Grao en Educación Infantil

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Torre Fernández, Enrique Juan De La
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
García Herrero, Raquel
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Suárez Bueno, Andrés
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinadora de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título
Pérez Eiris, María del Carmen
Administradora do centro
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Mesías Lema, José María
Secretario
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Mato Vázquez, María Dorinda
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Vega Marcote, Pedro José
Vogal PDI
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal PDI
Dumitru, Adina Claudia
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Xosé Gabriel
Vogal PDI
Agra Bañobre, Laura
Vogal Estudante
Zas Rodríguez, Ariadna
Vogal Estudante
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 548
Homes 2021/2022 79
Mulleres 2021/2022 469
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.920
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 2,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,6
Taxa de evaluación 2021/2022 97,47
Taxa de éxito 2021/2022 97,01
Taxa de rendemento 2021/2022 94,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 96,44
Taxa de graduación 2017/2018 83,21
Taxa de abandono 2019/2020 5,96

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 577
Homes 2020/2021 72
Mulleres 2020/2021 505
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 31.590
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 562,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 588
% créditos repetidos 2020/2021 3,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,75
Taxa de evaluación 2020/2021 97,56
Taxa de éxito 2020/2021 98,51
Taxa de rendemento 2020/2021 96,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,63
Taxa de graduación 2016/2017 80
Taxa de abandono 2018/2019 4,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 583
Homes 2019/2020 61
Mulleres 2019/2020 522
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 31.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 996
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 819
% créditos repetidos 2019/2020 5,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,87
Taxa de evaluación 2019/2020 97,43
Taxa de éxito 2019/2020 98,33
Taxa de rendemento 2019/2020 95,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,8
Taxa de graduación 2015/2016 80,14
Taxa de abandono 2017/2018 5,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
111
8
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
95
4
1
Socioloxía da Educación
120
0
1
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
83
14
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
124
0
0
Historia da Educación
121
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
123
2
1
Valores e Educación para a Igualdade
121
5
3
Psicoloxía Clínica Infantil
94
61
8
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
126
3
6

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
119
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
120
9
2
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
126
13
8
Educación Matemática
118
4
5
Didáctica da Lingua Galega
135
0
1
Orientación e Titoría
120
0
2
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
121
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
123
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
122
1
10
Didáctica da Expresión Corporal
120
3
4

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
134
0
4
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
141
2
1
Didáctica da Expresión Musical
131
2
3
Literatura Infantil e a súa Didáctica
121
1
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
113
0
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
109
2
5
Didáctica da Expresión Plástica
135
2
5
Prácticum I
99
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
3
0
0
Xogos Motores
62
0
3
Matemáticas e Xogo
17
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
42
1
0
Atención Temperá
35
1
1
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
30
0
0

4º Curso

Prácticum II
125
1
1
Pedagoxía da Expresión Musical
28
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
30
1
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
32
0
0
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
51
0
0
Matemáticas na Vida
84
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
18
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
66
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
55
0
0
Relixión, Cultura e Valores
65
0
0
Traballo Fin de Grao
128
1
22

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
130
0
1
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
108
0
0
Socioloxía da Educación
125
0
0
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
110
0
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
126
0
0
Historia da Educación
122
0
3
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
127
0
4
Valores e Educación para a Igualdade
132
1
3
Psicoloxía Clínica Infantil
129
31
6
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
129
3
8

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
133
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
136
0
4
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
114
19
8
Educación Matemática
120
4
4
Didáctica da Lingua Galega
138
0
2
Orientación e Titoría
138
0
4
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
2
Didáctica da Lingua Castelá
141
0
3
Ensino das Ciencias da Natureza
134
1
7
Didáctica da Expresión Corporal
137
3
2

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
123
1
4
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
130
0
1
Didáctica da Expresión Musical
123
0
1
Literatura Infantil e a súa Didáctica
139
0
1
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
131
0
0
Didáctica da Lingua Estranxeira
140
3
4
Didáctica da Expresión Plástica
125
6
3
Prácticum I
84
1
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
3
0
1
Xogos Motores
32
1
1
Matemáticas e Xogo
30
2
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
47
0
0
Atención Temperá
28
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
24
0
1

4º Curso

Prácticum II
138
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
35
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
63
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
44
0
1
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
46
0
0
Matemáticas na Vida
82
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
61
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
53
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
98
0
3
Relixión, Cultura e Valores
61
0
1
Traballo Fin de Grao
137
0
37

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
156
6
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
104
0
3
Socioloxía da Educación
139
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
95
5
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
140
1
2
Historia da Educación
142
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
147
2
5
Valores e Educación para a Igualdade
153
0
14
Psicoloxía Clínica Infantil
169
40
7
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
150
5
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
115
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
144
13
3
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
138
3
3
Educación Matemática
140
2
0
Didáctica da Lingua Galega
114
0
2
Orientación e Titoría
147
0
3
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
3
Didáctica da Lingua Castelá
130
0
2
Ensino das Ciencias da Natureza
133
3
2
Didáctica da Expresión Corporal
134
2
1

