Grao en Educación Primaria

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Pérez Eiris, María del Carmen
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Arufe Giráldez, Víctor
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Suárez Brandariz, Roberto
Vogal PDI
Rivadulla López, Juan Carlos
Vogal PDI
Rodicio García, María Luisa
Vogal PDI
Cuevas González, Lino Manuel
Vogal PDI
Soneira Calvo, Carlos
Vogal PDI
Rosa Napal, Francisco César
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Espido Bello, Xosefa Eva
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Bobadilla Pérez, María
Vogal PDI
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 596
Homes 2020/2021 195
Mulleres 2020/2021 401
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 33.450
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.031
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.121
% créditos repetidos 2020/2021 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,13
Taxa de evaluación 2020/2021 95,67
Taxa de éxito 2020/2021 96,67
Taxa de rendemento 2020/2021 92,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 90,36
Taxa de graduación 2016/2017 75,86
Taxa de abandono 2018/2019 6,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.162
Homes 2020/2021 481
Mulleres 2020/2021 1.681
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.600
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.476
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 95,94
Taxa de éxito 2020/2021 97,47
Taxa de rendemento 2020/2021 93,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 630
Homes 2019/2020 216
Mulleres 2019/2020 414
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.250
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.925
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.611
% créditos repetidos 2019/2020 10,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,37
Taxa de evaluación 2019/2020 94,78
Taxa de éxito 2019/2020 96,72
Taxa de rendemento 2019/2020 91,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,06
Taxa de graduación 2015/2016 72,67
Taxa de abandono 2017/2018 6,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 608
Homes 2018/2019 218
Mulleres 2018/2019 390
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 33.810
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.983
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.535
% créditos repetidos 2018/2019 10,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,61
Taxa de evaluación 2018/2019 93,44
Taxa de éxito 2018/2019 93,33
Taxa de rendemento 2018/2019 87,2
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 93,41
Taxa de graduación 2014/2015 70,71
Taxa de abandono 2016/2017 7,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
132
0
7
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
126
1
0
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
127
10
4
Socioloxía da Educación
125
0
1
Lingua Galega e a súa Didáctica
134
1
6
Historia da Educación
133
8
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
121
9
7
Educación Matemática I
134
1
10
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
113
18
13
Lingua Castelá e a súa Didáctica
129
0
3

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
137
9
4
Orientación, Titoría e Calidade
131
0
3
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
144
0
2
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
132
2
5
Educación Artística e a súa Didáctica
134
0
2
Educación Inclusiva e Multicultural
124
13
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
139
1
3
Educación Matemática II
156
1
9
Didáctica das Ciencias Sociais I
136
0
4
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
136
14
13

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
124
24
17
Didáctica das Ciencias Sociais II
126
2
4
Didáctica da Expresión Musical
128
0
5
Educación Matemática III
115
30
19
Xogos Motores
48
2
0
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
59
2
2
Dificultades de Aprendizaxe
75
1
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
76
2
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
26
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
22
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
129
4
6
Didáctica da Lingua Estranxeira
125
4
9
Prácticum I
130
1
1

4º Curso

Prácticum II
120
1
0
Educación Física para o Lecer
57
0
2
Iniciación Deportiva
45
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
69
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
52
0
1
Diagnóstico Pedagóxico
53
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
40
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
38
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
69
0
3
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
131
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
153
12
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
143
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
133
14
7
Socioloxía da Educación
142
0
3
Lingua Galega e a súa Didáctica
152
2
9
Historia da Educación
156
22
9
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
155
5
8
Educación Matemática I
190
5
14
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
144
4
18
Lingua Castelá e a súa Didáctica
147
0
6

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
125
13
9
Orientación, Titoría e Calidade
130
0
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
5
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
130
2
6
Educación Artística e a súa Didáctica
130
0
5
Educación Inclusiva e Multicultural
129
9
10
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
129
0
6
Educación Matemática II
152
14
12
Didáctica das Ciencias Sociais I
126
0
8
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
122
16
10

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
122
20
11
Didáctica das Ciencias Sociais II
125
0
6
Didáctica da Expresión Musical
121
0
7
Educación Matemática III
141
21
11
Xogos Motores
45
1
2
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
50
1
3
Dificultades de Aprendizaxe
47
0
0
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
47
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
30
0
1
Resolución de Problemas en Matemática
29
0
1
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
118
3
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
117
0
4
Prácticum I
120
0
0

4º Curso

Prácticum II
116
0
0
Educación Física para o Lecer
62
2
2
Iniciación Deportiva
43
0
1
Sistemas Alternativos de Comunicación
64
0
2
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
72
0
2
Diagnóstico Pedagóxico
60
1
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
21
0
1
Didáctica da Educación para a Saúde
39
0
3
Valores e Educación para a Igualdade
46
0
4
Relixión, Cultura e Valores
60
0
1
Traballo Fin de Grao
142
0
55

