Grao en Educación Primaria

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administradora do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Cuevas González, Lino Manuel
Vogal PDI
Soneira Calvo, Carlos
Vogal PDI
Rosa Napal, Francisco César
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Espido Bello, Xosefa Eva
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Bobadilla Pérez, María
Vogal PDI
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 556
Homes 2021/2022 172
Mulleres 2021/2022 384
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 31.890
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 30.250
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.091
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 547,5
% créditos repetidos 2021/2022 5,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,36
Taxa de evaluación 2021/2022 96,37
Taxa de éxito 2021/2022 95,27
Taxa de rendemento 2021/2022 91,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 93,72
Taxa de graduación 2017/2018 71,53
Taxa de abandono 2019/2020 3,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 594
Homes 2020/2021 194
Mulleres 2020/2021 400
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 33.330
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.180
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.031
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.121
% créditos repetidos 2020/2021 6,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,12
Taxa de evaluación 2020/2021 95,65
Taxa de éxito 2020/2021 96,72
Taxa de rendemento 2020/2021 92,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 90,36
Taxa de graduación 2016/2017 75,86
Taxa de abandono 2018/2019 6,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 630
Homes 2019/2020 216
Mulleres 2019/2020 414
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.925
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.611
% créditos repetidos 2019/2020 10,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,37
Taxa de evaluación 2019/2020 94,78
Taxa de éxito 2019/2020 96,72
Taxa de rendemento 2019/2020 91,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,06
Taxa de graduación 2015/2016 72,67
Taxa de abandono 2017/2018 6,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
112
3
4
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
114
0
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
116
4
2
Socioloxía da Educación
110
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
115
2
7
Historia da Educación
91
23
6
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
109
12
5
Educación Matemática I
89
27
5
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
15
12
Lingua Castelá e a súa Didáctica
114
1
1

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
130
4
3
Orientación, Titoría e Calidade
120
5
1
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
127
0
0
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
129
2
3
Educación Artística e a súa Didáctica
129
0
1
Educación Inclusiva e Multicultural
117
15
5
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
131
0
1
Educación Matemática II
120
7
7
Didáctica das Ciencias Sociais I
129
1
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
123
15
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
117
35
13
Didáctica das Ciencias Sociais II
131
1
7
Didáctica da Expresión Musical
132
0
1
Educación Matemática III
125
33
12
Xogos Motores
38
3
1
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
50
1
3
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
73
2
3
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
22
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
20
0
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
133
1
7
Didáctica da Lingua Estranxeira
132
5
6
Prácticum I
130
1
1

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
62
1
3
Iniciación Deportiva
44
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
88
0
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
77
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
73
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
29
0
2
Didáctica da Educación para a Saúde
27
0
2
Valores e Educación para a Igualdade
59
0
2
Relixión, Cultura e Valores
36
0
0
Traballo Fin de Grao
117
0
39

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
132
0
7
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
126
1
0
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
10
4
Socioloxía da Educación
125
0
1
Lingua Galega e a súa Didáctica
134
1
6
Historia da Educación
133
8
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
121
9
7
Educación Matemática I
134
1
10
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
18
13
Lingua Castelá e a súa Didáctica
129
0
3

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
9
4
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
3
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
143
0
2
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
131
2
5
Educación Artística e a súa Didáctica
133
0
2
Educación Inclusiva e Multicultural
123
13
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
138
1
3
Educación Matemática II
155
1
9
Didáctica das Ciencias Sociais I
135
0
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
135
14
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
124
23
17
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
2
4
Didáctica da Expresión Musical
127
0
5
Educación Matemática III
115
29
19
Xogos Motores
48
1
0
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
58
2
2
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
76
2
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
26
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
128
4
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
124
4
9
Prácticum I
129
1
1

4º Curso

Prácticum II
120
1
0
Educación Física para o Lecer
57
0
2
Iniciación Deportiva
45
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
69
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
52
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
53
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
40
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
38
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
69
0
3
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
131
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
153
12
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
143
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
133
14
7
Socioloxía da Educación
142
0
3
Lingua Galega e a súa Didáctica
152
2
9
Historia da Educación
156
22
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
155
5
8
Educación Matemática I
190
5
14
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
144
4
18
Lingua Castelá e a súa Didáctica
147
0
6

