Grao en Educación Infantil

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente/a
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Pérez Eiris, María del Carmen
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador/a de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador/a de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador/a de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador/a de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador/a de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador/a de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador/a de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinador/a de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinador/a de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinador/a de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Mesías Lema, José María
Secretario/a
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Mato Vázquez, María Dorinda
Vogal PDI
Simón López, Miguel Ángel
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Magdalena Vidal, Victoria
Vogal PDI
Cotelo Guerra, María Dolores
Vogal PDI
Fernández Prieto, Marta
Vogal PDI
Vega Marcote, Pedro José
Vogal PDI
Vazquez Perez, Gabriel
Vogal PDI
Porto Riobó, Ana María
Vogal PDI
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinador/a de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 583
Homes 2019/2020 61
Mulleres 2019/2020 522
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 31.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 30.170
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 996
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 819
% créditos repetidos 2019/2020 5,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,87
Taxa de evaluación 2019/2020 97,43
Taxa de éxito 2019/2020 98,33
Taxa de rendemento 2019/2020 95,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,8
Taxa de graduación 2015/2016 80,69
Taxa de abandono 2017/2018 5,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 571
Homes 2018/2019 56
Mulleres 2018/2019 515
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.150
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.400
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.008
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 742,5
% créditos repetidos 2018/2019 5,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,55
Taxa de evaluación 2018/2019 95,28
Taxa de éxito 2018/2019 96,65
Taxa de rendemento 2018/2019 92,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,11
Taxa de graduación 2014/2015 72,66
Taxa de abandono 2016/2017 1,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 557
Homes 2017/2018 59
Mulleres 2017/2018 498
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 29.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 28.410
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 952,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 625,5
% créditos repetidos 2017/2018 5,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,85
Taxa de evaluación 2017/2018 95,66
Taxa de éxito 2017/2018 96,36
Taxa de rendemento 2017/2018 92,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,58
Taxa de graduación 2013/2014 76,69
Taxa de abandono 2015/2016 4,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
156
6
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
104
0
3
Socioloxía da Educación
139
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
95
5
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
140
1
2
Historia da Educación
142
0
2
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
147
2
5
Valores e Educación para a Igualdade
153
0
14
Psicoloxía Clínica Infantil
169
40
7
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
150
5
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
115
0
2
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
144
13
3
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
138
3
3
Educación Matemática
140
2
0
Didáctica da Lingua Galega
114
0
2
Orientación e Titoría
147
0
3
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
99
0
3
Didáctica da Lingua Castelá
130
0
2
Ensino das Ciencias da Natureza
133
3
2
Didáctica da Expresión Corporal
134
2
1

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
136
0
3
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
131
0
0
Didáctica da Expresión Musical
126
0
2
Literatura Infantil e a súa Didáctica
143
0
0
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
148
0
1
Didáctica da Lingua Estranxeira
147
1
2
Didáctica da Expresión Plástica
138
3
3
Prácticum I
100
0
1
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
12
0
0
Xogos Motores
15
0
0
Matemáticas e Xogo
15
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
58
0
0
Atención Temperá
56
0
0
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
33
0
0

4º Curso

Prácticum II
117
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
26
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
50
0
0
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
50
1
2
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
13
0
0
Matemáticas na Vida
66
0
3
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
30
0
1
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
46
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
82
0
0
Relixión, Cultura e Valores
77
0
0
Traballo Fin de Grao
126
0
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
111
22
6
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
85
5
2
Socioloxía da Educación
129
0
3
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
87
6
6
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
129
2
5
Historia da Educación
130
0
6
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
129
6
10
Valores e Educación para a Igualdade
138
8
18
Psicoloxía Clínica Infantil
121
57
21
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
127
10
16

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
133
0
4
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
121
12
10
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
140
2
7
Educación Matemática
140
2
7
Didáctica da Lingua Galega
142
0
4
Orientación e Titoría
124
19
7
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
127
0
1
Didáctica da Lingua Castelá
128
0
6
Ensino das Ciencias da Natureza
132
2
10
Didáctica da Expresión Corporal
123
2
5

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
119
1
5
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
118
1
2
Didáctica da Expresión Musical
117
0
4
Literatura Infantil e a súa Didáctica
111
0
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
131
1
3
Didáctica da Lingua Estranxeira
119
1
6
Didáctica da Expresión Plástica
118
5
6
Prácticum I
84
0
2
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
12
0
1
Xogos Motores
36
1
0
Matemáticas e Xogo
9
0
2
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
48
0
0
Atención Temperá
30
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
42
0
2

