Grao en Educación Social

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administradora do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
García Mira, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Rumbo Arcas, María Begoña
Vogal PDI
Saavedra Fernández, Raquel
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 339
Homes 2021/2022 55
Mulleres 2021/2022 284
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.170
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 17.830
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 978
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 366
% créditos repetidos 2021/2022 7,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,55
Taxa de evaluación 2021/2022 94,12
Taxa de éxito 2021/2022 92,38
Taxa de rendemento 2021/2022 86,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 95,83
Taxa de graduación 2017/2018 67,35
Taxa de abandono 2019/2020 5,32

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 355
Homes 2020/2021 57
Mulleres 2020/2021 298
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 19.040
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 18.160
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 516
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 366
% créditos repetidos 2020/2021 4,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,65
Taxa de evaluación 2020/2021 95,05
Taxa de éxito 2020/2021 95,72
Taxa de rendemento 2020/2021 90,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 93,29
Taxa de graduación 2016/2017 58,82
Taxa de abandono 2018/2019 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 368
Homes 2019/2020 53
Mulleres 2019/2020 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.930
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 18.470
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 588
% créditos repetidos 2019/2020 7,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,15
Taxa de evaluación 2019/2020 95,6
Taxa de éxito 2019/2020 97,73
Taxa de rendemento 2019/2020 93,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 93,87
Taxa de graduación 2015/2016 69,9
Taxa de abandono 2017/2018 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
76
2
3
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
77
3
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
47
46
13
Psicoloxía Social
78
0
3
Socioloxía
77
3
4
Pedagoxía Social
68
4
12
Xénero, Igualdade e Educación
68
6
13
Educación Permanente
65
16
12
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
71
0
8
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
72
2
10

2º Curso

Historia da Educación
75
3
3
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
70
7
3
Educación Multicultural
65
16
2
Servizos Sociais e Benestar Social
79
0
2
Intervención en Contextos Familiares de Risco
68
10
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
82
3
8
Animación e Xestión Sociocultural
82
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
81
2
2
Métodos de Investigación
28
62
6
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
78
0
1

3º Curso

Orientación Ocupacional
73
0
4
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
7
0
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
73
0
4
Psicoxerontoloxía
71
0
1
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
65
6
0
Técnicas de Recollida e Análise da Información
75
19
5
Prácticum I
59
0
1
Socioloxía da Educación
41
1
0
Antropoloxía da Educación
36
1
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
28
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
23
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
55
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
55
1
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
38
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
36
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
48
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
31
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
8
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
82
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
81
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento
77
24
7
Psicoloxía Social
80
0
1
Socioloxía
80
1
5
Pedagoxía Social
80
0
3
Xénero, Igualdade e Educación
76
0
8
Educación Permanente
69
10
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
81
0
1
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
79
1
4

2º Curso

Historia da Educación
69
3
4
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
75
0
3
Educación Multicultural
72
4
3
Servizos Sociais e Benestar Social
76
1
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
74
4
2
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
69
4
11
Animación e Xestión Sociocultural
57
23
1
Educación de Persoas Adultas e Maiores
71
4
2
Métodos de Investigación
53
19
11
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
1
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
70
1
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
74
0
4
Psicoxerontoloxía
76
0
0
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
74
1
1
Técnicas de Recollida e Análise da Información
54
18
13
Prácticum I
60
0
1
Socioloxía da Educación
43
0
1
Antropoloxía da Educación
27
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
34
1
3
Orientación e Políticas de Emprego
28
1
1

4º Curso

Prácticum II
74
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
66
0
2
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
65
3
2
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
29
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
37
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
39
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
2
Traballo Fin de Grao
81
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
90
0
5
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
99
4
4
Psicoloxía do Desenvolvemento
72
26
10
Psicoloxía Social
88
0
3
Socioloxía
88
8
3
Pedagoxía Social
87
3
5
Xénero, Igualdade e Educación
88
3
3
Educación Permanente
91
1
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
86
0
4
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
87
4
3

