Grao en Terapia Ocupacional

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canabal López, Marta
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Gil Vicente, Xoel
Vogal Estudante
Varela Molina, Elena
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Canosa Domínguez, Nereida María
Presidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vogal PDI
Pousada García, Thais
Vogal PDI
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Meijide Faílde, Rosa María
Vogal PDI
Mansilla Barreiro, Bárbara
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Rivas Quarneti, Natalia Yanaína
Vogal PDI
Groba González, María Betania
Vogal PDI
Nieto Riveiro, Laura
Vogal PDI
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 233
Homes 2019/2020 52
Mulleres 2019/2020 181
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 13.190
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.390
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 521,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 276,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,61
Taxa de evaluación 2019/2020 95,05
Taxa de éxito 2019/2020 98,91
Taxa de rendemento 2019/2020 94,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 97,45
Taxa de graduación 2015/2016 69,35
Taxa de abandono 2017/2018 15,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 304
Homes 2019/2020 69
Mulleres 2019/2020 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.190
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.110
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 740,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 333,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,25
Taxa de evaluación 2019/2020 94,6
Taxa de éxito 2019/2020 98,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 231
Homes 2018/2019 49
Mulleres 2018/2019 182
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.000
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.490
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 284,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 218,5
% créditos repetidos 2018/2019 3,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,26
Taxa de evaluación 2018/2019 96,18
Taxa de éxito 2018/2019 96,86
Taxa de rendemento 2018/2019 93,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,77
Taxa de graduación 2014/2015 72,88
Taxa de abandono 2016/2017 6,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 310
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.650
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 281,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,72
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 97,43
Taxa de rendemento 2018/2019 91,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 233
Homes 2017/2018 49
Mulleres 2017/2018 184
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 13.420
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.790
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 514
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 124,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,61
Taxa de evaluación 2017/2018 95,08
Taxa de éxito 2017/2018 98,63
Taxa de rendemento 2017/2018 93,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,43
Taxa de graduación 2013/2014 57,69
Taxa de abandono 2015/2016 4,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
61
6
4
Psicoloxía I
58
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
58
0
1
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
57
0
3
Anatomía Humana
60
1
3
Fisioloxía Humana
60
1
3
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
56
1
2
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
58
0
3
Estadías Prácticas I
58
0
4

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
47
0
1
Socioloxía
44
0
2
Psicoloxía II
43
1
1
Proceso de Terapia Ocupacional
46
1
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
59
0
1
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
46
0
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
43
0
3
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
46
2
1
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
48
0
1
Estadías Prácticas II
48
2
1
Estadías Prácticas III
45
0
4

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no Adulto
48
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
60
2
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
48
0
0
Estadías Prácticas IV
50
0
0
Psiquiatría
46
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
47
0
0
Estadías Prácticas V
50
0
1
Xeriatría
50
1
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
45
0
1
Estadías Prácticas VI
48
0
1

4º Curso

Saúde Pública
50
6
3
Traballo Fin de Grao
53
0
19
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
55
0
0
Estadías Prácticas VII
51
0
3
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
56
0
2
Estadías Prácticas VIII
54
0
1
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
5
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
5
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
38
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
9
1
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
52
10
5
Psicoloxía I
57
1
1
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
1
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
59
0
3
Anatomía Humana
52
4
2
Fisioloxía Humana
55
5
3
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
61
0
2
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
58
0
2
Estadías Prácticas I
55
5
1

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
47
0
1
Socioloxía
45
0
0
Psicoloxía II
44
0
0
Proceso de Terapia Ocupacional
47
0
0
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
43
14
0
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
50
0
3
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
49
0
0
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
48
0
0
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
48
0
0
Estadías Prácticas II
46
2
1
Estadías Prácticas III
49
0
1

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no Adulto
55
1
2
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
46
12
4
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
53
0
1
Estadías Prácticas IV
51
0
1
Psiquiatría
57
0
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
54
1
0
Estadías Prácticas V
52
0
0
Xeriatría
48
7
0
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
54
1
0
Estadías Prácticas VI
51
0
1

