.510
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 59,96
Taxa de evaluación 2021/2022 95,87
Taxa de éxito 2021/2022 94,78
Taxa de rendemento 2021/2022 90,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 94,76
Taxa de graduación 2017/2018 73,24
Taxa de abandono 2019/2020 9,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 265
Homes 2021/2022 39
Mulleres 2021/2022 226
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.460
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 633
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 267
% créditos repetidos 2021/2022 5,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,34
Taxa de evaluación 2021/2022 95,65
Taxa de éxito 2021/2022 94,75
Taxa de rendemento 2021/2022 90,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 246
Homes 2020/2021 29
Mulleres 2020/2021 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.650
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.780
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 507
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 363
% créditos repetidos 2020/2021 5,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,55
Taxa de evaluación 2020/2021 96,52
Taxa de éxito 2020/2021 94,95
Taxa de rendemento 2020/2021 91,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,67
Taxa de graduación 2016/2017 81,16
Taxa de abandono 2018/2019 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 253
Homes 2020/2021 31
Mulleres 2020/2021 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.690
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.820
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 513
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 363
% créditos repetidos 2020/2021 5,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 58,07
Taxa de evaluación 2020/2021 96,41
Taxa de éxito 2020/2021 94,96
Taxa de rendemento 2020/2021 91,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 256
Homes 2019/2020 40
Mulleres 2019/2020 216
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.870
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 14.150
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 414
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 303
% créditos repetidos 2019/2020 4,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,07
Taxa de evaluación 2019/2020 95,76
Taxa de éxito 2019/2020 96,52
Taxa de rendemento 2019/2020 92,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 95,62
Taxa de graduación 2015/2016 81,69
Taxa de abandono 2017/2018 2,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 260
Homes 2019/2020 40
Mulleres 2019/2020 220
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 14.890
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 14.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 303
% créditos repetidos 2019/2020 4,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,27
Taxa de evaluación 2019/2020 95,69
Taxa de éxito 2019/2020 96,53
Taxa de rendemento 2019/2020 92,36

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
64
3
5
Bioloxía
70
3
1
Psicoloxía
58
9
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
70
4
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
63
5
7
Fisioloxía
70
5
9
Fundamentos da Enfermaría
65
7
7

2º Curso

Nutrición
61
15
1
Farmacoloxía
56
13
10
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
63
0
2
Enfermaría Comunitaria I
59
0
2
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
56
0
0
Estadías Clínicas I
61
0
1
Estadías Clínicas II
66
0
1
Enfermaría Clínica I
56
8
3
Enfermaría Clínica II
54
8
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
51
11
4
Enfermaría Materno-Infantil
49
4
3
Enfermaría Comunitaria II
51
5
1
Enfermaría Xerontolóxica
57
1
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
49
2
1
Estadías Clínicas III
53
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
57
0
1
Estadías Clínicas V
57
0
0
Estadías Clínicas VI
57
0
0
Estadías Clínicas VII
57
0
0
Prácticum
56
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
60
0
3
Bioloxía
61
4
1
Psicoloxía
57
1
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
2
6
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
56
4
7
Fisioloxía
48
12
3
Fundamentos da Enfermaría
58
1
6

2º Curso

Nutrición
70
17
2
Farmacoloxía
51
17
6
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
52
4
0
Enfermaría Comunitaria I
56
1
0
Enfermaría da Saúde Mental
56
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
56
2
0
Estadías Clínicas II
53
0
7
Enfermaría Clínica I
64
9
1
Enfermaría Clínica II
49
6
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
43
13
6
Enfermaría Materno-Infantil
55
0
3
Enfermaría Comunitaria II
56
0
1
Enfermaría Xerontolóxica
50
4
3
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
0
1
Farmacoterapia
44
1
1
Estadías Clínicas III
56
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Prácticum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
54
3
5
Bioloxía
62
3
1
Psicoloxía
54
0
6
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
59
0
8
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
55
2
7
Fisioloxía
55
0
8
Fundamentos da Enfermaría
59
2
4