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
136
0
3
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
131
0
0
Didáctica da Expresión Musical
126
0
2
Literatura Infantil e a súa Didáctica
143
0
0
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
148
0
1
Didáctica da Lingua Estranxeira
147
1
2
Didáctica da Expresión Plástica
138
3
3
Prácticum I
100
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
12
0
0
Xogos Motores
15
0
0
Matemáticas e Xogo
15
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
58
0
0
Atención Temperá
56
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
33
0
0

4º Curso

Prácticum II
117
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
26
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
50
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
50
1
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
13
0
0
Matemáticas na Vida
66
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
30
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
46
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
82
0
0
Relixión, Cultura e Valores
77
0
0
Traballo Fin de Grao
126
0
31

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Bodies are cool!": Un proxecto para abordar a diversidade no aspecto físico na aula de inglés en Educación Infantil

¨Medrar na lingua¨: Un estudo de caso sobre a escola de inmersión lingüística Semente Compostela.

“Brincamos xuntas”: unha proposta didáctica interxeracional arredor dos xogos tradicionais no segundo ciclo de Educación Infantil

A aprendizaxe da lectoescritura na Educación Infantil: un achegamento ás crenzas, actitudes e prácticas do persoal docente.

A asamblea no segundo ciclo de Educación Infantil, voz e participación do alumnado.

A autoestima do alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil

A concreción do currículo en educación infantil: Un estudo de caso

A didáctica da lingua estranxeira e a psicomotricidade: Unha proposta para 6º de Educación Infantil

A dramatización como proposta de intervención educativa baseada en proxectos sobre un conto

A educación afectivo sexual dende unha perspectiva homoparental

A heteronormatividade en Educación Infantil: Proposta didáctica

A lectoescritura nunha aula de Educación Infantil: análise de actividades lectoras e producións escritas.

A natureza é vida: fomentando a natureza dende a intervención educativa

A Práctica Psicomotriz dende Idades Temperás: Base para unha Vida Sá. Unha Revisión Bibliográfica.

A presenza dos estereotipos de xénero na etapa de Educación Infantil. Un estudo de caso sobre á selección de álbums ilustrados presentes na biblioteca da aula.

A que xogan os/as nenos/as na clase de psicomotricidade? Análise cualitativa das sesións de psicomotricidade nunha mostra de profesorado de Educación Infantil.

A relación familia-escola dende a perspectiva das familias

A relación familia-escola: crenzas e formación do profesorado e dos futuros docentes

A resolución de conflitos baixo a voz e a mirada dos nenos e nenas nas aulas de Educación Infantil

A resolución de conflitos nunha aula do segundo ciclo de Educación Infantil: estudo empírico baseado no Prácticum II.

A titoría para fomentar o coñecemento persoal e interpersoal e potenciar a autoestima

A viva voz!: proposta didáctica para o fortalecemento da lingua galega nas escolas rurais

A voz das crianzas acerca do xogo

Achegamento á música a través do movemento corporal

Adaptación dun cuestionario para avaliar o clima de diversidade nas aulas galegas

Análise da implementación do conto musical na aula de Educación Infantil

Análise do proceso de ensino-aprendizaxe da Matemática en Educación Infantil a través da Arte

Aprendendo a pensar: A Filosofía en Educación Infantil.

Aprender a convivir: unha proposta de intervención nunha aula de 4º de Educación Infantil

Aprendizaxe do ritmo musical a través do movemento na Educación Infantil: proposta didáctica

Aprendizaxe musical a través do movemento corporal en Educación Infantil (3-6): Creación de cancións infantís e actividades motoras na aula

Arteterapia en Educación Infantil: unha proposta de inclusión

As bibliotecas creativas como proposta educativa baseada no acercamento á contorna a través das profesións.

As Intelixencias Múltiples: deseño dunha Unidade Didáctica para 5º curso de Educación Infantil

Aulas Dixitais Innovadoras: aprender con Robótica e Códigos QR

Autoestima positiva:Propuesta de intervención para sexto de Educación Infantil.

Barreiras para a aprendizaxe do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

Cando a morte chama á porta: literatura e tradicións como chave para entender o ciclo da vida

'Cantar e contar”: literatura e música nas aulas de Educación Infantil

Competencia dixital docente. Experiencias e percepcións de tres docentes de Educación Infantil

Compoñentes da lectura en educación infantil: proposta dun programa de intervención en conciencia fonolóxica e vocabulario.

Comportamento autorregulado dos estudantes de 5º e 6º de Educación Infantil

Contame un conto

Desenvolvemento da atención e da linguaxe en educación infantil: estudo de caso

Desenvolvemento da axenda 2030 na educación infantil: aplicación do ODS 13 nunha aula mixta do rural.

Deseño dun cuestionario para avaliar a capacitación percibida do futuro profesorado á hora de atender as necesidades educativas do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

Didáctica da lingua estranxeira na educación infantil: unha proposta para nenos e nenas de 3 e 4 anos.

