Grao en Educación Social

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
García Fernández, Manuel
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Rodríguez Romero, María Mar
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
Fernández Da Aira, Brais
Vogal Estudante
Fidalgo Joga, Raquel
Vogal Estudante
Saavedra Fernández, Raquel
Vogal Estudante
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 368
Homes 2019/2020 53
Mulleres 2019/2020 315
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 19.930
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 18.470
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 864
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 588
% créditos repetidos 2019/2020 7,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 1.714
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 373
Homes 2018/2019 50
Mulleres 2018/2019 323
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 19.480
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 744
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 648
% créditos repetidos 2018/2019 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,95
Taxa de evaluación 2018/2019 94,11
Taxa de éxito 2018/2019 94,74
Taxa de rendemento 2018/2019 89,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,41
Taxa de graduación 2014/2015 59,34
Taxa de abandono 2016/2017 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 56
Mulleres 2017/2018 320
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 21.070
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 19.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.116
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 768
% créditos repetidos 2017/2018 8,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93
Taxa de éxito 2017/2018 94,73
Taxa de rendemento 2017/2018 88,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,63
Taxa de graduación 2013/2014 67,47
Taxa de abandono 2015/2016 11,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
83
5
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
82
16
7
Psicoloxía do Desenvolvemento
80
14
12
Psicoloxía Social
84
2
4
Socioloxía
74
10
8
Pedagoxía Social
74
8
6
Xénero, Igualdade e Educación
87
1
16
Educación Permanente
78
6
9
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
76
1
9
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
81
3
5

2º Curso

Historia da Educación
78
0
5
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
80
1
0
Educación Multicultural
81
7
5
Servizos Sociais e Benestar Social
77
1
3
Intervención en Contextos Familiares de Risco
72
12
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
89
4
7
Animación e Xestión Sociocultural
54
28
5
Educación de Persoas Adultas e Maiores
75
0
4
Métodos de Investigación
68
18
16
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
1
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
74
4
2
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
76
2
1
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
71
0
4
Psicoxerontoloxía
74
2
1
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
82
10
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
68
11
6
Prácticum I
63
0
0
Socioloxía da Educación
44
0
1
Antropoloxía da Educación
25
0
1
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
22
0
0
Orientación e Políticas de Emprego
36
1
0

4º Curso

Prácticum II
88
0
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
60
2
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
59
2
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
41
0
0
Educación e Medios de Comunicación Social
58
0
1
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
81
0
1
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
17
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
25
0
2
Traballo Fin de Grao
73
0
46

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
88
4
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
73
19
13
Psicoloxía do Desenvolvemento
91
21
9
Psicoloxía Social
84
6
5
Socioloxía
85
13
9
Pedagoxía Social
89
2
6
Xénero, Igualdade e Educación
81
5
26
Educación Permanente
85
10
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
90
0
5
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
2
9

2º Curso

Historia da Educación
69
6
6
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
79
0
2
Educación Multicultural
74
11
7
Servizos Sociais e Benestar Social
75
0
6
Intervención en Contextos Familiares de Risco
84
6
5
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
76
12
16
Animación e Xestión Sociocultural
73
8
10
Educación de Persoas Adultas e Maiores
77
0
1
Métodos de Investigación
101
11
20
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
76
0
8

3º Curso

Orientación Ocupacional
86
3
5
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
95
3
3
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
89
0
4
Psicoxerontoloxía
88
0
3
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
73
16
3
Técnicas de Recollida e Análise da Información
89
4
10
Prácticum I
76
1
0
Socioloxía da Educación
44
0
3
Antropoloxía da Educación
29
0
4
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
57
0
1
Orientación e Políticas de Emprego
31
0
1

4º Curso

Prácticum II
64
1
0
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
36
1
0
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
56
1
0
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
34
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
46
1
0
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
36
0
2
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
6
0
0
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
26
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
33

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
89
4
4
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
88
17
7
Psicoloxía do Desenvolvemento
103
24
22
Psicoloxía Social
92
3
1
Socioloxía
88
13
8
Pedagoxía Social
86
3
9
Xénero, Igualdade e Educación
92
7
20
Educación Permanente
87
6
11
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social
82
0
11
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
90
1
11