2º Curso

Nutrición
29
27
9
Farmacoloxía
50
12
5
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
56
1
1
Enfermaría Comunitaria I
52
2
1
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
54
2
1
Estadías Clínicas I
57
2
1
Estadías Clínicas II
56
1
4
Enfermaría Clínica I
44
18
4
Enfermaría Clínica II
61
1
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
66
1
3
Enfermaría Materno-Infantil
62
1
0
Enfermaría Comunitaria II
60
0
1
Enfermaría Xerontolóxica
60
0
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
60
0
1
Farmacoterapia
52
0
1
Estadías Clínicas III
60
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
61
0
0
Estadías Clínicas V
61
0
0
Estadías Clínicas VI
61
0
0
Estadías Clínicas VII
61
0
0
Prácticum
59
0
1
Traballo Fin de Grao
66
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A educación prenatal como factor no éxito da lactancia materna: revisión bibliográfica

A neumonía bilateral nun paciente COVID positivo sen pauta de vacinación: a propósito dun caso

Actuación de enfermaría no paciente con risco de suicidio. Revisión bibliográfica

Adherencia terapéutica en pacientes con enfermidades respiratorias crónicas

Adicción ao smartphone. Efecto na saúde mental dos adolescentes

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Análise dende unha perspectiva enfermeira do grao de estigma cara a enfermidade mental presente nos profesionais de enfermaría dos hospitais da cidade da Coruña

Atención inmediata ao recén nacido no parto extrahospitalario

Avaliación dos coñecementos dos profesionais de enfermaría ante o control de hemorraxias exsanguinantes nos centros de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña-Cee

Beneficios da lactación materna no recén nado prematuro: revisión bibliográfica

Beneficios da musicoterapia en persoas diagnosticadas con enfermidade de Alzheimer

Burnout, benestar e satisfacción laboral no persoal de Enfermaría: revisión bibliográfica

Calidade de vida e estrés percibido en pais e nais con fillos/as en hospitalizacións de longa estancia

Caracterización dos Servizos de Soporte Vital Avanzado de Enfermería en Galicia

Catéter central de inserción periférica vs Reservorio subcutáneo. Bacteremia asociada ao catéter en pacientes oncolóxicos

Coidados de enfermaría ao paciente con transplante renopancreático: revisión bibliográfica

Coidados emocionais en vítimas adolescentes de violencia de xénero comprendidas entre os 15 e os 19 anos na cidade de A Coruña

Coidados enfermeiros para un paciente con infarto agudo de miocardio: a propósito dun caso

Coñecementos da enfermaría sobre doazón e transplante de órganos

Desgaste profesional e abandono laboral nas enfermeiras de coidados críticos do Hospital Universitario de A Coruña

Efectividade dunha intervención enfermeira en pacientes con insuficiencia cardiaca na mellora do seu autocoidado

Efectos da musicoterapia no paciente oncolóxico adulto: revisión bibliográfica

Eficacia dos tratamentos non farmacolóxicos no manexo da ansiedade na infancia e adolescencia. Revisión bibliográfica

Eficacia dunha intervención de enfermaría sobre a sexualidade das mulleres con mastectomía por cancro de mama

Eficacia dunha intervención enfermeira grupal para mellorar as habilidades sociais en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia

Humanización dos coidados de enfermaría en oncoloxía infantil

Humanización en Urxencias

Impacto da pandemia na saúde mental da poboación infantoxuvenil da Área Sanitaria de A Coruña e Cee

Impacto do consumo de cannabis durante a adolescencia no desenvolvemento de trastornos psicóticos

Impacto dos Diarios de Unidades de Coidados Intensivos no Estrés Postraumático

Influencia da violencia obstétrica nas experiencias do parto

Influencia das intervencións non farmacolóxicas na calidade de vida dos pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal

Intervención da enfermería na alimentación inicial do paciente con labio fisurado e paladar hendido

Intervención educacional para o tratamento do sobrepeso/obesidade en adolescentes de atención primaria

Intervencións de enfermería para mellorar o estilo de vida de nenas e nenos diagnosticados de TDAH. Revisión bibliográfica.