Diferenzas no comportamento autorregulado en estudantes de Educación Infantil con e sen NEAE

Diseño dunha proposta na aula de Educación Infantil para promover a competencia ambiental.

Diversidade cultural e intelixencias múltiples: deseño dunha unidade didáctica para Educación Infantil

Diversidade funcional en educación infantil: un estudo de caso

Do conto tradicional ao álbum ilustrado: análise da colección "os contos do trasno"

Educación da muller en España entre 1939-1990. Un estudo exploratorio-cualitativo na área de Ferrolterra.

Educar en igualdade o cómo educar evitando estereotipos: Proposta para unha aula do segundo ciclo de Educación Infantil.

Escola de Pais e Nais: Intelixencia emocional na infancia

Escolarización dun alumno con implante coclear nunha aula ordinaria de Educación Infantil

Estimulación dos procesos cognitivos básicos en 6º de educación infantil.

Estudo de caso dun alumno valorado con TEA nunha aula ordinaria

Estudo de investigación sobre o impacto da natureza entre nenos e nenas de 4 a 6 anos: unha comparación entre o rural e o urbán.

Estudo descriptivo de diversas prácticas docentes respecto á escritura do alumnado en 6º de Educación Infantil

Existe relación entre o comportamento dos nenos e nenas e a súa tipoloxía familiar ou o seu sexo?: Perspectiva das docentes.

Existen diferenzas nos comportamentos dos nenos e as nenas dependendo do seu sexo e do tipo de familia da que proceden?: Perspectiva de futuras docentes.

Fai que os medios conten: un chanzo máis preto da normalización do galego

Falemos de diversidade cultural: Análise sobre a abordaxe á diversidade cultural ante a súa presenza ou ausencia nas aulas de educación infantil.

Filosofía para nenas e nenos: Buscando un instrumento para a análise de sesións

Formación do profesorado do 2º Ciclo de Educación Infantil sobre a Atención á Diversidade no Sistema Educativo Español en Galicia.

Investigación cualitativa sobre a educación básica en Galicia durante o franquismo e democracia (1939-1990): unha reconstrución a través dos recordos do alumnado.

Materiais e recursos para a ensinanza de inglés en Educación Infantil.

Niveis de actividade física na infancia. Un estudo descritivo.

Nosa Terra, nosa vida

O álbum ilustrado como recurso pedagóxico para loitar contra o racismo na aula de educación infantil.

O apego como instrumento educativo dende a perspectiva do profesorado de Educación Infantil.

O aprendizaxe e a ensinanza da lectoescritura a través da lexislación educativa en España

O Camiño de Santiago en Galicia: Unha Proposta Didáctica do patrimonio en Educación Infantil.

O coñecemento da contorna a través da paisaxe: o concello de Carballo

O coñecemento dos seres vivos a través da indagación no 2º ciclo de Educación Infantil

O debuxo e os monicreques para abordar o benestar escolar en Educación Infantil

O desenvolvemento do concepto da identidade de xénero en Educación Infantil: proposta didáctica

O Folclore Musical Galego na Educación Infantil

O Folclore Musical Galego na Educación Infantil

O Libro da Memoria: recuperar a literatura de tradición oral para animar a ler na Educación Infantil.

O método de proxectos na educación infantil. Un estudo de caso

O patio escolar como espazo educativo: patios vivos.

O potencial da música na educación

O Proxecto Lector nun Colexio Rural Agrupado: Un Estudo de Caso

O teatro e a dramatización na aula de Lingua Estranxeira: proposta para 6º curso de Educación Infantil.

O xogo e a natureza en Educación Infantil. Deseño dunha estrutura para unha saída segura a natureza

O xogo libre no ensino-aprendizaxe das matemáticas na Educación Infantil

O xogo libre: estudo das percepcións do profesorado do primeiro e segundo ciclo de Educación Infantil.

Os espazos escolares ao servizo da calidade educativa no primeiro ciclo da educación infantil.

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS): Deseño dunha Unidade Didáctica para un aula de segundo ciclo de Educación Infantil.

Os recursos TIC para mellorar a área da linguaxe e a comunicación no alumnado X fráxil . Un programa de intervención

Os valores a través dos contos e o xogo no primeiro ciclo de educación infantil

Os videoxogos como recurso para a transmisión de valores en Educación Infantil

Percepción do profesorado contorna á introdución da lingua estranxeira en educación infantil

Percepción docente sobre o Método Aberto Baseado en Números en Educación Infantil. A súa formación e utilización.

programa de intervención para dislalias en educación infantil

Programación anual para o 2° ciclo de Educación Infantil "Namorarte"

Programación Didáctica Anual no marco do segundo ciclo da Educación Infantil: Ecoxogando descubrimos Coruña

Programación Didáctica Anual para 6º de Educación Infantil baixo o eixo das emocións: “Unha mochila chea de emocións”

Programas Interxeracionais: construíndo sociedades para todas as idades. Unha análise desde a Educación Infantil.