4º Curso

Saúde Pública
46
4
0
Traballo Fin de Grao
43
0
21
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
47
0
1
Estadías Prácticas VII
47
1
0
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
46
1
2
Estadías Prácticas VIII
46
0
2
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
8
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
19
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
16
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Estatística
62
4
6
Psicoloxía I
62
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
59
0
1
Dereito, Bioética e Terapia Ocupacional
60
0
5
Anatomía Humana
56
0
2
Fisioloxía Humana
57
1
6
Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional
62
0
3
Ciencias da Ocupación e Fundamentos de Terapia Ocupacional
60
1
4
Estadías Prácticas I
60
0
3

2º Curso

Idioma Moderno (Inglés)
51
0
2
Socioloxía
58
0
1
Psicoloxía II
52
0
1
Proceso de Terapia Ocupacional
54
0
1
Pediatría, Psiquiatría e Rehabilitación Infanto-xuvenil
53
7
4
Ergonomía, Accesibilidade, Deseño Universal e Adaptación Funcional
51
4
2
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Infancia e na Adolescencia
54
0
2
Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional
58
0
3
Métodos Informáticos para Persoas con Discapacidade
55
0
1
Estadías Prácticas II
55
0
2
Estadías Prácticas III
54
2
1

3º Curso

Afeccións Médico Quirúrxicas no Adulto
45
0
0
Rehabilitación no Adulto con Discapacidade Física
47
6
6
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Discapacidade Física
49
1
0
Estadías Prácticas IV
49
0
0
Psiquiatría
45
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal no Adulto con Disfunción na Saúde Mental
48
0
0
Estadías Prácticas V
47
0
0
Xeriatría
47
1
1
Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal en Persoas Maiores
48
0
0
Estadías Prácticas VI
48
0
0

4º Curso

Saúde Pública
45
4
2
Traballo Fin de Grao
48
1
18
Estudo de Casos en Terapia Ocupacional
50
0
0
Estadías Prácticas VII
48
0
3
Inclusión Sociolaboral e Terapia Ocupacional para a Autonomía Persoal na Comunidade
49
0
2
Estadías Prácticas VIII
49
0
1
Educación para a Saúde: Psicoloxía da Saúde e Coidados Básicos
16
0
0
Procesos Pedagóxicos, Dinámicas e Intervencións Grupais en Terapia Ocupacional
19
0
0
Terapia Ocupacional, Diversidade Funcional e Calidade de Vida
15
0
0
Técnicas Aplicadas I: Música, Terapia Asistida por Animais de Compañía, Actividade Física e Deporte Adaptado
6
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A Balneoterapia e o Desempeño Ocupacional das persoas con artrosis de mans

A cotidianeidade dos adolescentes con Trastorno por Xogo: perspectiva dos profesionais

A creatividade no ámbito educativo de preescolar. Un proxecto de Investigación-Acción-Participativa de Terapia Ocupacional baseado no xogo libre e o pensamento creativo

A terapia electroconvulsiva: perspectivas de usuarios e profesionais da saúde mental acerca das súas vivencias e ocupacións

A Terapia Ocupacional e as adaptacións en 3D no deporte adaptado: Piragüismo. Un caso en amputación das falanxes da man

A voz das persoas que sufriron unha lesión medular: una aproximación ao cambio no desempeño ocupacional

Abordaxe da Terapia Ocupacional nas unidades de neonatoloxía: unha aproximación dende a estimulación sensorial

Alimentación e descanso/sono: repercusións no desempeño ocupacional das persoas con esclerosis múltiple

Análise da produción científica de Roseli Esquerdo Lopes: Terapia Ocupacional Social, Educación e Cidadanía

Análise da situación de saúde laboral e calidade de vida das mulleres traballadoras en conserveiras da comarca do Barbanza: Que pode aportar a Terapia Ocupacional?