4º Curso

Prácticum II
129
0
0
Pedagoxía da Expresión Musical
8
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
38
0
1
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
22
0
3
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
33
0
3
Matemáticas na Vida
66
0
1
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
26
0
0
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
54
0
1
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
78
0
1
Relixión, Cultura e Valores
78
0
1
Traballo Fin de Grao
117
0
45

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Teoría da Educación
129
5
4
Deseño, Desenvolvemento e Avaliación do Currículo
94
4
3
Socioloxía da Educación
125
0
5
Psicoloxía do Desenvolvemento de 0 a 6 Anos
90
9
5
Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Educación
121
7
1
Historia da Educación
125
0
7
Psicoloxía da Aprendizaxe en Contextos Educativos
126
6
13
Valores e Educación para a Igualdade
118
13
20
Psicoloxía Clínica Infantil
117
46
20
Investigación e Avaliación da Calidade de Proxectos Educativos
125
7
14

2º Curso

Educación Inclusiva e Multicultural
113
1
3
Organización e Avaliación de Institucións Educativas
121
14
9
Deseño de Ambientes de Aprendizaxe, Materiais e Recursos Didácticos
105
8
5
Educación Matemática
123
2
3
Didáctica da Lingua Galega
127
2
3
Orientación e Titoría
117
16
6
Intervención Psicolóxica no Contexto Familiar
123
0
0
Didáctica da Lingua Castelá
121
2
3
Ensino das Ciencias da Natureza
124
5
5
Didáctica da Expresión Corporal
124
4
0

3º Curso

Deseño de Proxectos Educativos de 0 a 3 Anos
128
6
7
Intervención Psicolóxica e Prevención das Dificultades de Aprendizaxe
122
0
2
Didáctica da Expresión Musical
138
2
3
Literatura Infantil e a súa Didáctica
127
3
2
Medio Social e Cultural e a súa Didáctica
127
2
4
Didáctica da Lingua Estranxeira
128
1
6
Didáctica da Expresión Plástica
126
1
13
Prácticum I
79
0
0
Medio Histórico e Xeográfico de Galicia e a súa Didáctica
14
0
0
Xogos Motores
22
1
0
Matemáticas e Xogo
10
0
0
Ensino do Corpo Humano e de Hábitos Saudables
37
0
0
Atención Temperá
39
1
2
Bases Didácticas da Educación Especial Inclusiva
30
0
0

4º Curso

Prácticum II
114
1
0
Pedagoxía da Expresión Musical
8
0
0
Infancia, TV e outras Pantallas
37
0
4
Procesos Cognitivos na Discapacidade Intelectual
38
0
3
Educación Psicomotriz e Habilidades Motrices
29
0
2
Matemáticas na Vida
78
0
0
Didáctica da Educación Ambiental e para a Sustentabilidade
14
0
0
Didáctica da Dramatización e do Teatro Infantil
39
0
0
Linguaxes Audiovisuais e Educación Artística
80
1
1
Relixión, Cultura e Valores
97
0
0
Traballo Fin de Grao
112
0
42

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

¿Que nivel competencial posúe o alumnado de grao de educación infantil ao redor da creación de contido dixital?

“Defendendo o (in)VISIBLE”: proxecto para a valorización do noso legado en Educación Infantil

“O falar non ten cancelas”: facendo escola a través da literatura galega de transmisión oral

“Somos diversidade”: rompendo barreiras a través dos contos en Educación Infantil

A agresividade na infancia

A aprendizaxe cooperativa en aulas multinivel como estratexia de atención á diversidade

A calidade de vida escolar: a visión das familias

A cámara escura, do Renacemento á aula de educación infantil.

A competencia dixital na Área de Comunicación e Colaboración: unha investigación con estudantes de 4º curso do Grao de Educación Infantil.

A contaminación por plásticos e a Educación Infantil

A dislexia na formación do profesorado: ideas dominantes, causa, natureza e manexo na aula.

A educación afectivo-sexual na infancia: o conto como ferramenta coeducativa

A Educación Emocional no alumnado con TDAH : profesorado e materiais.

A evolución histórica da cidade da Coruña e o seu ensino na aula.

A fotografía e a linguaxe audiovisual na Educación Infantil. Proposta práctica e artística na era da Covid-19

A importancia da natureza na infancia. Unha aposta pola naturalización do patio escolar

A infancia das mulleres galegas durante a ditadura franquista.

A intelixencia emocional na aula de Educación Infantil: proposta educativa a través dos contos.

A intelixencia emocional na Educación Infantil: Educación emocional e resolución de conflitos a través da dramatización de contos

A lectura en educación infantil: proposta de intervención na conciencia fonolóxica e o vocabulario

A linguaxe nas nenas e nenos con cegueira: Un plan de actuación para facilitar o seu desenvolvemento

A literatura infantil como recurso para traballar a morte na primeira infancia

A observación en Educación Infantil: elaboración dunha escala observacional para a avaliación de nenos/as de 4 a 5 anos.