2º Curso

Historia da Educación
82
1
8
Organización e Xestión de Institucións Socioeducativas
85
1
1
Educación Multicultural
85
13
4
Servizos Sociais e Benestar Social
88
0
5
Intervención en Contextos Familiares de Risco
86
15
4
Educación de Menores en Desprotección e Conflito Social
81
9
17
Animación e Xestión Sociocultural
92
7
9
Educación de Persoas Adultas e Maiores
88
1
4
Métodos de Investigación
53
25
35
Dinámicas de Comunicación e Colaboración na Acción Socioeducativa
88
4
7

3º Curso

Orientación Ocupacional
71
3
6
Acción Socioeducativa con Minorías e Colectivos Vulnerables
63
9
8
Métodos de Avaliación de Programas e Servizos Socioeducativos
63
3
4
Psicoxerontoloxía
66
3
2
Intervención Psicolóxica nas Discapacidades
67
3
4
Técnicas de Recollida e Análise da Información
70
8
9
Prácticum I
59
0
2
Socioloxía da Educación
31
0
2
Antropoloxía da Educación
46
0
2
Recursos e Estratexias para a Intervención no Tempo Libre
16
0
2
Orientación e Políticas de Emprego
33
2
1

4º Curso

Prácticum II
61
0
2
Dinamización de Espazos de Proximidade e Participación Social
Psicoloxía Comunitaria
26
0
1
Desenvolvemento e Prevención de Condutas Aditivas
46
0
1
Cuestións Filosóficas do Mundo Contemporáneo
47
0
1
Educación e Medios de Comunicación Social
40
0
4
Educación para a Paz, a Resolución de Conflitos e a Cidadanía
33
0
0
Avaliación e Diagnóstico de Necesidades Socioeducativas
20
0
1
Administración Local e Acción Cultural e Educativa
13
0
0
Traballo Fin de Grao
67
0
35

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“A LETRA CON MÚSICA ENTRA”. A pedagoxía freireana no proxecto Solidariedade Humana

“Mocidade Activa” Un programa de ocio alternativo no Fórum Metropolitano.

A acción cultural no concello de Boqueixón. Unha mirada dende a educación social.

A arte como promotora da resiliencia comunitaria. Un proxecto destinado ao colectivo de senfogarismo.

A avoidade

A diversidade cultural na escolarización en Galiza: unha mirada crítica dende a Educación Social.

A educación emocional como recurso para mellorar a calidade de vida dos coidadores informais das persoas con Alzheimer: unha proposta socioeducativa

A figura do educador social no ámbito escolar

A importancia da educación afectiva-sexual nas persoas con diversidade funcional: un proxecto coeducativo.

A influencia da familia no desenvolvemento das persoas con discapacidade intelectual

A innovación educativa como estímulo para a incorporación feminina ao sistema educativo español. O caso da Institución Libre de Enseñanza

A vellez dende a perspectiva da Educación Primaria. Mitos e estereotipos no material curricular.

A vulnerabilidade nas aulas de Primaria ante as TIC: o ciberacoso

A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social

Adicción ao alcol con enfoque de xénero: un estudo na cidade da Coruña

Amor romántico en prisión. Unha investigación sobre os programas nacionais para paliar as violencias machistas no contexto penitenciario

Análise con perspectiva de xénero sobre a influencia da rede social Instagram nos e nas adolescentes

As cunchas de mexillón como residuo: unha mirada dende o eido da Educación Ambiental

As entidades de iniciativa social como motor económico, social y laboral. Estudo descritivo do tecido asociativo no municipio de Culleredo

As TICS: unha ferramenta para combater o sentimento de soledad nas persoas maiores

Asociacionismo e participación: o caso de A.C. Adro (Baio - A Coruña)

Calidade de vida, adolescencia e vulnerabilidade: un estudo teórico dende a Educación Social

Coeducación e Educación Social: Proposta do Plan de Coeducación para centros educativos de secundaria (Culleredo)

Cohousing: estratexia para fomentar o envellecemento activo en Galicia. Planificando unha proposta sociocomunitaria de cohousing no concello de Laxe.