Intervencións non farmacolóxicas para o alivio da dor aguda en neonatos

O impacto da COVID-19 na vacinación contra a gripe dos profesionais sanitarios. Estudo retrospectivo de cohortes sobre a cobertura e a intencionalidade da vacinación

O transplante unipulmonar na Unidade de Reanimación; a propósito dun caso clínico

Percepción das mulleres marroquís inmigrantes sobre os coidados obstétricos

Percepción das persoas trans* sobre a atención enfermeira

Plan de coidados a unha paciente con Gripe A: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a unha paciente nunha interrupción voluntaria do embarazo

Plan de coidados de enfermaría para un paciente no postoperatorio dunha disección aórtica

Plan de coidados dun paciente con mieloma múltiple: á mantenta dun caso

Plan de coidados dun paciente gran queimado

Plan de coidados nun paciente neurocrítico: caso clínico dun paciente con accidente cerebrovascular

Prevalencia do acoso sexual cara ás enfermeiras no HUAC

Problemas de saúde en menores institucionalizados. Beneficios do acollemento familiar e importancia do rol da enfermaría: revisión bibliográfica

Proxecto de investigación sobre persoas trans: unha historia de vida

Revisión bibliográfica sobre métodos de desbridamento conservadores da dermis en feridas provocadas por queimaduras

Síndrome Post-UCI, perspectiva enfermeira

Supervivencia no transplante cardiaco: algún método de valoración nutricional pode predicila?

Telediabetes: mellora da calidade de vida e calidade asistencial na DM2

Teresa Herrera e os comezos do Hospital de Caridade

Transplante hepático: plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato

Valoración do risco de suicidio nos/nas profesionais de enfermaría de Galicia

Viabilidade do embarazo tras o diagnóstico de cancro de mama

Xestión da polifarmacia nas persoas maiores: revisión narrativa

A calidade do sono no persoal de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Síndrome de Down desde unha perspectiva enfermeira

A vacinación da influenza nos doentes adultos con enfermidades cardiovasculares

Aceptación do tratamento psicolóxico no cancro de mama antes e despois do Covid-19

Acompañamento e abordaxe enfermeira do dó perinatal: proposta de recurso web

Análise custo-beneficio da terapia de presión negativa no tratamento das úlceras por presión

Análise de custo-efectividade da inclusión dunha casa de partos no Servizo Galego de Saúde

Avaliación da actitude e afrontamento da morte en alumnos universitarios: proxecto de investigación

Calidade de vida en persoas con infección polo VIH

Calidade de vida no Trastorno do Espectro Autista

Calidade de vida relacionada coa saúde en nenos e adolescentes despois da pandemia

Coidado humanizado en hospitalización pediátrica: percepción e coñecementos

Coidados de enfermaría ao paciente en decúbito prono

Coidados de enfermaría ó paciente oncolóxico adulto con radiodermatite secundaria a radioterapia: revisión bibliográfica

Coidados de enfermaría para pacientes adultos en terapia ECMO (Sistema de Osixenación por Membrana Extracorpórea). Revisión bibliográfica

Complicacións asociadas ao decúbito prono no paciente crítico. Revisión bibliográfica

Coñecemento enfermeiro sobre a hipotermia inducida tras parada cardiorrespiratoria

Efectividade da escala Valoración Subxectiva Global nos pacientes ingresados nas UCIs do CHUAC

Efectividade do áloe vera na cicatrización de feridas crónicas: revisión bibliográfica

Efectos da pandemia provocada pola enfermidade por coronavirus 2019 na saúde mental da poboación: revisión bibliográfica

Eficacia dunha intervención de enfermaría na prevalencia da anorexia e bulimia nerviosas en adolescentes

Eficacia dunha intervención educativa para o persoal de enfermaría de Atención primaria sobre o coñecemento das necesidades do paciente con Síndrome de Down e as súas familias

Eficacia dunha intervención enfermeira para a mellora do proceso de afrontamento e adaptación das familias de nenos diagnosticados de psicose

Estado actual do coñecemento sobre os dispositivos de asistencia ventricular: revisión bibliográfica

Estudo sobre a experiencia vivida por pacientes con COVID persistente

Experiencias de lactación materna exclusiva en nais de recén nados hospitalizados nunha Unidade de Coidados Intensivos

Experiencias e emocións dos pais de nenos ingresados en Coidados Intensivos

Impacto da COVID-19 sobre a soidade e a utilización de servizos de saúde en adultos maiores en atención primaria, revisión bibliográfica

Impacto da pandemia COVID-19 na atención do cancro de mama

Impacto e necesidades da familia nunha Unidade de Coidados Intensivos COVID-19

Influencia do estado nutricional e a terapia de compresión na curación das úlceras venosas. Revisión sistematizada