2º Curso

Historia da Educación
72
0
1
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
71
1
1
Educación Multicultural
76
3
2
Servizos Sociais e Benestar Social
74
0
1
Intervención en Contextos Familiares de Risco
82
4
1
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
72
2
4
Animación e Xestión Sociocultural
99
0
3
Educación de Persoas Adultas e Maiores
74
0
2
Métodos de Investigación
92
1
11
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
74
0
5

3º Curso

Orientación Ocupacional
77
2
3
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
77
1
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
78
0
5
Psicoxerontoloxía
78
0
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
82
3
2
Técnicas de Recollida e Análise da Información
80
4
4
Prácticum I
62
0
0
Socioloxía da Educación
31
1
1
Antropoloxía da Educación
31
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
29
0
3
Orientación e Políticas de Emprego
41
0
1

4º Curso

Prácticum II
75
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
58
0
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
59
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
23
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
41
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
33
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
39
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
8
0
3
Traballo Fin de Grao
77
0
39

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A adaptación dos materiais para as persoas con diversidade funcional desde a Educación Social

A calidade de vida dos usuarios e usuarias dun centro de Atención Temperá

A Educación para a Cidadanía Global na universidade: unha análise da súa presenza na UDC e a importancia da OCV.

A Menstruación: unha Cuestión Social

A participación infantil a nivel municipal. Estudo de caso do concello de Tomiño.

A participación infantil no eido local: análise da representación social da infancia galega

Abordando o maltrato infantil dende a coeducación

Abordar as actitudes e estereotipos negativos cara a vellez e a súa sexualidade: Unha responsabilidade desde a educación social.

Análise de proxectos sobre Educación Sexual en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia: propostas de mellora co alumnado de terceiro ciclo de Educación Primaria.

Análise do efecto da gratitude e a autocompaixón no benestar en persoas maiores

As Epistemoloxías do Sur na Educación para o Desenvolvemento. Unha ollada dende a perspectiva das técnicas da Coordinadora Galega de ONGD

As lentes violetas non teñen fronteiras: accións para a educación afectivo-sexual na diversidade funcional dende unha perspectiva feminista.

As persoas coidadoras e a súa percepción de sobrecarga e de satisfacción vital

Benestar subxectivovo e ansiedade en mocidade deportista

CreActivismo Rural. A educación libertaria mediante a praxis da cultura popular nos movementos sociais.

Creando voces. Unha proposta socioeducativa de radio comunitaria nun Centro Ocupacional

Descubrindo unha xustiza máis construtiva: A xustiza restaurativa no ámbito policial español

Deseño e desenvolvemento dun programa de educación emocional no Centro Penitenciario de A Lama

Deterioro cognitivo nas persoas con Alzheimer: un proxecto de intervención baseado en terapias non farmacolóxicas

Educación afectivo-sexual na adolescencia: proposta de intervención dende a Educación Social

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación para o cambio climático: estudo en profundidade dun proxecto de Educación Ambiental

Educación Social e Xénero: unha proposta socioeducativa no Centro de Información á Muller de Coirós

Educadores e educadoras sociais nos centros educativos. Unha mirada cara a súa incorporación.

Efectos da pornografía e a personalidade escura sobre as crenzas relacionadas co sexo.

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emigración e escolarización baixo a mirada de Vida gallega: ilustración regional (1915-1936): entre a ilusión e a realidade.

Estudo da regulación, dos mecanismos e dos recursos dispoñibles na organización escolar para a inclusión do alumnado en situación de vulnerabilidade social.

Filosofía para nenos a través do proxecto Wonder Ponder.

Filosofía para nenos e nenas aplicada a contextos de persoas con discapacidade: Escola de pensamento libre.

Impacto do coronavirus no tratamento penal: análise de prensa e entrevista a profesionais

Impacto socioeconómico e na calidade de vida da enfermidade do Alzheimer e outras demencias nos coidadores principais.

Inserción sociolaboral de persoas con diversidade funcional

Integración laboral e académica da muller inmigrante

Muller e discapacidade intelectual: Dobre discriminación, unha realidade social.

O ciberfeminismo como marco para a creación de subxectividades e identidades: Novas construcións post-corpo.

O perfil profesional dos educadores e educadoras sociais en centros escolares: estudio comparado

O perfil profesional e competencial dixital no Grao en Educación Social: estudo galego.