Comunizarte: O xénero mediante o Teatro do Oprimido no rural hondureño

CONSEGUINDO CHAVES PARA ABRIR ESPOSAS: unha proposta didáctica para a reinserción laboral de mulleres reclusas

Curso de alfabetización para persoas inmigrantes

Educación ambiental na educación primaria do rural: presenza e reivindicación.

Educando para a liberdade e responsabilidade. Programa de Filosofía para menores en conflito social

Envellecemento en Galicia: análise dos servizos e recursos institucionais

Escritura terapéutica en adolescentes tutelados.

Estereótipos das persoas maiores no cine.

Estereotipos e mitos sobre a vellez dende o estudantado da Educación Social

Estudo correlacional sobre as variables cognitivas e atitudinais que predicen a violencia no seo da parella

Fracaso escolar: papel dos/as educadores/as sociais nas institucións educativas.

Guía breve de atención á separación familiar en casos de tutela en acollementos familiares

Maltrato ás persoas maiores no ámbito familiar

Menores e Violencia de Xénero. Educando cara a igualdade.

''Muller e drogas: un enfoque preciso''

MULLERES DIANTE E DETRÁS DAS CÁMARAS: Un proxecto socioeducativo para Educación Primaria dende a perspectiva dunha Educadora Social

Música e desigualdades de xénero. Unha proposta socioeducativa nos institutos de secundaria dende a Educación Social. 'Desafinando o patriarcado'

O "xene vermello": ciencia ao servizo dunha ideoloxía.

O bullying, revisión bibliográfica e análise do papel da Educación Social

O can como ferramenta educative en persoas con trastorno do espectro autista

O dereito á educación e o fracaso na escola das infancias en desprotección: Un proxecto de animación á lectura

O estrés na poboación de FP e a súa relación coas variables de autoeficacia, auto-compaixón e estratexias de afrontamento

O Fracaso Escolar na Etnia Xitana: 'Proxecto Sumando Ferramentas e Oportunidades'

O propósito da vida e engagement en estudiantes universitarios de Educación Social

O Síndrome Alcohólico Fetal: consecuencias e intervención dende a Educación Social

Orientación sociolaboral: plan de apoderamento e estimulación para o emprego de persoas con diversidade funcional de Ribadumia

Os medios de comunicación na conceptualización do racismo: Proxecto Socioeducativo: “TODES SOMOS NOS” para Institutos de Secundaria

Participación real das mulleres xitanas no seu proxecto de vida. Claves metodolóxicas para logralo.

Pon(te) en valor. Proxecto de Aprendizaxe-Servizo con menores en desprotección no rural.

Porno: A nova educación sexual dos adolescentes

Pornografía, Triada Oscura da Personalidade e Desconexión Moral: a sua influencia nas transgresións morais nas relación interpersoais

Posibilidades da educación do ocio en prisión. Análise dunha experiencia no Centro Penal de Monterroso.

Profundando no Sistema de Protección Infantil: O acollemento residencial

Programa de intervención para agresores: proposta de cambio dende unha perspectiva de xénero

Programa de prevención do fracaso escolar e o absentismo en centros de menores.

Promoción da nonviolencia de xénero nun Centro de Inserción Social (CIS)

Propostas de accións de mellora dos plans de igualdade de empresas e institucións públicas e privadas a través das opinións das técnicas de igualdade.

Proxecto de implementación do emprego das TIC como ferramenta pedagóxica ante o consumo de drogas.

Proxecto socioeducativo de Orientación Laboral: Trans-fórmate.

Proxecto socioeducativo dirixido ao alumnado de Educación Primaria de Galicia: ESTADA

Proxecto socio-educativo para menores vítimas de trata: “Descubrindo novos sendeiros dende o feminismo”

Rebelámonos Contra a Violencia de Xénero. Proposta para a Prevención nun Grupo de Adolescentes

Saúde mental e prisión: análise de programas e experiencias desde unha mirada socioeducativa.

Senfogarismo: estigma e autoestigma. Voces sentenciadas pola aporofobia.

'Sexualidade en persoas con diversidade funcional intelectual: Proposta de intervención destinada a proxenitores'

Teatro do Oprimido con personas sen fogar. Unha loita contra o estigma.