Análise do desempeño ocupacional sobre a vivencia das persoas en situación de orfandade: un proxecto de investigación

Aproximación á sexualidade das persoas con Síndrome de Asperger: perspectivas e experiencias

Aproximación as experiencias laborais das persoas con dano cerebral adquirido: unha perspectiva desde a ocupación

Avaliación da educación e a participación social en adolescentes con esquizofrenia

Avaliación da funcionalidade e da calidade de vida en persoas con amputación de membros superiores usuarias e non usuarias de próteses

Barreiras e facilitadores na reinserción escolar tras unha condición de saúde oncolóxica: percepcións dos nenos/as e familias

Beneficios dos cans de asistencia na calidade de vida e o desempeño ocupacional en persoas con discapacidade usuarias de cadeira de rodas

Características sensoriais do neno con Trastorno do Espectro Autista

COVID-19 e Maternidade: un proxecto de investigación dende Terapia Ocupacional

Desempeño ocupacional e calidade de vida relacionada coa saúde nas persoas adultas con miopatía inflamatoria idiopática

Desempeño ocupacional e calidade de vida relacionada coa saúde nas persoas adultas con miopatía inflamatoria idiopática

Deseño dun proxecto de intervención de Terapia Ocupacional para nais en prisión: relación entre o rol de nai e o desempeño ocupacional

Dor nas enfermidades reumáticas inflamatorias: impacto no desempeño ocupacional

Efectividade en intervencións destinadas ao emprego e participación social en personas con esquizofrenia dende Terapia Ocupacional. Revisión Sistemática

Estigma, Saúde Mental e Terapia Ocupacional: unha revisión bibliográfica

Estudo cualitativo sobre as vivencias de mulleres superviventes á violencia sexual

Estudo da percepción de persoas sen fogar que viven nunha institución en Galicia sobre a influencia do contexto institucional nas súas oportunidades ocupacionais

Estudo sobre o desempeño ocupacional de adultos novos en situación de drogodependencia

Estudo sobre os posibles beneficios dun programa de vida independente en persoas con diversidade funcional

Experiencias laborais de persoas inmigrantes venezolanas en Galicia: Un proxecto de investigación cualitativo crítico

Exploración das experiencias migratorias nunha escola de primaria galega: (re)pensando posibles inxustizas ocupacionais desde múltiples perspectivas

Habilidades sociais e participación ocupacional en nenos escolarizados en centros ordinarios de Educación Primaria. Un proxecto de investigación desde Terapia Ocupacional

Infancia, familia e diversidade: proxecto mixto sobre ocupacións, hábitos, rutinas e roles

Influencia da danza no número de caídas en persoas maiores con demencia

Influencia da perda sensorial na participación en ocupacións nas persoas maiores

Intervención en Terapia Ocupacional con impresora 3D en persoas con Dano Cerebral Adquirido

Maternidade e Discapacidade: Experiencias no coidado dos fillos/as

Medio acuático e desempeño ocupacional en mulleres superviventes de cáncer

Muller e diversidade funcional: aproximación dende Terapia Ocupacional

O método Pilates a través da visión da Terapia Ocupacional

Participación social do xove con Distrofia Muscular de Duchenne e Becker e os seus irmáns

Perspectiva cualitativa sobre o acceso ao traballo das persoas con discapacidade intelectual no medio rural

Perspectiva ocupacional de persoas coidadoras vinculadas a un centro de día. Estudo mixto

Perspectiva sobre o fogar das persoas en situación de rúa e impacto do proceso de institucionalización na súa cotidianidade: Proxecto de Investigación

Potenciando o desempeño ocupacional a través da actividade física en adultos con discapacidade intelectual. Unha ferramenta de empoderamento persoal e familiar

Proxecto de investigación sobre as necesidades ocupacionais dos nenos e nenas no colexio: narrativas para promover o equilibrio ocupacional

Realidades ocupacionais das persoas maiores que habitan no rural galego, dende unha perspectiva crítica

Revisión bibliográfica sobre o desenvolvemento da identidade de xénero en persoas con autismo

Revisión da Terapia Ocupacional e Intervención Asistida con Animais en persoas con Trastorno do Espectro do Autismo

Superviventes de cancro de mama: aproximación dende Terapia Ocupacional

Terapia asistida con animais e desempeño ocupacional na poboación infantil con TDAH

Terapias ecuestres e desempeño ocupacional, unha visión dende a terapia ocupacional