O rol das/os educadoras/es sociais en institucións académicas regradas: perspectivas decoloniais

Ocio e discapacidade: un proxecto de intervención baseado no ocio inclusivo

Parálise cerebral e calidade de vida: un proxecto de estimulación cognitiva para un envellecemento activo.

Participación escolar dos alumnos migrantes ou en situación de vulnerabilidade

Perdón e estratexias de afrontamento nas persoas con adicción

Políticas públicas sobre a mentruación na Universidade da Coruña: Propostas para incluir unha menstruación digna e ecosaudable

Ponlle fin a violencia de xénero! Proposta de intervención para adolescentes.

Potenciando as habilidades emocionais en adolescentes en situación de risco de exclusión social

Programa formativo para profesorado en Abuso sexual infantil: Conta comigo.

Programa socioeducativo de animación teatral para a mocidade de entre 17 e 22 anos

Proposta de intervención en persoas con trastorno de esquizofrenia derivado do consumo de sustancias psicoactivas.

Proposta de intervención para a prevención do acoso escolar

Proxecto de Coeducación Afectivo-Sexual nun Centro de Menores. Unha proposta dende a Educación Social.

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto educativo para a mellora da comprensión oral en menores de 5 a 7 anos con N.E.A.E (Necesidades Específicas de Apoio Educativo)

Proxecto socioeducativo no medio rural: revitalización do Concello de Begonte a través do papel que exerce a muller nel.

Que é e como reducir os efectos da prisionización dende a acción socioeducativa? Análise da mirada de catro expertas.

Rastrexando a ideoloxía patriarcal e neoliberal na prostitución: análise do discurso dos prostituidores nos foros de Internet

Repensando o hábitat a través de todas as olladas; sobre a participación, a soberanía e a inclusión no territorio de colectivos invisibilizados socialmente.

Rompendo muros: Proposta socioeducativa de prevención de consumo a través da cultura

Ser avó coidador hoxe: tarefas e satisfacción coa vida

"A arte das nosas emocións: Proxecto de educación afectivo-sexual orientado a persoas con diversidade funcional".

“A escolarización, como acto de creación, é capaz de desencadear outros actos creadores”: o espírito de Paulo Freire habita en Candumbo

A alfabetización das persoas inmigrantes en España: Que nos di a literatura?

A Covid-19 como factor incidente de exclusión educativa: unha visión dende a Educación Social.

A educación da muller durante o século XX. O caso das Misiones Pedagógicas e da Sección Femenina.

A emigración galega e súa participación na comarca de Ferrolterra

A inclusión da Educación Social nos centros de Secundaria

A inclusión educativa das persoas con diversidade funcional: un estudo de caso único sobre a visión dos axentes implicados

A incorporación dos/as educadores/as sociais no sistema educativo español

A intelixencia emocional, o uso das estratexias de afrontamento do estrés e a súa relación co benestar nas persoas inmigrantes residentes en Galicia.

A organización escolar, o sistema educativo e a exclusión do alumnado: quen é o rostro do fracaso escolar?

A pegada da pandemia nas mulleres en contextos de prostitución: análise de prensa e entrevistas a profesionais

A percepción social do cambio climático, a outra pandemia.

A prostitución masculina homosexual. Aproximación dende unha mirada socioeducativa.

A representación social da pandemia

A violencia de xénero: un problema estrutural, unha lacra social

A violencia nas relacións sociais adolescentes e a educación emocional como ferramenta de prevención.

Acoso escolar en centros de Educación Secundaria Obrigatoria da comarca de Ferrol

Adolescentes en desprotección: dificultades nos vínculos afectivos.

Afrontar a conflitividade en tempos de pandemia: perspectivas interdisciplinares

Análise dos estereotipos negativos dos coidadores e coidadoras formais e informais cara ás persoas maiores.

Aproximación á realidade da comarca de Valdeorras. Estudo sobre o quefacer municipal.

Aproximacións socio-educativas á violencia filio-parental en España

Asociacionismo cultural como ferramenta de reivindicación da cultura galega.

Benestar psicolóxico e Satisfacción vital das persoas maiores en tempos de Covid-19

Caracterización da cooperación internacional galega no campo da diversidade funcional e discapacidade

Dando voz a adolescentes deportistas: benestar subxectivo na súa institución socioeducativa.