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
107
36
11
Psicoloxía do Desenvolvemento de 6 a 12 Anos
135
1
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
8
6
Socioloxía da Educación
132
0
2
Lingua Galega e a súa Didáctica
132
10
7
Historia da Educación
115
33
20
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
132
18
13
Educación Matemática I
132
46
30
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
147
9
23
Lingua Castelá e a súa Didáctica
138
4
4

2º Curso

Organización e Avaliación de Institucións Educativas
124
10
14
Orientación, Titoría e Calidade
128
8
8
Lingua e Literatura Galega e a súa Didáctica
123
0
4
Deseño e Desenvolvemento Curricular da Educación Física
118
2
8
Educación Artística e a súa Didáctica
127
0
4
Educación Inclusiva e Multicultural
117
14
13
Lingua e Literatura Castelá e a súa Didáctica
119
5
4
Educación Matemática II
114
35
18
Didáctica das Ciencias Sociais I
127
0
6
Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza I
119
13
14

3º Curso

Ensino e Aprendizaxe das Ciencias da Natureza II
115
23
14
Didáctica das Ciencias Sociais II
115
0
5
Didáctica da Expresión Musical
116
1
8
Educación Matemática III
127
45
10
Xogos Motores
38
2
4
Expresión Corporal e Adaptacións Curriculares
55
0
2
Dificultades de Aprendizaxe
64
0
1
Trastornos da Lingua Oral e Escrita
61
1
2
Literatura Infantil e Xuvenil e a súa Didáctica
12
0
2
Resolución de Problemas en Matemática
8
1
0
Fundamentos da Educación Física na Sociedade Actual
115
2
5
Didáctica da Lingua Estranxeira
121
3
4
Prácticum I
115
0
0

4º Curso

Prácticum II
126
1
0
Educación Física para o Lecer
65
3
4
Iniciación Deportiva
47
0
0
Sistemas Alternativos de Comunicación
60
1
1
Atención á Diversidade: Aspectos Didácticos e Organizativos
49
1
4
Diagnóstico Pedagóxico
49
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
44
0
3
Didáctica da Educación para a Saúde
65
0
1
Valores e Educación para a Igualdade
64
0
4
Relixión, Cultura e Valores
49
0
2
Traballo Fin de Grao
104
1
79

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"O Fiadeiro": Proposta didáctica interxeracional orientada a 5º curso de Educación Primaria

-“As didácticas especificas no Boletín da Institución Libre da Ensinanza (1910-1919)”

“Foxe da mansión Bubble!”: escape room literario para 4º curso de Primaria

“Recreando sentires: A emoción de aprender para e coa vida.”

“Vaiamos de compras!” Proposta de intervención para a aula de lingua estranxeira en Educación Primaria.

“Xogar para pensar máis e mellor”. Un estudo de caso sobre un proxecto de Aprendizaxe Servizo en Educación Primaria

A alimentación saudable en 2º de Primaria: Unha experiencia de aula

A Arquitectura Modernista a través das TIC

A COEDUCACIÓN, realidade ou utopía? Estudo dun caso en Educación Primaria

A comunicación no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

A diversidade cultural a través do cine. Unha proposta didáctica

A diversidade funcional na biblioteca escolar dun centro educativo: investigación sobre a súa importancia, presenza e uso.

A educación emocional a través da educación artística. Unha unidade didáctica para 3° de primaria.

A Educación Física como medio de expresión na etapa de Educación Primaria: unha unidade didáctica sobre expresión corporal.

A educación para a cidadanía en educación primaria: aproximación dende una óptica local a unha realidade controvertida.

A Educación Sexual a través da literatura e do libro informativo

A enerxía que nos move a indagar

A evolución da escola rural dende o Franquismo ata a actualidade.

A Evolución do Proceso de Escolarización en Galicia (1970-2000)

A fotografía e as emocións

A gamificación como apoio para o aprendizaxe da evolución da sociedade a través do escape room.

A incidencia do covid 19 na alimentación e a práctica deportiva. Estudo de caso no terceiro ciclo de Educación Primaria.

A influencia da lectura sobre a ortografía en 3° de Educación Primaria.

A influencia do Xabarín Club na xuventude galega como solución para a recuperación lingüística nas aulas.

A Interdisciplinariedade da música na Educación Primaria e a súa importancia na ensinanza.

A introdución da perspectiva de xénero nas aulas de Educación Primaria. Percepcións do profesorado de Educación Primaria.

A literatura de tradición oral en Ordes: un proxecto de Aprendizaxe Servizo interxeracional.