Trastornos do control de impulsos en persoas con enfermidade de Parkinson: deseño dunha intervención desde Terapia Ocupacional

Xogo e ocio en nenos e adolescentes con enfermidades neuromusculares. Unha perspectiva dende Terapia Ocupacional

A música como recurso terapéutico en nenos con Parálise Cerebral Infantil (PCI): influencia nas habilidades de comunicación e interacción social

A vida cotiá na dictadura franquista: unha aproximación dende Terapia Ocupacional

Acoso escolar como determinante social da saúde e factor influínte na perpetuación da inxustiza ocupacional na vida adulta desde unha perspectiva de dereitos humáns

Actividade física e desempeño ocupacional nunha unidade de agudos de psiquiatría

Análise das destrezas de interacción e establecemento da relación terapéutica en terapia ocupacional

Aproximación á sexualidade: que se publica desde terapia ocupacional

Ataxia da Costa da Morte: unha análise do desempeño ocupacional das persoas con Ataxia SCA36

Autopercepción da Esclerose Múltiple: a persoa fronte as súas ocupacións

Co-construcción da cotidianidade tras una pena privativa de liberdade. Unha investigación-acción-participativa dende terapia ocupacional baseada na sostenibilidade e a xustiza social

Cómo inflúe a participación en actividades de lecer no desempeño ocupacional de nenos con TDAH

Comportamentos e prácticas da familia que influen nas Actividades Básicas da Vida Diaria, o Traballo e a Educación das persoas con lesión medular

Construindo alianzas: Estudo do alcance da produción científica de Terapia Ocupacional no contexto educativo

Efectividade das intervencións centradas na redución do estigma internalizado: revisión bibliográfica

Efectividade do xogo simbólico para promover o desempeño ocupacional dos nenos con sintomatoloxía neurolóxica

Empoderando a través da actividade física: ocio e calidade de vida de persoas con enfermidades neuromusculares

Enfoques sobre a sexualidade e a saúde sexual en persoas con enfermidade renal por hemodiálise

Estudo do desempeño ocupacional para a promoción da saúde en persoas que teñen unha ostomía dixestiva permanente

Estudo exploratorio de programas de envellecemento activo para persoas con discapacidade intelectual

Experiencia sobre a participación social en persoas con esquizofrenia que non consumiron cannabis durante o último ano

Exploración do significado outorgado á educación, á inclusión e á Terapia Ocupacional dende a perspectiva do profesorado de escolas do ámbito rural da provincia da Coruña

Galego: Reconstrución da identidade ocupacional mediante o uso da expresión artística en mulleres superviventes de cancro de mama

Igualdade de oportunidades para o lecer e o xogo na infancia a través do deseño de espazos inclusivos e participativos: un proxecto de Aprendizaxe -Servizo

Intervención de terapia ocupacional nas caídas de persoas maiores con tecnoloxías da información e a comunicación: Scoping Review

Novas oportunidades para a mellora da empregabilidade en persoas con discapacidade intelectual: Programas de formación sociolaboral

O poder do diagnóstico na realidade ocupacional dos familiares de persoas con Enfermidades Raras Neurodexenerativas

O terapeuta ocupacional como facilitador do estado do flow

Participación dos nenos con trastornos do neurodesenvolvemento nas actividades, contextos e entornos cotiáns: percepción do coidador

Participación en ocupacións e calidade de vida en persoas con lupus eritematoso sistémico

Percepción das familias dos nenos que acoden a unha Unidade de Atención Temperá sobre o proceso de Terapia Ocupacional

Percepción das necesidades ocupacionais dos usuarios dunha vivenda comunitaria

Percepción das persoas con esquizofrenia sobre a influencia da orde do ambiente físico do fogar: unha análise dende Terapia Ocupacional

Programa de estimulación multisensorial dende a Terapia Ocupacional dirixido ás persoas con demencia: repercusións sobre o coidador principal

Proxecto de Investigación Acción Participación: Ocupacions dos adolescentes en situación de bullying

Proxecto sobre a relación entre a participación social cos compañeiros e o procesamento sensorial dos estudantes no contexto escolar

Publicacións científicas sobre a Teoría da Integración Sensorial de Jean Ayres: scoping review