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
125
13
9
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
5
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
130
2
6
Educación Artística e a súa Didáctica
130
0
5
Educación Inclusiva e Multicultural
129
9
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
129
0
6
Educación Matemática II
152
14
12
Didáctica das Ciencias Sociais I
126
0
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
122
16
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
122
20
11
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
0
6
Didáctica da Expresión Musical
121
0
7
Educación Matemática III
141
21
11
Xogos Motores
45
1
2
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
50
1
3
Dificultades de Aprendizaxe
47
0
0
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
47
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
30
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
29
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
118
3
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
117
0
4
Prácticum I
120
0
0

4º Curso

Prácticum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
2
Iniciación Deportiva
43
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
64
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
72
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
60
1
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
21
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
39
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
46
0
4
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
142
0
55

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

“Aprendendo xuntas”: unha proposta didáctica interxeracional dirixida a 6º curso de Educación Primaria

“Berrándolle en voz alta ao sexismo”

“CÓS OLLOS NAS MANS”: Unha proposta de aprendizaxe-servizo baseada no sistema Braille fomentando a aprendizaxe significativa

“Heroínas de Aguiño”: loitando contra estereotipos de xénero e estimulando potenciais individuais e colectivos. Un proxecto de aprendizaxe servizo dirixido ás mulleres da comunidade.

“Terra”: Unidade didáctica para a visibilización da lingua galega

A Autoeficacia Académica como variable mediadora do efecto da Autocompasión sobre as Metas Académicas en Educación Primaria.

A autoestima e a participación nun curso de 5º de primaria: aproximación a un caso

A bruxa na Literatura Infantil e Xuvenil galega (2010-2019)

A diversidade afectivo-sexual nas aulas de Educación Primaria a través da literatura: unha constelación literaria

A diversidade afectivo-sexual no álbum ilustrado en galego. Proposta didáctica para o seu traballo na aula

A diversidade funcional no cine. Síndrome de Down.

A dramatización na aula: un estudo de caso sobre o proxecto LÓVA

A educación emocional a través da educación artística. Proposta didáctica.

A educación emocional a través da literatura infantil

A empatía e a resolución de conflitos escolares dende a perspectiva docente: Análise de un caso

A evolución da escola rural en Galicia: Innovación educativa

A evolución da escola rural galega (1945-2022): a historia escolar de Cesuras.

A Expresión Corporal no plan de estudos do Grao en Educación Primaria. Unha análise descriptiva.

A función de nutrición humana: unha proposta didáctica, baseada na indagación, para 6º de Educación Primaria

A intelixencia emocional en educación primaria

A invisibilidade da muller artista.

A lectura expresiva en Educación Primaria: unha proposta didáctica a través da radio

A nutrición nos libros de texto de Educación Primaria. Análise da competencia científica: contidos e actividades

A percepción do alumnado con NEAE sobre os deberes escolares: un estudo fenomenolóxico

A Prehistoria e o seu ensino-aprendizaxe a través do patrimonio histórico e cultural como recurso didáctico: o caso da Terra Chá

A prevención de condutas sexistas no alumnado de educación primaria mediante a educación artística.

A Terra e o Universo na Educación Primaria. Que contidos aparecen no currículo e nos libros de texto?

Accións que realiza o alumnado de 1° ciclo de Primaria con dispositivos móbiles

Adaptación dunha Unidade Didáctica ás características dunha alumna con Trastorno Específico da Linguaxe (TEL)

Aireándonos

Alteracións da Linguaxe no Trastorno do Espectro do Autismo

Análise de dificultades de aprendizaxe que orixinan a dificultade da comprensión da información

Análise do autoconcepto e da autoestima a través do debuxo da familia nun centro de Educación Primaria.

Análise dos libros de non ficción dunha biblioteca escolar: as biografías femininas

Análise exploratoria sobre o benestar académico e social percibido polo alumnado de Educación Primaria

Animalia: un proxecto interdisciplinar de educación física ambiental.

Aplicación da metodoloxía Flipped Classroom na unidade didáctica sobre a enerxía.

Aplicación do Modelo de Educación Deportiva en terceiro de Educación Primaria. Percepcións do alumnado.

Aprendizaxe e ensinanza da decena na Educación Primaria: materiais e recursos

As alvarizas e o mel. Un proxecto patrimonial de aprendizaxe-servizo.

As condutas disruptivas na aula de Educación Primaria.

As ideas docentes sobre a natureza en Educación Primaria.

As Tecnoloxías da Información e Comunicación no alumnado con Trastorno do Espectro Autista

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), na área da Educación Física (EF)

Autoeficacia e estratexias de afrontamento como preditos da ansiedade en estudantes de Educación Primaria.

Autoestima, xestión do erro e traballo en grupo como variables educativas.