A metodoloxía IBSE e as algas como recurso didáctico na ensinanza das ciencias en primaria.

A motivación na aula de lingua extranxeira: unha proposta de intervención.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A música e a publicidade: a súa importancia a nivel social.

A nutrición humana en Educación Primaria: análise dos contidos e actividades dos libros de texto

A ortografía na aula do 3º curso de Educación Primaria: investigación de campo e proposta didáctica.

A poesía infantil en lingua galega: unidade didáctica para 6º Educación Primaria

A realidade aumentada para coñecer o corpo humano.

A realidade da lingua galega na escola

A violencia escolar nun centro de educación primaria da provincia da Coruña

Adegas e abelairas esquecidas pola auga. O encoro de Belesar.

Análise da percepción do profesorado de Educación Física sobre a súa docencia durante a crise sanitaria do COVID-19.

Análise de materiais curriculares

Análise de perspectivas docentes en escolas rurais e urbanas. Un estudo de casos a partir de entrevistas en profundidade.

Análise do Programa TEI (Titoría entre iguais) en educación primaria

Aplicación das Intelixencias Múltiples nunha aula de 4º de Educación Primaria

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aprendizaxe do inglés a través do xogo en Educación Primaria.

Aproximación á interculturalidade dende unha óptica de educación local e dende o ámbito lexislativo: Estudo dun caso

'Artemáticas'. Proposta didáctica a través da obra de Kandinsky

As aplicacións informáticas no deseño dunha unidade didáctica para a aula de educación musical

As cancións na aula de lingua estranxeira: proposta de intervención en educación primaria

As dificultades dentro do proceso e aprendizaxe da lectoescritura: proposta de intervención da dislexia

As TIC na aula de Educación Física

Aula invertida e a canle de Youtube como ferramenta para Educación Primaria.

Avaliación dun libro de 5º de Primaria: "Aprender é crecer en conexión" (Anaya, CCSS)

Blended learning na ensinanza do inglés: unha proposta de intervención en Educación Primaria

Boas prácticas lectoras xeran ferventes lectores.

Cine e diversidade: unha proposta didáctica

Coeducación no século XXI. Creación dun recuncho coeducativo na Biblioteca Escolar.

Coidando a alimentación para unha mellora da calidade na saúde

Concepción e percepción dos deberes escolares en dúas aulas dun centro de Educación Primaria

Cultura, política e prácticas de inclusión en Educación Primaria dende o punto de vista do profesorado

Desenvolvemento das competencias emocionais: proposta de intervención nun aula de Educación Primaria.

Diversidade de xénero, raza e orientación sexual en libros de texto de Lingua Estranxeira de Educación Primaria

Diversidade funcional na Educación Primaria a través da literatura infantil.

Ecoliteratura: Un proxecto de educación literaria e medioambiental

Educar en igualdade de xénero a través do patrimonio feminino

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral dirixido a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo

Escolas inclusivas: análise da cultura, a política e as prácticas de inclusión en Educación Primaria

Estereotipos de xénero na Educación Física e a influencia das familias.

Estereotipos e prexuízos de xénero na Educación Física

Estudo sobre a idoneidade do libro de texto de LE nun aula de Educación Primaria

Estudo sobre a perspectiva de xénero na área da Educación Física e propostas de intervención.

Evolución histórica da formación docente entre 1967-2008

Healthy Party: O xogo de mesa como recurso educativo en Primeira Lingua Estranxeira

Impacto da pandemia Covid-19 nos niveis de actividade física dos nenos e nenas en idade escolar

Impacto do Coronavirus nun aula de 1º de Educación Primaria

Implementación dun programa de intervención para alumnado con TEA baseado nas TIC

Inclusión do alumnado con Trastorno do Espectro Autista no ámbito escolar a través das Tecnoloxías da Información e Comunicación

Influencia das familias no autoconcepto e no rendemento escolar

Influencia do entorno sobre os estereotipos de xénero na Educación Física en Primaria

Innova, unha proposta diferente de programación anual en Ed. Física.

Introdución dun sistema horario para a aprendizaxe De rutinas escolares e ensino da petición mediante incitacións crecentes para a inclusión educativa dunha alumna con TEA

Literatura Galega infantil e xuvenil

Metodoloxías docentes nas aulas de Educación Primaria: percepción do profesorado

O carácter educativo da organización do espazo de aula

O coidado do medio ambiente: a importancia de tartar esta temática nas aulas de Educación Primaria

O cómic como recurso didáctico

O concepto de número no alumnado con TEA.