Técnicas teatrais coma ferramenta socioeducativa para o envellecemento activo no adulto maior

Unha aproximación á influencia do pensamento pedagóxico marxista na conformación do sistema educativo do Estado español

Unha viaxe cultural: Proposta Socioeducativa para prever condutas negativas cara o colectivo migrante.

Uso dos videoxogos no desenvolvemento das persoas con diversidade funcional, aplicacións, accesibilidade e representación.

Usos problemáticos das TIC, riscos e relacións existentes coa desconexión moral en estudantes adolescentes da cidade da Coruña

Videoxogos, xogos de azar e de apostas en menores. Programa de prevención e de intervención familiar: “Xogándonos o tempo”.

Violencia escolar por diversidade sexo-xenérica: Unha análise educativa

"Abuelidade": O novo 'traballo' da sociedade actual?

"Transformando miradas". Boas prácticas para o profesorado na atención ó alumnado trans.

“As mulleres no relato histórico. Análisis da presenza ou ausencia das mulleres na iconografía dos libros de texto de historia da E.S.O”

“CON SENTIDIÑO”: Unha proposta educativa de prevención universal de tabaco e alcol

A deconstrucción do home hexemónico para a construcción dunha equidade de xénero: análise de programas e perspectivas.

A diversidade afectivo-sexual en persoas con diversidade funcional intelectual: presenza e relevancia na literatura científica actual.

A dobre condena das mulleres presas

A figura da educadora social nos centros educativos: unha proposta cara ós menores con trastorno do espectro autista

A figura dos e das menores en centros de reeducación galegos; perfil mediático, mitos e realidades.

A integración do enfoque de xénero na Orientación Profesionl. Analise de programas.

A pornografía como método de aprendizaxe: ausencia de educación afectivo-sexual no segundo ciclo da ESO

A práctica sexual nas persoas maiores

A procura de emprego das persoas inmigrantes: realidade, retos e estratexias

A promoción da resiliencia nos centros de protección de menores.

A prostitución a pé de rúa en España: aproximación a unha realidade actual non sempre visibilizada.

A representación das persoas migrantes nos medios de comunicación

A transición á vida adulta de menores en situación de desprotección

Accións de Mellora da Corresponsabilidade: III Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Neda (2011-2013)

Adolescencias Trans: Coñecementos para mellorar a súa formulación dende a perspectiva da Educación Social

APRENDENDO A PENSAR. Proxecto socioeducativo con adolescencia en desprotección e conflito social.

Aprendendo a ser, pensar e sentir: proxecto socioeducativo con infancia en situación de desprotección

As emocións nas persoas da terceira idade

Ciberfeminismo. Ciberactivismo a través da experiencia dunha educadora social.

Ciberfeminismo: análise de experiencias específicas en Instagram dende unha perspectiva social.

Cine e Discapacidade: A Síndrome de Down

Concepcións e usos das redes sociais. Unha análise desde unha perspectiva interxeracional

Democracia directa nos gobernos locais: Unha análise de estratexias socioeducativas nas cidades de Madrid e A Coruña

Desenvolvemento local e Educación Social: Posta en valor do produto autóctono. O caso de Pontedeume.

Diversidade funcional e inserción laboral

Diversidade Funcional e Participación Cidadá: Análise de Proxectos en Gobernos Locais

Diversidade funcional: a evolución da imaxe cinematográfica da discapacidade en películas de animación de Disney.

Drogodependencia e perspectiva de xénero: a muller na Comunidade Terapéutica

Educación Ambiental: Granxa escola para persoas con discapacidade intelectual.

Educación Ambiental: hortos urbanos e cooperativas de consumo.

Educación para os novos tempos. O uso seguro e responsable das TIC

Efectos emocionais, cognitivos e condutuais dos contidos sexuais en Internet

Familia Vázquez TV: Un proxecto de sensibilización social

Filosofía para nenas e nenos aplicada a persoas con (dis)capacidade: Escola de Pensamento Libre

Filosofía para nenas e nenos: aprender a pensar

Fomentando o avellentamento activo a través dos Programas Interxeracionais. Unha análise comparativa de experiencias interxeracionais en España e Chile.