Avaliación dun libro de texto do primeiro curso de Educación Primaria: EntusiasMAT

Benestar escolar. Unha comparativa entre os Sistemas Educativos Español e Danés.

Caso práctico. Análisis da inclusión do alumnado con Acondroplasia na aula.

CINE E DIVERSIDADE: Unha proposta para traballar a diversidade nas aulas a través do cine

Comunicación e mediación na resolución de conflitos. Aproximación a un caso

Conceptualización das diferentes metodoloxías activas: unha revisión de literatura.

Coñecemos o entorno a través do camiño dos faros.

Desenvolvendo hábitos de alimentación saudable: unha proposta didáctica para 6º de Educación Primaria

Deseño dunha proposta educativa gamificada

Discursos das familias achega do benestar escolar dos seus fillos/ as

Educación Emocional como proposta para favorecer a inclusión nas aulas.

Educación Física nun contexto multilingüe en Educación Primaria

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Estudo comparativo da ensinanza da lingua inglesa en Educación Primaria en España e Bélxica

Estudo comparativo sobre o ensino de linguas estranxeiras en Europa: España, Portugal e Hungría

Estudo de caso sobre a conduta dunha crianza con TEA (trastorno do espectro autista) e proposta de intervención educativa.

Estudo sobre os materiais e o modelo VARK na aula de LE en Educación Primaria

Evolución da violencia escolar en Educación Primaria na última década: un estudo bibliográfico

Familias sen barreiras: Guía literaria sobre diversidade familiar para docentes de Educación Primaria.

Ferrol: Descubrir o pasado para coñecer o presente

fora de xogo

Fortalezas persoais, compromiso académico e metas académicas en estudantes de Educación Primaria

Fotógrafos en la Ría del Burgo: Una propuesta artográfica

Hábitos de emprego de dispositivos móbiles no 1º ciclo de Educación Primaria

Historia e práctica do blues e do rock en Educación Primaria

Impacto do COVID-19 nas aulas de Educación Primaria

Intelixencia emocional: consecuencias da Covid-19 no alumnado de Educación Primaria

Investigación sobre o impacto das metodoloxías de ensino e aprendizaxe no desenvolvemento da competencia científica en Educación Primaria

Investigamos as emocións a través do conto.

Lingua e cultura galega: unha aposta para o futuro

Literatura para traballar a diversidade: elaboración do conto As cores da sabana

LÓVA como proxecto de innovación educativa

Minecraft como recurso educativo interdisciplinar. Diseño dunha unidade didáctica integrada da educación primaria

'Navegando por un mundo mellor': O paisaxe e as TIC

Niveis de actividade físico-deportiva realizada polo alumnado de Eduación Primaria en distintos eidos.

Normas de control parental no uso dos dispositivos móviles na poboación infantil.

O efecto das técnicas de estudio no proceso de ensino-aprendizaxe na Educación Primaria.

O efecto positivo no desenvolvemento integral do alumnado a través da música e a danza

O enfoque comunicativo na materia de primeira lingua extranxeira: unha análise dos materiais e da práctica docente

O fomento da competencia científica na aula de Ciencias Naturais mediante unha metodoloxía de indagación. Unha proposta didáctica sobre as plantas

O horto escolar como recurso educativo en Educación Primaria

O Pelouro: outra escola rural

O pensamento crítico como ferramenta de cambio social: unha proposta didáctica para Educación Primaria baseada na Filosofía para Nenas e Nenos

O planeta dos superheroes Phelan-McDermid.

O proceso de comunicación e linguaxe a partir do deporte e a práctica deportiva

O uso da lingua galega nos colexios rurais e urbanos de Educación Primaria.

O uso de materiais audiovisuais na aula de lingua estranxeira: unha proposta de intervención para 6º curso de Educación Primaria

O XeoCirco, unha proposta didáctica interdisciplinar

O xogo como recurso na aula de lingua estranxeira en Educación Primaria

O xogo de roles na aprendizaxe da lingua estranxeira: unha proposta de intervención para o terceiro curso de Educación Primaria.

Obradoiro de escritura creativa baseado en O rei avarento, de Vicente Risco

Os muros que queren que construamos

Os premios na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Dous premios a prol da igualdade: Premio Fina Casalderrey e Agustín Fernández Paz

Pedagoxía Freinet. Estudo comparativo entre a ensinanza de España e Bélxica.

Perspectivas do profesorado sobre a influencia da comunidade educativa en Educación Primaria. Un estudo de caso no CPI Cruz do Sar.