A participación do alumnado no desenvolvemento das miñas prácticas nunha aula de educación infantil.

A percepción do profesorado e dos servizos sociais municipais sobre o alumnado de educación infantil en risco de deprivación social (en COVID-19)

A percepción dos nenos e nenas de Educación Infantil sobre o seu benestar escolar

A perspectiva feminista nas guías docentes dos Graos en Educación Infantil nas Universidades da Coruña (UDC) e de Santiago de Compostela (USC)

A prevención dos estereotipos de xénero: a literatura infantil como recurso principal

A progresión da aprendizaxe das funcións do ser vivo no segundo ciclo de Educación Infantil

Achegamento da cultura popular á aula. Peppa Pig como recurso didáctico.

Análise da aplicación do método ABN nunha aula de Educación Infantil

Análise da escritura en alumnado de sexto de Educación Infantil

Análise de estereotipos de xénero nos contos infantís.

Análise documental sobre os espazos nas aulas de Educación Infantil

Análise e investigación do xogo libre no segundo ciclo de Educación Infantil

Animación á Lectura no período de 0 a 3 anos desde as Bibliotecas Municipais da Coruña

Ansiedade por separación: Proposta de intervención para o segundo ciclo da etapa de educación infantil

As festas populares e as tradicións culturais na educación

As miñas primeiras fotografías: Unidade didáctica en Educación Infantil.

Atención educativa en relación ás necesidades primarias na Educación Infantil

Autoeficacia docente e Teorías implícitas da intelixencia: Implicacións para as actividades de aula.

Calidade de vida escolar: visión das familias das escolas unitarias da Costa da Morte

Calidade de vida escolar:Perspectiva do profesorado

Camiñando cara a escola de "Residuo Cero". Unha mirada á Educación para un desenvolvemento sostible dende a Axenda 2030

Coidado do medio ambiente dende a etapa de infantil

Cómo traballar a música en Educación Infantil a través das cores

Cómo traballar os ODS na aula?

ConectaODS: unha programación anual para o segundo ciclo de educación infantil

Construción do pensamento en Educación Infantil: a filosofía para nenas e nenos.

Contos Infantís e Estereotipos Sexistas

Contra os estereotipos de xénero: Proposta de lectura en tempos de coronavirus.

Deseño dun programa de estimulación para prerrequisitos da lectoescritura: Conciencia fonolóxica e linguaxe oral.

Detrás do álbum ilustrado: arte, literatura e creatividade

Educación e natureza: o desenvolvemento dos valores na infancia a través do modelo de Escola Bosque.

Elaboración e posta en práctica dunha Unidade Didáctica de matemáticas nun aula de Educación Infantil.

E-learning en Educación Infantil: Un estudo de caso en tempos de COVID-19

Escape Room musical como recurso didáctico na aula de educación infantil

Escolas bosque, ¿Pasado ou futuro?

Están preparados os futuros docentes para relacionarse colaborativamente coas familias?

Estereotipos de xénero e hipersexualización na publicidade dos disfraces infantís

Estudio comparado dos criterios de admisión do alumnado de Educación infantil nas diferentes Administracións educativas de España

Estudo comparado sobre a liberdade de elección de centros de educación infantil en función da súa localización e titularidade na cidade da Coruña.

Estudo sobre as correntes pedagóxicas e metodoloxías implementadas nunha Rede Escolas Infantís Municipais

Evolución da Educación Infantil durante o século XXI

Evolución histórica das escolas rurais en Galicia, Moyano-actualidade. Análise da súa situación e modelo de intervención metodolóxico baseado nas súas capacidades e posibilidades.

Experiencias cooperativas centradas na figura da mestra de apoio en Educación Infantil

Familias homoparentais a través dunha lectura compartida nunha aula de Educación Infantil.

Filosofía para nenos e nenas: habilidades de pensamento e valores en Educación Infantil

Gotas no mar

Guías de Educación Afectivo-Sexual e de Xénero en Educación Infantil. Como educar na diversidade.

Identidade e roles de xénero en aulas de educación infantil.

Inflúe a tipoloxía familiar ou o sexo dos nenos no comportamento dos nenos e das nenas?: perspectiva de futuras docentes.

Influencias de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky nos mestres de hoxe en día

Inglés, medio ambiente e valores na Educación lnfantil

Iniciación á Educación para a cidadanía global a través da lectura compartida dun álbum ilustrado

Investigación sobre o xogo libre e o contacto coa natureza na infancia: escoitando a voz do profesorado e das familias

Matemáticas e música na Educación Infantil.