O conto tradicional como recurso para educar en igualdade

O ensino- aprendizaxe do medio rural galego

O ensino das ciencias na Educación Primaria a través da RGE (1986-1999)

O escape room como ferramenta educativa para a adquisición da primeira lingua estranxeira. Unha proposta didáctica para primaria

O papel da muller na Historia da cidade de A Coruña.

O Pazo de Meirás, patrimonio e tempo histórico.

O tratamento das operacións aritméticas na Educación Primaria e o método ABN.

O valor do xogo tradicional no século XXI. Unha proposta de intervención co alumnado de 6º de Educación Primaria

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

O xogo tradicional como vehículo de conservación da lingua e da cultura

Os estereotipos de xénero e o álbum infantil: rompendo moldes

Os exploradores do medio natural e as súas actividades físicas.

Os hábitos saudables dos xogos populares.

Os modelos pedagóxicos a través da Educación Física.

Os principios lexislativos e a súa operatividade na práctica educativa

Parálise cerebral: recursos educativos para desenvolver a competencia matemática

Patrimonio e historia da Coruña: Da Torre de Hércules ao Castelo de San Antón.

Pensando a toda cor! Deseño dun proxecto de filosofía para nenos e nenas en Educación Primaria.

Percepción do alumnado e do profesorado sobre os deberes escolares en Educación Primaria

Percepcións do profesorado de Pedagoxía Terapéutica sobre o seu traballo na Educación Primaria

Posibilidades de xogo libre no patio dende a perspectiva de xénero

Programación anual de Educación Física para o 3º curso de Educación Primaria ‘‘Artletas’’

Proposta de Ensino para o estudo da electricidade e magnetismo en sexto de Educación Primaria

Proposta de obradoiro de comprensión oral e escrita en lingua galega para 4º de Educación Primaria

Proposta didáctica con TIC para un aula ordinaria de terceiro de Educación Primaria cun alumno TEA

Proposta didáctica de aprendizaxe por indagación: o cambio climático e a contaminación.

Proposta didáctica para a mellora da ensinanza-aprendizaxe da materia: substancias puras e mesturas en 6º de Educación Primaria

Proposta didáctica para traballar a educación en valores a través do libro ilustrado

Proposta didáctica para traballar as emocións a través do álbum ilustrado.

Proposta didáctica sobre Dereitos Humanos

Proposta didáctica sobre o corpo humano para 1º de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre os hábitos de vida saudable para 1° de Educación Primaria

Proposta didáctica sobre -teatro musical

Proposta didáctica, baseada na Indagación, para contidos de Nutrición e Saúde en Ciencias Naturais de 6º de Educación Primaria

Proposta STEAM dende unha perspectiva de xénero

Proxecto de animación á lectura empregando Percy Jackson y el ladrón del rayo como fío condutor

Proxecto interdisciplinar: Traballamos Educación Física e Ciencias Sociais a través da navegación a vela.

Que música me gusta? Unha proposta creativa para fomentar o pensamento crítico a través do gusto musical dende a Expresión Musical en Educación Primaria

Revisión sistemática sobre as dificultades en lecto-escritura e a súa relación coas funcións executivas

Robótica educativa, programación e pensamento computacional.

Terra de Melide: patrimonio cultural, material e inmaterial e potencial didáctico.

Unha Educación Física sen estereotipos de xénero. Realidade ou mito? A perspectiva do alumnado

Unidade didáctica adaptada para a participación educativa dun alumno con trastorno específico da linguaxe (TEL)

Unidade didáctica para traballar as medidas de prevención ante a COVID-19 co alumnado de Educación Primaria

Vangardas a través das Tics.

Videoxogos para o aprendizaxe da primeira lingua estranxeira

"Proposta de intervención sobre a actividade física, o sedentarismo e os hábitos nutricionais para a mellora da saúde en educación primaria"

“Un paseo actual pola nosa historia”: unha proposta didáctica interxeracional para 5º de Educación Primaria

A convivencia en educación primaria. Un estudo de caso

A Convivencia escolar en educación primaria: un estudo de caso

A Coruña: Historia e Patrimonio

A diversidade familiar no ámbito educativo da Educación Primaria: o tratamento das familias homoparentais

A dotación instrumental e o seu uso nas aulas de Educación Musical en Educación Primaria.

A eduación matemática realista en educación primaria

A educación emocional en Educación Primaria. Proposta de actividades dirixidas ao alumnado de 6-8 anos.

A educación en Galiza baixo o réxime franquista (1950-1970)

A educación física a través do xogo

A Educación Matemática Realista e os problemas verbais aritméticos en Educación Primaria

A ensinanza e aprendizaxe da lectoescritura nos primeiros cursos de Educación Primaria

A formación en valores en educación Primaria: Do plantexamento curricular ao tratamento académico. Aproximación a un caso

A importancia dunha boa alimentación en Educación Primaria

A influencia da expresión corporal no trastorno da linguaxe

A influencia das novas tecnoloxías no alumnado de Educación Primaria.