Proposta de estimulación da conciencia fonolóxica como componente da aprendizaxe da lectura

Proposta de estimulación dos procesos cognitivos básicos en 4º de Educación Infantil

Proposta de innovación e mellora educativa para o desenvolvemento do pensamento matemático en Educación Infantil

Proposta de intervención educativa para o trastorno de ansiedade por separación na infancia

Proposta de intervención en nenos/as con dislalias

Proposta de intervención para a Educación Emocional na Educación Infantil

Proposta de intervención para alumnado con Trastorno de Ansiedade por Separación na etapa de Educación Infantil

Proposta Didáctica para alumnado de 6º de Educación Infantil "Coñecemos a nosa terra"

Proposta didáctica para Educación Infantil basada en visibilizar a transexualidade.

Proposta Didáctica para traballar o contido numérico en Educación Infantil

Proposta didáctica que traballa a intelixencia emocional a través da arte.

Proposta lúdica para un achegamento á lectoescritura en Educación Infantil

Que agochan as pantallas. Un proxecto para aprender en Educación Infantil con apps e dispositivos electrónicos.

Que merendan os nenos e nenas do segundo ciclo de Educación Infantil?

Recursos educativos dixitais para a inclusión do alumnado con TEA

Respostas educativas ante problemas derivados do uso excesivo de pantallas. Proposta para Educación Infantil.

Sentimentos, actitudes e expectativas docentes e da familia dun neno valorado con TEA. Estudo de caso

Síndrome de Dravet. Un estudo de caso.

Síndrome do cromosoma X-Fráxil. Un estudo de caso.

Storytelling como recurso para o aprendizaxe da lingua inglesa en Educación Infantil: Investigación no seo dun aula multinivelar.

Teorías implícitas da intelixencia e concepcións relativas á inclusión

Teorías implícitas da intelixencia e tarefas de aula

Trastorno na linguaxe oral en Educación Infantil: un programa de intervención.

Un ano emocionantemente viaxeiro

Un xogo de ética: a filosofía para nenos e nenas en infantil.

Unha proposta didáctica de convivencia e relación na aula para o 2º ciclo de Educación Infantil

Unha viaxe pola Ribeira Sacra

Unidade Didáctica: O museo de historia natural do Canido como recurso didáctico para o ensino-aprendizaxe do mundo natural

"Xogando ás matemáticas": aprendendo mediante unha metodoloxía baseada no xogo en Educación Infantil

“Descubrindo o meu mundo emocional”: abrindo camiños cara o desenvolvemento integro do alumnado do 2o Ciclo de Educación Infantil.

“MUSICANDO”. Un estudo de caso sobre a transmisión do galego a través da música

“Os efectos da pandemia Covid-19 no desenvolvemento socio-afectivo dos nenos e nenas en idade infantil: unha perspectiva psicopedagóxica”

“Xogar a Pensar”: achegamento á Filosofía para nenos e nenas a través dun estudo de caso en Educación Infantil.

A antiga realidade das 'novidosas' propostas do chamado método ABN

A arte contemporánea na aula de educación infantil: proposta a través do artista Olafur Eliasson

A diversidade afectivo-sexual e de xénero en educación infantil

A diversidade cultural nunha aula do Segundo Ciclo de Educación Infantil

A Educación Infantil en tempos de pandemia: percepción das familias sobre a resposta dos centros educativos.

A educación medioambiental: Unha proposta didáctica para Educación Infantil

A educación nunha pandemia. Análise de respostas e proposta de intervención con clases invertidas para Educación Infantil

A importancia do coidado da auga a través da clase invertida nunha aula de educación infantil

A importancia dos valores na educación infantil: proposta didáctica para o segundo ciclo

A influencia dos estereotipos de xénero nas preferencias de xoguetes de criaturas de educación infantil.

A literatura infantil a través da filosofía para nenos e nenas: Proposta didáctica para o ensino e a aprendizaxe da lingua galega en educación infantil

A metodoloxía Jolly Phonics e a súa aplicación para a ensinanza do inglés en Educación Infantil

A música dos poetas: proposta didáctica para achegar a poesía á infancia por medio dos libros-cd

A naturalización do patio para un desenvolvemento óptimo da psicomotricidade

A percepción que futuros docentes teñen das condutas da infancia en función do sexo e á pertenza a unha determinada tipoloxía familar

A percepción sobre o xogo libre na natureza e os seus riscos, un estudo exploratorio en docentes.

A perspectiva de xénero a través da lectura compartida: unha experiencia nunha aula de Educación Infantil

A produción editorial dirixida á primeira infancia: análise de libros publicados en galego e castelán en España

A satisfacción laboral nos docentes de Educación Infantil

A transformación dos patios de recreo, unha viaxe cara a emancipación da infancia.

A transición da etapa de Educación Infantil á etapa da Educación Primaria dende a perspectiva dos docentes.

A transición da etapa de Educación Infantil á etapa de Educación Primaria dende a perspectiva da familia

Accións levadas a cabo pola poboación infantil a través de dispositivos móbiles

Álbums ilustrados e filosofía para nenos como medio para traballar o pensamento crítico na aula

Alimentación, actividade física e descanso: unha investigación sobre os hábitos de vida saudables en Educación Infantil

Análise de materiais de ensino de lectoescritura para a etapa de Educación Infantil.