Matemáticas manipulativas. O método ABN

Materiais manipulativos para o desenvolvemento do pensamento lóxico- matemático en Educación Infantil

Metodoloxías e Recursos para o ensino-aprendizaxe do inglés en Educación Infantil

Monicreques, contos e dramatización na Educación Infantil: proposta didáctica e implementación de contidos e obxectivos

Música na Educación Infantil. A visión da Educación Musical no entorno dos nenos e das nenas segundo as familias.

Naturalizando o patio para permitir espazos de aprendizaxe a través do xogo espontáneo no segundo ciclo de Educación Infantil.

Nivel competencial dixital dos estudantes de Grao de Educación Infantil na Área de Información e Alfabetización Informacional

Novas Tecnoloxías e relación familia escola

O Benestar Escolar do Alumnado de Educación Infantil dende a Perspectiva das Familias

O benestar escolar do alumnado de Educación Infantil dende a perspectiva das/os mestras/es

O benestar escolar do alumnado dende a percepción dun grupo de estudantes do grao en educación infantil

O desenrrolo da lenguaxe mediante as TIC e os animais a través de elaboración de un proxecto

O espazo como educador: instalacións artísticas en educación infantil. Os seus beneficios para o desenvolvemento do xogo libre.

O galego como lingua vehicular nas escolas infantís

O galego en (des) uso: a utilización da lingua galega no profesorado de Educación Infantil

O mundo das (non) marabillas. A concienciación e a actuación sobre o uso do plástico na elaboración de xoguetes nas aulas de educación infantil.

O nivel de Competencia Dixital Docente na área de Resolución de Problemas: un estudo con alumnado de 4º curso de Grao en Educación Infantil.

O pensamento computacional a través da robótica

O sexismo no xogo infantil

Ollando o tempo, creando arte e movendo o mundo

Os dereitos da infancia a través da literatura clásica e o teatro

Pinceladas feministas:un proxecto de aprendizaxe-servizo dende a perspectiva de xénero en Educación Infantil

Políticas educativas en perspectiva histórica: II República e Franquismo.

Por unha biblioteca máis plural: ampliando os recursos literarios para visibilizar realidades familiares diversas

Programación anual: Superheroes e Superheroínas polo planeta Terra

Programación Didáctica para o 2º Ciclo de Educación Infantil: Dende a nosa aula para o mundo e polo mundo

Proposta de intervención en conciencia fonolóxica e vocabulario no proceso de ensino-aprendizaxe da lectura en Educación Infantil

Proposta didáctica antisexista para educar en igualdade

Proposta didáctica baseada nos videoxogos para Educación Infantil

Proposta didáctica para Educación Infantil. Que podemos aprender sobre o mar e a pesca?

Proposta dun programa de estimulación da linguaxe oral nun aula de educación infantil.

Proposta para a estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil

Proposta para manter a literatura de tradición oral a través da dramatización de 'Hansel e Gretel'

Proposta para traballar os estereotipos de xenero nunha aula de 5° de Educación Infantil

Qué opinan os docentes e os futuros docentes acerca das familias dos alumnos?

Radiografía das sesións de psicomotricidade/ Educación Física en centros de Educación Infantil.

Recursos para a mellora da competencia dixital do profesorado mediante unha unidade didáctica: o corpo humano

Relacións entre as teorías implícitas da intelixencia e as concepcións da inclusión dos profesores en exercicio

Teorías implícitas de intelixencia e concepcións da inclusión: Diferenzas entre docentes en exercicio e docentes en formación.

TPR-Storytelling para o ensino-aprendizaxe do inglés na Educación Infantil

Un programa de estimulación de conciencia fonolóxica para educación infantil de 3 a 6 anos

Unha aproximación á representación infantil sobre os ordenadores.

'Unha chiscadela ás avoas': estudo sobre o feminino na Literatura de Tradición Oral

Unidade didáctica para Infantil: conto musicalizado "A lebre e a tartaruga"

Unidade didáctica: alimentación saudable.

Viaxando ao país onde viven os monstros: proposta de lectura compartida e folio xiratorio para os tres niveis do segundo ciclo de Educación Infantil

Xogamos e pensamos: proposta para desenvolver a oralidade en Educación Infantil

Xogar a pensar: como facer filosofía co alumnado de 3 a 6 anos

Xogo e xénero en Educación Infantil. Unha revisión bibliográfica.

“Facer medrar con versos”. Un estudo de caso sobre a poesía na etapa de Educación Infantil.

“Se ti podes, eu tamén”: unha unidade didáctica para a prevención de estereotipos de xénero en Educación Infantil.