A influenza dos enfoques metodolóxicos no proceso de ensino-aprendizaxe en Educación Primaria.

A lingua e a cultura galega nos xogos tradicionais de Cariño

A literatura de tradición oral na Galiza: Do pobo á aula de Educación Primaria.

A morte na literatura infantil e xuvenil: unha proposta dialóxica para Educación Primaria

A música como factor de cambio: unha proposta intercultural para as aulas de Educación Primaria.

A música e a motricidade dende un aprendizaxe interdisciplinar.

A orientación STEAM en Educación Primaria. Unha revisión de propostas.

A realidade aumentada como recurso para aprender sobre o medio próximo

A realidade aumentada no estudo dos seres vivos en sexto de primaria

A realidade virtual en Educación Primaria: unha Proposta Didáctica

A relación entre o mindfulness e o afrontamento do estrés.

A satisfacción do alumnado de Educación Primaria coa materia de Educación Física

A situación actual do Galego no Ensino de Educación Primaria

A vida en 25 minutos: non miramos o ceo á hora do recreo.

Actividades extraescolares e rendemento académico do alumnado de educación primaria: un estudo de caso

Afrontamento do estrés e a autocompasión no alumnado de Educación Primaria

Alimentación e Actividade Física

Análise das emocións e a motivación nunha aula de primaria

Análise de materiais curriculares: Libro do alumno U1 EMAT 2. 'as novas mates'

Análise de programas educativos promotores de hábitos saudables e sostibles: escolas que educan no presente para o futuro.

Análise do autoconcepto e das relacións sociais nun centro de Educación Primaria

Análise e propostas de mellora para o material didáctico sobre Antón Fraguas, elaborado co gallo do día das Letras Galegas de 2019

Aplicación dunha xerarquía de incitacións para ensinar a un neno con Trastorno Específico da Linguaxe a pedir axuda no contexto escolar

Aprendendo a través da arte contemporánea

Aprender matemáticas dende unha cooperativa escolar

Aprendizaxe-Servizo: cidadanía crítica e compromiso social dende a Educación Primaria

Arte e intelixencia

As Misións Pedagóxicas e a Educación Literaria

As Redes Sociais e as TIC como recursos didácticos para a Ensinanza-Aprendizaxe das CCSS na Educación Primaria

Ata que punto o futuro profesorado de Educación Primaria ten en conta a competencia intercultural a través das súas unidades didácticas

Atención á diversidade en Educación Primaria. Un estudo de caso.

Atención á diversidade na aula: un estudo de caso.

Autoestima, autoeficacia e ansiedade ante os exames en Educación Primaria.

Calidade de Vida Escolar no alumnado de Educación Primaria

Diversidade cultural e ensino da historia na aula

Educación nutricional en Primaria. Aprendendo a comer equilibradamente.

Educar en valores a través do deporte en Educación Primaria

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Elaboración dun programa de mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. (N.E.A.E.)

Elaboración dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (N.E.A.E.)

Emocións e actitudes dos mestres en formación cara as Ciencias Naturais

Enfoque multidisciplinar en la enseñanza-aprendizaje de la Estadística: Salud y Movimiento

Ensinar e aprender Ciencias Sociais en Educación Primaria a través do patrimonio cultural de Culleredo

Ensino plurilingüe en Educación Primaria: estudo sobre as opinións do futuro profesorado

Estereotipos e roles sexistas nos contos infantís.

Estudo comparativo sobre o desenvolvemento motor en poboación polaca.

Estudo das ideas sobre pegada ecolóxica e crise medioambiental nun grupo de alumnado de 6º de Primaria

Estudo de caso dunha alumna con Síndrome de West nun centro educativo ordinario

Estudo de caso sobre metodoloxías e materiais empregados na intervención do TEA nun centro de Educación Especial

Estudo sobre o perfil competencial do mestre en Educación Primaria: Grao de adquisición e relevancia.

Filosofía para nenos: os dereitos da infancia a través do arte.

Hábitos Saudables

Hábitos Saudables

Historia da educación física en España

Imaxinando animais adaptados ao seu medio: Análise dunha proposta de ensinanza innovadora

Inclusión do alumnado con TDA-H en Educación Primaria en Galicia. Estudo de casos

Inclusión en persoas con síndrome de Down: historia de vida.

Indagando con animais vivos na aula

Integración das TIC nas Ciencias Sociais. Proposta didáctica.

Intelixencias Múltiples na aula.

Investigación cualitativa sobre a posta en práctica dunha unidade didáctica sobre Enrique Labarta Pose

Mestras republicanas e de posguerra.