Análise descriptiva do nivel de adquisición da linguaxe post confinamento en alumnos/as de educación infantil

Análise dos tempos de uso dos móbiles na infancia: repercusións a nivel familiar e escolar.

Análise e proposta do audiovisual como ferramenta para a educación infantil

Aplicación do Método Montessori na etapa de Educación Infantil en centros educativos de España

Aplicación do Método Montessori nas aulas de Educación Infantil en Ferrol, Narón, Fene, Neda e San Sadurniño.

Apoio parental online

As familias homoparentais e a escola

As matemáticas a través dos contos

As series de animación como transmisoras de estereotipos de xénero.

Beneficios da Educación Física en Educación Infantil. Unha revisión sistemática

Bibliotecas humanas virtuais: Unha experiencia interxeracional para a aprendizaxe da lingua galega

Coeducación a través da ciencia: Programación Didáctica para Educación Infantil encamiñada a crear unha escola máis igualitaria.

Concepcións docentes entorno á inclusión e tarefas de aula

Concepcións e crenzas arredor da diversidade funcional intelectual do alumnado do Grao de Educación Infantil

Concepcións e crenzas do profesorado de Educación Infantil e Primaria respecto á inclusión do alumnado con diversidade funcional intelectual

Concepcións negativas ó redor da inclusión da discapacidade intelectual: O papel das teorías da intelixencia e a autoeficacia do docente

Concepcións positivas en torno á Inclusión: O papel das Teorías de Intelixencia e a Autoeficacia Docente

Contacto coa natureza e benestar en nenos e nenas de 4 a 6 anos

Coñecemento da problemática ambiental a través dunha proposta gamificadora

Cultura popular e festas tradicionais e o seu ensino-aprendizaxe na Educación Infantil.

Desenvolvemento da linguaxe inicial no TDAH: Proposta de intervención

Desenvolvemento das Intelixencias Múltiples a través dunha unidade didáctica de aula

Desenvolvemento infantil e educación ambiental: unha proposta de intervención para nenos/as de 4 a 6 anos

Deseño e posta en marcha dun obradoiro de análise crítica de igualdade de xénero para familias e profesorado

Deseño, implementación e avaliación dunha secuencia de ensinanza-aprendizaxe sobre o corazón para Educación Infantil

Diversidade familiar na aula de Educación Infantil a través da literatura.

Do horto ao prato. Cultivar saúde

Educación lenta. Unha proposta a través do ioga e mindfulness para educación infantil.

Elementos da natureza como material manipulable para a mellora da ensinanza das matemáticas en Educación Infantil.

Emocionándonos: posta en práctica das competencias emocionais na etapa de Educación Infantil

Ensino musical a través do movemento: unha proposta didáctica para Educación Infantil

Escoitar ao profesorado de psicomotricidade: unha investigación cualitativa sobre a práctica docente.

Estimulación da linguaxe oral en 4º de Educación Infantil a través de contos e actividades prácticas en galego

Estimulación da linguaxe oral en educación infantil

eu tamen podo

Explorar e cuestionar os estereotipos de xénero a través da literatura infantil: un proxecto IAP

Familias, pilar indispensable para a lectoescritura

Filosofía para nenas e nenos: Deseño dunha proposta para a planificación e a análise das sesións

Filosofía para Nenos e a súa aplicación didáctica

Filosofía para Nenos e Nenas: xogar e pensar musicalmente

Filosofía para nenos na aula de 5 anos: pensar e xogar sobre o medioambiente.

Fronteiras literarias: temática migratoria nos álbums ilustrados

Hábitos de emprego de dispositivos móbiles na etapa Educación Infantil.

Historia e Patrimonio cultural material de Pontevedra e o seu ensino aprendizaxe en Educación Infantil.

Indicadores sexistas nos contos infantís. O punto de vista do profesorado de Educación Infantil

Iniciación á lectoescritura na etapa de Educación Infantil: Unidade didáctica baseada no nome propio.

Iniciación na aprendizaxe da lectoescritura dende a perspectiva construtivista: «O meu nome propio»

Innovemos! Ler e escribir na educación infantil desde un enfoque constructivista

Intelixencia Emocional a través da lingua inglesa en Educación Infantil

Intelixencia Emocional a través da Pizarra Dixital Interactiva nun aula de Educación Infantil

Intervencións psicoeducativas en nenos/as con trastorno do espectro autista: unha revisión sistemática

Investigación sobre a relación da música e as matemáticas nas aulas de Educación Infantil.

La muerte dentro del aula de educación infantil

Lingua galega na Educación Infantil: proposta de intervención para a promoción do galego nunha aula castelanfalante.

Normas e control parental no uso dos dispositivos móviles na infancia

O álbum ilustrado como ferramenta didáctica para o fomento da igualdade en educación infantil

O álbum ilustrado como recurso para fomentar o gusto estético en Educación Infantil.