A atención educativa a través do Apoio Conductual Positivo na Educación Infantil

A diversidade cultural na organización de centro: unha proposta didáctica

A educación afectivo sexual: unha proposta para unha aula de 6º de E.I.

A ensinanza do inglés en Educaicón Infantil, unha proposta didáctica a través do xogo

A filosofía a través do álbum ilustrado. Un proxecto de investigación acción.

A importancia dos hábitos saudables para o desenvolvemento integral da infancia: un estudo sobre o movemento, o descanso e a alimentación na Educación Infantil

A Influencia da música actual en educación Infantil

A introdución de xogos TIC para traballar a literatura no segundo ciclo de Educación Infantil.

A lectoescritura na educación infantil

A lingua de signos Española como un recurso educativo en Educación Infantil

A percepción do espazo e o tempo en Educación Infantil: Vivenciando as prazas da Coruña

A perspectiva de xénero. Novas masculinidades na aula de Educación Infantil

A realidade trans*: unha escola para todas

A relación entre o rexeitamento e a aceptación infantil coas competencias sociais e os comportamentos antisociais

A rúbrica para avaliar a Programación de Aula do segundo ciclo de Educación Infantil

A transformación dos hábitos de alimentación na infancia.

ABP: Un exemplo de educación inclusiva en tres linguas (galego, Lingua de Signos Española e linguaxe musical) para Educación Infantil.

Achegamento ao ensino da lectoescritura a través do xogo no segundo ciclo de Educación Infantil.

Adaptación e adopción: unha proposta para potenciar a autoestima en Educación Infantil

Adquisición da competencia matemática mediante a metodoloxía aberta basada en números (ABN).

Análise das competencias dixitais docentes relativas á información e alfabetización informacional: un estudo do profesorado de Educación Infantil

Análise de Materiais Curriculares

Análise do Proxecto Educativo dun centro de A Coruña

Análise dun libro de texto de Educación Infantil

Animación á lectura en aulas hospitalarias

Aprendendo a través de contos. Unha proposta sobre diversidade afectivo-sexual en Educación Infantill

Aprendizaxe cooperativa e didáctica da lingua estranxeira en Educación Infantil

Aprendizaxe de vocabulario a través dun conto contado en bimodal para un neno con Síndrome de Down e implante coclear

As concepcións dos docentes sobre a discapacidade

As emocións na aula: deseño dunha unidade didáctica para o segundo ciclo de Educación Infantil

As habilidades sociais e de comunicación na Educación Infantil

As habilidades sociais e de comunicación no nivel de Educación Infantil

As luces: un recurso científico- ambiental na Educación Infantil

As relacións entre a familia entre a familia e a escola desde a perspectiva dos docentes de educación infantil

Aula da Natureza

Bibliotecas escolares: estudio de caso sobre las representaciones de género a través de una mirada feminista

Calidade de vida e calidade de vida familiar en familias con nenos e nenas de 0 a 6 anos con TEA.

Cara unha educación feminista: responder a perspectivas estereotipadas da infancia dende unha mirada coeducativa

Cómo conseguir unha escola coeducativa. Recursos e materiais para traballar na aula de infantil.

Concepcións actuáis en torno a discapacidade intelectual

Concienciación ambiental dende unha perspectiva de xénero

Coñecemento do Medio da Coruña de María Pita e da Fábrica de Tabacos

Coñecementos do alumnado de Educación Infantil sobre a diversidade familiar

Crenzas en torno á Discapacidade Intelectual en Educación Infantil: Diferenzas entre os mestres e os alumnos de Grao.

Deseño, desenvolvemento e proposta de mellora da unidade de ensino 'o obradoiro de letras'

Dominio das competencias en atención á diversidade do alumnado do Grao de Educación Infanti

Dominio das competencias profesionais. A perspectiva do futuro mestre de Educación Infantil

Educación Multicultural: Proposta educativa para 6º de Educación Infantil

EDUCANDO EN DIVERSIDADE: Unha proposta didáctica para achegar ao alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil á construción dunha perspectiva crítica con respecto á heteronormatividade

Escolarización inclusiva e ordinaria do alumnado con TEA

Estimulación da Conciencia Fonolóxica na Educación Infantil

Estimulación dos procesos cognitivos básicos en Educación Infantil

Estudo da Competencia de Creación de Contido Dixital do Profesorado de Educación Infantil

Estudo das competencias dixitais vinculadas á Área da Seguridade do Profesorado de Educación Infantil.

Estudo de caso ao redor dos estereotipos de educación sexista nun aula do 6° curso de Educación Infantil

Estudo de caso: Filodanza na EEI Lantaño

Estudo sobre o desenvolvemento das competencias en atención á diversidade no Grao de Educación Infantil

Experiencias matemáticas con contos: Xogar e pensar a través do conto.