Meu patio escolar. Proposta de mellora dando voz ao alumnado.

Mindfulness e autoeficacia: existe unha relación positiva no alumnado de Educación Primaria?

Na aula e na casa : o uso das TIC en Ciencias Socials

Nivel de actividade física habitual en estudantes de 6 a 12 anos dun centro de Educación Primaria e infantil da Provincia de A Coruña

O Acoso Escolar: proposta de prevención a través da Educación Emocional

O clima e a paisaxe. Unha proposta didáctica.

O desenvolvemento da creatividade mediante a composición musical a través das TIC.

O emprego da música como instrumento de inclusión educativa na aula de Educación primaria por medio dunha proposta didáctica

O enfoque comunicativo no ensino-aprendizaxe do galego: Proposta didáctica “A Covid-19 en Galicia”

O ensino da historia das mulleres en Educación Primaria

O Escape Room, unha nova metodoloxía na aula de inglés

O estudo dos contos de tradición oral e a súa importancia nas aulas de Educación Primaria: unha proposta de ApS.

O estudo dos ecosistemas no alumnado de 5º curso de Educación Primaria

O estudo dos seres vivos no seu medio: análise dunha proposta de ensinanza e aprendizaxe

O feminismo non é de agora: unha proposta didáctica transversal

O interculturalismo no cine infantil: Unha análise a través das películas de Walt Disney Animation Studios

O Método de Proxectos en Educación Primaria: Un Estudo de Caso

O museo escolar como vehículo para o aprendizaxe das Ciencias Sociais en Educación Primaria

O noso coñecemento sobre nutrición na Educación Primaria

O patio escolar: un mar de oportunidades máis alá da aula

O patrimonio cultural no estudo das ciencias sociais en quinto de primaria

O Periodo de Transición da Educación Infantil á Educación Primaria

O traballo da educación emocional a través da educación plástica

O uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación na aula de Educación Primaria.

O uso das TIC no desenvolvemento da ensinanza e aprendizaxe da lingua extranxeira inglés na educación primaria

O valor da igualdade na Educación Primaria.

O xogo libre como ferramenta de aprendizaxe en Primaria.

O Xogo na Aprendizaxe do Inglés na Educación Primaria

Observación, análise e proposta de transformación dun patio nun colexio da Costa da Morte

Os estereotipos de xénero que ten o alumnado de Educación Primaria sobre as profesións.

Patrimonio castrexo e didáctica das Ciencias Sociais

Percepción da avaliación educativa nun centro escolar

Percepción da violencia escolar por parte do profesorado de Educación Primaria en Galicia

Percepción do alumnado sobre a educación física, o docente e as actividades deportivas extracurriculares

Percorrido histórico pola educación rural en Galicia. Unha revisión teórica.

Podemos actuar contra o cambio climático: unha proposta didáctica para Educación Primaria

Prevención e concienciación sobre a saúde mental nas aulas de Educación Primaria.

Principais métodos activos de Educación Musical nos centros de Educación Primaria

PRODITIM: Unha aproximación práctica ás Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Proposta de introdución á fotografía baseada na obra de Sophie Calle na Educación Primaria

Proposta didáctica para a Educación Primaria sobre o problema ambiental causado polos residuos plásticos.

Proposta didáctica para aplicar en Educación Primaria sobre o medio rural galego.

Proposta didáctica para traballar a interculturalidade nunha aula de educación primaria

Proposta didáctica para traballar arte nas aulas de primaria

Proposta para promover a cultura medioambiental nas aulas de Primaria

Propostas de integración para o síndrome de Asperger na aula

Proxecto de análise do desenvolvemento do debuxo infantil para 1º e 6º de primaria.

Proxecto de traballo sobre a danza para educación primaria.

Reflexión sobre o humor e o seu papel na Educación Primaria

Resposta á necesidade dunha Educación Emocional: Deseño dun programa de intervención destinado ao alumnado de Educación Primaria.

Roteiro histórico para Educación Primaria no Concello de Cambre

Ser, estar e semellar: unha análise teórica sobre o pasado, presente e futuro da Filosofía para Crianzas.

Traballo das Matemáticas mediante proxectos interdisciplinares na Educación Primaria

Un programa de instrución dirixido ao compañeiro de comunicación para apoiar o uso de símbolos en contexto escolar

Un proxecto sobre o amor a través da Literatura Infantil e Xuvenil. Proposta para Educación Primaria.

Un proxeto educativo interdisciplinar a través das AFMN.

Unha análise dos estereotipos de xénero na Educación Primaria. A importancia do feminismo e da coeducación na actualidade

Unha proposta educativa baixo o aprendizaxe AICLE. O modelo sol, terra e lua.