Intervención educativa de enfermaría na prevención do suicidio en estudantes de secundaria de Oleiros

Mantemento dun potencial doante de órganos en asistolia: caso clínico

Metasíntese: intervencións fronte á soidade no adulto maior

O diagnóstico tardío nas mulleres con Síndrome de Asperger: unha perspectiva enfermeira

O dó na interrupción terapéutica do embarazo

O fenómeno do Chemsex: análise dende unha perspectiva enfermeira

Papel da enfermería en Atención Primaria no manexo do paciente con insuficiencia cardíaca

Papel do acceso venoso intraóseo ante situacións de urxencia en pacientes pediátricos: revisión sistemática

Percepción da mutilación xenital feminina por parte dos homes

Perspectiva enfermeira do trastorno obsesivo compulsivo a través do cine

Plan de coidados a un paciente pediátrico con hidrocefalia externa: á mantenta dun caso

Plan de coidados a un paciente queimado: estudo de caso

Plan de coidados a unha paciente con Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Plan de coidados de enfermaría a un doente tras un transplante pulmonar: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría dunha paciente con trastorno mixto de ansiedade e depresión en atención primaria

Plan de coidados de enfermaría para un paciente postoperado despois dun retransplante bipulmonar. Sobre un caso

Revisión bibliográfica. Afectación psicoemocional en nenos e adolescentes con relación ao confinamento e pandemia por COVID-19

Seguridade das Axudas Técnicas para a prevención de caídas. Revisión bibliográfica

Shock séptico por bacteriemia E.Coli en paciente con leucemia mieloide aguda. Caso clínico

Síndrome de abstinencia ao alcol etílico en pacientes postcirúrxicos: unha revisión bibliográfica

Soporte nutricional no paciente crítico con COVID-19

Soporte nutricional no postransplante pulmonar inmediato

Terapias de estimulación cognitiva en persoas diagnosticadas de Alzheimer

UCI: Humanización e Infraestrutura. Revisión Bibliográfica

Uso da punción vascular eco-guiada frente á técnica tradicional no doente pediátrico

Utilización do ibuprofeno como terapia do ductus arterioso persistente no recén nado prematuro: estado actual

¿Cómo podemos protexer á poboación infantil do fume ambiental do tabaco?

A limitación do esforzo terapéutico nas Unidades de Coidados Intensivos, perspectiva enfermeira. Revisión bibliográfica

Análise da inclusión das vacinas meningocócicas no calendario de vacinación en Galicia

Avaliación do coñecemento e actitude dos enfermeiros/as de Unidades de Coidados Intensivos acerca da dor

Avaliación do coñecemento enfermeiro sobre as escalas de valoración da dor neonatal

Avaliación do coñecemento sobre o Virus do Papiloma Humano e as formas de prevención, en alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria dos institutos de A Coruña

Avaliación e manexo da dor no recén nacido. Revisión bibliográfica

Características dos pacientes con adecuación do esforzo terapéutico (AET) ingresados nas unidades de coidados intensivos. Identificación dos factores preditivos: revisión bibliográfica

Caso clínico: transplante nun paciente con poliquistose renal autosómica dominante (PQRAD)

Coidados de enfermaría intrahospitalarios na anorexia nerviosa: a propósito dun caso

Coidados de enfermaría pre e postoperatorios en pacientes anciáns con fractura de cadeira: Revisión bibliográfica

Coñecementos de enfermaría para a detección e abordaxe das vítimas de Violencia de Xénero nas consultas de Atención Primaria

Cravo intramedular tras fractura de húmero en paciente ancián: a propósito dun caso

Cravo intramedular tras fractura de húmero en paciente ancián: a propósito dun caso

Dietas vexetarianas na poboación infantil - Revisión bibliográfica

Efectividade do Aceite de Oliva na Prevención e Tratamento das Lesións por Presión

Efectividade dunha intervención enfermeira sobre educación sexual en adolescentes de institutos de A Coruña

Eficacia dun programa de formación para persoal de enfermaría para aumentar o coñecemento en comunicación con nenos con trastorno do espectro autista

Eficacia dunha intervención enfermeira para aumentar a autoestima e a resistencia a presión social no consumo de cocaína

Eficacia dunha intervención enfermeira para aumentar o coñecemento e a concienciación sobre a dopaxe no remo