'Falemos de ti e min': proposta de dinamización da lingua galega en Educación Infantil

Formación do profesorado en Atención a Diversidade: análise das competencias no Grao de mestre en Educación Infantil

Identidade de xénero e preferencias estereotipadas de xoguetes na Educación Infantil

Influencia de dous plans estructurados de educación física nos perfís de desenvolvemento de nenos e nenas preescolares

Innovación educativa en Educación Infantil a través das novas tecnoloxías de información e comunicación

Integración e socialización: unha ollada empírica basada na poboación magrebí do Concello de Negreira

Investigación-acción dunha proposta didáctica sobre a experimentación científica a través dos sentidos

Karaoke infantil para a integración das TIC

Lectura compartida do álbum ilustrado: unha posta en práctica na aula da infantil

Loita contra a exclusión en Educación Infantil

Lúa córnea: Investigación fotográfica sobre a presenza de estereotipos de xénero nunha aula de Educación infantil.

Marco normativo para a participación familiar na atención a diversidade en Educación Infantil no contexto galego

María Sánchez Arbós e a ensinanza da lecto-escritura en España

Masculinidades no álbum ilustrado infantil: análise da obra de Anthony Browne

Medrando en galego dende unha perspectiva de xénero

Metodoloxía manipulativa na aprendizaxe das matemáticas

Movemento OAOA. Unha filosofía mateinclusiva levada ás aulas de Educación Infantil

Na Infancia (tamén) previmos: aprendendo a cuestionar os estereotipos de xénero dende o aula.

O folklore tradicional galego na aula de Educación Infantil.

O maltrato infantil: unha realidade silenciosa

O modelo de Calidade de Vida como resposta ás condutas consideradas inadaptadas e/ou disfuncionais do alumnado con TEA

O mundo interior de Kiara: o potencial expresivo do debuxo nun caso de Asperger.

O paso do tempo a través da música: Unha proposta interdisciplinar para Educación Infantil

O patio escolar: proposta de mellor contra os estereotipos de xénero no segundo ciclo de educación infantil

O potencial educativo dunha experiencia de intercambio cultural virtual entre un aula de Galicia e Irlanda.

O traballo por proxectos: percepción polo profesorado da calidade dun proxecto de Educación Infantil

O xogo e o desenvolvemento infantil: unha mirada á infancia actual e pasada.

O Xogo en Educación Infantil

Os estereotipos de xénero en criaturas de 3 e 5 anos nun colexio da Coruña

Os seres galegos visitan as aulas de Educación Infantil: Proposta didáctica para a difusión e valoración do noso patrimonio.

Patrimonio material e historia local de Santiago de Compostela

Patrimonio material, historia local e cidadanía desde a Didáctica das Ciencias Sociais: Betanzos

Perfil competencial na formación inicial do mestre en Educación Infantil. Análise do grao de desenvolvemento.

Por 'mil primaveras máis': Proxecto para a transmisión do patrimonio inmaterial galego en Educación Infantil

Programa de adquisición de vocabulario en L2

Proposta de astronomía dende unha perspectiva de xénero: Observando o ceo con Antonia Ferrín Moreiras.

Proposta de estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil

Proposta de intervención educativa para nenos e nenas de 4 anos con atraso da linguaxe

Proposta de roteiro didáctico na cidade de Betanzos.

Proposta didáctica para traballar os residuos en Educación Infantil

Proposta didáctica para tratamento da morte en Educación Infantil

Proxecto de relaxación a través das TIC con alumnado con TDAH en Educación Infantil

Reciclarte: unha proposta de educación artística nun aula de infantil de 4-5 anos

Recursos e estratexias metodolóxicas para a didáctica da lingua inglesa en Educación Infantil

Recursos e formación docente sobre diversidade afectivo sexual e de xénero na Educación Infantil e Primaria

Relación familia-escola. ¿Como a perciben as mestras e educadoras?

Rompemos os estereotipos en educación infantil

Taller de sensibilización sobre a Diversidade Funcional para alumnado de sexto curso de Educación Infantil

Teatro e dramatización en educación infantil

Unha aproximación á autoavaliación a través do ensino-aprendizaxe do inglés na Educación Infantil

Unha mirada cara o patio: estudo de caso da Escola Municipal Infantil A Caracola

'Unha ponte entre dous mundos': Proposta para fomentar a creatividade literaria en Educación Infantil.

Xemelgos na escola: xuntos ou separados?

Xogar a pensar a través do conto.Filosofía para nenos e nenas de Educación Infantil.

Xogar a pensar en educación infantil: achegándonos as propostas de filosofía para nenos nas aulas.