Plans de Vida Activa e Deportiva Nos Colexios Públicos Da Cidade Da Coruña

Programación Inclusiva utilizando a Musicoterapia

Proposta de intervención para a mellora do benestar físico e psicolóxico a través da Educación Física

Proposta didáctica para 2º Educación Primaria a prol da igualdade de xénero: Escape Room Literario “Rosa Caramelo”

Proposta dunha unidade didáctica sobre o Camiño de Santiago a través das TIC

Proxecto de Educación Emocional a través do cine no contexto dunha escola inclusiva

Recursos dixitais na ensinanza e aprendizaxe das Matemáticas.

Relacións entre a intelixencia emocional, o perdón e as estratexias de afrontamento do estrés en alumnado de Educación Primaria

Saídas e itinerarios como recursos didácticos no ensino do patrimonio local.

Tecnoloxías aplicadas ás Ciencias Sociais: deseño dunha unidade didáctica

Traballando paisaxe e patrimonio dende a diversidade en Educación Primaria

Traballo das Matemáticas mediante proxectos interdisciplinares na Educación Primaria.

Tratamento da violencia escolar nun centro de Educación Primaria na provincia de A Coruña

Unha infancia sen etiquetas: A igualdade e os estereotipos de xénero na aula. Aproximación a un caso.

Uso dos dispositivos móbiles na infancia: Oportunidades e perigos

Viaxando pola Galiza Romana

"O Fiadeiro": Proposta didáctica interxeracional orientada a 5º curso de Educación Primaria

-“As didácticas especificas no Boletín da Institución Libre da Ensinanza (1910-1919)”

“Foxe da mansión Bubble!”: escape room literario para 4º curso de Primaria

“Recreando sentires: A emoción de aprender para e coa vida.”

“Vaiamos de compras!” Proposta de intervención para a aula de lingua estranxeira en Educación Primaria.

“Xogar para pensar máis e mellor”. Un estudo de caso sobre un proxecto de Aprendizaxe Servizo en Educación Primaria

A alimentación saudable en 2º de Primaria: Unha experiencia de aula

A Arquitectura Modernista a través das TIC

A COEDUCACIÓN, realidade ou utopía? Estudo dun caso en Educación Primaria

A comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

A diversidade cultural a través do cine. Unha proposta didáctica

A diversidade funcional na biblioteca escolar dun centro educativo: investigación sobre a súa importancia, presenza e uso.

A educación emocional a través da educación artística. Unha unidade didáctica para 3° de primaria.

A Educación Física como medio de expresión na etapa de Educación Primaria: unha unidade didáctica sobre expresión corporal.

A educación para a cidadanía en educación primaria: aproximación dende una óptica local a unha realidade controvertida.

A Educación Sexual a través da literatura e do libro informativo

A enerxía que nos move a indagar

A evolución da escola rural dende o Franquismo ata a actualidade.

A Evolución do Proceso de Escolarización en Galicia (1970-2000)

A fotografía e as emocións

A gamificación como apoio para o aprendizaxe da evolución da sociedade a través do escape room.

A incidencia do covid 19 na alimentación e a práctica deportiva. Estudo de caso no terceiro ciclo de Educación Primaria.

A influencia da lectura sobre a ortografía en 3° de Educación Primaria.

A influencia do Xabarín Club na xuventude galega como solución para a recuperación lingüística nas aulas.

A Interdisciplinariedade da música na Educación Primaria e a súa importancia na ensinanza.

A introdución da perspectiva de xénero nas aulas de Educación Primaria. Percepcións do profesorado de Educación Primaria.

A literatura de tradición oral en Ordes: un proxecto de Aprendizaxe Servizo interxeracional.

A metodoloxía IBSE e as algas como recurso didáctico na ensinanza das ciencias en primaria.

A motivación na aula de lingua extranxeira: unha proposta de intervención.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A nutrición humana en Educación Primaria: análise dos contidos e actividades dos libros de texto

A ortografía na aula do 3º curso de Educación Primaria: investigación de campo e proposta didáctica.

A poesía infantil en lingua galega: unidade didáctica para 6º Educación Primaria

A realidade aumentada para coñecer o corpo humano.

A realidade da lingua galega na escola

A violencia escolar nun centro de educación primaria da provincia da Coruña

Adegas e abelairas esquecidas pola auga. O encoro de Belesar.

Análise da percepción do profesorado de Educación Física sobre a súa docencia durante a crise sanitaria do COVID-19.

Análise de materiais curriculares

Análise de perspectivas docentes en escolas rurais e urbanas. Un estudo de casos a partir de entrevistas en profundidade.