Dando voz aos menores dun centro residencial de A Coruña, a través das súas historias de vida para eliminar o estigma que os rodea na actualidade.

DEPENDE DE TI. Proxecto de intervención con estudantes para acabar co acoso escolar nas aulas.

Desenvolvemento local no rural galego: o exemplo de Triacastela

Efectos emocionais, cognitivos e condutuais da exposición a contidos sexuais en Internet.

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E)

Gordofobia e cultura da dieta como ferramenta de opresión sobre a muller e a súa introdución no grao de Educación Social da UDC

Imaxe e representación da terceira idade na prensa dixital antes e durante a COVID 19

Incremento dos niveis de estrés nas educadoras e educadores sociais de centros protección de menores en tempos de Covid-19

Influencia dos trazos escuros de personalidade nos celos e o cyberstalking nas relacións de parella

Iniciando un proxecto de coeducación no contexto penitenciario

María Montessori: Unha aproximación en perspectiva histórica e pedagóxica

Mediación e conciliación familiar

Medios de comunicación. Consumo e efectos por grupos de idade.

Medios de comunicación. Consumo e efectos por grupos de idade.

Mellorando(nos): taller socioeducativo sobre asertividade e cidanía activa con poboación adolescente galega

Meraki: proxecto de aprendizaxe-servizo para mellorar a acollida e convivencia en prisión

Mulleres en situación de senfogarismo en España: causas, perfís e programas

O asociacionismo no Concello de Cariño e as súas implicacións socioeducativas

O bullying e o perdón en relación co benestar psicolóxico en estudantes de secundaria

O módulo 9 no Centro Penitenciario de Teixeiro: acollendo o programa PAIEM

O teatro do oprimido como ferramenta para a emancipación das persoas privadas de liberdade. Proposta de proxecto socioeducativo.

O/A educador/a social e a educación familiar nos servicios sociais comunitarios básicos do ámbito local galego

Os alcumes en Galicia: identidade e significación social e territorial

Participación da Infancia e Adolescencia no Concello da Coruña

Participación infantil no concello de Tomiño: análise de caso.

Percepcións das familias de persoas con diversidade funcional sobre a inclusión do seu familiar nas institucións socioeducativas

Persoas en situación de senfogarismo. Repensando o tempo libre dende a educación social

Pintando A prostitución en tres etapas: patriarcado, desexo e violencia. Proxecto de sensibilización con adolescentes para a redución do consumo

Prevención do absentismo escolar: unha proposta de intervención

Previr para non ter que curar : Proposta para a prevención da violencia de xénero no bacharelato

Programa de intervención socioeducativa:'envellecemos activos e xuntos'

programa socioeducativo de inclusión social e sensibilización ciudadá a través de YouTube “COMUNICAR PARA EDUCAR DENDE A PARÁLISIS CEREBRAL”

Programas educativos en temática de xénero con mulleres nas prisións galegas. Análise do programa Ser Mujer.

Proposta de intervención con adolescentes. Programa de prevención fronte o consumo de drogas.

Proposta metodolóxica cara a prevención da violencia filio-parental

Proposta socioeducativa para mulleres rurais da provincia de A Coruña para romper a fenda dixital dende a perspectiva da Educación Social.

Proxecto de desenvolvemento da inteixencia emocional a través do teatro

Proxecto de intervención socioeducativa: aproximándonos á resolución de conflitos a través do deporte en centros de reeducación de menores.

proxecto socioeducativo de violencia intraxénero a través dunha curtametraxe

Proxectos de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global con financiamento da Xunta de Galicia

Recursos persoales para a prevención de problemas psicosociais na adolescencia: a autocompaixón e o perdón

Recursos psicolóxicos adaptativos en coidadores de persoas dependentes: relación entre autocompasión, benestar subxectivo e resiliencia

Relación entre as condutas aditivas e as situacións de bullying e ciberbullying

Relacións interraciais en termos coloniais: análise da manifestación do colonialismo nas relacións de parella interraciais

Revisando a intervención do sistema de tutela galego, a través da figura do educador social coma titor de resiliencia

Satisfacción coa vida, emocións e sobrecarga percibidas en coidadores/as familiares de persoas maiores con dependencia

Sen violencia para unha democrática convivencia: proxecto socioeducativo para a prevención do acoso escolar na Educación Secundaria.