Xogo, movemento e experiencias creativas. Proposta didáctica baseada na pedagoxía Reggio Emilia

Xogos e sexismo en Educación Infantil. Os espazos da escola e a reprodución de conductas sexistas.

"Alimentando" a sostenibilidade dende a escola

"Ocultando caricias moradas": unha unidade didáctica para a prevención da violencia de xénero.

"Somos poetas":Proposta para o ensino-aprendizaxe da lingua galega en Educación Infantil"

A actividade motriz nas aulas de Educación Infantil

A alimentación infantil nos comedores escolares

A avaliación de aprendizaxes en Educación Infantil: Un estudo de caso nun CEIP

A calma dende unha perspectiva tecnolóxica

A Coruña e o seu patrimonio: Mitos, Lendas, Historia e Xeografía. Da Torre de Hércules a María Pita.

A educación da muller no sistema educativo español durante a II Repúplica e o Franquismo: 1931-1975

A ensinanza- aprendizaxe das matemáticas no alumnado con TEA dende unha perspectiva docente.

A escaleira. Proposta didáctica interxeracional en Educación Infantil

A escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro Autista

A fotografía como recurso didáctico na educación infantil. Proposta práctica para 6º de infantil.

A implicación familiar e a súa influencia na motivación do alumnado nunha aula de 5º de Educación Infantil

A importancia da hixiene na infancia

A lectoescritura desde o enfoque construtivista: etapas evolutivas do alumnado de EI e recopilación de secuencias didácticas

A Lectoescritura nas aulas de Educación Infantil: aproximación ao caso do CEIP Heroínas de Sálvora

A literatura infantil desde a perspectiva do trastorno do espectro autista

A morte no álbum ilustrado. Unha análise dos fondos dispoñibles nas bibliotecas municipais da Coruña.

A música como elemento clave no desenvolvemento integral: Un estudo de caso en idades temperás

A perspectiva de xénero na aula infantil na lectura compartida do album ilustrado. Desenvolvemento dunha investigación acción participativa.

A reciclaxe: ¿Para que e como facela na Educación Infantil?

A reunión grupal como medio de comunicación coas familias

A socialización de xénero na familia

Alfabetización, escolarización e educación popular en Galicia a comezos do século XX: o caso da Escuela Obrera de Ferrol

Análise da idoneidade didáctica dos procesos de ensinanza-aprendizaxe das matemáticas na Educación Infantil.

Análise da miña experiencia nunha escola italiana do método Reggio Emilia

Análise das habilidades lingüísticas en alumnado de 4º de Educación Infantil

Análise de experiencias cos bloques lóxicos de Dienes en Educación Infantil

Analise do camiño escolar na cidade de A Coruña. Estudo dun caso

Análise e comparación da influencia de dous programas de educación física sobre o perfil psicomotor de nenos e nenas de 4 e 5 anos.

Animación á lectura na primeira infancia: Da tradición oral ó album ilustrado. Un estudo de caso de "Unha escola de conto"

As Ciencias na Educación Infantil: Achegamento aos Seres Vivos a través do Recuncho da Ciencia

As matemáticas a través das TIC en Educación Infantil

As matemáticas a través do conto.

As matemáticas no mar a través do movemento OAOA

Atención á diversidade en educación infantil: Un estudo de caso

Ciencias Sociais, globalización, interculturalidade e escola

Concepcións e crenzas sobre a Discapacidade Intelectual en profesores/as de Educación Infantil

Conduta adaptativa no alumnado con Trastornos do Neurodesenvolvemento

Contar cos contos: Proxecto de biblioteca de aula para o segundo ciclo de educación infantil.

Creación literaria na aula de 3-4 anos. Un proxecto de investigación acción.

Crenzas do profesorado acerca da relación familia-escola

Crenzas e actitudes cara ás persoas con discapacidade intelectual en función da titulación universitaria

Desenvolvemento da linguaxe e as habilidades de prelectura no segundo ciclo de educación infantil.

Didáctica da lingua extranxeira e plurinfantil (2017). Estudo teórico e práctico.

Dous alicerces cun único obxectivo: A educación dun neno. A relación familia escola en Educación Infantil.

Dramatización de contos para abordar as emocións na educación infantil

Dramatización e teatro en Educación Infantil

Elaboración dunha Unidade Didáctica para o tratamento do Trastorno Específico da Linguaxe

Ensinar con arte: Inseparables Artísticos

Escolarización ordinaria e inclusiva do alumnado con Trastorno do Espectro Autista.

Estereotipografías: a fotografía e os estereotipos de xénero na aula de Educación Infantil

Estimulación dos procesos cognitivos básicos na Educación Infantil

Estudo da colexialidade docente na organización das institucións educativas

Filosofía para nenos e nenas en Educación Infantil: aprender a pensar, aprender a ser.