Análise do Programa TEI (Titoría entre iguais) en educación primaria

Aplicación das Intelixencias Múltiples nunha aula de 4º de Educación Primaria

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aproximación á interculturalidade dende unha óptica de educación local e dende o ámbito lexislativo: Estudo dun caso

'Artemáticas'. Proposta didáctica a través da obra de Kandinsky

As aplicacións informáticas no deseño dunha unidade didáctica para a aula de educación musical

As cancións na aula de lingua estranxeira: proposta de intervención en educación primaria

As dificultades dentro do proceso e aprendizaxe da lectoescritura: proposta de intervención da dislexia

As TIC na aula de Educación Física

Aula invertida e a canle de Youtube como ferramenta para Educación Primaria.

Avaliación dun libro de 5º de Primaria: "Aprender é crecer en conexión" (Anaya, CCSS)

Blended learning na ensinanza do inglés: unha proposta de intervención en Educación Primaria

Boas prácticas lectoras xeran ferventes lectores.

Cine e diversidade: unha proposta didáctica

Coeducación no século XXI. Creación dun recuncho coeducativo na Biblioteca Escolar.

Coidando a alimentación para unha mellora da calidade na saúde

Concepción e percepción dos deberes escolares en dúas aulas dun centro de Educación Primaria

Cultura, política e prácticas de inclusión en Educación Primaria dende o punto de vista do profesorado

Desenvolvemento das competencias emocionais: proposta de intervención nun aula de Educación Primaria.

Diversidade de xénero, raza e orientación sexual en libros de texto de Lingua Estranxeira de Educación Primaria

Diversidade funcional na Educación Primaria a través da literatura infantil.

Ecoliteratura: Un proxecto de educación literaria e medioambiental

Educar en igualdade de xénero a través do patrimonio feminino

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral dirixido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo

Escolas inclusivas: análise da cultura, a política e as prácticas de inclusión en Educación Primaria

Estereotipos de xénero na Educación Física e a influencia das familias.

Estereotipos e prexuízos de xénero na Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto de LE nun aula de Educación Primaria

Estudo sobre a perspectiva de xénero na área da Educación Física e propostas de intervención.

Evolución histórica da formación docente entre 1967-2008

Healthy Party: O xogo de mesa como recurso educativo en Primeira Lingua Estranxeira

Impacto da pandemia Covid-19 nos niveis de actividade física dos nenos e nenas en idade escolar

Impacto do Coronavirus nun aula de 1º de Educación Primaria

Implementación dun programa de intervención para alumnado con TEA baseado nas TIC

Inclusión do alumnado con Trastorno do Espectro Autista no ámbito escolar a través das Tecnoloxías da Información e Comunicación

Influencia das familias no autoconcepto e no rendemento escolar

Influencia do entorno sobre os estereotipos de xénero na Educación Física en Primaria

Innova, unha proposta diferente de programación anual en Ed. Física.

Introdución dun sistema horario para a aprendizaxe De rutinas escolares e ensino da petición mediante incitacións crecentes para a inclusión educativa dunha alumna con TEA

Literatura Galega infantil e xuvenil

Metodoloxías docentes nas aulas de Educación Primaria: percepción do profesorado

O carácter educativo da organización do espazo de aula

O coidado do medio ambiente: a importancia de tartar esta temática nas aulas de Educación Primaria

O cómic como recurso didáctico

O concepto de número no alumnado con TEA.

O conto tradicional como recurso para educar en igualdade

O ensino- aprendizaxe do medio rural galego

O ensino das ciencias na Educación Primaria a través da RGE (1986-1999)

O escape room como ferramenta educativa para a adquisición da primeira lingua estranxeira. Unha proposta didáctica para primaria

O papel da muller na Historia da cidade de A Coruña.

O Pazo de Meirás, patrimonio e tempo histórico.

O tratamento das operacións aritméticas na Educación Primaria e o método ABN.

O valor do xogo tradicional no século XXI. Unha proposta de intervención co alumnado de 6º de Educación Primaria

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

Os estereotipos de xénero e o álbum infantil: rompendo moldes

Os exploradores do medio natural e as súas actividades físicas.

Os hábitos saudables dos xogos populares.

Os modelos pedagóxicos a través da Educación Física.

Os principios lexislativos e a súa operatividade na práctica educativa

Parálise cerebral: recursos educativos para desenvolver a competencia matemática

Patrimonio e historia da Coruña: Da Torre de Hércules ao Castelo de San Antón.