O amor materno/paterno-filial no álbum ilustrado: Unha análise dos fondos das bibliotecas municipais da Coruña

O Cambio Climático: un problema de todos e todas

O Camiño de Santiago como medio para traballar o patrimonio galego en Educación Infantil

O conto musical como recurso didáctico para a motivación á lectura.

O folklore musical galego no segundo ciclo de Educación Infantil

O fotolibro: Unha proposta educativa a partir da fotografía en tempos de COVID-19

o galego e a infancia: o papel da educación infantil

O inglés e a Educación Ambiental mediante o traballo por recunchos

O método de proxectos en educación infantil: un estudo de caso

O método de proxectos en educación infantil: un estudo de caso

O patrimonio cultural de As Pontes de García Rodríguez e a súa ensinanza

O Trastorno do Espectro Autista dende a percepción docente

O uso de interaccións na aula de educación infantil para a aprendizaxe dunha lingua extranxeira

O uso de interaccións na aula de educación infantil para a aprendizaxe dunha lingua extranxeira

O xogo como recurso para a adquisición da lingua estranxeira en Educación Infantil.

Oportunidades e perigos no uso dos dispositivos móbiles na poboación infantil

Os contos de Hervé Tullet como recurso educativo para o ensino-aprendizaxe do inglés en educación infantil.

Os espazos a través da lingua extranxeira en Educación Infantil

Os ODS en Educación Infantil. Intervención nunha aula de 3-4 anos

Os valores: a igualdade racial

Os xogos como recurso para traballar as matemáticas en Educación Infantil

Percepción do alumnado dos Graos en Educación Infantil e Primaria da UDC respecto ao TEA

Percepción do profesorado sobre o uso de material nas aulas nas que está matriculado alumnado TEA

Pódese aprender sobre un contorno afastado experimentando co próximo en Educación Infantil?

Programa de enriquecemento da conciencia fonolóxica en Educación Infantil

Programa de estimulación para nenos e nenas con Trastorno Específico Da Linguaxe (TEL)

Programación anual para o 2º ciclo de Educación Infantil “Un ano a través dos sentidos”

Proposta de ferramentas para traballar as rutinas na contorna familiar e de aula en Educación Infantil

Proposta de intervención para a estimulación dos procesos cognitivos

Proposta de intervención psicopedagóxica para unha alumna con Trastorno do Espectro do Autismo

Proposta didáctica de reciclaxe para tratar a contaminación mariña nas aulas de infantil

Proposta didáctica para acadar un desenvolvemento integral a través da Educación Ambiental e Patrimonial

Proposta para a intervención da conciencia fonolóxica en educación infantil.

Proposta para traballar as emocións básicas en educación infantil baseadas na neuroeducación.

Publicidade de xoguetes e estereotipos de xénero. Análise de catálogos

Que lle vas regalar hoxe ao mundo? Un proxecto de aprendizaxe servizo para o coidado do medio ambiente e a reactivación turística do concello de Poio trala pandemia.

QUERÉMONOS ENTRE TODOS COAS NOSAS DIFERENZAS. Proposta de actividades para a prevención da discriminación en Educación Infantil

Recursos materiais no segundo ciclo de Educación Infantil: buscando unha perspectiva máis sostible

Relación entre autocompasión, capital psicológico e burnout nunha mostra de profesorado de Educación Infantil

Relacións familia-escola e impacto da pandemia dende a perspectiva dos docentes.

Revisión bibliográfica. A importancia da diversidade e a atención temperá en Educación Infantil: aspectos evolutivos, casos e intervencións

Síndrome de Down: Aprendizaxe compartida na aula de Educación Infantil

Teorías da intelixencia e a súa relación coa práctica docente: tarefas que plantexan na aula os docentes

Trastorno do espectro autista (TEA) en Educación Infantil: Dificultades de aprendizaxe do alumnado de segundo ciclo

Trastorno específico ou retraso da linguaxe?: Estudo de caso

Un xardín en cada escola, unha escola en cada xardín: un estudo de caso

Unha escola para todos/as. Inclusión educativa de nenos e nenas con diversidade visual

Unha proposta de lectura con actividades para traballar a constancia en Educación Infantil

Unha proposta tradicional para Educación Infantil.

Visibilización da diversidade familiar en educación infantil: Dende o coñecido ao descoñecido

¿Que nivel competencial posúe o alumnado de grao de educación infantil ao redor da creación de contido dixital?

“Defendendo o (in)VISIBLE”: proxecto para a valorización do noso legado en Educación Infantil

“O falar non ten cancelas”: facendo escola a través da literatura galega de transmisión oral

“Somos diversidade”: rompendo barreiras a través dos contos en Educación Infantil

A agresividade na infancia

A aprendizaxe cooperativa en aulas multinivel como estratexia de atención á diversidade

A calidade de vida escolar: a visión das familias

A cámara escura, do Renacemento á aula de educación infantil.

A competencia dixital na Área de Comunicación e Colaboración: unha investigación con estudantes de 4º curso do Grao de Educación Infantil.