Filosofía para nenos. Xogar a pensar cos contos: unha proposta didáctica.

Implicación Parental en Educación Infantil

Introdución á psicomotricidade por medio de métodos orientais na escola infantil occidental

Ioga para a infancia: Proposta de intervención no segundo ciclo de Educación Infantil

Itinerario didáctico para Educación Infantil no mercado da Praza de Lugo de A Coruña

Ladybug: Análise documental sobre esta serie animada e as súas implicacións na aula de Educación Infantil

Lectoescritura en nenos e nenas con Síndrome de Down

Lectoescritura: Aproximación ao método global a través da figura de Ana Rubiés.

Lectura e Escritura: hipóteses elaboradas polo alumnado de Educación Infantil dende unha perspectiva construtivista

Luces, cámaras e...¡Matemáticas!

Modelo educativo STEAM desde unha perspectiva de xénero: Programación anual para o segundo ciclo de Educación Infantil.

Móveo

O alumnado con diabetes mellitus na Educación Infantil.

O coidado dos océanos dende unha perspectiva de xénero en educación infantil.

O conflito en Educación Infantil

O conto como recurso didáctico na aula de inglés en Educación Infantil

O galego está de vicio! Proposta didáctica para o fortalecemento da lingua galega en contextos galegofalantes

O inglés a través da cultura escocesa na educación infantil

O medo no álbum ilustrado do século XXI. Unha análise dos fondos das bibliotecas municipais da Coruña.

O método de proxectos. Propostas para a súa utilización nunha Escola Infantil

O Portafolios Europeo das Linguas (PEL) e a avaliación da lingua estranxeira en Educación Infantil.

O traballo por proxectos como metodoloxía en Educación Infantil: O arte de crear

O Trastorno do Espectro Autista (TEA) partindo da Teoría da Mente (ToM) e as súas implicacións.

O Trastorno Reactivo de Apego nas aulas de Educación Infantil

O tratamento das emocións na Educación Infantil a través da dramatización: o medo

O uso da asemblea na Educación Infantil

O xogo infantil desde a perspectiva de xénero.

O xogo musical como ferramenta interdisciplinar en Educación Infantil.

O yoga como técnica de relaxación en Educación Infantil

Os estereotipos de xénero no alumnado de 4 e 5 anos na localidade da Ponte do Porto

Os hábitos saludables na escola infantil, un estudo de caso sobre a Escola Bosque Amadahi

Os sentidos. Unha reflexión sobre a miña práctica nun colexio.

Pautas de actuación para el alumnado con nistagmus en Educación Infantil.

Percepción, dende o punto de vista dos pais, nais e profesorado, da etapa de Educación Infantil

Período de inicio da escolarización en educación infantil: un estudo de caso.

Por que os nenos e nenas dunha zona galegofalante falan castelán na aula?

Proposta de estimulación da linguaxe oral en nenos e nenas de 3 anos

Proposta de intervención educativa dirixida a nenos e nenas de 5 anos con trastorno negativista desafiante

Proposta de intervención en conciencia fonolóxica para Educación Infantil

Proposta de mellora da práctica a partir das ideas dos nenos e nenas de Educación Infantil.

Proposta didáctica para os espazos maker da biblioteca escolar como experiencia innovadora en educación infantil

Proposta Didáctica: Xogamos cos sentidos

Que o gato non nos coma a lingua! Investigación e análise sobre a presenza do galego nas aulas de Educación Infantil

Que o noso siga sendo noso! Investigación bibliográfica sobre a situación sociolingüística do idioma galego e a súa relevancia na etapa de Educación Infantil

'Somos cientificos'.Proposta didáctica para acercar as ciencias ao alumnado de educación infantil

'Somos cientificos'.Proposta didáctica para acercar as ciencias ao alumnado de educación infantil

Televisión e infancia

Trastorno do Espectro Alcohólico Fetal, unha realidade invisible en Educación Infantil

Un estudo sobre educación infantil en El Salvador: diferenzas e similitudes co noso sistema educativo.

Un modelo pedagóxico a ter en conta na Educación Infantil: Reggio Emilia

Un mundo de sensacións a través do espello.

Unha nova perspectiva educativa. A educación interxeneracional.

Unha páxina en branco: proposta didáctica de arte contemporáneo en Educación Infantil

Unha proposta de intervención para o desenvolvemento da diversidade afectivo-sexual en Educación Infantil

Unha proposta didáctica para favorecer a autonomía na escola de 0-3

Unidade didáctica para concienciar, actuar e previr os incendios na etapa da educación infantil

Voltamos ao pasado…hai cen anos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 120