Ser muller en prisión: unha mirada dende as profesionais

Sobrecarga nos coidadores e coidadoras de persoas maiores con dependencia

Titoría de resiliencia: proposta socioeducativa para persoas diagnosticadas de esquizofrenia

TRABALLANDO. Proxecto de inserción laboral orientado a persoas diagnosticadas de síndrome de Asperger

Trastorno Bipolar. Fomentando a autoestima, as relacións interpersoais e os procesos cognitivos das persoas para potenciar a súa autonomía e lograr mellorar a súa calidade de vida.

Unha saída ao fracaso escolar desde a Educación Social: Proxecto Meraki

Validación a través de expertas dun cuestionario sobre sexualidade de usuarios/as da terceira idade de Afundación, programa “Espazos +60”

VOCES DO NORTE : Deseño dun proxecto socioeducativo para persoas privadas de liberdade.

“A LETRA CON MÚSICA ENTRA”. A pedagoxía freireana no proxecto Solidariedade Humana

“Mocidade Activa” Un programa de ocio alternativo no Fórum Metropolitano.

A acción cultural no concello de Boqueixón. Unha mirada dende a educación social.

A arte como promotora da resiliencia comunitaria. Un proxecto destinado ao colectivo de senfogarismo.

A avoidade

A diversidade cultural na escolarización en Galiza: unha mirada crítica dende a Educación Social.

A educación emocional como recurso para mellorar a calidade de vida dos coidadores informais das persoas con Alzheimer: unha proposta socioeducativa

A figura do educador social no ámbito escolar

A importancia da educación afectiva-sexual nas persoas con diversidade funcional: un proxecto coeducativo.

A influencia da familia no desenvolvemento das persoas con discapacidade intelectual

A innovación educativa como estímulo para a incorporación feminina ao sistema educativo español. O caso da Institución Libre de Enseñanza

A vellez dende a perspectiva da Educación Primaria. Mitos e estereotipos no material curricular.

A vulnerabilidade nas aulas de Primaria ante as TIC: o ciberacoso

A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social

Adicción ao alcol con enfoque de xénero: un estudo na cidade da Coruña

Amor romántico en prisión. Unha investigación sobre os programas nacionais para paliar as violencias machistas no contexto penitenciario

Análise con perspectiva de xénero sobre a influencia da rede social Instagram nos e nas adolescentes

As cunchas de mexillón como residuo: unha mirada dende o eido da Educación Ambiental

As entidades de iniciativa social como motor económico, social y laboral. Estudo descritivo do tecido asociativo no municipio de Culleredo

As TICS: unha ferramenta para combater o sentimento de soledad nas persoas maiores

Asociacionismo e participación: o caso de A.C. Adro (Baio - A Coruña)

Calidade de vida, adolescencia e vulnerabilidade: un estudo teórico dende a Educación Social

Coeducación e Educación Social: Proposta do Plan de Coeducación para centros educativos de secundaria (Culleredo)

Cohousing: estratexia para fomentar o envellecemento activo en Galicia. Planificando unha proposta sociocomunitaria de cohousing no concello de Laxe.

Comunizarte: O xénero mediante o Teatro do Oprimido no rural hondureño

CONSEGUINDO CHAVES PARA ABRIR ESPOSAS: unha proposta didáctica para a reinserción laboral de mulleres reclusas

Curso de alfabetización para persoas inmigrantes

Educación ambiental na educación primaria do rural: presenza e reivindicación.

Educando para a liberdade e responsabilidade. Programa de Filosofía para menores en conflito social

Envellecemento en Galicia: análise dos servizos e recursos institucionais

Escritura terapéutica en adolescentes tutelados.

Estereótipos das persoas maiores no cine.

Estereotipos e mitos sobre a vellez dende o estudantado da Educación Social

Estudo correlacional sobre as variables cognitivas e atitudinais que predicen a violencia no seo da parella

Fracaso escolar: papel dos/as educadores/as sociais nas institucións educativas.