Unha selección de álbums para a educación literaria, artística e en valores

Unidade didáctica para 4° de Educación Primaria con recursos TIC: igualdade de xénero no patrimonio cultural de Galicia

Uso de metodoloxías creativas de ensino nas aulas de Educación Primaria en Galicia.

Valores, realidade educativa e aprendizaxe en servicio. Unha aposta de futuro en Educación Primaria.

Videoarte na Educación Primaria: unha proposta didáctica

Xogos para traballar a visualización espacial nun aula de educación primaria

A potenciación das capacidades cognitivas nas aulas de Educación Primaria

A prevalencia das Intelixencias Múltiples en Educación Primaria. Estudo dun caso e propostas de mellora.

A biblioteca escolar como elemento dinamizador no fomento da lectura en galego

A calculadora en Educación Primaria: unha ferramenta valiosa.

A Educación Artística como canle para traballar a diversidade

A Filosofía para Nenas e Nenos: Unha aproximación teórica á proposta pedagóxica impulsada por Matthew Lipman.

A función de relación en Educación Primaria

A Igualdade de Oportunidades en Sexto de Educación Primaria. Proposta de Actuación. Análise dun Caso.

A importancia da Educación Emocional. A súa presenza nas aulas de Educación Primaria.

A inclusión educativa das persoas con diversidade funcional auditiva como motor de innovación. Un estudo de caso.

A influencia da metodoloxía da aula no desenvolvemento do autonconcepto e do estado emocional do alumnado: análise das diferenzas entre dous grupos clase

A interdisciplinariedade da Educación Musical e a Educación Física.

A materia e a enerxía nos libros de texto de Educación Primaria. Análise da competencia científica.

A maxia do caleidoscopio: a interculturalidade na Educación en Valores a través dunha unidade didáctica para alumnado de sexto de Educación Primaria

A mediación familiar dende a escola: Deseño dun servizo de axuda ao alumnado ante o conflito

A posibilidade de crear contos a través do traballo colaborativo e as TIC

A presenza e a importancia da danza na Educación Primaria

A probabilidade na Educación Primaria

A relación do profesorado tutor cás familias. Percepción dos axentes implicados.

A tarefa de aprendizaxe integrada: unha proposta de matemáticas para todo o alumnado.

A webquest na materia de Ciencias Sociais. Un instrumento de análise e unha proposta para 5ºEP: 'A sociedade española no Século de Ouro'

Alén das verbas (pouco) inocentes. Análise crítica da selección literaria dos manuais de Educación Primaria en clave de xénero

Análise das actividades sobre os seres vivos incluídas nos diferentes recursos que ofrece Internet

Análise de Metodoloxías Innovadoras

Análise do acoso escolar e do autoconcepto nunha aula de primaria

Análise dos métodos empregados na ensinanza do inglés en Educación Primaria

Análise sobre a desmotivación do alumnado nun aula de Educación Primaria

Análisis das ideas do alumnado de educación primaria sobre a materia e os materiais

Animación á lectura en Educación Primaria: reflexión teórica e proposta de actividades.

Aprender a coidarse desde a realidade

Aprendizaxe integrado da Lingua Inglesa e Educación Física: método TPR

As actividades físicas no medio natural, unha proposta interdisciplinar ao alcance de todos

As figuras xeométricas e o entorno: Unha proposta didáctica para o segundo curso de Educación Primaria.

As Intelixencias Múltiples na Educación Primaria. Proposta Educativa.

As regretas Cuisenaire para favorecer a adición e subtracción en Educación Primaria

Avaliación da comprensión lectora do alumnado en Educación Primaria

Betanzos nas aulas

'Bruxas Literarias: unha animación á lectura na aula de Educación Primaria.'

Cancións e outros poemas: educación literaria a través das cancións

Coeducación en Educación Primaria: Unha proposta para o cambio educativo e a igualdade.

Construír e aprender coa arte

Convivir xuntos: proposta de mellora da convivencia no aula

Deseño dunha proposta baseada en Intelixencias Múltiples en Educación Primaria

Deseño e avaliación dunha proposta para 4º de Educación Primaria. “Auga, o motor que nos dá vida”

Dificultades no ensino e aprendizaxe da lingua estranxeira na etapa de Educación Primaria

Discapacidade e inclusión educativa: Unha proposta para favorecer a inclusión nas aulas do alumnado con Síndrome de Down

Disolvendo horizontes: a Filosofía para crianzas como ferramenta de transformación social. Unha proposta educativa para o contexto de Texiguat (Honduras).

Educación Emocional a través da Música en Educación Primaria

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenas e nenos con necesidades específicas de apoio educativo (N.E.A.E.)