Relación entre a Disfunción na Integración Sensorial e a anorexia e bulimia nerviosas: unha revisión bibliográfica

Repercusións das políticas neoliberais nas ocupacións e a vida cotiá: Scoping Review

Tecendo redes de colaboración no ámbito comunitario: muller e saúde mental

Terapia Acuática e desempeño ocupacional: proceso de recuperación tras o Dano Cerebral Adquirido

Terapia Asistida con animais para a intervención na comunicación do neno con Trastorno do Espectro Autista

Terapia ocupacional nas escolas ordinarias: exploración da realidade en España

Vivencias das mulleres sobreviventes da violencia de xénero. Participación na comunidade

Vivencias e percepcións de persoas maiores institucionalizadas en Galicia sobre a súa entrada ao centro residencial e o impacto nas súas ocupacións: proxecto de investigación

¿E agora quen está seguro no traballo?: Estudo exploratorio cualitativo da relación entre a ameaza de perda do emprego e os ocupacións cotiás durante a crise socioeconómica española

A ocupación na terapia de reminiscencia en persoas maiores con síntomas depresivos e enfermidade de Parkinson

A voz das mulleres con cancro de mama: Achegamento ao seu desempeño ocupacional

A voz das persoas sobreviventes do terrorismo: unha análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde

Abordaxe da saúde sexual en persoas con enfermidades neurodexenerativas e as súas parellas

Abordaxe da sexualidade desde Terapia Ocupacional en persoas con dano cerebral adquirido en etapa subaguda

Acollemento residencial vs familia biolóxica: repercusións ocupacionais na transición á etapa adulta

Adolescencia e transexualidade: prioridades e necesidades ocupacionais percibidas

Adolescentes en situación de acoso escolar: Impacto na súa cotidianeidade

Ámbito penitenciario e acceso ao emprego: unha aproximación dende Terapia Ocupacional

Análise do desempeño ocupacional a través do surf nas áreas de ocio e participación social en persoas con trastorno do espectro do autismo

Análise do desempeño ocupacional de coidadores informais nunha asociación de persoas con Alzheimer e outras demencias

Análise do desempeño ocupacional para a promoción da saúde en persoas con fibromialxia

Aproximación ao modelo Housing para persoas maiores dende a perspectiva de terapia ocupacional

Aproximación ás experiencias ocupacionais dos solicitantes de asilo no período de procedemento: un proxecto de investigación cualitativa

As ocupacións significativas como ferramenta no tratamento de persoas maiores dun centro de día da cidade de A Coruña

Centros de inclusión social: Repercusión nas actividades de lecer e participación social

Ciencia e terapia ocupacional crítica: estado da arte da produción científica

Cultura no ensino de Terapia Ocupacional en España: unha exploración curricular.

Deseño dun programa de prevención de caídas para persoas maiores que residen no entorno rural

Deseño dun proxecto de Terapia Asistida con Animais para a promoción da saúde en adolescentes cun trastorno alimentario: unha visión desde a Terapia Ocupacional

Estudo sobre o significado concedido á participación nunha iniciativa de fútbol profesional para persoas con discapacidade intelectual

Evidencia sobre a tecnoloxía de apoio para a calidade de vida das persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

Experiencias de terapeutas ocupacionais que traballan no campo da drogodependencia en España: un proxecto de investigación cualitativa

Fibromialxia e Terapia Ocupacional. Un traballo conxunto

Impacto do rol de produtor lácteo no desempeño ocupacional de xóvenes gandeiros

Influencia da neglixencia espacial unilateral sobre o desempeño ocupacional en persoas con ictus

Intervención domiciliaria de Terapia Ocupacional en dano cerebral adquirido. Unha aproximación dende diferentes perspectivas

Maternidade e paternidade: unha aproximación dende o ámbito das persoas con discapacidade intelectual

Medidas coercitivas nos dispositivos de saúde mental e promoción da saúde dende Terapia Ocupacional.

Miradas de mulleres sobreviventes da violencia sexual

Necesidades das familias das persoas con lesión medular no regreso ó fogar

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 50