A contaminación por plásticos e a Educación Infantil

A dislexia na formación do profesorado: ideas dominantes, causa, natureza e manexo na aula.

A educación afectivo-sexual na infancia: o conto como ferramenta coeducativa

A Educación Emocional no alumnado con TDAH : profesorado e materiais.

A evolución histórica da cidade da Coruña e o seu ensino na aula.

A fotografía e a linguaxe audiovisual na Educación Infantil. Proposta práctica e artística na era da Covid-19

A importancia da natureza na infancia. Unha aposta pola naturalización do patio escolar

A infancia das mulleres galegas durante a ditadura franquista.

A intelixencia emocional na aula de Educación Infantil: proposta educativa a través dos contos.

A intelixencia emocional na Educación Infantil: Educación emocional e resolución de conflitos a través da dramatización de contos

A lectura en educación infantil: proposta de intervención na conciencia fonolóxica e o vocabulario

A linguaxe nas nenas e nenos con cegueira: Un plan de actuación para facilitar o seu desenvolvemento

A literatura infantil como recurso para traballar a morte na primeira infancia

A observación en Educación Infantil: elaboración dunha escala observacional para a avaliación de nenos/as de 4 a 5 anos.

A participación do alumnado no desenvolvemento das miñas prácticas nunha aula de educación infantil.

A percepción do profesorado e dos servizos sociais municipais sobre o alumnado de educación infantil en risco de deprivación social (en COVID-19)

A percepción dos nenos e nenas de Educación Infantil sobre o seu benestar escolar

A perspectiva feminista nas guías docentes dos Graos en Educación Infantil nas Universidades da Coruña (UDC) e de Santiago de Compostela (USC)

A prevención dos estereotipos de xénero: a literatura infantil como recurso principal

A progresión da aprendizaxe das funcións do ser vivo no segundo ciclo de Educación Infantil

Achegamento da cultura popular á aula. Peppa Pig como recurso didáctico.

Análise da aplicación do método ABN nunha aula de Educación Infantil

Análise da escritura en alumnado de sexto de Educación Infantil

Análise de estereotipos de xénero nos contos infantís.

Análise documental sobre os espazos nas aulas de Educación Infantil

Análise e investigación do xogo libre no segundo ciclo de Educación Infantil

Animación á Lectura no período de 0 a 3 anos desde as Bibliotecas Municipais da Coruña

Ansiedade por separación: Proposta de intervención para o segundo ciclo da etapa de educación infantil

As festas populares e as tradicións culturais na educación

As miñas primeiras fotografías: Unidade didáctica en Educación Infantil.

Atención educativa en relación ás necesidades primarias na Educación Infantil

Autoeficacia docente e Teorías implícitas da intelixencia: Implicacións para as actividades de aula.

Calidade de vida escolar: visión das familias das escolas unitarias da Costa da Morte

Calidade de vida escolar:Perspectiva do profesorado

Camiñando cara a escola de "Residuo Cero". Unha mirada á Educación para un desenvolvemento sostible dende a Axenda 2030

Coidado do medio ambiente dende a etapa de infantil

Cómo traballar a música en Educación Infantil a través das cores

Cómo traballar os ODS na aula?

ConectaODS: unha programación anual para o segundo ciclo de educación infantil

Construción do pensamento en Educación Infantil: a filosofía para nenas e nenos.

Contos Infantís e Estereotipos Sexistas

Contra os estereotipos de xénero: Proposta de lectura en tempos de coronavirus.

Deseño dun programa de estimulación para prerrequisitos da lectoescritura: Conciencia fonolóxica e linguaxe oral.

Detrás do álbum ilustrado: arte, literatura e creatividade

Educación e natureza: o desenvolvemento dos valores na infancia a través do modelo de Escola Bosque.

Elaboración e posta en práctica dunha Unidade Didáctica de matemáticas nun aula de Educación Infantil.

E-learning en Educación Infantil: Un estudo de caso en tempos de COVID-19

Escape Room musical como recurso didáctico na aula de educación infantil

Escolas bosque, ¿Pasado ou futuro?

Están preparados os futuros docentes para relacionarse colaborativamente coas familias?

Estereotipos de xénero e hipersexualización na publicidade dos disfraces infantís

Estudio comparado dos criterios de admisión do alumnado de Educación infantil nas diferentes Administracións educativas de España

Estudo comparado sobre a liberdade de elección de centros de educación infantil en función da súa localización e titularidade na cidade da Coruña.

Estudo sobre as correntes pedagóxicas e metodoloxías implementadas nunha Rede Escolas Infantís Municipais

Evolución da Educación Infantil durante o século XXI

Evolución histórica das escolas rurais en Galicia, Moyano-actualidade. Análise da súa situación e modelo de intervención metodolóxico baseado nas súas capacidades e posibilidades.

Experiencias cooperativas centradas na figura da mestra de apoio en Educación Infantil

Familias homoparentais a través dunha lectura compartida nunha aula de Educación Infantil.

Filosofía para nenos e nenas: habilidades de pensamento e valores en Educación Infantil

Gotas no mar

Guías de Educación Afectivo-Sexual e de Xénero en Educación Infantil. Como educar na diversidade.