Elaboración e implementación dun programa para a mellora da comprensión oral en nenos e nenas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Escolas e mestres durante o franquismo (1936-1975)

Estereotipos de xénero no alumnado de terceiro de Educación Primaria

Estudo das propostas educativas do Museo do Pobo Galego

Estudo do desenvolmento motor en alumnado de 5º curso de Educación Primaria: implicacións didácticas para a Educación Física

Estudo e análise da práctica de exercicio físico e a súa influencia no rendemento académico nunha mostra de alumnado de Educación Primaria

Implantación da aprendizaxe cooperativa nas aulas de Educacion Primaria

Inclusión educativa nas persoas xordas. Un estudo etnográfico

Incorporar a Historia das Mulleres en Educación Primaria

Influencia do ambiente socio-familiar, sociocultural e socioeconómico no aprendizaxe da lectoescritura.

Mantendo a lingua e a cultura a través dos xogos populares

Matemáticas e emocións: manual para o mozo detective.

Mellorando a comprensión lectora

Mitos e verdades sobre a diversidade funcional. Que sabe e que descoñece o alumnado de Educación Primaria.

Necesidades formativas do profesorado de primaria en linguas estranxeiras

O acoso escolar en Educación Primaria. Diagnóstico da situación en dous centros da provincia da Coruña.

O escape room como recurso educativo de animación á lectura

O fútbol sala: pensamento e grao de coñecemento do alumnado de Educación Primaria, profesorado de Educación Física e adestradores.

O Match de Improvisación como proposta interdisciplinar para o traballo de Expresión Corporal en 6º de Educación Primaria

O Match de Improvisación como proposta interdisciplinar para o traballo de Expresión Corporal en 6º de Educación Primaria

O método ABN: unha alternativa diferente para o ensino-aprendizaxe do número en Educación Primaria.

O museo como ferramenta de ensino.

O patio do recreo. Un espazo para a convivencia e a igualdade de xénero. O caso do CEIP Plurilingüe Labaca: actuacións e propostas para o cambio

O perigo dos plásticos: unha proposta didáctica para a Educación Primaria

O profesorado respecto as TIC na Educación Musical en Educación Primaria.

O rol das personaxes femininas nas primeiras obras da literatura infantil e xuvenil galegas

O señor Bo Refuxio: proposta didáctica para Educación Primaria.

O son da educación

O uso das metodoloxías activas en Educación Primaria: un enfoque didáctico interdisciplinar

Os mitos científicos na infancia.

Os seres vivos nos libros de texto de Educación Primaria.

Os xogos para potenciar a lingua inglesa nunha escola innovadora

Patrimonio e Historia: A Torre de Hércules

Patrimonio material e historia local desde a didáctica das ciencias sociais: A Coruña.

Percepción da comunidade educativa sobre a atención á diversidade na aula ordinaria.

Percepcións dos membros da comunidade educativa sobre o acoso escolar ou bullying

Ponte no seu lugar. Un novo enfoque da Educación Artística na aula.

Prevención de Dificultades da Linguaxe

Programa Mindfulness como prevención de factores estresantes do Burnout no profesorado de EP

Proposta de mellora dunha unidade didáctica sobre a alimentación saudable en Educación Primaria

Proposta didáctica orientada a 4º curso de Educación Primaria basada na actividade física no medio natural mediante tarefas integradas.

Proposta didáctica para o ensino da xeometría a través da aplicación de diferentes recursos didácticos

Que sabe o alumnado de quinto de primaria de Rianxo sobre o mar e as súas actividades?

Re-habitar a escola: a transformación dos espazos escolares dende a educación para a participación.

Síndrome de Asperger. Estratexias para adaptar o currículo nun caso de Educación Primaria.

TEA: organización da actividade educativa nun centro específico

Tecnoloxías da Información e da Comunicación ligadas ó alumnado con Síndrome de West

Tipos de motivación en relación coa ansiedade ante os exames do alumnado de primaria

Unha proposta de aprendizaxe-servizo: a visibilidade das enfermedades inflamatorias intestinais a través da Educación Física e as Ciencias da Natureza.

Unha proposta didáctica interdisciplinaria e globalizadora: a dimensión física no currículum e a pedagoxía de Célestin Freinet.

Unha proposta na nosa contorna cara unha verdadeira Eco-Escola

Unha visión das TIC en matemáticas: unha primeira análise de recursos na rede.

Unidade didáctica adaptada para a participación na aula dun neno con TEA

Uso de APPs a través de tablets en aulas de Educación Primaria

Utilización das tecnoloxías emerxentes no ámbito educativo: realidade aumentada.

Videoxogos e Educación: Unha unión simbiótica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 120