Pensando a toda cor! Deseño dun proxecto de filosofía para nenos e nenas en Educación Primaria.

Percepción do alumnado e do profesorado sobre os deberes escolares en Educación Primaria

Percepcións do profesorado de Pedagoxía Terapéutica sobre o seu traballo na Educación Primaria

Posibilidades de xogo libre no patio dende a perspectiva de xénero

Programación anual de Educación Física para o 3º curso de Educación Primaria ‘‘Artletas’’

Proposta de Ensino para o estudo da electricidade e magnetismo en sexto de Educación Primaria

Proposta de obradoiro de comprensión oral e escrita en lingua galega para 4º de Educación Primaria

Proposta didáctica con TIC para un aula ordinaria de terceiro de Educación Primaria cun alumno TEA

Proposta didáctica de aprendizaxe por indagación: o cambio climático e a contaminación.

Proposta didáctica para a mellora da ensinanza-aprendizaxe da materia: substancias puras e mesturas en 6º de Educación Primaria

Proposta didáctica para traballar a educación en valores a través do libro ilustrado

Proposta didáctica para traballar as emocións a través do álbum ilustrado.

Proposta didáctica sobre Dereitos Humanos

Proposta didáctica sobre o corpo humano para 1º de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre os hábitos de vida saudable para 1° de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre -teatro musical

Proposta didáctica, baseada na Indagación, para contidos de Nutrición e Saúde en Ciencias Naturais de 6º de Educación Primaria

Proposta STEAM dende unha perspectiva de xénero

Proxecto de animación á lectura empregando Percy Jackson y el ladrón del rayo como fío condutor

Proxecto interdisciplinar: Traballamos Educación Física e Ciencias Sociais a través da navegación a vela.

Que música me gusta? Unha proposta creativa para fomentar o pensamento crítico a través do gusto musical dende a Expresión Musical en Educación Primaria

Revisión sistemática sobre as dificultades en lecto-escritura e a súa relación coas funcións executivas

Robótica educativa, programación e pensamento computacional.

Terra de Melide: patrimonio cultural, material e inmaterial e potencial didáctico.

Unha Educación Física sen estereotipos de xénero. Realidade ou mito? A perspectiva do alumnado

Unidade didáctica adaptada para a participación educativa dun alumno con trastorno específico da linguaxe (TEL)

Unidade didáctica para traballar as medidas de prevención ante a COVID-19 co alumnado de Educación Primaria

Vangardas a través das Tics.

Videoxogos para o aprendizaxe da primeira lingua estranxeira

"Proposta de intervención sobre a actividade física, o sedentarismo e os hábitos nutricionais para a mellora da saúde en educación primaria"

“Un paseo actual pola nosa historia”: unha proposta didáctica interxeracional para 5º de Educación Primaria

A convivencia en educación primaria. Un estudo de caso

A Convivencia escolar en educación primaria: un estudo de caso

A Coruña: Historia e Patrimonio

A diversidade familiar no ámbito educativo da Educación Primaria: o tratamento das familias homoparentais

A dotación instrumental e o seu uso nas aulas de Educación Musical en Educación Primaria.

A eduación matemática realista en educación primaria

A educación emocional en Educación Primaria. Proposta de actividades dirixidas ao alumnado de 6-8 anos.

A educación en Galiza baixo o réxime franquista (1950-1970)

A educación física a través do xogo

A Educación Matemática Realista e os problemas verbais aritméticos en Educación Primaria

A ensinanza e aprendizaxe da lectoescritura nos primeiros cursos de Educación Primaria

A formación en valores en educación Primaria: Do plantexamento curricular ao tratamento académico. Aproximación a un caso

A importancia dunha boa alimentación en Educación Primaria

A influencia da expresión corporal no trastorno da linguaxe

A influencia das novas tecnoloxías no alumnado de Educación Primaria.

A influenza dos enfoques metodolóxicos no proceso de ensino-aprendizaxe en Educación Primaria.

A lingua e a cultura galega nos xogos tradicionais de Cariño

A literatura de tradición oral na Galiza: Do pobo á aula de Educación Primaria.

A morte na literatura infantil e xuvenil: unha proposta dialóxica para Educación Primaria

A música como factor de cambio: unha proposta intercultural para as aulas de Educación Primaria.

A música e a motricidade dende un aprendizaxe interdisciplinar.

A orientación STEAM en Educación Primaria. Unha revisión de propostas.