Envelenamentos, feridas e traumatismos por fauna acuática no Atlántico Norte

Estado actual da terapia con hipotermia inducida en recén nados con encefalopatía hipóxico-isquémica

Estado de saúde de pacientes amputados afectados por pé diabético e repercusión na súa funcionalidade

Estrés laboral crónico e satisfacción laboral en enfermeiras/os de urxencias do HUAC. Proxecto de investigación

Experiencia das enfermeiras na atención a pacientes con COVID-19

Grao de coñecemento sobre métodos anticonceptivos na xente moza

Gripe A: plan de coidados a propósito dun caso

Hipotermia terapéutica en pacientes adultos tras parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. Revisión bibliográfica

Humanización dos coidados intensivos: análise da situación das visitas no ámbito internacional e nacional

Impacto do climaterio na sexualidade feminina: un estudo observacional sobre a menopausa

Impacto dun programa escolar de educación nutricional na obesidade infantil

Impacto psicolóxico da reconstrución mamaria en mulleres mastectomizadas: Revisión bibliográfica

Impacto psicosocial e percepcións da masculinidade no cancro de próstata: revisión bibliográfica

Implante de válvula aórtica transcatéter en pacientes con estenosis de válvula aórtica. Coidados de enfermaría

Intervención da Enfermaría no coidado propio de doentes con Diabetes Mellitus tipo 2

Intervención da Enfermaría no coidado propio de doentes con Diabetes Mellitus tipo 2

Intervención de enfermaría en persoas con patoloxía dual

Intervención de enfermería en Terapia Asistida con Animais nunha residencia de anciáns

Lactación materna en superviventes de cancro de mama. Proxecto de investigación

Limitación do esforzo terapéutico en pacientes oncolóxicos terminais

Manexo da dor no doente adulto queimado: experiencias de doentes e persoal de enfermaría. Proxecto de investigación

Mulleres vítimas de violencia contra a muller: as protagonistas do cambio dos coidados enfermeiros

Necesidades das familias e estratexias de humanización nas Unidades de Coidados Intensivos

O pneumotórax nun adulto novo con fibrose quística: a propósito dun caso

Papel da enfermaría na atención psico-emocional do doente crítico. Revisión bibliográfica

Plan de coidados a un paciente politraumatizado: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría nunha paciente con fascitis necrotizante

Plan de coidados de enfermaría para un paciente con status epiléptico: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para un paciente trasplantado bipulmonar: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para un postoperatorio infantil de corrección total de Tetraloxía de Fallot: a propósito dun caso

Prevalencia da Síndrome de Burnout no persoal de enfermaría de Atención Primaria, Área Hospitalaria e Urxencias

Prevalencia de ansiedade e depresión en mulleres novas sometidas a mastectomía con reconstrución mamaria antes e despois da cirurxía. Proxecto de investigación

Prevención de Infeccións Nosocomiais en Unidades de Coidados Intensivos en España

Prexuízos das enfermeiras-os de atención primaria sobre a poboación inmigrante (proxecto de investigación)

Relación entre a obesidade e a presenza de alteracións no equilibrio en pacientes ingresados >65 anos

Relación entre o estrés académico e a idea suicida (traballo de investigación )

Revisión bibliográfica das habilidades de comunicación en Coidados Paliativos Pediátricos

Revisión bibliografica sobre o tratamento das feridas con mel medicinal

Revisión Bibliográfica: Telemonitorización da Hipertensión Arterial no domicilio

Seguridade das estatinas: revisión bibliográfica

Síndrome da morte súbita infantil: unha revisión bibliográfica dos factores de risco e a súa prevención

Transplante cardíaco no postoperatorio inmediato. Plan de coidados a próposito dun caso

Traslado intrahospitalario do paciente crítico adulto. Revisión bibliográfica

Trastornos musculoesqueléticos no persoal de enfermaría de atención hospitalaria: Revisión bibliográfica

Úlceras por presión en pacientes críticos. Escalas recomendadas para a avaliación de riscos: revisión da literatura

Valoración da dor crónica en nenos: revisión bibliográfica

Valoración de enfermaría do trastorno do espectro autista a través de series e películas de gran impacto

Vivencia das enfermeiras de coidados críticos na atención a pacientes con SDRA durante a pandemia de COVID-19

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10