Guía breve de atención á separación familiar en casos de tutela en acollementos familiares

Maltrato ás persoas maiores no ámbito familiar

Menores e Violencia de Xénero. Educando cara a igualdade.

''Muller e drogas: un enfoque preciso''

MULLERES DIANTE E DETRÁS DAS CÁMARAS: Un proxecto socioeducativo para Educación Primaria dende a perspectiva dunha Educadora Social

Música e desigualdades de xénero. Unha proposta socioeducativa nos institutos de secundaria dende a Educación Social. 'Desafinando o patriarcado'

O "xene vermello": ciencia ao servizo dunha ideoloxía.

O bullying, revisión bibliográfica e análise do papel da Educación Social

O can como ferramenta educative en persoas con trastorno do espectro autista

O dereito á educación e o fracaso na escola das infancias en desprotección: Un proxecto de animación á lectura

O estrés na poboación de FP e a súa relación coas variables de autoeficacia, auto-compaixón e estratexias de afrontamento

O Fracaso Escolar na Etnia Xitana: 'Proxecto Sumando Ferramentas e Oportunidades'

O propósito da vida e engagement en estudiantes universitarios de Educación Social

O Síndrome Alcohólico Fetal: consecuencias e intervención dende a Educación Social

Orientación sociolaboral: plan de apoderamento e estimulación para o emprego de persoas con diversidade funcional de Ribadumia

Os medios de comunicación na conceptualización do racismo: Proxecto Socioeducativo: “TODES SOMOS NOS” para Institutos de Secundaria

Participación real das mulleres xitanas no seu proxecto de vida. Claves metodolóxicas para logralo.

Pon(te) en valor. Proxecto de Aprendizaxe-Servizo con menores en desprotección no rural.

Porno: A nova educación sexual dos adolescentes

Pornografía, Triada Oscura da Personalidade e Desconexión Moral: a sua influencia nas transgresións morais nas relación interpersoais

Posibilidades da educación do ocio en prisión. Análise dunha experiencia no Centro Penal de Monterroso.

Profundando no Sistema de Protección Infantil: O acollemento residencial

Programa de intervención para agresores: proposta de cambio dende unha perspectiva de xénero

Programa de prevención do fracaso escolar e o absentismo en centros de menores.

Promoción da nonviolencia de xénero nun Centro de Inserción Social (CIS)

Propostas de accións de mellora dos plans de igualdade de empresas e institucións públicas e privadas a través das opinións das técnicas de igualdade.

Proxecto de implementación do emprego das TIC como ferramenta pedagóxica ante o consumo de drogas.

Proxecto socioeducativo de Orientación Laboral: Trans-fórmate.

Proxecto socioeducativo dirixido ao alumnado de Educación Primaria de Galicia: ESTADA

Proxecto socio-educativo para menores vítimas de trata: “Descubrindo novos sendeiros dende o feminismo”

Rebelámonos Contra a Violencia de Xénero. Proposta para a Prevención nun Grupo de Adolescentes

Saúde mental e prisión: análise de programas e experiencias desde unha mirada socioeducativa.

Senfogarismo: estigma e autoestigma. Voces sentenciadas pola aporofobia.

'Sexualidade en persoas con diversidade funcional intelectual: Proposta de intervención destinada a proxenitores'

Teatro do Oprimido con personas sen fogar. Unha loita contra o estigma.

Técnicas teatrais coma ferramenta socioeducativa para o envellecemento activo no adulto maior

Unha aproximación á influencia do pensamento pedagóxico marxista na conformación do sistema educativo do Estado español

Unha viaxe cultural: Proposta Socioeducativa para prever condutas negativas cara o colectivo migrante.

Uso dos videoxogos no desenvolvemento das persoas con diversidade funcional, aplicacións, accesibilidade e representación.

Usos problemáticos das TIC, riscos e relacións existentes coa desconexión moral en estudantes adolescentes da cidade da Coruña

Videoxogos, xogos de azar e de apostas en menores. Programa de prevención e de intervención familiar: “Xogándonos o tempo”.

Violencia escolar por diversidade sexo-xenérica: Unha análise educativa

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 80