A realidade aumentada como recurso para aprender sobre o medio próximo

A realidade aumentada no estudo dos seres vivos en sexto de primaria

A realidade virtual en Educación Primaria: unha Proposta Didáctica

A relación entre o mindfulness e o afrontamento do estrés.

A satisfacción do alumnado de Educación Primaria coa materia de Educación Física

A situación actual do Galego no Ensino de Educación Primaria

A vida en 25 minutos: non miramos o ceo á hora do recreo.

Actividades extraescolares e rendemento académico do alumnado de educación primaria: un estudo de caso

Afrontamento do estrés e a autocompasión no alumnado de Educación Primaria

Alimentación e Actividade Física

Análise das emocións e a motivación nunha aula de primaria

Análise de materiais curriculares: Libro do alumno U1 EMAT 2. 'as novas mates'

Análise de programas educativos promotores de hábitos saudables e sostibles: escolas que educan no presente para o futuro.

Análise do autoconcepto e das relacións sociais nun centro de Educación Primaria

Análise e propostas de mellora para o material didáctico sobre Antón Fraguas, elaborado co gallo do día das Letras Galegas de 2019

Aplicación dunha xerarquía de incitacións para ensinar a un neno con Trastorno Específico da Linguaxe a pedir axuda no contexto escolar

Aprendendo a través da arte contemporánea

Aprender matemáticas dende unha cooperativa escolar

Aprendizaxe-Servizo: cidadanía crítica e compromiso social dende a Educación Primaria

Arte e intelixencia

As Misións Pedagóxicas e a Educación Literaria

As Redes Sociais e as TIC como recursos didácticos para a Ensinanza-Aprendizaxe das CCSS na Educación Primaria

Ata que punto o futuro profesorado de Educación Primaria ten en conta a competencia intercultural a través das súas unidades didácticas

Atención á diversidade en Educación Primaria. Un estudo de caso.

Atención á diversidade na aula: un estudo de caso.

Autoestima, autoeficacia e ansiedade ante os exames en Educación Primaria.

Calidade de Vida Escolar no alumnado de Educación Primaria

Diversidade cultural e ensino da historia na aula

Educación nutricional en Primaria. Aprendendo a comer equilibradamente.

Educar en valores a través do deporte en Educación Primaria

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. (N.E.A.E.)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emocións e actitudes dos mestres en formación cara as Ciencias Naturais

Enfoque multidisciplinar en la enseñanza-aprendizaje de la Estadística: Salud y Movimiento

Ensinar e aprender Ciencias Sociais en Educación Primaria a través do patrimonio cultural de Culleredo

Ensino plurilingüe en Educación Primaria: estudo sobre as opinións do futuro profesorado

Estereotipos e roles sexistas nos contos infantís.

Estudo comparativo sobre o desenvolvemento motor en poboación polaca.

Estudo das ideas sobre pegada ecolóxica e crise medioambiental nun grupo de alumnado de 6º de Primaria

Estudo de caso dunha alumna con Síndrome de West nun centro educativo ordinario

Estudo de caso sobre metodoloxías e materiais empregados na intervención do TEA nun centro de Educación Especial

Estudo sobre o perfil competencial do mestre en Educación Primaria: Grao de adquisición e relevancia.

Filosofía para nenos: os dereitos da infancia a través do arte.

Hábitos Saudables

Hábitos Saudables

Historia da educación física en España

Imaxinando animais adaptados ao seu medio: Análise dunha proposta de ensinanza innovadora

Inclusión do alumnado con TDA-H en Educación Primaria en Galicia. Estudo de casos

Inclusión en persoas con síndrome de Down: historia de vida.

Indagando con animais vivos na aula

Integración das TIC nas Ciencias Sociais. Proposta didáctica.

Intelixencias Múltiples na aula.

Investigación cualitativa sobre a posta en práctica dunha unidade didáctica sobre Enrique Labarta Pose

Mestras republicanas e de posguerra.

Meu patio escolar. Proposta de mellora dando voz ao alumnado.

Mindfulness e autoeficacia: existe unha relación positiva no alumnado de Educación Primaria?

Na aula e na casa : o uso das TIC en Ciencias Socials

Nivel de actividade física habitual en estudantes de 6 a 12 anos dun centro de Educación Primaria e infantil da Provincia de A Coruña

O Acoso Escolar: proposta de prevención a través da Educación Emocional

O clima e a paisaxe. Unha proposta didáctica.

O desenvolvemento da creatividade mediante a composición musical a través das TIC.