Influencia da industria do sexo na construcción de feminidades e masculinidades

Influencia do consumo de contidos sexuais e a desconexión moral sobre a violencia sexual

Inmigrantes unha segunda oportunidade para o rural: “Proxecto CooperaMigra”

Instagram. Análise da comunicación, privacidade e uso excesivo nos adolescentes.

Intervención socioeducativa con persoas con síndrome de Down: A educación emocional

Intervención Socioeducativa en Saúde mental. Proxecto “DÁLLE VI(d)A LIBRE AO TEU TEMPO LIBRE”

Lecer e Cultura Urbana Hiphop: Chalana Royal Club vs Nocturnia

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa orientada a persoas con síndrome de Asperger

O amor non é a ostia. Unha proposta didáctica para a prevención da violencia machista.

O ciberfeminismo levado ós podcasts como ferramenta na Educación Social.

O deporte como instrumento de socialización e inclusión social.

O fracaso escolar. Un proxecto para o cambio de primaria a secundaria

O lupus: Unha mirada dende a Educación Social

O papel do educador ou a educadora social como dinamizador/a da mediación en centros de educación secundaria

O uso dos videoxogos en distintas etapas do desenvolvemento: un estudo de casos

Ocio Alternativo na xuventude: un estudo do Proxecto das Naves do Metrosidero na Coruña

Ocio digno e de calidade para todas/os. Proxecto de guía socioeducativa en comunidades terapéuticas.

Ocio Educativo: perspectiva e prospectiva desde a Educación Social. Luditarde, análise dunha experiencia.

Os portais de relacións na interacción social: un estudo de caso

Patriarcado, xénero e educación: rupturas e continuidades a través do cinema (1975-2015)

Percepción sobre o acoso escolar no alumnado de educación secundaria obrigatoria da provincia de A Coruña.

Presenza do machismo nas crianzas da primeira infancia: indagacións nun centro escolar urbano

Procesos de socialización e configuración da identidade xuvenil na rede social Instagram

Proxecto Socioeducativo: TDAH

Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais

Resiliencia dende o deporte e o humor: Comparativa de casos de Tim Guenard e Caso X

Saúde mental: proxecto especializado en intervención familiar

Senfogarismo: tratando as causas e efectos dende a Educación Social

Sensibilización social sobre as dificultades vitais das persoas con discapacidade auditiva

Sexualidade e Discapacidade

Sobrecarga e saúde percibidas en coidadores familiares de persoas maiores

Sobreinformación, desinformación e noticias falsas: unha proposta de educación mediática con persoas maiores.

Videoxogos: Historia, aprendizaxe e perspectiva de xénero

"O trastorno por xogo patolóxico. Intervención sobre a xestión emocional e a prevención de recaídas desde a perspectiva da Educación Social".

“Emoción-arte”. Proxecto socioeducativo para o desenvolvemento da intelixencia emocional de menores a través da arte

A ausencia de educación afectivo-emocional e sexual nas mulleres con diversidade funcional. Falemos de sexo: Proposta coeducativa

A figura do educador e educadora social nos centros educativos. Unha mirada dende as TIC.

A importancia da educación non formal : proposta socioeducativa a partir da Sección Femenina sobre a desigualdade de xénero na idade adulta.

A prevención dos trastornos de conducta alimentaria dende a perspectiva da educación social

A trata de mulleres con fins de explotación sexual: Análise feminista e socioeducativa de propostas de actuación.

Actividade física-deportiva adaptada para persoas cun Trastorno do Espectro Autista (TEA): Elaboración dun programa de intervención para mellorar a inclusión social a través do deporte.

Actuacións, medidas e recursos empregados na intervención de casos de abuso sexual infantil intrafamiliar.

Alfabetización de persoas inmigrantes: Unha experiencia real.