Identidade e roles de xénero en aulas de educación infantil.

Inflúe a tipoloxía familiar ou o sexo dos nenos no comportamento dos nenos e das nenas?: perspectiva de futuras docentes.

Influencias de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky nos mestres de hoxe en día

Inglés, medio ambiente e valores na Educación lnfantil

Iniciación á Educación para a cidadanía global a través da lectura compartida dun álbum ilustrado

Investigación sobre o xogo libre e o contacto coa natureza na infancia: escoitando a voz do profesorado e das familias

Matemáticas e música na Educación Infantil.

Matemáticas manipulativas. O método ABN

Materiais manipulativos para o desenvolvemento do pensamento lóxico- matemático en Educación Infantil

Metodoloxías e Recursos para o ensino-aprendizaxe do inglés en Educación Infantil

Monicreques, contos e dramatización na Educación Infantil: proposta didáctica e implementación de contidos e obxectivos

Música na Educación Infantil. A visión da Educación Musical no entorno dos nenos e das nenas segundo as familias.

Naturalizando o patio para permitir espazos de aprendizaxe a través do xogo espontáneo no segundo ciclo de Educación Infantil.

Nivel competencial dixital dos estudantes de Grao de Educación Infantil na Área de Información e Alfabetización Informacional

Novas Tecnoloxías e relación familia escola

O Benestar Escolar do Alumnado de Educación Infantil dende a Perspectiva das Familias

O benestar escolar do alumnado de Educación Infantil dende a perspectiva das/os mestras/es

O benestar escolar do alumnado dende a percepción dun grupo de estudantes do grao en educación infantil

O desenrrolo da lenguaxe mediante as TIC e os animais a través de elaboración de un proxecto

O espazo como educador: instalacións artísticas en educación infantil. Os seus beneficios para o desenvolvemento do xogo libre.

O galego como lingua vehicular nas escolas infantís

O galego en (des) uso: a utilización da lingua galega no profesorado de Educación Infantil

O mundo das (non) marabillas. A concienciación e a actuación sobre o uso do plástico na elaboración de xoguetes nas aulas de educación infantil.

O nivel de Competencia Dixital Docente na área de Resolución de Problemas: un estudo con alumnado de 4º curso de Grao en Educación Infantil.

O pensamento computacional a través da robótica

O sexismo no xogo infantil

Ollando o tempo, creando arte e movendo o mundo

Os dereitos da infancia a través da literatura clásica e o teatro

Pinceladas feministas:un proxecto de aprendizaxe-servizo dende a perspectiva de xénero en Educación Infantil

Políticas educativas en perspectiva histórica: II República e Franquismo.

Por unha biblioteca máis plural: ampliando os recursos literarios para visibilizar realidades familiares diversas

Programación anual: Superheroes e Superheroínas polo planeta Terra

Programación Didáctica para o 2º Ciclo de Educación Infantil: Dende a nosa aula para o mundo e polo mundo

Proposta de intervención en conciencia fonolóxica e vocabulario no proceso de ensino-aprendizaxe da lectura en Educación Infantil

Proposta didáctica antisexista para educar en igualdade

Proposta didáctica baseada nos videoxogos para Educación Infantil

Proposta didáctica para Educación Infantil. Que podemos aprender sobre o mar e a pesca?

Proposta dun programa de estimulación da linguaxe oral nun aula de educación infantil.

Proposta para a estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil

Proposta para manter a literatura de tradición oral a través da dramatización de 'Hansel e Gretel'

Proposta para traballar os estereotipos de xenero nunha aula de 5° de Educación Infantil

Qué opinan os docentes e os futuros docentes acerca das familias dos alumnos?

Radiografía das sesións de psicomotricidade/ Educación Física en centros de Educación Infantil.

Recursos para a mellora da competencia dixital do profesorado mediante unha unidade didáctica: o corpo humano

Relacións entre as teorías implícitas da intelixencia e as concepcións da inclusión dos profesores en exercicio

Teorías implícitas de intelixencia e concepcións da inclusión: Diferenzas entre docentes en exercicio e docentes en formación.

TPR-Storytelling para o ensino-aprendizaxe do inglés na Educación Infantil

Un programa de estimulación de conciencia fonolóxica para educación infantil de 3 a 6 anos

Unha aproximación á representación infantil sobre os ordenadores.

'Unha chiscadela ás avoas': estudo sobre o feminino na Literatura de Tradición Oral

Unidade didáctica para Infantil: conto musicalizado "A lebre e a tartaruga"

Unidade didáctica: alimentación saudable.

Viaxando ao país onde viven os monstros: proposta de lectura compartida e folio xiratorio para os tres niveis do segundo ciclo de Educación Infantil

Xogamos e pensamos: proposta para desenvolver a oralidade en Educación Infantil

Xogar a pensar: como facer filosofía co alumnado de 3 a 6 anos

Xogo e xénero en Educación Infantil. Unha revisión bibliográfica.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 120