O emprego da música como instrumento de inclusión educativa na aula de Educación primaria por medio dunha proposta didáctica

O enfoque comunicativo no ensino-aprendizaxe do galego: Proposta didáctica “A Covid-19 en Galicia”

O ensino da historia das mulleres en Educación Primaria

O Escape Room, unha nova metodoloxía na aula de inglés

O estudo dos contos de tradición oral e a súa importancia nas aulas de Educación Primaria: unha proposta de ApS.

O estudo dos ecosistemas no alumnado de 5º curso de Educación Primaria

O estudo dos seres vivos no seu medio: análise dunha proposta de ensinanza e aprendizaxe

O feminismo non é de agora: unha proposta didáctica transversal

O interculturalismo no cine infantil: Unha análise a través das películas de Walt Disney Animation Studios

O Método de Proxectos en Educación Primaria: Un Estudo de Caso

O museo escolar como vehículo para o aprendizaxe das Ciencias Sociais en Educación Primaria

O noso coñecemento sobre nutrición na Educación Primaria

O patio escolar: un mar de oportunidades máis alá da aula

O patrimonio cultural no estudo das ciencias sociais en quinto de primaria

O Periodo de Transición da Educación Infantil á Educación Primaria

O traballo da educación emocional a través da educación plástica

O uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula de Educación Primaria.

O uso das TIC no desenvolvemento da ensinanza e aprendizaxe da lingua extranxeira inglés na educación primaria

O valor da igualdade na Educación Primaria.

O xogo libre como ferramenta de aprendizaxe en Primaria.

O Xogo na Aprendizaxe do Inglés na Educación Primaria

Observación, análise e proposta de transformación dun patio nun colexio da Costa da Morte

Os estereotipos de xénero que ten o alumnado de Educación Primaria sobre as profesións.

Patrimonio castrexo e didáctica das Ciencias Sociais

Percepción da avaliación educativa nun centro escolar

Percepción da violencia escolar por parte do profesorado de Educación Primaria en Galicia

Percepción do alumnado sobre a educación física, o docente e as actividades deportivas extracurriculares

Percorrido histórico pola educación rural en Galicia. Unha revisión teórica.

Podemos actuar contra o cambio climático: unha proposta didáctica para Educación Primaria

Prevención e concienciación sobre a saúde mental nas aulas de Educación Primaria.

Principais métodos activos de Educación Musical nos centros de Educación Primaria

PRODITIM: Unha aproximación práctica ás Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Proposta de introdución á fotografía baseada na obra de Sophie Calle na Educación Primaria

Proposta didáctica para a Educación Primaria sobre o problema ambiental causado polos residuos plásticos.

Proposta didáctica para aplicar en Educación Primaria sobre o medio rural galego.

Proposta didáctica para traballar a interculturalidade nunha aula de educación primaria

Proposta didáctica para traballar arte nas aulas de primaria

Proposta para promover a cultura medioambiental nas aulas de Primaria

Propostas de integración para o síndrome de Asperger na aula

Proxecto de análise do desenvolvemento do debuxo infantil para 1º e 6º de primaria.

Proxecto de traballo sobre a danza para educación primaria.

Reflexión sobre o humor e o seu papel na Educación Primaria

Resposta á necesidade dunha Educación Emocional: Deseño dun programa de intervención destinado ao alumnado de Educación Primaria.

Roteiro histórico para Educación Primaria no Concello de Cambre

Ser, estar e semellar: unha análise teórica sobre o pasado, presente e futuro da Filosofía para Crianzas.

Traballo das Matemáticas mediante proxectos interdisciplinares na Educación Primaria

Un programa de instrución dirixido ao compañeiro de comunicación para apoiar o uso de símbolos en contexto escolar

Un proxecto sobre o amor a través da Literatura Infantil e Xuvenil. Proposta para Educación Primaria.

Un proxeto educativo interdisciplinar a través das AFMN.

Unha análise dos estereotipos de xénero na Educación Primaria. A importancia do feminismo e da coeducación na actualidade

Unha proposta educativa baixo o aprendizaxe AICLE. O modelo sol, terra e lua.

Unha selección de álbums para a educación literaria, artística e en valores

Unidade didáctica para 4° de Educación Primaria con recursos TIC: igualdade de xénero no patrimonio cultural de Galicia

Uso de metodoloxías creativas de ensino nas aulas de Educación Primaria en Galicia.

Valores, realidade educativa e aprendizaxe en servicio. Unha aposta de futuro en Educación Primaria.

Videoarte na Educación Primaria: unha proposta didáctica

Xogos para traballar a visualización espacial nun aula de educación primaria

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 120