Alfabetización de persoas xitanas

Análise da evolución das campañas de prevención do Plan Nacional sobre Drogas

Análise da prisión como lugar de exclusión en clave de xénero

Análise de proxectos de prevención de drogodependencias en CyL baixo a perspectiva do educador social

Análise dende a perspectiva dunha educadora social, da presenza de aspectos ciberfeministas nas "influencers" con máis seguidores da nosa sociedade

Aproximación ao estudio sobre os Malos tratos cara as persoas maiores

As escolas dos emigrantes no concello de Barreiros (1900 - 1936): unha revisión do pasado con proxección de futuro.

Causas e solucións da problemática do fracaso escolar: a función da Educación Social.

Centro escolar e familias: A educación social como nexo de unión

Cidades que educan na interculturidade: compreender a alteridade cultural nunha vila galega

Consumamos valores. Proxecto educativo sobre consumo responsable e cultura da sustentabilidade. Dende e para unha UDC libre e ecolóxica.

Creatividade social e xuventude. Unha proposta de actuación en Educación Secundaria.

Cultura da violación: pornografía e prostitución

Discriminación das mulleres presas: unha cuestión de xénero.

Educación social e desenvolvemento sustentable: Os axentes sociais vinculados ao rural galego fronte os incendios forestais.

Efectos emocionais, cognitivos e conductuais dos contidos sexuais en internet

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.).

Estudo da relación entre o nivel de escolaridade e o emprego

Familias, Escolas, as suas relacions e a necesidade da Educación Social

Fomentar a diversidade de xénero e sexual nos institutos: Un proxecto educativo

Fracaso escolar: profundando no contexto socioeducativo e familiar

Intervencións socioeducativas con nenos e nenas con Trastorno do espectro autista, co uso do teatro e a música

Mariscando en San Simón: Mulleres mariscadoras e a historia dunha Illa.

O acceso ao emprego nas persoas con diversidade funcional intelectual: unha proposta socioeducativa na Comarca de Bergantiños

O coidado de avós/as a netos/as: Causas, efectos e consecuencias

O dereito ao asilo das persoas refuxiadas: unha perspectiva dende a Educación para o Desenvolvemento

O estigma na saúde mental: ámbitos e programas

O sentimento de soidade nas persoas maiores: un programa de intervención.

O sistema educativo e o colectivo xitano. Análise do Programa Promociona no contexto da Coruña

O Teatro Como Ferramenta Na Educación Social: O Caso De Sal-Monela Teatro

O Xogo do Oasis: Unha metodoloxía para a mobilización comunitaria

Ocio en adolescentes con discapacidade auditiva

Os coidados e o mito da libre elección dende a teoría feminista: un proxecto de coeducación social

Percepción dos estereotipos e da violencia de xénero na adolescencia a través dun proxecto coeducativo

Persoas coidadoras informais de maiores con dependencia: análise dos recursos, programas e guías de coidado dende a perspectiva da Educación Social.

Proposta de actividades para estimular a linguaxe oral dunha nena de etnia xitana

Proposta de intervención de orientación laboral: unha visión para o colectivo sen fogar no albergue Padre Rubinos.

Proposta de intervención Socio-educativa para aprender a expresar e canalizar as emocións e resolver conflitos empregando Comunicación Aumentativa e Alternativa

Proposta dun proxecto de actuacións sobre o uso axeitado das redes sociais con adolescentes de Centros de Menores.

Proxecto Cárcere como proceso de Creatividade Social. A aterraxe creativa dun grupo tras sete anos deseñando un soño colectivo.

Proxecto socioeducativo para a inclusión social do alumnado inmigrante: Fracaso escolar, tendendo pontes...

Reeducando a mirada a través do cine.Unha proposta educativa para traballar a igualdade de xénero.

Relación dos rasgos narcisistas e a desconexión moral co comportamento antisocial

Representación das Persoas con Diversidade Funcional na Programación Infantil

Resolución de conflitos en persoas sen fogar

Senfogarismo e inclusión social

Síndrome de Down, Atención Temperá e familia

Situación da muller xitana na cidade da Coruña: o cambio agardado

Terapia Asistida con Animais: Proposta educativa nun Centro de Día

Unha proposta coeducativa con adolescentes: amor romántico e violencia de xénero

Unha proposta de apoio ó emprego dunha persoa con TEA empregando a app de comunicación aumentativa e alternativa Mefacilyta.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 80